ALGORYTM, KTÓRY UZYSKUJE WYNIK PRZEZ POWTARZANIE DANEJ OPERACJI POCZĄTKOWO OKREŚLONĄ LICZBĘ RAZY LUB AŻ DO SPEŁNIENIA OKREŚLONEGO WARUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALGORYTM ITERACYJNY to:

algorytm, który uzyskuje wynik przez powtarzanie danej operacji początkowo określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALGORYTM, KTÓRY UZYSKUJE WYNIK PRZEZ POWTARZANIE DANEJ OPERACJI POCZĄTKOWO OKREŚLONĄ LICZBĘ RAZY LUB AŻ DO SPEŁNIENIA OKREŚLONEGO WARUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.955

RÓŻA BARYTOWA, ŚLUB CYWILNY, SUBWOOFER PASYWNY, ELASTOR, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, MAGNESIK, DERYWAT, PIERWSZOŚĆ, HORMON STEROIDOWY, RYZYKO KURSOWE, PRODUKCJA PIERWOTNA, POLE, PODATEK PORADLNY, WYBUCH, ZRZUT, TRZYDZIESTKA, OZONEK, FISTUŁA, PORTUGALSKI, JUJUBA, DESKA RATUNKU, POŁĄCZENIE, SER PODPUSZCZKOWY, UŁAMEK PIĘTROWY, JAMRAJ, ETIUDA, SĄCZEK, MUZEALNICTWO, POZYCJA WALUTOWA, KONTRASTER, TEST ATOMOWY, INTUICJONIZM, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SAMOREALIZACJA, REDLER, GODZ, TRAGEDIA, LUMINATOR, METADANE, WIĘZADŁO, WZÓR, LENIUSZEK, SRAKA, TĘPICIEL, PODSUFITKA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, CHOROBA GRZYBICZA, TOALETA, CIS, MOSTEK, PUNKT APTECZNY, ZASPOKAJANIE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, DRAMATURGIA, IMPRODUKTYW, ROZKAZ, CIĄG DOKŁADNY, ZASUWA, SAKPALTO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, STRONA WWW, MARONOWIE, KUŚNIERCZYK, KULBAKA, ŹREBIĘ, PANEL STEROWNICZY, PROGRAM, KARDIOIDA, CHOROBA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ADIUSTACJA, DYKTATURA, KOSZARNIAK, KARTA, LUFA, KOŃ LUZYTAŃSKI, LIST KAPERSKI, DEZETA, KAPLICZKA, TOM, SAMOISTNOŚĆ, KURATOR, KLAKSON, DENDRYT, KOSKINOMANCJA, ŻYDOWSKOŚĆ, INWAZYJNOŚĆ, NAPÓJ WINOPODOBNY, BAWEŁNA, ARTEFAKT, VOTUM SEPARATUM, MASŁO, PARADOKS, STAJE, PIWONIA, KAJMAKAM, POSIADŁOŚĆ, KWADRAT, METALIK, REFEKTARZ, MONETA BULIONOWA, MPX, KACZKARZ, KACZKA KRAKWA, KĄPIEL, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, OBRONA, SZYDLARZ, PREFORMACJA, HISZPAŃSKI LODZIK, NEWSMAN, LEK CYTOSTATYCZNY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ESCUDO, SARAFAN, FRANCISZKANIE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, BRECHTANIE KIZIORA, BETON STRUNOWY, KONSOLA, KONTO, ŚWIERK CZERWONY, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, NIESAMOWITOŚĆ, BENEFICJANT, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, CENA DETALICZNA, KONSULTANTKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, AGNOSTYCYZM, FUNKCJE ELEMENTARNE, BERLACZ, TRANSFERAZA, MALINA OMSZONA, STARZEC, ZIOŁO, WYCHOWAWCA, FILOLOGIA WŁOSKA, SYSTEM KONSORCYJNY, PROPYL, ADRES KORESPONDENCYJNY, ARSENAŁ, CHODY, MOCODAWCA, ZGODNOŚĆ, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, WIDMO MACIERZY, KOMIN, EKOGROSZEK, DOWÓZ, ODNIESIENIE, IMITATOR, KLASA, PIK, RELAKSACJA, DOBÓR KREWNIACZY, SPRZĘT, DEASEMBLER, POCZWARA, KABEL, BOGATE MEDIA, KOMBINACJA, BIS, MARIO, ATŁAS, BOCIANIEC, GLAZURA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, MŁOTOWNIA, ZYGNEMOPSIS, LEUKOTOMIA, ANTYBIOTYK, CZAS URZĘDOWY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ANGOL, GŁAGOLICA, SIŁA, RYT, MASZYNA ROBOCZA, KOREKTOR, MUNDŻAK CHIŃSKI, WYWROTKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, DRIBLING, PRYMULA, DOSTATEK, PLIK DŹWIĘKOWY, PRÓBA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KONSEKRACJA, GRUPA WAROWNA, SENIOR, SZKŁA, DZIEŁO ROGOWE, TĘPOZĘBNE, FLOTA, DROBNICOWIEC, SYGNAŁEK, WEREŻKA, WYŚCIG, PĘDNIK CYKLOIDALNY, GADACZ, PASZCZA, CYNK, SPRĘŻYSTOŚĆ, MALUNEK, CARSTWO, AFEKT, GŁĄBIK, OŚCIEŻE, KLINIKA ODWYKOWA, ZAPALCZYWOŚĆ, NIEPROFESJONALISTA, IBERYSTYKA, KOTLARZ, MAPA TEMATYCZNA, WZW D, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SZYKANA, NACIĄG, GRZYWNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZESKALANIE, PODWÓJNA ARTYKULACJA, LUSITANO, WEDETA, KOMPLEKS ŻYTNI, ZAWORA, ZAKAZANY OWOC, DOŚWIADCZENIE, LOKACJA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, JAPONKI, PROTAGONISTA, TYSIĄCZNIK, STROFANTYNA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, RANGA, DEMAGOG, MIODOJAD SZARY, PRZEJAW, EPOKA INDUSTRIALNA, SUKCESJA UNIWERSALNA, SUPERLICENCJA, TRAFIENIE, MASKA, PAWILON, FILOLOGIA GERMAŃSKA, HIPOKRYTA, TŁOK, PRODUKCJA WTÓRNA, PRZEPAŚĆ, ABLACJA, PIONIER, PODUSZKA, HALO, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, MACICA, E-LIQUID, GAŁĘZIAK, CYKL PALIWOWY, STREFA NADGRANICZNA, FAJNOŚĆ, KLASTER DYSKOWY, GRA, PRZÓD, GNOJOWNIK, FIESTA, SZKODNIK, WOKABULARZ, STRADIVARIUS, CHIŃSKOŚĆ, XSARA, KUPON, CASUAL, SUROWOŚĆ, ZATRUCIE, ROSZCZENIE, AWANGARDA, OWCA WRZOSÓWKA, ODBIÓR, ŚWIATŁA DROGOWE, MYSZ, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, USTĘP, NAKO, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, SARNA, UZYSK, ABSYDA, SEKCJA, LEGOWISKO, CHIŃSZCZYZNA, FLUIDYZACJA, RZUT, WYDZIELINA, KWEZAL, ?ROZGRZEWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALGORYTM, KTÓRY UZYSKUJE WYNIK PRZEZ POWTARZANIE DANEJ OPERACJI POCZĄTKOWO OKREŚLONĄ LICZBĘ RAZY LUB AŻ DO SPEŁNIENIA OKREŚLONEGO WARUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALGORYTM, KTÓRY UZYSKUJE WYNIK PRZEZ POWTARZANIE DANEJ OPERACJI POCZĄTKOWO OKREŚLONĄ LICZBĘ RAZY LUB AŻ DO SPEŁNIENIA OKREŚLONEGO WARUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALGORYTM ITERACYJNY algorytm, który uzyskuje wynik przez powtarzanie danej operacji początkowo określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALGORYTM ITERACYJNY
algorytm, który uzyskuje wynik przez powtarzanie danej operacji początkowo określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku (na 18 lit.).

Oprócz ALGORYTM, KTÓRY UZYSKUJE WYNIK PRZEZ POWTARZANIE DANEJ OPERACJI POCZĄTKOWO OKREŚLONĄ LICZBĘ RAZY LUB AŻ DO SPEŁNIENIA OKREŚLONEGO WARUNKU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ALGORYTM, KTÓRY UZYSKUJE WYNIK PRZEZ POWTARZANIE DANEJ OPERACJI POCZĄTKOWO OKREŚLONĄ LICZBĘ RAZY LUB AŻ DO SPEŁNIENIA OKREŚLONEGO WARUNKU. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x