STRUKTURA URZĘDOWO-BIUROKRATYCZNA, KTÓREJ ZADANIA POLEGAJĄ NA ZARZĄDZANIU JAKĄŚ INSTYTUCJĄ, ORGANIZACJĄ BĄDŹ PAŃSTWEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADMINISTRACJA to:

struktura urzędowo-biurokratyczna, której zadania polegają na zarządzaniu jakąś instytucją, organizacją bądź państwem (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADMINISTRACJA

ADMINISTRACJA to:

grupa ludzi będących pracownikami administracyjnymi (na 13 lit.)ADMINISTRACJA to:

siedziba urzędników (na 13 lit.)ADMINISTRACJA to:

zarządzanie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA URZĘDOWO-BIUROKRATYCZNA, KTÓREJ ZADANIA POLEGAJĄ NA ZARZĄDZANIU JAKĄŚ INSTYTUCJĄ, ORGANIZACJĄ BĄDŹ PAŃSTWEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.426

RAMKA ODCZYTU, GRUPA WAROWNA, SHOUNENAI, BOWLS, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, KROKODYL, DELEGAT, SKRZYPOWE, ODJEMNA, PAT LEGISLACYJNY, TYGRYSIE OKO, ŁADUNEK BOJOWY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, CHOROBA KAWASAKIEGO, FEBRA, HADIS, KONSTRUKCJA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, POLICJA SĄDOWA, PRZEDMIAR, TOR, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, KRYKIET, SKRYTKA POSELSKA, KATEGORIA FLEKSYJNA, EKWIPARTYCJA, KONCERT ŻYCZEŃ, KATEGORIA URZĘDNICZA, NOSICIEL, MACIERZ STOCHASTYCZNA, ARTROZA, KREDYT BUDŻETOWY, KOMORA ZAMKOWA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, BADANIE JAKOŚCIOWE, STANOWISKO ROBOTNICZE, GRUPA KAPITAŁOWA, KĘSISKO, FORUM, GAR, SILNIK ASYNCHRONICZNY, WYŚCIG, SZTUKA ZIEMI, SYFEK, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, ARSENIN, TELEBINGO, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, MODEL RELACYJNY, BANKRUT, DRZEWORYTNIA, EDYKUŁA, TYSIĄC, NADZIEWKA, RZEKA ROZTOKOWA, PRODUKCJA PIERWOTNA, ZASIADKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PUCHAR DZWONOWATY, TARANTELA, EWANIELIA, ZASADA DOMINA, KONSERWA TYROLSKA, GOŁĘBICA, KLASA ŚREDNIA, WEDYZM, DISIARCZEK, BAR MICWA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, KOMIN PŁACOWY, HERB, TAKSON MONOTYPOWY, ODTLENIACZ, DZIWERÓWKA, PAMIĘĆ, STRUKTURA LINIOWA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, FILM KATASTROFICZNY, NOWICJAT, EGO, BOSTON, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, BŁONICA KRTANI, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, GWARANCJA BANKOWA, ŁAWKA STRZELECKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, PARK PRZEMYSŁOWY, PRZEBIEG, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, SIŁA, CHOROBA DEVICA, BIURO, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, REAKCJA RODNIKOWA, DYCHAWICA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, PORUSZENIE, TURBINA PAROWA, LEASING FINANSOWY, TEMPERATURA CURIE, WOREK, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, GIGAPOZYTYW, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, TORSJE, LINIJKA MENNICZA, REWOLUCJA, SEKTOR, KAZAMATY, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, FONDUE MIĘSNE, CHLOREK HEMATYNY, MILICJANT, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ILOCZYN WEKTOROWY, MARCHWIANE RĘCE, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, FAZA DEPRESJI, BARWNIK, CZERPARKA, WAPIENNIK, CHOROBA KÖNIGA, AREKA KATECHU, ELIKSIR, WARTOWNIK, KOSIARKA ROTACYJNA, NEGATYWNA SELEKCJA, DYFTERIA, ZŁORZECZENIE, NAWLECZKA SZARA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, BOSS, KESON, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ATRYBUCJA, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, TAMBURYN, MIESZAK, POPRZEDNICZKA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, INFLACJA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, OWŁOSIENIE, SIŁY POKOJOWE, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, HORMON STEROIDOWY, MUSZLA KLOZETOWA, KAWA ZBOŻOWA, IMPREGNAT, RODZINA PEŁNA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, PIEŃ MÓZGU, JAZDA, PĄCZEK, SZCZĘKA, ŻUPAN, REAKCJA OSCYLACYJNA, SZPARKA, MAGIZM, PRESJA PŁACOWA, USTAWKA, GAZ KOPALNIANY, FOXTROT, D, INWIGILACJA, TERMOJONIZACJA, WYŻYNY, TEINA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, POZWOLENIE EMISYJNE, GRA CYLINDRYCZNA, DYSCYPLINA POKAZOWA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, MIR, MODELARSTWO LOTNICZE, ZAPAŁKA SZTORMOWA, KARCIANE DOMINO, HALLING, BRONIOZNAWSTWO, KONTROLA PASZPORTOWA, KRAN, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, KRĘTARZ WIĘKSZY, TRAWA, FORMACJA, BEZPLANOWOŚĆ, WSTECZNICTWO, PRZEGRUPOWANIE, WYSPA KONTYNENTALNA, PIRAMIDA, SUMA ZEROWA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, KANAŁ, KONTRAKT TERYTORIALNY, TEOKRACJA, DWA OGNIE, NA JEŹDŹCA, CARGO, DZIECKO EPOKI, BETONOWE BUTY, UMOWA BUKINGOWA, KARA TALIONU, BULANŻERIA, BRUDNA ROBOTA, BYDLEŃ, ANTYLIBERALIZM, REJESTR, GROOMING, JELENIOWATE, DOROBEK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, MEDGYES, TAKIFUGU, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, ROZPOCZĘCIE, WYKRZYKNIK, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, OPERATOR, EN GRISAILLE, CHŁOPAK DO BICIA, DEIKSA, KANAŁ HAVERSA, KOMANDO, OJCZYZNA, NAZWA ZBIOROWA, PŁAWIK, ARYTMETYZACJA, KOTLINA KŁODZKA, DEKLINACJA NIJAKA, DEKANAT, LOSOWANIE WARSTWOWE, DIAKONIA, KODEKS, ADWOKAT DIABŁA, DESMOSOM, KONTRAST, WALC ANGIELSKI, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, SÓL, CECHOWNIA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, TYSIĄC, FOLKSDOJCZ, SENSYBILIZATOR, DOWCIPNIŚ, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, PIERŚCIEŃ, KSENOLIT, DEWOLUCJA, MATERIAŁ, POLOWANIE, MORDOBICIE, HUMANISTYKA, SZTUKI PIĘKNE, KONTRAKT REGIONALNY, ZAŁOGA, STOPNICA, JAZZÓWKA, LAWONICHA, KANALIK NERKOWY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, OPĘTANIEC, BIURO SPISOWE, JĄDRO, ARYTMOMETR, GUZKI KRWAWNICZE, RETARDACJA, NIECZUŁOŚĆ, TABLICA, PRODUKCJA, TURBINA POWIETRZNA, WĄTEK, MACIERZ ZESPOLONA, SELENEK, CUMULUS, AUTOGIRO, ANONIMOWOŚĆ, HABANERA, ADRESAT, FLUID, KATAKUMBY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, CALLANETICS, UCZULACZ, PROCES SPOŁECZNY, GŁÓWKA, PORTATYL, PRZYNĘTA, SPŁASZCZKOWATE, ?FRAZA NOMINALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.426 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA URZĘDOWO-BIUROKRATYCZNA, KTÓREJ ZADANIA POLEGAJĄ NA ZARZĄDZANIU JAKĄŚ INSTYTUCJĄ, ORGANIZACJĄ BĄDŹ PAŃSTWEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA URZĘDOWO-BIUROKRATYCZNA, KTÓREJ ZADANIA POLEGAJĄ NA ZARZĄDZANIU JAKĄŚ INSTYTUCJĄ, ORGANIZACJĄ BĄDŹ PAŃSTWEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADMINISTRACJA struktura urzędowo-biurokratyczna, której zadania polegają na zarządzaniu jakąś instytucją, organizacją bądź państwem (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADMINISTRACJA
struktura urzędowo-biurokratyczna, której zadania polegają na zarządzaniu jakąś instytucją, organizacją bądź państwem (na 13 lit.).

Oprócz STRUKTURA URZĘDOWO-BIUROKRATYCZNA, KTÓREJ ZADANIA POLEGAJĄ NA ZARZĄDZANIU JAKĄŚ INSTYTUCJĄ, ORGANIZACJĄ BĄDŹ PAŃSTWEM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - STRUKTURA URZĘDOWO-BIUROKRATYCZNA, KTÓREJ ZADANIA POLEGAJĄ NA ZARZĄDZANIU JAKĄŚ INSTYTUCJĄ, ORGANIZACJĄ BĄDŹ PAŃSTWEM. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x