Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODŁUŻNE ROZCIĘCIE W UBRANIU, NP. SPÓDNICY, MARYNARCE, PŁASZCZU, KTÓREGO GŁÓWNĄ FUNKCJĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ ZWIĘKSZENIE SWOBODY RUCHÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZPOREK to:

podłużne rozcięcie w ubraniu, np. spódnicy, marynarce, płaszczu, którego główną funkcją jest najczęściej zwiększenie swobody ruchów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNE ROZCIĘCIE W UBRANIU, NP. SPÓDNICY, MARYNARCE, PŁASZCZU, KTÓREGO GŁÓWNĄ FUNKCJĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ ZWIĘKSZENIE SWOBODY RUCHÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.052

TELEGRAF CHAPPE'A, EKLIPTYKA, BIAŁY PUCH, KIJANKA, ODŚRODKOWOŚĆ, SUPERKLIENT, LATIMERIA, DEKLAMACJA, STAROISLANDZKI, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, PLASTYKA, SZABAS, PUCHLINA WODNA, KOŁEK, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, MIASTOWOŚĆ, GWINT STOŻKOWY, BILANS HANDLOWY, OKULARY, KOKTAJL, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, ZNAKOMITOŚĆ, AUTONOMICZNOŚĆ, RYSUNEK, ŚLEPY NABÓJ, SYMPOZJON, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, KORYTO, STADION OLIMPIJSKI, TRANSMITER, GERMANIZATOR, ŚWIĘTE KOLEGIUM, UNISTOR, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, MAŁOWODZIE, IMPULS, STUKACZ, MOŻDŻEŃ, PRZYCZYNA SPRAWCZA, PLANETARIUM, INSTAGRAMERKA, ZADUPIE, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, ORDYNARNOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, REALGAR, UPOJNOŚĆ, MĄCZNIK, WSPANIAŁOŚĆ, ŚMIERDZIEL, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, GAZA, ZNAJDUCH, GRZYB MODRZEWIOWY, TRIAL, DOMINATOR, DWUDZIESTY SIÓDMY, OPASANIE, PIERŚCIEŃ, KOLCZAK, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, PUNKT APTECZNY, CHMURA KŁĘBIASTA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, WYRÓWNANIE, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, PRZESTRZEŃ FAZOWA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, MUNSZTUK, DIAGNOSTA, POTOK, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, SEKCJA ZWŁOK, BLADOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, TROCINIARKI, AJERKONIAK, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, REJA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, PLAC ZABAW, AMINOKWAS BIOGENNY, GADACZ, ENERGICZNOŚĆ, FORMA, ANGIOPLASTYKA, ARTYSTA, ABRAKADABRA, BRONA, POCHWALSKI, PROMOTOR, HUBA MAŚLAK, GŁOWA RODZINY, SPULCHNIACZ, BAJCA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PŁONIWOWCE, REDEMPTORYSTA, POLIEUPLOID, PRZECIWIEŃSTWO, GRZYB OKAZAŁY, OMIEG KOZŁOWIEC, CYSTOSTOMIA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KOLEGIUM, BODZIEC BEZWARUNKOWY, IDENTYCZNOŚĆ, MAZUREK, TRAFUNEK, NADGORLIWOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ROZKŁAD, ŻYWICA, NIETRWAŁOŚĆ, KIESZONKA, ZGREDEK, PEŁNIA, PUSZKARSTWO, PRZYJEZDNY, WELWET, CIĄG GŁÓWNY, HAMULEC WIRNIKOWY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, BALET, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, NAGOŚĆ, DYREKCJA, PIERŚCIEŃ, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ŚLIZG, CHROMOSOM X, KSIĘGA INWENTARZOWA, INSTYNKTOWNOŚĆ, PRETOR MIEJSKI, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CHODNIKOWIEC, MAKAK JAPOŃSKI, OBSADKA, SALAMI, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, DOBITNOŚĆ, ZŁOTA KLATKA, GATUNEK KLUCZOWY, WIECZORÓWKA, LODOWIEC WISZĄCY, BEZAN ŻAGIEL, ZASADA DUALNOŚCI, ŁUK OBNIŻONY, UTYK, MIÓD SZTUCZNY, CHMIELOGRAB, BRZYDKIE KACZĄTKO, LEKTOR, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, CHALKOLIT, IKONA, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, NIECKA, KAUKAZ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, WYTWÓRNIA, PROCH, ANTROPOLOGIA, LITERATURA FAKTU, BYSTROŚĆ, STRONA CZYNNA, EPIKA, AKUSTOELEKTRONIKA, KANCLERZ FEDERALNY, MAMUT KARŁOWATY, WSZECHMOC, CIĄGOTY, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, GOSPODARKA KOMUNALNA, MASECZKA, PRZYMIOTNIK, ŻABKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PRZEDWIECZNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, MINÓG JAPOŃSKI, ŻEBRO, SMERFETKA, SOPEL, OGNIWO GAZOWE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, MINIALBUM, REZEDA, ŚWIECA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, OBSZARPANIEC, FAJKA WODNA, URZĄD SKARBOWY, RYTUAŁ, WIETLICA, KOSZT KOMPARATYWNY, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, REGUŁA TINBERGENA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, NIEAKTUALNOŚĆ, MODERUNEK, TRANSPARENTNOŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, GALERIA SŁAWY, PIRYDOKSAMINA, SZESNASTY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, DIPLODOK, BEZPOWROTNOŚĆ, HEDONIZM, ODZIEMEK, NUMERACJA PORZĄDKOWA, ANTYELEKTRON, ŁĄCZNIK OLEJOWY, CWANOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, PLENER MALARSKI, ŻARŁACZ LUDOJAD, PIÓRO, ŚWIATŁO DZIENNE, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, MODRASZEK ALKON, DZWONY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SZPILKA, BABIA DUPA, OSTROŚĆ, OLEJEK KAMFOROWY, ZNANOŚĆ, PERKOZEK, CARGO, OZDOBA, STRYJ, KASTA, SYNERGIA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, POZIOMY TRANSFER GENÓW, PULA, WIECZORÓWKA, ODŻYWCZOŚĆ, ENKODER PRZYROSTOWY, FAWORYT, BEZRĄBEK, JEDENASTA MUZA, DAMKA, MIĘTÓWKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SZTYWNIACTWO, ŁAJDACKOŚĆ, STREFA HEADA, PRZETWÓR, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KOMIN, RUCHLIWOŚĆ, KUCZKA, GIAUR, MACIERZYSTOŚĆ, DRENAŻ KIESZENI, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CYGARNICA, NIEREALNOŚĆ, DIDGERIDOO, SZALEŃSTWO, DESIGN, SUTENERSTWO, ROPNICA, NAWIAS OSTROKĄTNY, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ALTERNATYWA, BARIERA JĄDROWA, RADIOFARMECUTYK, SATELITA SZPIEGOWSKI, DRUK SEJMOWY, SŁABEUSZ, MIŚ, EKSPRES KOLBOWY, KARTRIDŻ, ŹRÓDŁO, PASMO PRZEPUSTOWE, EPKA, ADMIRAŁ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ANTYPSYCHOLOGIZM, SŁUPEK STARTOWY, ZAKON MENDYKANCKI, AKTOR, GŁOWICA KONWENCJONALNA, FIRMÓWKA, SUPERNOWA, DOLAR ANTARKTYKI, SŁODYCZ, DROBNOŚĆ, MACERACJA, TRENCZ, ŹRÓDŁO POLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: podłużne rozcięcie w ubraniu, np. spódnicy, marynarce, płaszczu, którego główną funkcją jest najczęściej zwiększenie swobody ruchów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNE ROZCIĘCIE W UBRANIU, NP. SPÓDNICY, MARYNARCE, PŁASZCZU, KTÓREGO GŁÓWNĄ FUNKCJĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ ZWIĘKSZENIE SWOBODY RUCHÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rozporek, podłużne rozcięcie w ubraniu, np. spódnicy, marynarce, płaszczu, którego główną funkcją jest najczęściej zwiększenie swobody ruchów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZPOREK
podłużne rozcięcie w ubraniu, np. spódnicy, marynarce, płaszczu, którego główną funkcją jest najczęściej zwiększenie swobody ruchów (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x