SPORTOWA ODMIANA GRY W BRYDŻA, W KTÓREJ WYNIK OSIĄGNIĘTY W DANYM ROZDANIU JEST PORÓWNYWANY Z WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI PRZEZ INNYCH GRACZY ROZGRYWAJĄCYCH TO SAMO ROZDANIE Z TYM SAMYM UKŁADEM KART - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRYDŻ SPORTOWY to:

sportowa odmiana gry w brydża, w której wynik osiągnięty w danym rozdaniu jest porównywany z wynikami osiągniętymi przez innych graczy rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem kart (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPORTOWA ODMIANA GRY W BRYDŻA, W KTÓREJ WYNIK OSIĄGNIĘTY W DANYM ROZDANIU JEST PORÓWNYWANY Z WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI PRZEZ INNYCH GRACZY ROZGRYWAJĄCYCH TO SAMO ROZDANIE Z TYM SAMYM UKŁADEM KART". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.978

ZUCHWAŁOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WSOBNOŚĆ, ŁOPATKA, BROŃ CHEMICZNA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, HOMOSFERA, MORION, KONTAKCIK, SAVE, NIRWANA REZONANSOWA, HALA, UKŁAD ODNIESIENIA, DYSCYPLINA PARTYJNA, MURZYN, ARYTMOMETR, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, DZIECINNOŚĆ, IMAGE, URZĄD POCZTOWY, PLUWIAŁ, PREPPER, POZYCJONOWANIE, GOŁODUPIEC, LOGARYTM NATURALNY, NIJAKOŚĆ, STARA WIARA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, DOZOROWIEC POGRANICZA, TERROR, PROTEKCJA, ŻYWOKOST, SZABAS, ODCIEŃ, NIEROZUMNOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, DYSCYPLINA KLUBOWA, OBRÓT PODATKOWY, PIASKOWNICA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, WOLANT, TAJEMNICA ADWOKACKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, KODON NONSENSOWNY, PENTOKSYFILINA, PARTIA, WYCZUCIE, BROŃ LUFOWA, GOTYCYZM, ŚWIETLIKI, ARAGOŃSKI, LACROSSE, WIBRACJA LABILNA, FUTERKO, MAGOT, MAŁY SZLEM, TEORIA GEOCENTRYCZNA, OBEDIENCJA, KSOBNOŚĆ, JĘZYK JAPOŃSKI, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KARABINEK PNEUMATYCZNY, DYREKCJA, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, PIERWSZY PLAN, PROTOTYPOWOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, KLĘK PODPARTY, MODEL, DELFIN BIAŁOBOKI, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, CZUBATOŚĆ, TRIANGULACJA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, PLAMA, PERKOLACJA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, CZARNA, PROSIACZEK, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, STREFA PRZYGRANICZNA, BARSZCZ CZERWONY, AKSAMITKA WZNIESIONA, PIES TERAPEUTYCZNY, AUTOTEMATYZM, LICZBA FERMATA, PRAGMATYCZNOŚĆ, TOKARKA KARUZELOWA, KONOTACJA, RUCHLIWOŚĆ, WYMIANA, MARKGRAF, BŁĘKIT THÉNARDA, MUZA, FILM WOJENNY, TAKT, CHOROBA TARUI'EGO, KRUCJATA, IZOLACJONIZM, RZECZYWISTOŚĆ, KARMIENIE, MEDGYES, ŻWAWOŚĆ, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, GORYL NIZINNY, RAFA, GOL KONTAKTOWY, REGULACJA KASKADOWA, SUPERWIZJA, KUMOTERKI, JASNOŚĆ, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, TWIERDZENIE CANTORA, ZEROWOŚĆ, NAPIĘCIE, FLEKSJA, REPRESJA, FIGURA, WOLNOAMERYKANKA, KAUCZUK NATURALNY, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, DOJRZAŁOŚĆ, HELMINTOLOGIA, NIBYJAGODA, NIESAMOISTNOŚĆ, FILIPINKA, NAROWISTOŚĆ, AKCENT SŁABY, RUDBEKIA NAGA, CZERWONA NOC, KREATYZM, NOŻYCE CENOWE, AGRESYWNOŚĆ, KAMIEŃ OBRAZY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, KOMPLEKS, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KREDYT POMOSTOWY, JEDNOSTRONNOŚĆ, CHOROBA KAHLERA, PEPLOS, BROŃ ATOMOWA, AKTUALNOŚCI, KOMPUTER KWANTOWY, TRĄBKA POCZTOWA, CHANSON, WARTOŚĆ NOMINALNA, DYSPOZYCJA, NIENATURALNOŚĆ, LEBERWURSZT, FITOEKDYSON, POLAJ, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, STAŁA, ŻYWOŚĆ, PLAZMA, MIĘKKOŚĆ, CINGULUM, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ŚWIDROWIEC, NIEDOKŁADNOŚĆ, ZAKŁADKA, PRZESTĘPNOŚĆ, KURATOR SĄDOWY, POLISOLOKATA, OGIEŃ ZAPOROWY, REWIOWOŚĆ, SKOK SPADOCHRONOWY, MARKETING SIECIOWY, HAPEK, KARAWANA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, WPIERDOL, PRÓG BÓLU, KRZEW OWOCOWY, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KABAŁA, OBNIŻENIE, ALGRAFIA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, OŚLA CZAPKA, SŁUP, NERCZAN, SOCJOLOGIA RADYKALNA, QUENYA, GRA NA ZWŁOKĘ, FUNKCJA MIERZALNA, FERMENTACJA MASŁOWA, PROPYL, ZADANIE, NAGŁOŚNIENIE, ETMALOZA, STANOWISKO, REDUKTOR CIŚNIENIA, TON, FRANCZYZA, SCUTUM, WYKOP, KANCER, SZABLA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, SADYSTYCZNOŚĆ, PERSKIE OCZKO, UGÓR, EKOLOGIA MOLEKULARNA, ŁUPEK PARAFINOWY, APPALOOSA, WOLTAMPEROMETRIA, KRETOWISKO, BUŁKA Z MASŁEM, DOBRO PODSTAWOWE, KORT, NIKOLAIZM, JARSTWO, CHOROBA GILCHRISTA, EPOKA GIERKOWSKA, ARHANT, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KWASZONKA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, DESTRUKCYJNOŚĆ, BAZA, KOLUMNADA, PILA, PIUSKA, APROBACJA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, SNIFFER, HAFIS, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, FRYZ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, PROFESJONALISTA, TERCJA, FUZJA JĄDROWA, PRECYZYJNOŚĆ, ZNANOŚĆ, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, SKŁAD, ZBIÓR DYSKRETNY, PALMA, CHOROBA HISA-WERNERA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, MACIERZ NILPOTENTNA, SYSTEM EKSPERTOWY, EKSPERTKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SITNIK, KATEGORIALNOŚĆ, BAWÓŁ, PORZĄDEK, ŚLĄSKOŚĆ, JĘZYK SZTUCZNY, INTERWIZJA, OGRÓDEK PIWNY, STREFA PŁYWÓW, PATRYCJUSZ, KODOWANIE PREFIKSOWE, WYBIJACZ, CHUDOŚĆ, TURBINA PELTONA, USZYSKO, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PSYCHOANALIZA, NIEZAMOŻNOŚĆ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, PUNKT ROSY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, FIKCJONALIZM, JĘZYK HETYCKI, OKNO KROSNOWE, PLEŚNIAWKA, KLUCZ SZWEDZKI, OTTER, GEOMETRIA WYKREŚLNA, PAMPA, REAKCJA ZAPALNA, SILNIK INDUKCYJNY, RDZA, PLOMBA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, TOREBKA, RZEPIK, WYCISK, KOSZT FINANSOWY, NOTACJA MENZURALNA, PRZEKŁAD, NIEUPRZEJMOŚĆ, GRAFIKA, KUPA, MWERU, MINISTER, KOMPLETNOŚĆ, ?NEOKATECHUMENAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPORTOWA ODMIANA GRY W BRYDŻA, W KTÓREJ WYNIK OSIĄGNIĘTY W DANYM ROZDANIU JEST PORÓWNYWANY Z WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI PRZEZ INNYCH GRACZY ROZGRYWAJĄCYCH TO SAMO ROZDANIE Z TYM SAMYM UKŁADEM KART się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPORTOWA ODMIANA GRY W BRYDŻA, W KTÓREJ WYNIK OSIĄGNIĘTY W DANYM ROZDANIU JEST PORÓWNYWANY Z WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI PRZEZ INNYCH GRACZY ROZGRYWAJĄCYCH TO SAMO ROZDANIE Z TYM SAMYM UKŁADEM KART
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRYDŻ SPORTOWY sportowa odmiana gry w brydża, w której wynik osiągnięty w danym rozdaniu jest porównywany z wynikami osiągniętymi przez innych graczy rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem kart (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRYDŻ SPORTOWY
sportowa odmiana gry w brydża, w której wynik osiągnięty w danym rozdaniu jest porównywany z wynikami osiągniętymi przez innych graczy rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem kart (na 13 lit.).

Oprócz SPORTOWA ODMIANA GRY W BRYDŻA, W KTÓREJ WYNIK OSIĄGNIĘTY W DANYM ROZDANIU JEST PORÓWNYWANY Z WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI PRZEZ INNYCH GRACZY ROZGRYWAJĄCYCH TO SAMO ROZDANIE Z TYM SAMYM UKŁADEM KART sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - SPORTOWA ODMIANA GRY W BRYDŻA, W KTÓREJ WYNIK OSIĄGNIĘTY W DANYM ROZDANIU JEST PORÓWNYWANY Z WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI PRZEZ INNYCH GRACZY ROZGRYWAJĄCYCH TO SAMO ROZDANIE Z TYM SAMYM UKŁADEM KART. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x