WYKASTROWANY SAMIEC BYDŁA DOMOWEGO Z RODZINY PARZYSTOKOPYTNYCH, TRZYMANY W GOSPODARSTWACH I UŻYWANY PRZEZ LUDZI PRZY RÓŻNYCH PRACACH ZE WZGLĘDU NA ZWOJĄ ZNACZNĄ WIELKOŚĆ I SIŁĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WÓŁ to:

wykastrowany samiec bydła domowego z rodziny parzystokopytnych, trzymany w gospodarstwach i używany przez ludzi przy różnych pracach ze względu na zwoją znaczną wielkość i siłę (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WÓŁ

WÓŁ to:

przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół) (na 3 lit.)WÓŁ to:

wytrzebiony samiec bydła domowego (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKASTROWANY SAMIEC BYDŁA DOMOWEGO Z RODZINY PARZYSTOKOPYTNYCH, TRZYMANY W GOSPODARSTWACH I UŻYWANY PRZEZ LUDZI PRZY RÓŻNYCH PRACACH ZE WZGLĘDU NA ZWOJĄ ZNACZNĄ WIELKOŚĆ I SIŁĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.948

PIESZCZAK CZARNOPIERŚNY, PALIWO SILNIKOWE, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, NURZEC PERUWIAŃSKI, KSIĘGA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, REKINEK BRUNATNY, WDÓWKA, SZCZYPIOREK, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, PRZYPADEK, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, SARDYNELA, CEDRAT, MOTELA, IGŁAWA CHILIJSKA, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, ANOLIS WODNY, OWOCNICA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, MURARKA RUDA, JODŁA ARNOLDA, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, KOŁO SEGNERA, TRACZ BIELACZEK, ASTER NOWOANGIELSKI, BAGNIK WAPIENNY, GRYZIEL STEPOWY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, MOAK CIĘŻKI, DOKTOR HONORIS CAUSA, INDYK, BIOCENOZA, MIKROSKOP OPTYCZNY, ARENGA CUKROWA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, CIĘGNIK, IMMUNOGLOBULINA, MIECZ DWURĘCZNY, GĄSIOREK, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SARNA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, MRÓWKOJADEK, ŚLINIK, ŻMIJOWCE, IBIS BIAŁY, KUKLIK POSTRZĘPIONY, SEMITA, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, SOSNA MASSONA, THUN, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, DEREŃ, GEREZA ANGOLAŃSKA, PŁESZKA, SYCZEK BIAŁOLICY, KACZKA CZUBATA, TEMPERATURA ROSY, ANTROPOCENTRYZM, REPARACJA WOJENNA, KRYPTOREKLAMA, PRZYSTAŃ MORSKA, KRAJER, RDZAWODRWAL, BLINDIA, SIŁOWNIA JĄDROWA, SARNA, KUKUŁA BIAŁOBRZUCHA, ŻÓŁCIEŃ, DIALOGICZNOŚĆ, MODULACJA FAZY, PŁUKANKA, SAMPAN, DWUPŁCIOWOŚĆ, KOTYLORYNCH, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, PUZANEK KASPIJSKI, FIT, WIDŁOROGOWATE, BEZLIST OKRYWOWY, KMIN RZYMSKI, KOZIOŁ, PONY AMERYKAŃSKI, OLEJARZ, RIKSZARZ, WYDZIELINA ORGANIZMU, WIELKOUCH MNIEJSZY, PUNKT WĘZŁOWY, MIODCZYK, REFORMA ROLNA, PALNIK ARGANDA, DELFIN CZARNY, JUSZNICA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, RABSZTYN, JASION, KOLCOBRZUCH NILOWY, KOLORYSTA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KALMUS, NIEDŹWIEDZIÓWKA PURPURKA, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOGŁOWY, DOS, TRWOŻNICA WAGLERA, ŚLUZ, KANGUROSZCZUR, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, TYMOTKA MICHELA, PINKA, ALKANNA, WRÓBEL SKALNY, GOŹDZIENIEC, CHLEB POKŁADNY, GIBON CZAPNIK, KRWAWNIK ZWARTY, KOŁO, LISTKOGONKA MODROGŁOWA, KALATEA JADALNA, INTERFERENCJA RNA, PIES PASTERSKI, POETA LAUREATUS, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, OSUTKA SOSEN, WYKLINA ROCZNA, HERBATA PARAGWAJSKA, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, ŚNIEGUŁA BIAŁA, DELFIN CIEMNY, STARA DUPA, PSZCZOŁA, BLASZKA SITOWA, TRYGON, AGAPANT, TĘPOLISTKA WODNA, REGULACJA CEN, ŁĄTKA, CINGULUM, JELEC, MODEL AKTANCJELOWY, ABLACJA, ALBATROS ŻÓŁTOOKI, TORFOWIEC ZĄBKOWANY, NIEŚWISZCZUK MEKSYKAŃSKI, PROPORCZYKOWIEC SCHEELA, LOKAL SOCJALNY, KUZU, GRAF EULEROWSKI, WIRUS GRYPY TYPU B, DOWÓD, ROK SŁONECZNY, BARABAN, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, WIDMO SYGNAŁU, WYROCZNIA, OSTNICA WŁOSISTA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASKOWIK CZARNOGARDŁY, ASTER RÓŻNOBARWNY, ALOZA AMERYKAŃSKA, KOCUR, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, DZO, PETRYFIKACJA, WARUNEK, NILGAU, HUNIA, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, POZIOMKA, PRZEŻUWACZE, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, OSADNIK, SALWINIOWCE, ZEZ ZBIEŻNY, SKOWYT, NORIKER, MIODOJADEK GÓRSKI, JĘZYK KAFIRSKI, ASTER DŁUGOLISTNY, OPTYMALIZACJA, KONIETLICA KARPACKA, SZYDLOGONEK, ASTATYZM, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, MIODACZEK PASKOBRZUCHY, PANCERNIK OLBRZYMI, OSTRYŻYCA, RZODKIEW, OLCHA, RYDZ, ŻÓŁW NOROWY, FAMOTYDYNA, POLATUCHA OLBRZYMIA, GĄSKA ZDRADLIWA, OGNIWO GALWANICZNE, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, GADOŻER, RUSKI, TARCZYK, PROTEGA, CHOROBA GÓRNIKÓW, BARCZATKA OSICZANKA, MANIFA, TEKA REDAKCYJNA, TYTUŁ NAUKOWY, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, WEKSEL WŁASNY, PELIKAN BRUNATNY, MYKOBAKTERIA, KUSACZ RDZAWOSZYI, PETRELEK SUBANTARKTYCZNY, PŁÓTNIANKA, PRACA, MUS, WIANO, GOLFIK, PROTOGNATOZAUR, BUSZÓWKA ZMIENNA, CZWOROLIST WIELOLISTNY, BURZYK KRESKOWANY, ROPUCHA ROKOKO, DZIEŃ DOBRY, BĄCZEK CIEMNY, STAN WOJENNY, PRODUKT LECZNICZY, JASKÓLNIK, OMOMIŁEK, NAWAŁNIK AZORSKI, TAWLINA, JĘZYK FALISKI, PRZEWOŹNICTWO, KACZUSZKA AUSTRALIJSKA, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, NAPRĘŻACZ, SUSEŁ RICHARDSONA, SALMONELLA, TORFOWIEC ZANURZONY, JUKKA ZWISŁA, AKSJOMAT PASCHA, FLAGOWIEC, SIEĆ SATELITARNA, JODŁA JEDNOBARWNA, NIBYBIELISTKA BEZNERWOWA, HOMINIDY, OGOŃCZA, KORALÓWKA ZIELONAWA, DŻIHAD, JARZMO, CZYSTA, KANCZYLE, SZARŁAT, SMENTARZ, ABSOLUCJA, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, KAPŁAK, ALWAR, STONÓG MYSZATY, MEDGYES, MIEŃSZEWIZM, BURZYK WĘDROWNY, KONTAKT, NADZÓR OCHRONNY, ZASPOKAJANIE, ZABÓR, WIBROBETON, KANGUR, KUCHNIA WOJSKOWA, NAWIETRZAK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, RZEPY, SZLEMIK, ŚRODEK PRAWNY, POLONEZ, ŻÓŁTACZEK CEJLOŃSKI, JĘZYK CELTYCKI, STAGNACJA LODOWCA, MASZYNA CIEPLNA, RZEKOTKA SARDYŃSKA, KALATEA LANCETOLISTNA, KRZYŻÓWKA BIAŁOOKA, ABAJA, ŚLEDŹ FALKLANDZKI, MANEWR PRINGLE’A, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, NUTRIA, ZŁOTLIN JAPOŃSKI, BAŁAŁAJKA, SUBSTANCJA MATECZNA, GRZYB SZATAŃSKI, WĘŻOJAD, SALAMANDRA LUZYTAŃSKA, BOKOCHÓD BOCZEŃ, GIMBOPATRIOTYZM, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KUKLIK MIĘKKI, GRYSBOK PRZYLĄDKOWY, BĄK ZWYCZAJNY, ?RZEKOTKA TORBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.948 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKASTROWANY SAMIEC BYDŁA DOMOWEGO Z RODZINY PARZYSTOKOPYTNYCH, TRZYMANY W GOSPODARSTWACH I UŻYWANY PRZEZ LUDZI PRZY RÓŻNYCH PRACACH ZE WZGLĘDU NA ZWOJĄ ZNACZNĄ WIELKOŚĆ I SIŁĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKASTROWANY SAMIEC BYDŁA DOMOWEGO Z RODZINY PARZYSTOKOPYTNYCH, TRZYMANY W GOSPODARSTWACH I UŻYWANY PRZEZ LUDZI PRZY RÓŻNYCH PRACACH ZE WZGLĘDU NA ZWOJĄ ZNACZNĄ WIELKOŚĆ I SIŁĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WÓŁ wykastrowany samiec bydła domowego z rodziny parzystokopytnych, trzymany w gospodarstwach i używany przez ludzi przy różnych pracach ze względu na zwoją znaczną wielkość i siłę (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WÓŁ
wykastrowany samiec bydła domowego z rodziny parzystokopytnych, trzymany w gospodarstwach i używany przez ludzi przy różnych pracach ze względu na zwoją znaczną wielkość i siłę (na 3 lit.).

Oprócz WYKASTROWANY SAMIEC BYDŁA DOMOWEGO Z RODZINY PARZYSTOKOPYTNYCH, TRZYMANY W GOSPODARSTWACH I UŻYWANY PRZEZ LUDZI PRZY RÓŻNYCH PRACACH ZE WZGLĘDU NA ZWOJĄ ZNACZNĄ WIELKOŚĆ I SIŁĘ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WYKASTROWANY SAMIEC BYDŁA DOMOWEGO Z RODZINY PARZYSTOKOPYTNYCH, TRZYMANY W GOSPODARSTWACH I UŻYWANY PRZEZ LUDZI PRZY RÓŻNYCH PRACACH ZE WZGLĘDU NA ZWOJĄ ZNACZNĄ WIELKOŚĆ I SIŁĘ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x