CECHA PSYCHICZNO-MENTALNA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE JEST GOTOWY PODEJMOWAĆ TRUDÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

cecha psychiczno-mentalna człowieka: to, że ktoś nie jest gotowy podejmować trudów lub zobowiązań (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOJRZAŁOŚĆ

NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

cecha działań i zachowań: to, że coś jest takie, jak u młodego człowieka lub u dziecka, nieodpowiednie (na 13 lit.)NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

to, że coś nie jest gotowe, żeby ujrzeć światło dzienne, wymaga dopracowania lub z innych przyczyn może budzić śmiech lub zawstydzać (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA PSYCHICZNO-MENTALNA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE JEST GOTOWY PODEJMOWAĆ TRUDÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.015

AUTOMAT, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, HIPERPRZESTRZEŃ, ARKUSZ POETYCKI, STARA GWARDIA, TONACJA, KLON, ALTANNIK FIOLETOWY, PANEL STEROWNICZY, ZAWODNIK, BŁAZENEK, SPOIWO BUDOWLANE, MYKOHETEROTROF, KARAKURT, RZEKA EPIZODYCZNA, NOWA KLASYCZNA, PRZĄDKOWATE, NIEREGULARNOŚĆ, ZAJĄCZEK, OSTOJA, AZJATYCKI TYGRYS, TAJEMNICZOŚĆ, POKRZYWA, KUMOTERSTWO, SZATRA, SZKARADNOŚĆ, RABAT, ASYLABIZM, DEWELOPER, PRZEWODNIK, KOMPETENCJA MIĘKKA, SARKOIDOZA, DUCH, LIBERIA, FILTR BESSELA, WACŁAW, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, FUNKCJONALIZM, STROP KLEINA, KOMÓRKA ZWOJOWA, EKIPA, DRUK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, UNIŻONOŚĆ, WERSJA KINOWA, OWOC RZEKOMY, CHŁOPSKI FILOZOF, TĘCZA, LUWERS, RUNO, WIENIEC, OKRUCH SKALNY, SEKCJA RYTMICZNA, CABAN, PRACA, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, JĄDRO, BUZA, UPOKORZENIE, BAJEREK, SZPRING, GAZÓWKA, ROSZCZENIE ZWROTNE, DYWDYK, NIEDOŻYWIANIE, ALTOSTRATUS, PAKU CZARNOPŁETWY, BOCIAN SIODLASTY, OSET, MAJOWY PRACOWNIK, TOM-TOM, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, SOS TATARSKI, SZEW, PIEKŁO, NIEWIERNY TOMASZ, JOGURT, AMATOR, GAD, MEDALION, FELDMARSZAŁEK, KAMELIA, FROTKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WBIEGNIĘCIE, SUBTELNOŚĆ, JĘZYK IZOLUJĄCY, NIELOTNOŚĆ, CZERWONE ŚWIATŁO, REKIN OWSONA, POSTAWA, SPEKTAKL BALETOWY, SYNTETYK, ŚWIADOMOŚĆ, MORALIZACJA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, RZEMYK, WARZYWO, ONTOLOGIZM, PLANISFERA, RDZEŃ GRAFU, WYKRYWACZ KŁAMSTW, POPLECZNICTWO, KWAS GIBERELINOWY, ZAPRZEDANIEC, TYKA, CHODNICZEK, BISEKSUALISTA, OSZCZĘDNOŚCI, WEJŚCIE, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, PRZEDWIECZNOŚĆ, IDIOGRAFIZM, ZATOR PŁUCNY, EKLER, GORĄCE KRZESŁA, SKRZYPOWE, ZARODZIEC SIERPOWY, ABNEGATKA, REAKCJA SPRAWCZA, BRZUSZEK PIWNY, LAMPKA WIECZYSTA, PEDAGOG, DWUDZIESTKA, RODZINA KLANOWA, ODRZUT, PUNKT LIMFATYCZNY, WIELOFAZOWOŚĆ, SPONTANICZNOŚĆ, SAUNA, SETKA, PĄCZEK, RESET, MOŁOTOW, LAPAROSKOPIA, BYSTROŚĆ, REMISIK, NOCEK BRANDTA, PIEPRZ CZERWONY, GADACZ, STRONA INTERNETOWA, DZIELNICA, PRZEWÓD SĄDOWY, KSIĄŻKA ADRESOWA, RÓWIEŚNICA, KŁOPOTANIE SIĘ, SZKLARKA, KASZANKA, AKCENT, AEROFON, REDUKTOR, GŁOŚNIK OTWARTY, LOSOWOŚĆ, CZYSTY ROZUM, MONOLOG WEWNĘTRZNY, DOVE, CHRZCICIEL, KRZYŻYK, CUG, KNAJPIARZ, PAMPA, MISJOLOGIA, BIEG, WYTWÓRCA, HALO, DZIKA RÓŻA, ŁAPACZ, HALLOWEEN, GRYMAŚNIK, RAK PRĘGOWATY, MALINOTRUSKAWKA, BLINDAŻ, KLASZTOR, BIEGANINA, KORDONEK, DETERMINIZM, PÓŁKULA, KRĄŻNIK, KANU, JULA, PŁATEK, CHÓR, WIELKOŚĆ SKALARNA, MONITOR, CZAS LAPUNOWA, EKSTREM, ANITA, MOŻNOŚĆ, IMMUNOSUPRESJA, KSENOBIOTYK, MOTYLOWCOWATE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, WIĘZIEŃ, PRZESŁANKA, BIERWIONO, PLANTACJA, STAWIDŁO, KOK, SEN, STROBILANT, WINO DESEROWE, LAMPA LUTOWNICZA, BURZLIWOŚĆ, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, BIEGUNKA, ZLEW, IMPLEMENTACJA, JUBILER, OKREŚLNIK, PLOTKARA, OZOREK, KISZKA ZIEMNIACZANA, ROMANSIDŁO, TANCERKA, JERZY, JEŻOWCE, TIUL, BEZTREŚCIOWOŚĆ, POZYCJA TESTOWA, ODPŁATA, NAŁOGOWOŚĆ, LAPICIDA, SZMACIARZ, OSTRY STRZAŁ, BĄBEL, DWUKROTNOŚĆ, KLAKSON RĘCZNY, LORI WYSMUKŁY, METRYKA, MAMAŁYGA, KUCIE, ODWAGA, PIERWSZY, SMOLT, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, SIAD, AUTODIAGNOZA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, KOMPARATYSTYKA, ŻAKARD, BRYŁOWATOŚĆ, ERGODYCZNOŚĆ, ARTROZA, BZYGI, SILNIK PRZELOTOWY, AUTOMOBILKLUB, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KACZY DÓŁ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, ORKA, MARKETING SKOJARZENIOWY, ŚRODKI TRWAŁE, STOŻEK USYPISKOWY, KABLOOPERATOR, ELEKTROWÓZ, CZĄSTKA CIĘŻKA, SALAMANDRA KAUKASKA, FILAR, CHOLEWKA, DYSOCJANT, CZĘŚĆ ZAMIENNA, OBIEGNIK, KICHA, JEDWABNIK, BOGATY, CZEREP, SAMOLUBNY DNA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, HASHTAG, SYGNAŁ ANALOGOWY, KOLUMBARIUM, PIGWA POSPOLITA, BRACHYCEFALIA, BLISKOZNACZNIK, SREBRZENIE, HANDEL ZAGRANICZNY, KLASTER DYSKOWY, JEŻOWATE, HIPERAKUMULACJA, DERESZOWATY, ZŁOŚLIWOŚĆ, MOSTEK, BRAT, ŻYDOWSZCZYZNA, CHROMATOGRAF GAZOWY, OBLICZE, NIEDOPUSZCZENIE, AKROBACJA, PRZENIKLIWOŚĆ, SIEROTA ZUPEŁNY, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, LINIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, LESŁAW, FIOLET GORYCZKI, WALUTOWOŚĆ, KURDYBAN, MATURA POMOSTOWA, MROŻONKA, ?ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA PSYCHICZNO-MENTALNA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE JEST GOTOWY PODEJMOWAĆ TRUDÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA PSYCHICZNO-MENTALNA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE JEST GOTOWY PODEJMOWAĆ TRUDÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOJRZAŁOŚĆ cecha psychiczno-mentalna człowieka: to, że ktoś nie jest gotowy podejmować trudów lub zobowiązań (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOJRZAŁOŚĆ
cecha psychiczno-mentalna człowieka: to, że ktoś nie jest gotowy podejmować trudów lub zobowiązań (na 13 lit.).

Oprócz CECHA PSYCHICZNO-MENTALNA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE JEST GOTOWY PODEJMOWAĆ TRUDÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA PSYCHICZNO-MENTALNA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE JEST GOTOWY PODEJMOWAĆ TRUDÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast