ZAMEK LUB JEGO GŁÓWNA CZĘŚĆ W POSTACI WAROWNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, ZAJMOWANEGO PRZEZ KASZTELANA LUB PANA FEUDALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZTEL to:

zamek lub jego główna część w postaci warownego budynku mieszkalnego, zajmowanego przez kasztelana lub pana feudalnego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZTEL

KASZTEL to:

wysoka, często kilkupokładowa nadbudówka na dawnych żaglowcach (kasztel dziobowy i rufowy); znajdowały się w niej pomieszczenia dla oficerów i stanowiska lekkich dział (na 7 lit.)KASZTEL to:

wysoka, często kilkupokładowa nadbudówka na dziobie lub rufie dawnych żaglowców (na 7 lit.)KASZTEL to:

średniowieczna warownia, gród (na 7 lit.)KASZTEL to:

dawny gród, zamek warowny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMEK LUB JEGO GŁÓWNA CZĘŚĆ W POSTACI WAROWNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, ZAJMOWANEGO PRZEZ KASZTELANA LUB PANA FEUDALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.739

ZAKON CZYNNY, ESCUDO ANGOLSKIE, DIAGRAM VENNA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, KLASER, JESIOTR KASPIJSKI, NAWÓJ, KOMISARZ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PIEG, KAZUISTYKA, OSTATNIA POSŁUGA, BAGNO, DOWÓD REJESTRACYJNY, MATNIA, KIESZONKA, KUREK, SŁOWNIK, SAN, OKUCIE, KEFALINA, AGATA, SZAGRYN, STOŻEK PRZYBYSZOWY, WEDETA, CIĘŻKA WODA, ARYTMOMETR, SYSTEM SYMBOLICZNY, KOŻUSZYSKO, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ZATYŁ, FUJARKA, BROŃ MIOTAJĄCA, BAGAŻÓWKA, WYSOKI KOMISARZ, ALBUM, PAS, TAJEMNICA BANKOWA, GALISYJCZYK, DWUFAZOWOŚĆ, POWIEŚĆ SF, CYKL, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, GRADACJA, DZIEŁO ROGOWE, QUEBECKI, MISTRZYNI, POZYCJA, PODKŁAD GEODEZYJNY, PILOKARPUS, EFOD, OSIEMNASTY, PĘTLA HENLEGO, RYBA KOPALNA, POSTĘPEK, PLEBS, ICHTIOFAUNA, STASIMON, DZIECINNOŚĆ, NIEWOLNIK, LUK ŁADUNKOWY, POKÓJ, LAKTOOWOWEGETARIANIN, HELMINTOLOGIA, GWIZDEK, RESET, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, KULCZYBA, PADACZKA AUDIOGENNA, OBJAW ZASŁONOWY, REPUBLIKA, KANCONETA, JĘZYK PIECZYŃSKI, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, RELING, KOSMOLOT, BER, BOCIAN, WOKABULARZ, PEŁNE MLEKO, PILNIK, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, MANTELLOWATE, NAKŁADKA, NAMIESTNIK, DUPLIKA, KIFOZA PIERSIOWA, RZUT, GOŁĄBEK, UPIORY PIERŚCIENIA, MINERAŁ, KTOŚ, WROTA, NIEŻYWOTNOŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, REGENERACJA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, REJESTR, SEKS ANALNY, CIOCIA, PIRAMIDA ZIEMNA, LAGUNA, SKRZYDŁO, SCHABOSZCZAK, PÓŁKOLONIE, TYTUŁ PRASOWY, OSCYLOSKOP, PROFIL KAUZALNY, NEOKLASYCYZM, KORA, DRUŻYNA, PARAWANING, ODKOS, HUMANISTYCZNOŚĆ, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, TACHISTOSKOP, MIT, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, APOSTOŁ, BASEN ARTEZYJSKI, KREDYT ROLOWANY, OBYWATELKA, CZERWONY ŚNIEG, PAPRYKARZ, RASTER, PRZEBITKA, HULL, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ROPA, CYGAN, TYTOŃ, POHYBEL, KONTROLA SKARBOWA, ADADŻIO, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, WIR, KOCIE OKO, GOMBROWICZ, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BOZA, MONOPOL FISKALNY, MASECZKA, KOMORA ZAMKOWA, POPIÓŁ DYMNICOWY, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, SŁUŻEBNIK, RAD, KARDIOMIOPATIA, AKT, ARCHIDIAKONAT, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PAROBEK, CIAPKAPUSTA, MAŹNICA, AUTOMAT TELEFONICZNY, CHAŁTURA, RAMFORYNCH, DYSZKANCIK, TERMINATOR, WYSPA WULKANICZNA, SZCZELINA BRZEŻNA, MOGIŁA, GLORIA, ROZBIEŻNOŚĆ, ZMOWA MILCZENIA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, GURU, DYREKCJA, PLUWIAŁ, PRZESZUKANIE, OPAŁ, NABAB, KONSULTACJA SPOŁECZNA, TERAPIA ODRUCHOWA, RUCH PRZYŚPIESZONY, FREUD, CIAŁO, CARRUCA, ZALESIE, INNA PARA KALOSZY, OCEANNIKI, REGENERAT, EBOLA, CZŁON SKRAJNY, SPRZĘCIOR, WYDAWNICTWO SERYJNE, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, LIKENOPS, JAZ, DESZCZ, KATAPULTA, CZASZA, KLISZA KRESKOWA, OBCHODOWY, DŁUGIE RĘCE, GRZEBIEŃ, ARTYKUŁ, PUPA, REGION WĘZŁOWY, SECESJONISTA, ŚWIECA, PORTFEL, RĘCZNOŚĆ, GENERAŁ, GUMA ARABSKA, PRZEWIĄSŁO, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ZAMEK, HAREM, KURS, FAZA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, DOM PRZYSŁUPOWY, NAWALANKA, JAŁOWIEC POSPOLITY, RETOROMAŃSKI, KOLOKACJA, DEKLARACJA, DWUNASTA CZĘŚĆ, ANTYBIOTYK, CLIO, WIOSKA, PARÓWKA, LANCER, NAPIĘTEK, SARATI, ORSZADA, STRATY MORALNE, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, ŚCIĘCIE, CZAPRAK, TEOLOGIA NEGATYWNA, ANTRESOLA, HAMERNIA, LALKA, CHORIZO, STAGNACJA LODOWCA, PADYSZACH, ANKUS, ZNAKI, SĄD POLOWY, SZEJK, DOMINATOR, SEJMIK RELACYJNY, KOSZT SPRZEDAŻY, KWEF, ELEKTROLOKACJA BIERNA, KURT, MISJE, POMURNIK, DYSK OPTYCZNY, NOWOTWÓR ŁAGODNY, EMITOFAGIA, ODPOWIEDŹ, TANCERKA, ROZPORZĄDZENIE, KUPIEC, LALKA, NIEGOTOWOŚĆ, REJON, BIELISTKA SINA, BARWA POCHODNA, OSA, JON WODOROWY, WOLE, STREFA ZGNIOTU, WYRAZ POCHODNY, WKŁAD, LEJ, KOLONIZATOR, ARGUMENT, MIKSER, WELON, GORĄCY PIENIĄDZ, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, PLOTKARSTWO, PODPINKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, ZNAK PIENIĘŻNY, APARAT KRYTYCZNY, NIETOPERZ, NUTA, PESZT, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, ŻUBROŃ, JEZIORO POLODOWCOWE, ALIAS INTERNETOWY, OBIEKTYWNOŚĆ, KAWALER, PARK MIEJSKI, NOSOROŻEC JAWAJSKI, INTRYGA, LAWABO, ENAMINA, SKRYTKA, SKÓRZAK, SYMPTOM, ?BEFSZTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.739 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMEK LUB JEGO GŁÓWNA CZĘŚĆ W POSTACI WAROWNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, ZAJMOWANEGO PRZEZ KASZTELANA LUB PANA FEUDALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMEK LUB JEGO GŁÓWNA CZĘŚĆ W POSTACI WAROWNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, ZAJMOWANEGO PRZEZ KASZTELANA LUB PANA FEUDALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZTEL zamek lub jego główna część w postaci warownego budynku mieszkalnego, zajmowanego przez kasztelana lub pana feudalnego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZTEL
zamek lub jego główna część w postaci warownego budynku mieszkalnego, zajmowanego przez kasztelana lub pana feudalnego (na 7 lit.).

Oprócz ZAMEK LUB JEGO GŁÓWNA CZĘŚĆ W POSTACI WAROWNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, ZAJMOWANEGO PRZEZ KASZTELANA LUB PANA FEUDALNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZAMEK LUB JEGO GŁÓWNA CZĘŚĆ W POSTACI WAROWNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, ZAJMOWANEGO PRZEZ KASZTELANA LUB PANA FEUDALNEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast