WRÓBEL MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAZUREK to:

wróbel mazurek, wróbel polny, Passer montanus - gatunek małego ptaka z rodziny wróblowatych (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję; introdukowany w Ameryce Północnej i Australii; w Polsce liczny ptak lęgowy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAZUREK

MAZUREK to:

rodzaj tradycyjnego ciasta kojarzonego z Wielkanocą (na 7 lit.)MAZUREK to:

polski taniec ludowy tańczony w środkowej części Polski (na 7 lit.)MAZUREK to:

ludowy utwór muzyczny, taki, do którego da się tańczyć mazurka (na 7 lit.)MAZUREK to:

stylizowana forma muzyczna oparta na jednym z trzech tańców: mazurze, oberku lub kujawiaku (na 7 lit.)MAZUREK to:

wyrób cukierniczy spożywany najczęściej w czasie Świąt Wielkanocnych (na 7 lit.)MAZUREK to:

ptak nieco mniejszy od wróbla z białymi policzkami i cynamonowej czapeczce, żyje w Eurazji z dala od ludzkich osiedli (na 7 lit.)MAZUREK to:

ptak nieco mniejszy od wróbla, żyje z dala od ludzkich osiedli; Eurazja (na 7 lit.)MAZUREK to:

rodzaj ciasta wielkanocnego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WRÓBEL MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.041

ZABŁOCIE, LEMUR WARI, MOTELA, TKACZ, ŚLEPOWRON ŻÓŁTOCZELNY, AGAPANT AFRYKAŃSKI, BETON ŻUŻLOWY, SKROBAK ROZŁUPANY, KOMPANIA, PUSZKA, ZIARNOJAD, OSTAJNICA, KONFESJA, SEBASTIAN, KRWIŚCIĄG DELIKATNY, DANA, DRZEWICA PLAMISTA, SERPENT, EMBRION, GAŁKA, SZURPEK SŁOIKOWATY, SADZANKA CESARSKA, ŻOŁNA, PIKOTKA, ZŁOTOLITKA, KOLORYSTYKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, TRZMIEL WYŻYNNY, PRZEZNACZENIE, GĘŚ SKĄPOPŁETWA, WĄŻ INDYGO, PIELĘGNICA, ROSICZKA ŁYŻECZKOWATA, SIWIANKA TERKOTLIWA, KARLIK, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, MAKAK CZARNY, BAGNO, NIPA, SSAK, RZECZ, CHOMIKI, JUDASZOWE SREBRNIKI, GRZYB PIASKOWY, ERIOPS, HUBKA TRWAŁA, WROŚNIAK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, NISZCZUKA OLBRZYMIA, DANONEK, PODWODA, SPĄGNICA, KRUSZYNA, GĄSKA ŻÓŁTA, ANODA, SOSNA PLAMISTOKORA, TRINAKSODON, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, KUNA WORKOWATA, BELLADONA, KARA GŁÓWNA, OKOLNICA, REPUTACJA, MIĘSOŻERCA, TRANSFORMATORNIA, DZIAŁKA, TERMITÓWKA POŁUDNIOWOAZJATYCKA, HACJENDA, AMFIPRION PLAMISTY, HIPERTONIA, OZOREK, POLITYCZNY, ALKA, KARCZOWISKO, INERCYJNOŚĆ, MIARA, ROLNICA, BYSTROŚĆ, ROZGAŁĘZIACZ, MIRAŻ, FOTOALBUM, HAMULEC, KAJMAK, JEDWABNICA PLAMISTA, LAMPARCIK ZIELONAWY, JAWORZE, KOMOSA, KOREANKA, OBRAZ, ZERWA, ŻYRYTWA, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, ROCK'N'ROLL, CIS KANADYJSKI, NARCYZ SITOWATY, LORI WYSMUKŁY, JAŁOWIEC POŚREDNI, BROŻEK, FROME, MINOGOWATE, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DŻEZ, UKŁAD PLANETARNY, KOMPLET, RAMIENICA OMSZONA, SŁUPEK, TURGOR, PARZYDŁO, WRĄB, FRONTYSPIS, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, SEMIWEGETARIANIN, OSTATKI, AMFISBENA PLAMISTA, SERECZNIK, GRUSZA BRZOZOLISTNA, MERZYK POKREWNY, DELFIN DŁUGOPYSKI, LENIWOŚĆ, CHŁODNIK, CZAPLA PACYFICZNA, KIEŁ, PRZEZIERNIK WĘGIERSKI, BOCZEK, SIEĆ, POTURU, BLEJTRAM, DRUTOWCE, WIKUNIA, OBRAZ, TEUTON, INTERESOWNOŚĆ, KOMPUT, OBRYZG SZKÓŁKOWIEC, DANIE KOSZA, PERKOZEK, ŻÓŁW CĘTKOWANY, KUKIELNIK ZIELONY, PROMIENNIK, GŁUCHOWO, MUSZKATELA OKULAROWA, PRAWNICTWO, AUREOLA, PASZPORTYZACJA, GACEK SZARY, AKT PŁCIOWY, MIR, PERLICA, PASIERB, HALOGENOALKAN, OKRES, SZARY RYNEK, SERIOLE, ORLICA POSPOLITA, CZECZOTA, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, HABANERA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ORTALION, MIECZYK PIGMEJOWATY, ROTUŁA, KONTROLER, PRZĘDZIWO, DUMA, DWUSTRONEK LEŚNY, AKCJONARIUSZ, PIERWSZA POMOC, MATRYKUŁA, NUROGĘŚ, HODOWCA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, POLAK, GATUNEK ANHOLOCYKLICZNY, GRZĘDA, GORYL WSCHODNI, HUZAR, MAGNESIK, ŻYRAFA, ALBUM, PRZĘŚL CHIŃSKA, MOTYLOWIEC, MIEDZIANKA SZMARAGDOWA, ANTYFONA, PĘDRUŚ, MEBLOWÓZ, TRÓJLIST WSTYDLIWY, AMINEK ZĘBODŁUBKA, PERKALIK, CZAS FABULARNY, BRZYTWODZIÓB, WIRUS POLIO, NASIĘŻRZAŁ, NADAWCA SPOŁECZNY, KARRUKA, ŁĄCZEŃ, DRĄŻNICA, BOGATKA, BULIONÓWKA, ALPINIA ZWYCZAJNA, KOK, BARWINEK, RĄCZAK OZDOBNY, KLIN, MUŁ, KUMAK WŁOSKI, KRZAKÓWKA BIAŁOGARDŁA, ALBUM, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, AGAPANT, PAROZĄB KASZTANOWATY, ATLASKOPKOZAUR, PRAKTYKA, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, BYLICA ROCZNA, METABAZA, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁE, IRIANKA DUŻA, KREWNIAK, GWINT, STYL GOTYCKI, SKURCZ, DZIĘCIOLIK KROPKOWANY, ŁUSKA, KLAUZULA GENERALNA, KOTLARNIA, ZWÓJEK, TOM-TOM, WSPARCIE, JELEŃ MILU, NANERCZ, ZATOR, PSZCZOŁA SAHARYJSKA, MIODÓWKA SZARA, MAJÓWKA, SERDUSZKO, MALEC, GWIZDEK, BOROWIK GRABOWY, ŁAPANIE, AMORFOFALUS, PIĘCIORNIK BIAŁY, DRZEWICA, ŻÓŁTOOK ŁUSKOWANY, PRZEMIANA ODWRACALNA, HUBA TRWAŁA, KB, PIESZCZAK CYNAMONOWY, ILOCZYN BLASCHKEGO, WAKINOZAUR, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, LINIA ŻEŃSKA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, PUSTUŁKA, TELEFON ZAUFANIA, ANTYSZTUKA, TULIPAN HAGERA, HUBA, FAKOSZER, SKORPENY, PIĘCIORNIK WIOSENNY, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, OKUCIE, KOSMATKA SUDECKA, KWIECIAK, WIDŁOZĄB WIELOSZCZECINKOWY, NARECZNICA, MAZUREK, TENCALLA, ZGORZELINA, POBRATYMSTWO, METALIK, PIESZCZAK PLAMISTY, WYŻ, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, LENIUSZEK, SUPPORT, REGRES, PŁATKONÓG, ANTENA YAGI-UDA, URUBU, GRUBOSKÓRZEC WYSPOWY, DANIEL, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ANTYLOPA KOŃSKA, LAMA, SĄD PODKOMORSKI, ALGONKIN, TLENEK, MIODÓWKA CZERWONOGARDŁA, KUDŁACZ, RENKLODA, AKCJA, MAKADAMIA, AKT, MNISZEK, SĘK OTWARTY, LUGER, ?FETYSZYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WRÓBEL MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WRÓBEL MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAZUREK wróbel mazurek, wróbel polny, Passer montanus - gatunek małego ptaka z rodziny wróblowatych (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję; introdukowany w Ameryce Północnej i Australii; w Polsce liczny ptak lęgowy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAZUREK
wróbel mazurek, wróbel polny, Passer montanus - gatunek małego ptaka z rodziny wróblowatych (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję; introdukowany w Ameryce Północnej i Australii; w Polsce liczny ptak lęgowy (na 7 lit.).

Oprócz WRÓBEL MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WRÓBEL MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x