TRAWA UPRAWIANA W CZYSTYM SIEWIE LUB MIESZANKACH NA PASZĘ, ODZNACZAJĄCA SIĘ STOSUNKOWO DUŻĄ MASĄ OTRZYMYWANĄ Z JEDNOSTKI POWIERZCHNI ORAZ KORZYSTNYM ZE WZGLĘDÓW ODŻYWCZYCH SKŁADEM CHEMICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAWA PASTEWNA to:

trawa uprawiana w czystym siewie lub mieszankach na paszę, odznaczająca się stosunkowo dużą masą otrzymywaną z jednostki powierzchni oraz korzystnym ze względów odżywczych składem chemicznym (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRAWA UPRAWIANA W CZYSTYM SIEWIE LUB MIESZANKACH NA PASZĘ, ODZNACZAJĄCA SIĘ STOSUNKOWO DUŻĄ MASĄ OTRZYMYWANĄ Z JEDNOSTKI POWIERZCHNI ORAZ KORZYSTNYM ZE WZGLĘDÓW ODŻYWCZYCH SKŁADEM CHEMICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.489

GNIAZDO OGNIOWE, PUNKT PODSŁONECZNY, INTUICJONIZM, PODGLĄDACTWO, STAN TRZECI, BIOKOMPONENT, TRUST, AMORFICZNOŚĆ, SIŁA JONOWA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, NACISK, PROSIAK, KIKUTNICE, CZERNINA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, CZEPLIWOŚĆ, SINGIEL, NIETOPERZ, PUŁAP STATYCZNY, ŚWIADOMOŚĆ, POLIANDRIA, SOFCIK, STATEK TRANSPORTOWY, SÓWKA, FILEMON SZARY, STROBILANT, PROFIL KAUZALNY, ZNAK, DZIANET, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, TWÓR, SZAMANKO, KROSNY, PRYMITYW, STARY BYK, GAOLIAN, JAGODÓWKA, BRIT POP, MARCELIN, NARCIARZ DOWOLNY, AUSTRONEZYJCZYK, STACJE ZLEWNE, SHOUNENAI, DENDROMETRIA, PUZZLE, GWIAZDKA, ŻYŁKA, MAPA NUMERYCZNA, BABULINKA, OBERWANIE CHMURY, FUTRYNA, PAROKSYZM, KARETKA REANIMACYJNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, MARMOZETA BIAŁA, DRUK, CHEMIA, CEL, TUSZ, SZKOŁA SPECJALNA, DOSTĘP, SCHOWANKO, TĘTNICA SKRONIOWA, NOGA, ZWIERCIADŁO, JARZMO MOSTOWE, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, KOSMEA, ZIELONE, KACZKA, CHARAKTERYSTYKA, DIVA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, RUNA, BÓL DUPY, PANIER, USŁUGA OBCA, MEDIALNOŚĆ, HERODY, ZANUSSI, KUCHNIA GAZOWA, DOM SAMOTNEJ MATKI, KANOPA, GORSET ORTOPEDYCZNY, PRĄD STAŁY, BETA TESTER, KASA, REDA, REZYGNACJA, SEWELE, WJAZD, LEPTOPLEURON, CIEK, KENOZOIK, SMALEC, ODRĘBNOŚĆ, LILA, CAP, GASKONADA, KOŁNIERZ, TROGLODYTA, MASZYNOWNIA, BIEGACZ, ŁOPATKA, KNEL, KURS, WARTOŚĆ, ASTERYZM, BRYGANTYNA, WIELKI ATRAKTOR, TUNEL, DOLAR ETIOPSKI, MĘŻCZYZNA, KLUBOWIEC, CIELĘCE LATA, TERAPIA, KORMORAN ATLANTYCKI, BALON, JADZICA, ELIMINACJA, WYMIANA, KREOLKA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, ADRES KORESPONDENCYJNY, UCHAL, RUTENISTYKA, HIPOTEKA, PROSUMENT, CHRABĄSZCZ, NEURON CZUCIOWY, DUJKERY, BAZYLIA, NAKŁO, NAKAZ, ORGANDYNA, KONTAKT, WZIERNIK, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, NADZÓR BANKOWY, NOTKA, KINEZJOLOGIA, MARGINALNOŚĆ, MF, PATENT, FIRANKA, ADRES, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, BOCIAN, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, BONOŃCZYK, MANIERKA, PŁATEK, ŁOPATA, JAMA NOSOWA, KARKAS, WYLĄG, ZAJĄCZEK, LUCERNA, OGNIWO KOROZYJNE, ZEWŁOK, KONWIKT, SZKIC TOPOGRAFICZNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, OFICJAŁ, MAZUREK, KONWERGENCJA, PRZYLEPNOŚĆ, BUTONIERKA, SKRZYDEŁKO, DOWÓD NIE WPROST, ENCYKLOPEDYSTA, CZAROWNICA, PRZETOKA, ADEPT, ROZBIERALNIA, BIAKS, PODRYWKA, SAPONINA, HAMULEC AERODYNAMICZNY, MIS, POLE GOLFOWE, ŁUK JARZMOWY, KWIATUSZEK, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KONEWKA, BABA JAGA, OWSIK, WIELOŚCIAN FOREMNY, GOL, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, RAK PRĘGOWATY, LINIA MONTAŻOWA, TENOR DRAMATYCZNY, BIAŁE NOCE, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, JESIOTR ROSYJSKI, TARTINKA, LIST OTWARTY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KILOMETR ZEROWY, PALEORHINUS, PASKUDA, PRZEDPOLE, PRZEBITKA, OSTROGI, LOKATA DYNAMICZNA, KOSTIUM, AROMAT, KONTO DEPOZYTOWE, CIUPAGA, HUŚTAWKA, ZEBRA GRANTA, BLANK, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, JACHT ŻAGLOWY, WZORNIK, AMFIBIA, WĘGIEL KENNELSKI, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, WĘZEŁ RYBACKI, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, NIEWOLA EGIPSKA, OPENER, SARKOFAG, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, RZEKOTKA KARŁOWATA, BALKON, KRÓLOWA MATKA, TUŁÓW, CENTRUM, BRZYDACTWO, MONITORING, KALWARIA, NIGER, OŁTARZYK, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, TRAWA, SOLARIUM, DWUDZIESTY, SYLWETA, PRAWO GŁOSOWE, TWARDY RESET, ANATOMIA FUNKCJONALNA, RUCH, GUZOWATOŚĆ NARAMIENNA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NAMYSŁ, KAFEL, DRAMATYKA, KOLUMNA, FRONT, GARDENIA, WYCINEK, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KATAR SIENNY, PSEFOLOGIA, SUBKULTURA, NANDU ANDYJSKIE, TSUNAMI, PŁAT, KOBIECISKO, PORÓD RODZINNY, AFRODYZJE, CHRZEST PRAGNIENIA, KĄPIEL SŁONECZNA, MLEKO, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, JEGO WYSOKOŚĆ, PREZYDENCJA, KOREKTOR, CHELAT, BASZTAN, SZCZĘK ORĘŻA, CISOWATE, SZKOŁA, MINIMALISTA, ZAKWAS, MODNIARZ, WYROSTEK BARKOWY, PARA MINIMALNA, JĘZYK URZĘDOWY, REP, SPARRING, POCISK ARTYLERYJSKI, PRZERWANIE, KWINTET SMYCZKOWY, PRAWO, OGRANICZONOŚĆ, SATELITA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WYRAKOWATE, MONITORING, USTNIK, BALSAM, MIĘTA KĘDZIERZAWA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KOREK TOPLIWY, GŁOWNIA, ?WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRAWA UPRAWIANA W CZYSTYM SIEWIE LUB MIESZANKACH NA PASZĘ, ODZNACZAJĄCA SIĘ STOSUNKOWO DUŻĄ MASĄ OTRZYMYWANĄ Z JEDNOSTKI POWIERZCHNI ORAZ KORZYSTNYM ZE WZGLĘDÓW ODŻYWCZYCH SKŁADEM CHEMICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRAWA UPRAWIANA W CZYSTYM SIEWIE LUB MIESZANKACH NA PASZĘ, ODZNACZAJĄCA SIĘ STOSUNKOWO DUŻĄ MASĄ OTRZYMYWANĄ Z JEDNOSTKI POWIERZCHNI ORAZ KORZYSTNYM ZE WZGLĘDÓW ODŻYWCZYCH SKŁADEM CHEMICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAWA PASTEWNA trawa uprawiana w czystym siewie lub mieszankach na paszę, odznaczająca się stosunkowo dużą masą otrzymywaną z jednostki powierzchni oraz korzystnym ze względów odżywczych składem chemicznym (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAWA PASTEWNA
trawa uprawiana w czystym siewie lub mieszankach na paszę, odznaczająca się stosunkowo dużą masą otrzymywaną z jednostki powierzchni oraz korzystnym ze względów odżywczych składem chemicznym (na 13 lit.).

Oprócz TRAWA UPRAWIANA W CZYSTYM SIEWIE LUB MIESZANKACH NA PASZĘ, ODZNACZAJĄCA SIĘ STOSUNKOWO DUŻĄ MASĄ OTRZYMYWANĄ Z JEDNOSTKI POWIERZCHNI ORAZ KORZYSTNYM ZE WZGLĘDÓW ODŻYWCZYCH SKŁADEM CHEMICZNYM sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - TRAWA UPRAWIANA W CZYSTYM SIEWIE LUB MIESZANKACH NA PASZĘ, ODZNACZAJĄCA SIĘ STOSUNKOWO DUŻĄ MASĄ OTRZYMYWANĄ Z JEDNOSTKI POWIERZCHNI ORAZ KORZYSTNYM ZE WZGLĘDÓW ODŻYWCZYCH SKŁADEM CHEMICZNYM. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x