WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TENDENCJI DO UCIEKANIA TYŁU TEGO POJAZDU NA ZEWNĄTRZ ZAKRĘTU I SKŁONNOŚCI DO ZJEŻDŻANIA PRZODU DO WNĘTRZA ZAKRĘTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADSTEROWNOŚĆ to:

właściwość pojazdu pokonującego zakręt polegająca na tendencji do uciekania tyłu tego pojazdu na zewnątrz zakrętu i skłonności do zjeżdżania przodu do wnętrza zakrętu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TENDENCJI DO UCIEKANIA TYŁU TEGO POJAZDU NA ZEWNĄTRZ ZAKRĘTU I SKŁONNOŚCI DO ZJEŻDŻANIA PRZODU DO WNĘTRZA ZAKRĘTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.985

POCZUCIE WINY, DOLNOSASKI, DŁUGONOGOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WINO, HELIKOPRION, DZIOBOROŻEC, WAGON DOCZEPNY, LUDOBÓJSTWO, INTERORECEPTOR, NUMER, OTOCZKA BAKTERYJNA, HUMOR, KOMBATANCKOŚĆ, DRYL, SYTK, NIEOKREŚLENIE, UŻYŁKOWANIE, KREMOWOŚĆ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ŻOŁDAK, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, STEROLOTKA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, SZÓSTKA, JASNOWIDZTWO, ROZSTRZYGALNOŚĆ, DOWÓD REJESTRACYJNY, BAWET, NERCZYŁUSK, INTELIGENCJA, CHODZIARSTWO, OCULUS, PLACEK, ROTACYZM, ADHEZJA, SANICE, IMPLEMENTACJA, ZAPŁADNIACZ, GLIKOZYD NASERCOWY, RUSOFILIZM, SOWA, NADWZROCZNOŚĆ, PACHT, ŚWIECOWANIE USZU, FREESTYLE, RESTART, PODRZEŃ, WĘZINA TARCZYCY, GALARETKA, TEMAT FLEKSYJNY, AKTYWNOŚĆ, KAMMERLADER, NEUROCHEMIA, MŁYNEK, BAGNIAK, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ŚWIATŁA MIJANIA, KONCHOWANIE, MIKROSTRUKTURA, POLITYKA PIENIĘŻNA, ARMINIANIZM, ZAPAŚNICTWO, ZUCHWAŁOŚĆ, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, CYNOBROWOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, ENHARMONIA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ZAWIŁOŚĆ, MĄKA JĘCZMIENNA, POLECENIE POCZTOWE, SUPINACJA, DIFFERENTIA SPECIFICA, NUWORYSZ, ARCYDZIELNOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, DRONT, KOKSCHKA, KARAFECZKA, TROLLING, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, MOCNA STRONA, POLIFONIA, KILOMETRAŻ, TRANSPARENTNOŚĆ, RYTOWNICTWO, OŚ TOCZNA, MARGINALNOŚĆ, KATAFOREZA, KAMIKADZE, KEKANIE, ZAIMEK ANAFORYCZNY, OPERACJA, SER PLEŚNIOWY, PRZEWRÓT, WSPÓŁPLEMIENIEC, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, WSZECHMOC, SER ŻÓŁTY, PIĘTA, SYFON, ZAWIESZENIE POJAZDU, PODNIEBIENIE, SLALOM, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ROZKŁADOWOŚĆ, WARTOŚĆ MODALNA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, TONAŻ, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, APLIKACJA, INTERNALIZACJA, INKASO, NAPIĘTEK, ABSYDA, RAK, POSKOK, TANDEM, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NIEDOMÓWIENIE, TAKSYDERMIA, PRZESADNOŚĆ, GORGONZOLA, FREESTYLE SLALOM, KLASTER REGIONALNY, CHÓD SPORTOWY, LOKALIZACJA, BENCHMARKING, PRUSKOŚĆ, PRÓBA ŻELAZA, CRASHTEST, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PRZEŚWIETLENIE, FILTR KALMANA, BURZYK, MIÓD, DYSALTERACJA, IRYZACJA, UMOWA BARTEROWA, HARFA EOLSKA, KLIMAKS, FRONTALNOŚĆ, CHEMOTROPIZM UJEMNY, TURYSTYKA KONNA, KAZUAR, WIERCENIE, STRAJK WŁOSKI, NIEUPRZEJMOŚĆ, GROTA OGRODOWA, STRZAŁCZAN, HURTNICA ZWYCZAJNA, ZAWODOWOŚĆ, DETENCJA SĄDOWA, CHOROBA LEVA, COMPLUVIUM, ŚWIATŁO POZYCYJNE, NASOSZNIK TRZĘŚ, KASKADA, KARKOŁOMNOŚĆ, KOŁO JEZDNE, REFORMATORSTWO, ZACIĘTOŚĆ, ASTYGMATYZM, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, NACIĄG, SLALOM, REZONANS MAGNETYCZNY, EKSPIRACJA, RZEŹ, MOKROŚĆ, DNO, FIGURACJA MELODYCZNA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ÓSEMKA, ROGOWACENIE MIESZKOWE, PARWENIUSZ, LUMBALIZACJA, EGZOSZKIELET, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, PROFESOR, KRUCHOŚĆ, STYLING, CHAOS, ZGŁĘBNIK, FIX, ZASILANIE SIECIOWE, CZUCIE SOMATYCZNE, ELEKTRYCZNY PASTUCH, GRAF DWUDZIELNY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KOBALTOWOŚĆ, TEATR JEDNEGO AKTORA, GARBOWNIK, OBLICÓWKA, NANDU, REKINEK PLAMISTY, NADMIERNOŚĆ, ŚMIETANKA, KONIUNKCJA, PISARSTWO, WAHACZ WZDŁUŻNY, ATRAKCYJNOŚĆ, EKTOBLAST, NAWRÓT, ARA, WOLANT, TRZONOWIEC, ROKOWANIA ZBIOROWE, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, BUM, BELCANTO, TABLICA CAYLEYA, MODRASZEK REBELA, MECHANIZM JEZDNY, KOPUŁA LAWOWA, ZASPOKAJANIE, ŻOŁNA, WIŚNIÓWKA, SPIRALA, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, TRZECI BIEG, SKURCZLIWOŚĆ, POR, PILOT, SYNTETYK, FARMAKODYNAMIKA, KRZYŻYK, SADYSTYCZNOŚĆ, PAJACYK, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, LINEARYZM, ROGAL, TRWAŁOŚĆ, ROBOTA, KAMAMBER, WRÓBEL, NAWIETRZAK, INFILTRACJA, RUTYNA, PIWOSZ, FOCH, ZRZĘDLIWOŚĆ, DESZCZ METEORÓW, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, BUDA, EPICYKL, ŚWIADECTWO, SYLABICZNOŚĆ, TORNADO SATELICKIE, POEMAT HEROICZNY, JUTA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ALBATROS, KARDIGAN, REGISTER, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, MATURA POMOSTOWA, GALERY, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, BEKAS, KORMORAN, UŁAWICENIE, METALICZNOŚĆ, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, MAŁOPOLSKOŚĆ, RAKOWATOŚĆ, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, TAPINOCEFAL, CZOP, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, WSZECHSTWORZENIE, KLINGA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, KONFITURY, ZAKRĘCANIE, GOŁĄB, ZAKRĘT, GEGANIE, PATOGENNOŚĆ, ZDARZENIOWOŚĆ, FANTAZJOTWÓRSTWO, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, NA PIESKA, ZAPRZĘG, DALEKOWZROCZNOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, PRANIE, NIETYPOWOŚĆ, GAŁĄŹ, KREOL, APORT, SIÓDEMKA, TENDENCJA ROZWOJOWA, PARALAKSA, IZOTROPIA, ?MARABUT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.985 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TENDENCJI DO UCIEKANIA TYŁU TEGO POJAZDU NA ZEWNĄTRZ ZAKRĘTU I SKŁONNOŚCI DO ZJEŻDŻANIA PRZODU DO WNĘTRZA ZAKRĘTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TENDENCJI DO UCIEKANIA TYŁU TEGO POJAZDU NA ZEWNĄTRZ ZAKRĘTU I SKŁONNOŚCI DO ZJEŻDŻANIA PRZODU DO WNĘTRZA ZAKRĘTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADSTEROWNOŚĆ właściwość pojazdu pokonującego zakręt polegająca na tendencji do uciekania tyłu tego pojazdu na zewnątrz zakrętu i skłonności do zjeżdżania przodu do wnętrza zakrętu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADSTEROWNOŚĆ
właściwość pojazdu pokonującego zakręt polegająca na tendencji do uciekania tyłu tego pojazdu na zewnątrz zakrętu i skłonności do zjeżdżania przodu do wnętrza zakrętu (na 13 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TENDENCJI DO UCIEKANIA TYŁU TEGO POJAZDU NA ZEWNĄTRZ ZAKRĘTU I SKŁONNOŚCI DO ZJEŻDŻANIA PRZODU DO WNĘTRZA ZAKRĘTU sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TENDENCJI DO UCIEKANIA TYŁU TEGO POJAZDU NA ZEWNĄTRZ ZAKRĘTU I SKŁONNOŚCI DO ZJEŻDŻANIA PRZODU DO WNĘTRZA ZAKRĘTU. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x