APROKSYMATYW POLEGAJĄCY NA NIEOSTRYCH GRANICACH KONOTACJI DANEJ NAZWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APROKSYMATYW KONOTACYJNY to:

aproksymatyw polegający na nieostrych granicach konotacji danej nazwy (na 23 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APROKSYMATYW POLEGAJĄCY NA NIEOSTRYCH GRANICACH KONOTACJI DANEJ NAZWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 940

CHRONOMETRAŻYSTA, PLANETA, GIMNASTYKA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KURONIÓWKA, ŻÓŁTODZIÓB, TONIKA, TEST ŁOSIA, ANTONOMAZJA, PRZYDZIAŁ, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, KLASA, TERMOMETR RNA, EROZJA GLACJALNA, JEDNOPOLÓWKA, KOLĘDOWANIE, JĄDRO PÓŁGRUPY, PRZETWORNIK, NIEWOLA EGIPSKA, NORMATYWISTA, BOMBARDOWANIE, TETRARCHIA, GRAF SKIEROWANY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, PODATEK CEDULARNY, RADIOTOKSYCZNOŚĆ, NADPRZEWODNICTWO, MARKETING INWAZYJNY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ENHARMONIA, ZDROWOTNOŚĆ, KOSTIUM, UPOWAŻNIENIE, PASKUDZTWO, NIEPROFESJONALNOŚĆ, WDOWA, KALENDARZ, RAY-BANY, WZÓR KULTUROWY, LANDARA, ELIMINACJA, ASYMETRIA KIERUNKOWA, POLE, MONOPOLISTA, ZBIOREK, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, MIT, ŻÓŁTACZKA, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, KWADRANT, DIETA KORYTKOWA, PASKARSTWO, ZWIERZCHNICTWO, STRAJK OKUPACYJNY, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, NADCIŚNIENIE, POGO, ANGIOPLASTYKA, ANALIZATOR WIDMA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, FORMACJA ROŚLINNA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, POLEWKA, KULTURA JĘZYKA, NADREPREZENTACJA, PICIE, KONSTELACJA, EPISTOLOGRAFIA, TENIS, ROTA, SELEKCJA, METROPOLIZACJA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, SZWABIA, MYŚLENIE, ALFABET PUNKTOWY, BITMAPA, EPARCHIA, WCINKA, ALEGACJA, DEKONWOLUCJA, INSTALACJA, OBSADA, BARCZATKA RYMIKOLA, POZYCJA TESTOWA, SUBDOMENA, KLUCZ GŁÓWNY, GERMANIZACJA, WADIUM, DAŁN, ŚLIZG STAWOWY, LINIA CZYSTA, PROCENT SKŁADANY, NAZWA RODOWA, WERTEKS, KREDYT BUDŻETOWY, LOPOLIT, CIĘCIE POZIOMICOWE, WYZNANIE, DEKONCENTRACJA, IMPLANTACJA, ROZWOLNIENIE, UNIONIZM, MAPA PIKSELI, TABLICA PRAWDY, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, SUBSTYTUCJA, DOZÓR ELEKTRONICZNY, OPOZYCJA PRYWATYWNA, ANTROPONIM, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, AUDYT, ROK LITURGICZNY, STOPA BEZROBOCIA, MENEDŻMENT, TRÓJPOLÓWKA, FORMA DWULINIOWA, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, KONOTACJA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, SKRYPT, ANALITYCZKA, IDENTYFIKACJA, EXTRAKLASA, GRA WYŚCIGOWA, NAZWA POSPOLITA, INTERWENIENT UBOCZNY, EROZJA LODOWCOWA, WARTA, OFF-ROAD, TANIEC BRZUCHA, PAZUROGON UZDOPRĘGI, EKSTRAKLASA, ZEZNANIE, PERSONAŁ, HARMONIKA, PAZUROGON PRĘGOUDY, PALCÓWKA, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, TEORIA DESKRYPCJI, METAMORFIZM WSTECZNY, AMPUTACJA, INTEGRACJA, KOŚCIÓŁ FILIALNY, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, STĘŻENIE MOLOWE, GLEBA, ASPEKT, DERYWACJA UJEMNA, SEZAM, NADWYŻKA KONSUMENTA, DZIECKO EPOKI, DOLOT, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, CLEARING, KONSTELACJA, EPONIM, BLOK, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, STAN WOJENNY, PRZYPADEK, TEMPERATURA KRYTYCZNA, ZAGNIEŻDŻENIE, NOGA, TERMINOLOGIA, DESOCJALIZACJA, DEKORUM, DELEGATURA, ZAŁOGA, POJĘCIE MATEMATYCZNE, BUFET SZWEDZKI, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KACERSTWO, CIOS, CIĘCIE WARSTWICOWE, DOMINANTA, DOBÓR ROZRYWAJĄCY, KIEROWNICTWO, TRACJA, BĄCZEK, LEGENDA HERBOWA, ANTYBIOZA, PODSTAWY, ZNAK FIRMOWY, KONIUGACJA BAKTERII, LOT NURKOWY, UPADEK, ZACHŁYŚNIĘCIE, PIONIZACJA, DRUŻYNA SPORTOWA, IMMOBILIZACJA, ŁABĘDŹ, ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA, ABSURD NAZWOWY, KAPŁAN, AGLUTYNACYJNOŚĆ, KLUB SPORTOWY, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, DECORUM, DING, STOPIEŃ WARSTWICOWY, PALINGENEZA, APROKSYMATYW, ANTYCYPACJA, BIURO ADRESOWE, PASEK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, FIGURACJA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, DRINK, NOWOWIERCA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, TEREN ZIELENI, ŻONGLERKA, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, DYNGUS, GALERIA SŁAWY, ABSOLUTYZM, SORPCJA, KRYZYS WALUTOWY, PALATALIZACJA, LAICYZACJA, REAKCJA WYPROSTNA, KULTURYSTYKA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, ANIOŁOKSZTAŁTNE, PRZEBIEG, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, PROFIT, OBI, TEST PŁATKOWY, KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI, MIANOWANIEC, MARKA, ZAPASY, RANGA, CZUJNIK ELEKTRONOWY, TEREN ZIELONY, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, ODSKOK, PRZEZWISKO, RZECZNICZKA PRASOWA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, BĘKART, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, WITREKTOMIA, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA, IMIONISKO, ZAWARTOŚĆ, WYCHOWAWCA, WERTYKULACJA, ODSKOK, ZAKRZTUSZENIE, KUREK, SPECJAŁ, FAKTURA, WYRAZ POSPOLITY, DEKOMUNIZACJA, SIŁA, STEPOWANIE, PRZYNALEŻNOŚĆ, GABARYT, FRANIA, IMMOBILIZACJA, NOMINALNOŚĆ, ZLEWNIA, INTERNALIZACJA, BICZ WODNY, SKOK WARSTWIC, PRZEDROSTEK, PRZEPROST, PROCEDURA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ILOCZYN SKALARNY, RACJONALIZACJA, KALIKO, ALGORYTM ITERACYJNY, TAJEMNICA, IDEM PER IDEM, INGRESJA MORSKA, SPÓR KOMPETENCYJNY, BULIONER, ENDOSKOPIA, CYKL LITYCZNY, PRZESIEW, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, KREDYT HANDLOWY, LIOFILIZACJA, RADA PROGRAMOWA, ŚLUBY ZAKONNE, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, FORUM, BŁĄD FORMALNY, ORTODOKSJA, PRZEJŚCIE FAZOWE, OŚLICA BALAAMA, ?DIATERMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APROKSYMATYW POLEGAJĄCY NA NIEOSTRYCH GRANICACH KONOTACJI DANEJ NAZWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APROKSYMATYW POLEGAJĄCY NA NIEOSTRYCH GRANICACH KONOTACJI DANEJ NAZWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APROKSYMATYW KONOTACYJNY aproksymatyw polegający na nieostrych granicach konotacji danej nazwy (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APROKSYMATYW KONOTACYJNY
aproksymatyw polegający na nieostrych granicach konotacji danej nazwy (na 23 lit.).

Oprócz APROKSYMATYW POLEGAJĄCY NA NIEOSTRYCH GRANICACH KONOTACJI DANEJ NAZWY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - APROKSYMATYW POLEGAJĄCY NA NIEOSTRYCH GRANICACH KONOTACJI DANEJ NAZWY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x