MŁODA LUB MAŁA CYGANKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYGANECZKA to:

młoda lub mała Cyganka (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYGANECZKA

CYGANECZKA to:

mała lub miła (np. młoda i śliczna) dziewczyna o śniadej cerze (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MŁODA LUB MAŁA CYGANKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.515

DRĄG, MUZYKA PROGRAMOWA, JIM, KABINA, CZEK PODRÓŻNICZY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SIEROTA, SZKAPLERZ, TARCZA, PYSZOTA, UDERZENIE, POCIĄGŁOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, KORUPCJA, PRĄTNIKOWCOWE, WANIENKA, KAPOTAŻ, TANK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, POPRAWNOŚĆ, TRASZKA GÓRSKA, REDAKTOR NACZELNY, HANKA, PAMPUCH, CHRZEST, AMPUŁA, WATOLINA, KSIĘGA, GARDEROBA, KAPONIERA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, RANA, GUARANA, SUPERKUTER, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, TRAWERS, ZATOKA, BRUZDKOWANIE, BABCIA CIOTECZNA, CZEK IMIENNY, PCHACZ, RYT, WĘDRÓWKA, PIEKARNIK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, OSTROKÓŁ, KAJMAK, KANTON, KURKA ŻÓŁTA, BATON, RATYSZCZ, NIEDOŻYWIANIE, UKONTENTOWANIE, ARMARIA, CIEK, GRAFICZKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ZAWIESZKA, SKWAPLIWOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, WINIETA, BENEFICJUM, FORMACJA, FUTRYNA, ODMIERZANIE, CZECZOTKA, SAMOCHODZIARZ, WIĄZ, MINERAŁ, ZOONOZA, WIŚNIÓWKA, KOMUNIA, SZKUTNICTWO, KASOWNIK, DZIEWCZYNIĄTKO, PULARDA, KISZKA ZIEMNIACZANA, WAMPIR, PLEŚNIAK, ABORCJA, PORZĄDEK PUBLICZNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, WARSTWA ABLACYJNA, PSI PIENIĄDZ, JANE, MASZKARON, OGNIE, ASYNCHRONIZM, SUMATOR, POLSKOŚĆ, DZIERŻAWCA, SYMPOZJON, SCENOPISARSTWO, NOTOWANIE, AKTYWNOŚĆ, PRZYRODNIA SIOSTRA, SPIKER, LUNETA, PREFORMACJA, ETEZJA, JACK, INWESTYCJA, LUDOBÓJSTWO, PEGMATYT, KOSÓWKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, KOLO, CZARODZIEJKA, GWIAZDKA, KURTYNA, HAMULEC, TYMIANEK, KULUARY, GODZINA PRAWDY, DIADEM, PERMISYWNOŚĆ, FERMATA, TYTULATURA, BUŁAT, ZBIOROWISKO, OFICER FLAGOWY, BYTOWNIT, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, DWURÓG, AGENT, SPRYCIULA, PRZEWRÓT, ŚCISŁOŚĆ, TRANSPOZYCJA, GAMBIT, MAŁA GASTRONOMIA, ODKRYCIE, ŁUK ELEKTRYCZNY, BOCZNIAK, ODPUST, BAKARAT, NARTA, KUJA MAŁA, EKSTRUZJA, ELASTYK, PRZEGLĄDACZ, ARENA, KLAWIATURA, PRAWO CURIE-WEISSA, SZAGRYN, AEROCASCO, SKONIA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, DECEPCJA, PŁOMYK, SIEĆ NEURONOWA, KIEROWNIK BUDOWY, OSAD, GALAKTOLIPID, BEKON, DZIANINA, STRYCH, ISKIERNIK OCHRONNY, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, LATEKS, BEGONIA, KANONIERKA, GUMA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, GUMA, NIEDODMA PŁUC, CUGANT, ROZBIERANKA, EKONOMIA, LUKA STRATYGRAFICZNA, IZOLACJA, NEOPOGAŃSTWO, PIRANIOWATE, OBROŻA, DROBNICA, KABINA, EBOLA, KUWETA, KOPALINA SKALNA, SARONG, PRZEDSIĘBIORSTWO, AURORA, AMPUŁKA, TEATR, REPOZYCJA, PÓŁWEŁNA, STROIK, DOBRO POZYCJONALNE, LĄDZIENIE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BOCZNICA KOLEJOWA, MURARKA RUDA, OBSERWATORKA, INTERVIEW, KREWETKA ATLANTYCKA, BAZYLIKA WIĘKSZA, PAROBEK, ALBAŃSKOŚĆ, CEWKA, BEZPANCERZOWCE, WYCINEK, NISZA, MAŁPA, ZAJĄKNIĘCIE, NIEGOSPODARNOŚĆ, SZEW, CUDOWRONKA, PODUSZKA, ŁYSIENIE, FACH, BANER, ANALIZA, MUSZNIK, CZABAN, HEL, ZBIORNIK, ZIEMIA NICZYJA, DANSKER, FIKOŁEK, ROD, DEKANTER, ŚWIEŻAK, PREZYDENTKA, ROŚLINA OKOPOWA, DENDRYT, REZYDENCJA, POKŁAD, ŻEL, KLEPKA, KĄT ROZWARTY, TUNIKA, ALKILACJA, DOMEK DLA LALEK, KIJ, CEWNIK, MIKROKLIMAT, ZDZIADZIENIE, GLIKOZYD FENOLOWY, OGNISKO, DRUGI, ZDENERWOWANIE, RELIKWIA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, BAZYLIKA KATEDRALNA, DEGRADACJA, SZYNA, BALDACHIM, BAZYLISZEK, ŁYK, WIEŚ PLACOWA, KRYNOLINA, WKŁAD, REGENERACJA, MIKSER, LECZENIE CHIRURGICZNE, DYSPENSER, ROZŁÓG, EPONIM, SINFONIETTA, KARZEŁEK, BOŚNIACKOŚĆ, SĄD PODKOMORSKI, TROCINÓWKA, RISOTTO, KURS, BODZIEC WARUNKOWY, TOPENANTA, AKADEMIA, ZASZŁOŚĆ, LIST PRZEWODNI, BI, ODSTĘPSTWO, PARALAKSA, CUDOTWÓR, MIKSER, TREPANG, HOKEJ, MONITORING, PASTWA, KOZAK, WRZECIENNIK, GAŁĘZATKA, STACJA, LIGA, PRODUKCJA, BEANIA, PATELKA, DIABEŁEK, PRZĘDZIWO, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, OSTROGA PIĘTOWA, LEKKOZBROJNY, PATENT, BRUK, WSKAZ, NIERUCHLIWOŚĆ, CIAPATY, CHOROBA WENERYCZNA, ?CZAS PÓŁTRWANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.515 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MŁODA LUB MAŁA CYGANKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MŁODA LUB MAŁA CYGANKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYGANECZKA młoda lub mała Cyganka (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYGANECZKA
młoda lub mała Cyganka (na 10 lit.).

Oprócz MŁODA LUB MAŁA CYGANKA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - MŁODA LUB MAŁA CYGANKA. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast