ELEMENT ARCHITEKTONICZNY, CZĘŚĆ BUDOWLI; DUŻY BALKON, CZĘSTO OTOCZONY BALUSTRADĄ I POŁĄCZONY Z OGRODEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARAS to:

element architektoniczny, część budowli; duży balkon, często otoczony balustradą i połączony z ogrodem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARAS

TARAS to:

forma ukształtowania zbocza góry (na 5 lit.)TARAS to:

sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji (na 5 lit.)TARAS to:

odkryta, płaska część budynku otoczona balustradą (na 5 lit.)TARAS to:

... widokowy (na 5 lit.)TARAS to:

prowadzi z willi do ogrodu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ARCHITEKTONICZNY, CZĘŚĆ BUDOWLI; DUŻY BALKON, CZĘSTO OTOCZONY BALUSTRADĄ I POŁĄCZONY Z OGRODEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.851

OBUCH, NARAMIENNIK, CELOWNIK, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, STOPA LODOWCA, CZAS, KORZONEK, MANICA, RAMIĘ, KANION PODMORSKI, ZDANIE, HAITI, UKŁAD DARLINGTONA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, KSIĄŻĄTKO, DIOPTER, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, TRENT, PLANTACJA, POLENTA, AMALAKA, KOORDYNATA, ROKIET, PIÓRO, KRĄŻNIK, SZAŁ, NIEBIOSY, FIGURA, OSIŁEK, UBIJAK, STER, SZTUCZKA, KARKÓWKA, LABIRYNT, RURA, CZAPLA MODRA, WTRYSKIWACZ, MANIPUŁ, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, PRZEDŁUŻACZ, KROŚNIAK, WIĘZADŁO GŁOSOWE, LIGATURKA, TĘTNICA SKRONIOWA, GAŁKA, POWIEŚĆ W ODCINKACH, TRZĘSAK, PRZYPORA, PŁUCKA, NAPLECZNIK, STOŻEK NAPŁYWOWY, CZWÓRKA, SPENCERA, REKIN ŚLEDZIOWY, BARK, KNAGA, ŁYSINKA, KROPKA NAD I, NATKA, SAMOSTRZAŁ, LAWENDA, PUKU, REWIA MODY, CIAŁO DOSKONALE SZARE, BATYPELAGIAL, NUTRIA, KROK, PROEPIDEMICZKA, DŹWIĘK, KRĄŻENIE MAŁE, SPODNIK, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, WROTA WĄTROBY, PRĘT, ZRAZÓWKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, HARPIA, DREDNOT, CYKL WEGETACYJNY, PUNKT, MŁOTEK, GUZ KULSZOWY, KLUCZ, CZĘŚĆ ZDANIA, PŁAT NOŚNY, PODNIEBIENIE TWARDE, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, FEDERACJA MIKRONEZJI, ROŚLINY NASIENNE, CZARA, BOLERO, TRZON TŁOKOWY, SIEĆ, OWOC, ZAOLZIE, BEZ, SEKWENCJA PRIBNOWA, KLATKA PIERSIOWA, KWADRUPOL, ŁOPATA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, STYL MANUELIŃSKI, WYJEC CZERWONY, MGŁAWICA EMISYJNA, MNIEJSZOŚĆ, CHWYT, ŁĄCZNIK RUROWY, BERNIKLA BIAŁOLICA, BEŁKOT, DŻINN, PODUSZKA, BITNIA, DNO OCEANICZNE, POMPA ŁYDKOWA, BUDOWNICTWO, KROKODYL, PARAGRAF, SUW, OBLICZENIA INTELIGENTNE, ESKIMOSEK, DESKA SNOWBOARDOWA, STANIK, BREK, WIĘZAR, BUDOWNICTWO, KRĄG KAMIENNY, ZAŚLEPIENIE, STOSINA, KOORDYNAT, LEKCJA MISTRZOWSKA, SUBLITORAL, KONTAKT, KUREK, KAPSYD, WYŁOM, ŻEGLAREK, WIDOWISKO, USTERKA, WSTECZNICTWO, OKSYGENATOR, BABA, RUSAŁKA, TWARDZIEL, OBRĘCZ, SZYSZAK HUSARSKI, SKŁAD, PÓŁŚWIATEK, KOŁECZEK, STOJAK, TRZPIEŃ, NEUROPSYCHIATRIA, POSTRZYŻYNY, ODBÓJ, KSIĄŻĘ, SKOK, REZONATOR, KAWAŁ CHŁOPA, SEKCJA, NADKOBIETA, STREFA POŻAROWA, SOŁOWJOW, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, PALIUSZ, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, MASŁO MAŚLANE, TARAS, GICZ, WIERSZ OBRAZKOWY, GÓRALEK ZAROŚLOWY, PANEWKA, PLACEK PO WĘGIERSKU, KLAUZULA HORNA, POWRÓT, ELEMENT GRZEJNY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, TRAWERS, EWANGELIA, BLOCZEK, SMOK, ŁOJÓWKA, NIEWIASTA, ROCKOWIEC, PIKSEL, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, WIRYDARZ, RUMUN, DRINK, WŁADZA USTAWODAWCZA, TAGER, SAMOGRAJ, SZTANGA, SKRZYDŁO, INDYJSKI BIZON, PRZEKRYCIE, TARCZA HERBOWA, MIESZADŁO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NIECKA WYPADOWA, SABOT, ŚCIĄGACZ, BEANIA, KOKOSZNIK, WODA NA MŁYN, TARAS WIDOKOWY, CZOŁO, SZMATA, IROKEZKA, BRÓDKA, KOLUMNA, PRZYSTRÓJ, RUMUNKA, MARYNARKA, HANTLA, DZIELNICA, GRZESIEK, PODGARDLE, GALERA, DIODA, PALEOLIT, KARAFUŁKA, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, DYSZAK, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, SUBSKRYPCJA, BRZUCHORZĘSKA, KINDERBAL, KOCIEŁ, GŁOWNIA, GENET, WÓR, RYNEK, MATKA BOSKA GROMNICZNA, PREFEKTURA MIEJSKA, PŁAT CIEMIENIOWY, WIENIEC, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KAZUAR, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, GARDA, WYJĄTKOWOŚĆ, SZTANDAR, KŁĄB, SERAJ, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, GEORADAR, POJĘCIE MATEMATYCZNE, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, RUCH LUDOWY, SYLOGIZM, KINESKOP, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, WYCIĘCIE, KĄT TRÓJŚCIENNY, COROCZNOŚĆ, WKŁADKA, FIGURA STYLISTYCZNA, MAGNEŚNICA, MÓZG, PIEC, CIENKA SKÓRA, ROZGAŁĘZIACZ, PRZESTWORZE, KRUTON, DOMOSTWO, BUDOWA, KAPITALISTKA, WIDOWNIA, NERWOWOŚĆ, JEDNA CZWARTA, ARYTMETYKA MODULARNA, TUBA, UZIOM, LEMIESZ, GZYMS, GŁOWICA, ZDOBINA, CZEPEK, ODCINEK KOŁA, DEKIEL, KANON, SUMIK, RURA, BOKS, TYKA, BASZTA, IGLICA, UCHWYT, TRANSZA, ZĄBKI, PINGWIN KRÓLEWSKI, OŁÓW, NIEDOMÓWIENIE, KUPLER, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, JAŚNIA, BIZON, ANASTYLOZA, ?STOJAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ARCHITEKTONICZNY, CZĘŚĆ BUDOWLI; DUŻY BALKON, CZĘSTO OTOCZONY BALUSTRADĄ I POŁĄCZONY Z OGRODEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ARCHITEKTONICZNY, CZĘŚĆ BUDOWLI; DUŻY BALKON, CZĘSTO OTOCZONY BALUSTRADĄ I POŁĄCZONY Z OGRODEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARAS element architektoniczny, część budowli; duży balkon, często otoczony balustradą i połączony z ogrodem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARAS
element architektoniczny, część budowli; duży balkon, często otoczony balustradą i połączony z ogrodem (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT ARCHITEKTONICZNY, CZĘŚĆ BUDOWLI; DUŻY BALKON, CZĘSTO OTOCZONY BALUSTRADĄ I POŁĄCZONY Z OGRODEM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ELEMENT ARCHITEKTONICZNY, CZĘŚĆ BUDOWLI; DUŻY BALKON, CZĘSTO OTOCZONY BALUSTRADĄ I POŁĄCZONY Z OGRODEM. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x