PRZENOŚNIE: FRAGMENT (LUB ELEMENTY) JAKIEGOŚ KOMUNIKATU (WYPOWIEDZI, TEKSTU ARTYSTYCZNEGO ITP.), KTÓRY NIE ZAWIERA ZBYT WIELE ISTOTNEJ TREŚCI, MOŻNA GO UZNAĆ ZA ZBĘDNY WYPEŁNIACZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WATA to:

przenośnie: fragment (lub elementy) jakiegoś komunikatu (wypowiedzi, tekstu artystycznego itp.), który nie zawiera zbyt wiele istotnej treści, można go uznać za zbędny wypełniacz (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WATA

WATA to:

zbite i nieregularnie poplątane cienkie włókna bawełniane lub wiskozowe; produkt, który służy głównie do celów higienicznych (np. opatrunkowych) i kosmetycznych (na 4 lit.)WATA to:

watolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie (na 4 lit.)WATA to:

materiał opatrunkowy (na 4 lit.)WATA to:

cukrowa na patyku (na 4 lit.)WATA to:

i cukrowa, i higieniczna - biała (na 4 lit.)WATA to:

szklana, a się nie tłucze (na 4 lit.)WATA to:

szklana lub cukrowa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: FRAGMENT (LUB ELEMENTY) JAKIEGOŚ KOMUNIKATU (WYPOWIEDZI, TEKSTU ARTYSTYCZNEGO ITP.), KTÓRY NIE ZAWIERA ZBYT WIELE ISTOTNEJ TREŚCI, MOŻNA GO UZNAĆ ZA ZBĘDNY WYPEŁNIACZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.613

ZAKRĘT, MODRASZEK REBELA, AKROBACJA POWIETRZNA, POMIDOR, SŁUŻĄCY, ABSOLUTYZM, PRZYSŁÓWEK, MER, WYMIENNIKOWNIA, WYDZIELINA ORGANIZMU, KONEWKA, SIEKIERA, KARRUKA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, REOGRAF, KIJEK NARCIARSKI, PRODUKCJA, PŁYWAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, SZYBKOWAR, CHEMOAUTOTROF, ARAMEIZM, KOLCZAKOWATE, BAKI, EPONIM, AKAPIT, RZĘSISTEK, MISTRZ, NOWOBOGACKI, HASŁO, GRÓB, MIODOJAD SMUGOWANY, SKARB, SPECJALIZANTKA, DRYBLING, OBLIGACJA ZAMIENNA, POLE, STANDARDZIK, WOKALIZA, SUTASZ, CHARTER, MUNICYPIUM, FUNGICYD, SAMOPAŁ, WĘGIERSKI, BRUDNICA NIEPARKA, PAS, OPERETKA, BAWEŁNA, FLANSZA, KAPELMISTRZ, JARSTWO, ZROSTNICA, MEM, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PREDYKACJA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, DYMISJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, GŁOWA, CHAŁUPNICA, DAMSKI KRAWIEC, REGIONALISTYKA, OBORA DWORSKA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, DŹWIGARKA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, PROSTOŚĆ, PARKIET, WIEŻA SZYBOWA, ODPOWIEDŹ, DENAT , ZATOR, IBERYSTA, ROOIBOS, MIMETYZM FORMALNY, PIERWSZY OFICER, STONÓG MYSZATY, KALIBER, KILIM, CHORAŁ, WIRTUOZERIA, KRYTYCZNOŚĆ, KONWERTER, KLAWISZ, ZWIERACZ, WIBRATO, MIKSER, TAŚMA FILMOWA, BELWEDER, SIOSTRZYCZKA, TRZYNASTKA, DRABINOWIEC MROCZNY, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, CZEK IMIENNY, IMPULSYWNOŚĆ, PATAREN, TEKSTOWOŚĆ, FILOZOF, LECZENIE CHIRURGICZNE, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PRZEPAŁ, SROGOŚĆ, ŚWIECA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, KLOAKA, MODERN, DEMON, GAMA, POZIOM, RUCH, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, FAKSYMILE, KOPIA, POLARYZACJA JONOWA, SUBRETKA, PIRANIOWATE, KONGLOMERACJA, GRUPA KARBOKSYLOWA, OBRAZ OPTYCZNY, AFISZ, DWUNASTY, POJEDYNKA, RZUT WOLNY, RESIDUUM, PŁYWACZEK, UPARCIUCH, METRESA, ŚWIADECTWO, PRZEGRA, WOTUM ZAUFANIA, WIZYTÓWKA, SADŹ, ANTAGONISTA, MARUDA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, WATERPOLISTA, UKŁAD URBANISTYCZNY, SEMAFOR, WYRAZY, KASZANA, UKŁAD STACJONARNY, KAMIEŃ MILOWY, PERSONA, WYBITNOŚĆ, PIRACTWO, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, POSMAK, JĘZYK POMOCNICZY, ŚREDNIA, NIEPOPULARNOŚĆ, INTELIGENCJA WERBALNA, PROMIENNIK, BRAK, SZUKACZ, LAUFER CZARNOPOLOWY, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, MIÓD SZTUCZNY, KASKADA, BRZOZOWATE, KAWAŁEK, NABIODREK, INSTYTUCJA PROCESOWA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, BEZPROGRAMOWOŚĆ, MIARKOWNIK SPALANIA, RUCH, PRZESTRZEŃ ZWARTA, PROLEK, KARBONATYT, LEMING, RAJDER, ZGRUBIAŁOŚĆ, BRZUSIEC, KASZA GRYCZANA, POMALOWANE, GRZEBIEŃ, ESPERANTYDA, ŻEBRO ADAMA, RETUSZ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, KARŁĄTKOWATE, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, MONOTEMATYCZNOŚĆ, STOŁP, NIEDOPOWIEDZENIE, WINIETA, WARTOWNIA, CHARYZMA, NÓŻ, CENA MINIMALNA, HARMONIJNOŚĆ, MIASTO UMARŁYCH, HINDUSKI, AŁYCZA, SZTUCIEC, CZEREŚNIA, PUL, JUNAK, DZIEWIĄTY, GAZ BOJOWY, MUR, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, CHMURA NISKA, MAKART, WRAK, PRZESYT, TRZYNASTY, PAMIĘĆ LOGICZNA, WDOWI GROSZ, CYTOSTATYK, EFEKT DOPPLERA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ZGRZEWKA, ŻÓŁTY PAS, AKACJA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SKANER, KPINA, BASEN, WARTOWNIK, SABOTY, GUZ, WĘZEŁ ZWYKŁY, ZAWIKŁANIE, CHÓR, KRATKA KSIĘCIA WALII, STRYJO, RYCERZ-ROZBÓJNIK, TRZY GROSZE, SZKLANE DOMY, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, BAWOLE OKO, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SPLUWACZKA, AKROBACJA LOTNICZA, DROGA, STYL, KLAWISZ, IRRADIACJA, CUDACTWO, OKRUSZYNA, OWOCOSTAN, DEKLARANT, GOLONKA, PORÓD LOTOSOWY, PAZUR, BUŁAN, PRAOJCZYZNA, ZNAK KOREKTORSKI, APRETURA, SZPONTON, IDIOSYNKRAZJA, UMOWA BARTEROWA, MASOWIEC, ŁOTEWSKI, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ANILANA, CENTYWAT, PUNK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, UDAR, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, WYKRZYKNIENIE, PRAWO WEWNĘTRZNE, KWARTET, GRZYB, MUSZLA, PLEŚNIAK, SEKCJA, SIUR, CZTERNASTOLECIE, MACICA, PRZEBÓJ, CZASOWNIK NIEDOKONANY, DETEKTYW, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, PLON, ANTOCYJANIDYN, KANTONISTA, NOC ASTRONOMICZNA, MARK, NOWOŚĆ, HOL MIĘKKI, SĄSIEDZKOŚĆ, MARSKOŚĆ, PYSZCZEK, MIRAŻ, RELACJA LOGICZNA, KONKURENCJA, MADISON, NIEOBEZNANIE, GWIAZDA, BUDA, ŁAWNIK, ATOL, KURATORIUM OŚWIATY, BALOWICZKA, ?ANTRYKOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: FRAGMENT (LUB ELEMENTY) JAKIEGOŚ KOMUNIKATU (WYPOWIEDZI, TEKSTU ARTYSTYCZNEGO ITP.), KTÓRY NIE ZAWIERA ZBYT WIELE ISTOTNEJ TREŚCI, MOŻNA GO UZNAĆ ZA ZBĘDNY WYPEŁNIACZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: FRAGMENT (LUB ELEMENTY) JAKIEGOŚ KOMUNIKATU (WYPOWIEDZI, TEKSTU ARTYSTYCZNEGO ITP.), KTÓRY NIE ZAWIERA ZBYT WIELE ISTOTNEJ TREŚCI, MOŻNA GO UZNAĆ ZA ZBĘDNY WYPEŁNIACZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WATA przenośnie: fragment (lub elementy) jakiegoś komunikatu (wypowiedzi, tekstu artystycznego itp.), który nie zawiera zbyt wiele istotnej treści, można go uznać za zbędny wypełniacz (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WATA
przenośnie: fragment (lub elementy) jakiegoś komunikatu (wypowiedzi, tekstu artystycznego itp.), który nie zawiera zbyt wiele istotnej treści, można go uznać za zbędny wypełniacz (na 4 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: FRAGMENT (LUB ELEMENTY) JAKIEGOŚ KOMUNIKATU (WYPOWIEDZI, TEKSTU ARTYSTYCZNEGO ITP.), KTÓRY NIE ZAWIERA ZBYT WIELE ISTOTNEJ TREŚCI, MOŻNA GO UZNAĆ ZA ZBĘDNY WYPEŁNIACZ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRZENOŚNIE: FRAGMENT (LUB ELEMENTY) JAKIEGOŚ KOMUNIKATU (WYPOWIEDZI, TEKSTU ARTYSTYCZNEGO ITP.), KTÓRY NIE ZAWIERA ZBYT WIELE ISTOTNEJ TREŚCI, MOŻNA GO UZNAĆ ZA ZBĘDNY WYPEŁNIACZ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast