NAŁÓG POLEGAJĄCY NA SKŁONNOŚCI DO NADUŻYWANIA ALKOHOLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALKOHOLIZM to:

nałóg polegający na skłonności do nadużywania alkoholu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALKOHOLIZM

ALKOHOLIZM to:

zjawisko społeczne - zwiększająca się liczba osób uzależnionych od alkoholu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAŁÓG POLEGAJĄCY NA SKŁONNOŚCI DO NADUŻYWANIA ALKOHOLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 568

MIĘKKI RESET, NAŁÓG, ROTA, WIELOZADANIOWOŚĆ, STRAJK OKUPACYJNY, ZALANIE SIĘ, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, PRZESZCZEP KOSTNY, LAKSACJA, DOMIAR PROSTOKĄTNY, TIOALKOHOL, KREDYT HANDLOWY, GDERLIWOŚĆ, ALFABET PUNKTOWY, SĘDZIA, CYKL LITYCZNY, MONOGAMIA, ACETAL, PRZEPROST, WYRÓB SPIRYTUSOWY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, DEKONTAMINACJA, CZYNNIK BIOTYCZNY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ODRUCH ORIENTACYJNY, PRZEJŚCIE FAZOWE, UCHLANIE SIĘ, KOKTAJL, SPADOCHRONIARSTWO, RYBOTERAPIA, KONCHIOLINA, AMFIBOLIA, TEST NASKÓRKOWY, DOZÓR ELEKTRONICZNY, KAC, SPIRYTUS SALICYLOWY, ZRZĘDLIWOŚĆ, CEMENTACJA, PUNKCJA LĘDŹWIOWA, KONIUGACJA BAKTERII, ROZCHODNIACZEK, BOMBARDOWANIE, MORES, STOPKA, AUTOTOPAGNOZJA, ŻONGLERKA, KOPIENIACTWO, INSTALOWANIE, AMPUTACJA, MASAŻ SERCA, KONTRAST, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ŚLIZG, CZKAWKA, NAPÓJ WINOPODOBNY, SOFT DRINK, SRAKA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, SKUPIENIE, SZEWC, OWADOŻERNOŚĆ, FLASZKA, PALCÓWKA, MIKRODERMABRAZJA, DEKORTYKACJA, ZAPRUCIE SIĘ, ALKOMAT, BUTELCZYNA, POJĘCIE LOGICZNE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, TEST PŁATKOWY, STEP, PROTEZA, DERYWACJA WSTECZNA, KULTURYSTYKA, GŁODÓWKA, PRZEMYT PLECAKOWY, OPÓJ, TUTTI FRUTTI, PILING, BŁĄD MATERIALNY, ASOCJATYWNOŚĆ, UWEWNĘTRZNIENIE, PRIMA APRILIS, ODSTRZAŁ, ZALANIE PAŁKI, SUBSTYTUCJA, ANGIOPLASTYKA, ZAPASY, SYNTEZA WZROKOWA, APROKSYMATYW KONOTACYJNY, CHÓW WSOBNY, KOCIOKWIK, BĘKART, TWARDY RESET, FLAMBIROWANIE, OFF ROAD, KABOTYŃSTWO, PRYMUS, PROCES HYDROTERMALNY, LORDOSTWO, DOBÓR ROZRYWAJĄCY, PIERSIÓWKA, TENIS, LOGOWANIE, RURALIZACJA, DRYFT GENETYCZNY, AFIKSACJA, RAK, NACHLANIE SIĘ, SIEROTA, FLASZECZKA, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, MAKIJAŻ PERMANENTNY, PROCES MYŚLOWY, BILARD ARTYSTYCZNY, BITMAPA, ABRAZJA GLACJALNA, KUREK, LOT SZYBOWCOWY, ANTYCYPACJA, WYRÓWNANIE, TORBIELOWATOŚĆ, PIJUS, WERTYKULACJA, LITERATKA, TEST ŚRÓDSKÓRNY, SETA, NADCIŚNIENIE, KANIBALIZACJA, ALKOHOLIZM, MIRIN, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, FERMENTACJA OCTOWA, BUTELCZYNA, PROCENT SKŁADANY, MAPA PIKSELI, TRENING, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, DERYWACJA, TRZEŹWY, AMPLIFIKACJA, OPILSTWO, RETRAKCJA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, NEFROSTOMIA, WYŚCIGÓWKA, RETROGRADACJA, ENDURO, PALINGENEZA, STAN WOJENNY, PŁYWANIE, DERYWACJA AFIKSALNA, PRZETACZANIE KRWI, ODWYKÓWKA, ALKOHOLIZM, EGG NOG, IMMOBILIZACJA, MELIORACJA WODNA, KLIN, INDUKCJA, CESARSKIE CIĘCIE, NOWOBIOCYNA, LIFTING, LAKKOLIT, RZĄDY POŚREDNIE, SUROWOŚĆ, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, ZAPAŚNICTWO, PNEUMATOLIZA, SUPRESJA, HALBA, LIOFILIZACJA, RISOTTO, SPIRYTUS, ZALANIE PAŁY, WINIETA, BIEGUNKA, FLAMBIROWANIE, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, ZAROZUMIAŁOŚĆ, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, BRODOWSKI, POPIJAWA, DRGNIENIE, ROZWOLNIENIE, DYKTANDO, COŚ MOCNIEJSZEGO, MAŁPKA, ROZBIÓR, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SHERRY, DERMABRAZJA, TRANSFUZJA KRWI, DOLOT, EROZJA GLACJALNA, SZCZENIACZEK, MYLONITYZACJA, RESET, GŁOWA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, NAŁÓG, PIJAŃSTWO, DRUK WKLĘSŁY, INSTALACJA, TIOL, SEDACJA, REGRESJA, INTEGRACJA, WERMUT, KOLĘDOWANIE, BULLETIN BOARD SYSTEM, DIETA KORYTKOWA, BBS, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, PLAN PEŁNY, MAKROBIOTYKA, ELIMINACJA, WIRUS FILIPIŃSKI, WENTYLACJA MECHANICZNA, UPADEK, PIERSIÓWKA, PREINSTALACJA, TRANSEKT, PIĘĆDZIESIĄTKA, POJĘCIE MATEMATYCZNE, EKWILIBRYSTYKA, ESTER, NADSTEROWNOŚĆ, OPILEC, TEATR RADIOWY, CHERRY, DEPILACJA, CYKL GEOLOGICZNY, OFF-ROAD, STYL TELEGRAFICZNY, STERYLIZACJA, TRYL, WYRÓB ALKOHOLOWY, HERBATA Z PRĄDEM, LOBOTOMIA, REALIZM MORALNY, AZOOSPERMIA, SZABER, MERKAPTAN, PIONIZACJA, ŁEB, KOMPRESJA DYNAMIKI, CHOROBA ALKOHOLOWA, TRANSMUTACJA, DEKONWOLUCJA, DRINK, ZRZĘDNOŚĆ, MYŚLENIE, FITOFAGIA, EWOLUCJA, PICIE, DITHERING, EKSFOLIACJA, DIATERMIA, GALLIZACJA, AGLUTYNACYJNOŚĆ, SZYFR PŁOTOWY, ORNAMENT, HERBATA PO GÓRALSKU, STACCATO, BLOK, KONTROLA DOSTĘPU, HERMENEJA, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, SOMATOTOPAGNOZJA, DOBÓR STABILIZUJĄCY, FIGURACJA, METAMORFIZM WSTECZNY, REKRYSTALIZACJA, WYPALANKA, ABSTRAKCJA, OCHLAPUS, RACJONALIZACJA, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, SCHLANIE SIĘ, NAJEBANIE SIĘ, FRYKCJA, HISTORYZM, KOCIE OKO, LUFKA, OTALGIA, KOMIZM SYTUACYJNY, ABORDAŻ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DEKOMUNIZACJA, PIJACTWO, ALKOTEST, WITREKTOMIA, NAKŁADKA, ANTYCYPACJA, RUSTYFIKACJA, INGRESJA MORSKA, ?SZNAPSBARYTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 568 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAŁÓG POLEGAJĄCY NA SKŁONNOŚCI DO NADUŻYWANIA ALKOHOLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAŁÓG POLEGAJĄCY NA SKŁONNOŚCI DO NADUŻYWANIA ALKOHOLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALKOHOLIZM nałóg polegający na skłonności do nadużywania alkoholu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALKOHOLIZM
nałóg polegający na skłonności do nadużywania alkoholu (na 10 lit.).

Oprócz NAŁÓG POLEGAJĄCY NA SKŁONNOŚCI DO NADUŻYWANIA ALKOHOLU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - NAŁÓG POLEGAJĄCY NA SKŁONNOŚCI DO NADUŻYWANIA ALKOHOLU. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x