CZĘŚĆ OBIEKTYWU REGULUJĄCA WIELKOŚĆ OTWORU NA DRODZE STRUMIENIA ŚWIATŁA, STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ W OBIEKTYWACH FOTOGRAFICZNYCH I OBIEKTYWACH KAMER FILMOWYCH; ZWYKLE MA POSTAĆ NACHODZĄCYCH NA SIEBIE METALOWYCH LISTKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAFRAGMA to:

część obiektywu regulująca wielkość otworu na drodze strumienia światła, stosowana najczęściej w obiektywach fotograficznych i obiektywach kamer filmowych; zwykle ma postać nachodzących na siebie metalowych listków (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIAFRAGMA

DIAFRAGMA to:

kapturek dopochwowy o średnicy od 2 do 5 cm (na 9 lit.)DIAFRAGMA to:

główny mięsień oddechowy ssaków, przepona (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OBIEKTYWU REGULUJĄCA WIELKOŚĆ OTWORU NA DRODZE STRUMIENIA ŚWIATŁA, STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ W OBIEKTYWACH FOTOGRAFICZNYCH I OBIEKTYWACH KAMER FILMOWYCH; ZWYKLE MA POSTAĆ NACHODZĄCYCH NA SIEBIE METALOWYCH LISTKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.238

POCHWA, TOALETA, PANEW, BOMBA BURZĄCA, PESZT, KONKUBINAT, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ŚCIANA, MECHANIZM KORBOWY, KUPEREK, ZWIERZYNIEC, GOŁĄBKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, RAJTUZY, BRYNDZA, WKŁADA, TOREBKA, NACZYNIAK ZŁOŚLIWY, LASAGNA, JASZCZUR, PRZECINEK, MAPA AKUSTYCZNA, DEFOE, DASZEK, DURNOŚĆ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, KOMÓRECZKA, LEJBIK, MARTELLATO, GŁOWICA, CIASTO, CZEMPIONKA, ZAĆMIENIE, KOPULA, DWUDZIESTY PIERWSZY, NIETOLERANCJA, DOMINANTA, WYKŁADNIK POTĘGOWY, SPOT, ANGARIA, RACA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PAPIER, WIDZENIE MASZYNOWE, TRAPER, KOCIOŁ, STREAMER, FRAMUGA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, PRANIE, PODEJŹRZON LANCETOWATY, CZASZA, ŻYWA PAGINA, CZARNY CHARAKTER, MŁOT, PRZODOMÓZGOWIE, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, SEKSTET, WILAMOWSKI, GORĄCZKA, SZEWRON, TRYSKAWKA, OKNO DIALOGOWE, PODRAŻNIENIE, KOTLET, MORKA, NIEBIOSY, MIANOWANIEC, ORKIESTRA KAMERALNA, BACIK, ŁYSINKA, EFRONTERIA, MIŁOŚĆ, MIARA, ARMATKA WODNA, NAROWISTOŚĆ, NOWORUSKI, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, AKTYNA F, BEZKRYTYCYZM, INFOMAT, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, TROISTOŚĆ, AUTOBUS SZYNOWY, KOLBA, BRÓDKA, ŁYDKA, ANIMACJA, PĘTELKA, WALENTYNKA, KITEL, KRÓLEWICZĄTKO, KORONA, MODEL, BEZBRZEŻNOŚĆ, ZAKŁADKA, SZTAMBUCH, AEROFIT, PIŁONOSOWATE, SEKTORÓWKA, BIEG PRZEŁAJOWY, KONTENANS, ŁACINNICZKA, SZPARA, BUKIET, DYSZA WYLOTOWA, PERFORACJA, PRACA, JĄDRO GALAKTYKI, WELON, PORTFEL, ŻAL, CZŁONEK, DŁOŃ, ŚCIEG RYŻOWY, FUNDAMENT, CLL, MAGNEZJA, GZYMSIK, AKT, TYMBARK, DZIKÓW, SUŁTANIT, SFERA AFEKTYWNA, LICZNIK FOTONÓW, OWOCNIK, SŁOWO, REKTYFIKACJA, MORAŁ, STOSINA, CIAPATY, PTASZNIKOWATE, EMPORA ORGANOWA, KANIBAL, PAMIĘĆ, METALOCERAMIKA, CZTERNASTY, GÓRKA, POZIOM, AUTOSALON, KINO FAMILIJNE, PITA, PODKARMIACZKA, GAZIK, PRZEMYŚLENIE, ODTRUTKA, ASYMETRIA KIERUNKOWA, AUTOFOCUS, ROMANS, LED, KNAGA, PISMO, PIES ZAPRZĘGOWY, PRĘGA, SKRÓT, NITRONATRYT, PRZERÓBKA, TRANSAKCJA PAKIETOWA, JELCZ, TRIO, TARANTAS, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, ARKUSZ WYDAWNICZY, OPOLE, OBI, DOPEŁNIENIE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, SOLO, LOTNICTWO, MIOTEŁKA, MACIERZ KLATKOWA, DIU, ŻŁOBECZEK, PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA, OPONA, SIECIÓWKA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, CEMBROWANIE, CHELATACJA, ZADZIOR, GULA, TRZON MACICY, ZRĄB, GLORIETA, TUNEL, CHALLENGE, WARZYWO KORZENIOWE, BOKS, FETA, OKULARY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, WIELKOŚĆ, CERATOFILID, MATEMATYKA STOSOWANA, KOMPOZYCJA RAMOWA, ŁONO, RYFT, GLORIA, KUNICE, FILTR BARWNY, SZAFOT, GRZANKA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, DRUGIE ŚNIADANIE, OSŁABIACZ, PROSTAK, ŚWIECIDEŁKO, DEKOLT, HARMONIJKA, CZARNY KARZEŁ, ZEMSTA FARAONA, MŁODY, JEGGINSY, TACHION, KREWETKA WIŚLANA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, PIECZENIARZ, STRUMIENIANIN, DWUNASTY, BURTA, WIEK NASTOLETNI, MIARA, SIÓDMY, NACIECZENIE, DWUKĄT SFERYCZNY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SZELF KONTYNENTALNY, SET, PREDELLA, POPULACJA, ZESPÓŁ, RÓWNIK, MATERIAŁ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SYMPOZJON, FALSZKIL, MACHINA WOJENNA, BITWA, SPODNIE, DRAMAT WOJENNY, HENTAI, BECZKA, OPTYKA FALOWA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, KĄT WIELOŚCIENNY, MAJSTERSZTYK, APELATYWNOŚĆ, SERIA, WIERZCHOWINA, AEROZOL, KRATKA WENTYLACYJNA, BLOKADA POLICYJNA, LEMIESZ, KOSZT STAŁY, RUDA PABIANICKA, NAPIĘTEK, DRAPERIA, GICZ, PŁASZCZYZNA Z, WIDMO OPTYCZNE, SEKTOR, ZIELENINA, PARAGRAF, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, SEMINARIUM, EKSCENTRYCZNOŚĆ, AWANSCENA, NIEOKRZESANIEC, TUSZ, PIGUŁA, WOLANT, NAGOLENNIK, DWUDZIESTY PIĄTY, SUBDOMENA, DRUK SENACKI, PASZTETNIK, PARKAN, SAMOPONIŻANIE, PRZEWIESZKA, TEOGONIA, MŁOTECZEK, KOMENTARZYK, KAMIEŃ, BUDA, PRZYGASZENIE, ADIUTANT, TENIS, OSĘKA, GRZEBIEŃ, TABLICA, FAN CLUB, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, NIERUCHOMOŚĆ, ODDZIAŁ, NIEZDOLNOŚĆ, SKRZYNIA, FRACHT, ?OŚ ODCIĘTYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.238 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OBIEKTYWU REGULUJĄCA WIELKOŚĆ OTWORU NA DRODZE STRUMIENIA ŚWIATŁA, STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ W OBIEKTYWACH FOTOGRAFICZNYCH I OBIEKTYWACH KAMER FILMOWYCH; ZWYKLE MA POSTAĆ NACHODZĄCYCH NA SIEBIE METALOWYCH LISTKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OBIEKTYWU REGULUJĄCA WIELKOŚĆ OTWORU NA DRODZE STRUMIENIA ŚWIATŁA, STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ W OBIEKTYWACH FOTOGRAFICZNYCH I OBIEKTYWACH KAMER FILMOWYCH; ZWYKLE MA POSTAĆ NACHODZĄCYCH NA SIEBIE METALOWYCH LISTKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAFRAGMA część obiektywu regulująca wielkość otworu na drodze strumienia światła, stosowana najczęściej w obiektywach fotograficznych i obiektywach kamer filmowych; zwykle ma postać nachodzących na siebie metalowych listków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAFRAGMA
część obiektywu regulująca wielkość otworu na drodze strumienia światła, stosowana najczęściej w obiektywach fotograficznych i obiektywach kamer filmowych; zwykle ma postać nachodzących na siebie metalowych listków (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OBIEKTYWU REGULUJĄCA WIELKOŚĆ OTWORU NA DRODZE STRUMIENIA ŚWIATŁA, STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ W OBIEKTYWACH FOTOGRAFICZNYCH I OBIEKTYWACH KAMER FILMOWYCH; ZWYKLE MA POSTAĆ NACHODZĄCYCH NA SIEBIE METALOWYCH LISTKÓW sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - CZĘŚĆ OBIEKTYWU REGULUJĄCA WIELKOŚĆ OTWORU NA DRODZE STRUMIENIA ŚWIATŁA, STOSOWANA NAJCZĘŚCIEJ W OBIEKTYWACH FOTOGRAFICZNYCH I OBIEKTYWACH KAMER FILMOWYCH; ZWYKLE MA POSTAĆ NACHODZĄCYCH NA SIEBIE METALOWYCH LISTKÓW. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast