SIEĆ LOKALNA, W KTÓREJ POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI ZREALIZOWANO BEZ UŻYCIA PRZEWODÓW (NP. TZW. SKRĘTEK, CZY ŚWIATŁOWODÓW); SIECI TEGO TYPU WYKONYWANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROFAL JAKO MEDIUM PRZENOSZĄCEGO SYGNAŁY, ALE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PODCZERWIENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA to:

sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów (np. tzw. skrętek, czy światłowodów); sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem mikrofal jako medium przenoszącego sygnały, ale również z użyciem podczerwieni (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIEĆ LOKALNA, W KTÓREJ POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI ZREALIZOWANO BEZ UŻYCIA PRZEWODÓW (NP. TZW. SKRĘTEK, CZY ŚWIATŁOWODÓW); SIECI TEGO TYPU WYKONYWANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROFAL JAKO MEDIUM PRZENOSZĄCEGO SYGNAŁY, ALE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PODCZERWIENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.536

BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, TRUTÓWKA, KART, FRAZA PRZYIMKOWA, PASTYLKA, GERANIUM, KORALIK, BOASZKOWATE, LEN, ZRAZ, SOLANKA, TROLLING, SUSZARNIA, WOBLER, PIĘĆDZIESIĄTKA, MARMOZETA BIAŁA, ENERGIA, TEMPERATURA BARWOWA, NATURA, HERMENEUTYKA, SĄD I INSTANCJI, ROZTRUCHAN, NOMINALIZM, RAMIENISKO, NIERÓWNOŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, PAROL, CHŁOPIĘCOŚĆ, WŁOK, OBRĘB EWIDENCYJNY, TEMPERATURA MROZU, EKSPORT NETTO, ROZSTAW, MUR PODWALA, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, HORODYSZCZE, MISIONES, GRAF DOSKONAŁY, NIEDOBÓR, KLOPS, ADRENALINKA, THRILLER, FILTRACJA, PAPROCIE, TURBINA OSIOWA, KLEJÓWKA, NADBITKA, ZAWŁOKI, CHOMIK MANDŻURSKI, BERNINI, ŻÓŁTY KARZEŁ, DUALIZM OSOBOWOŚCIOWY, WODZIAN, DŁAWIK, ZREKOMPENSOWANIE, JUMPER, PALATYNAT, KOMISJA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, AMPUŁA, POLITYKA PODATKOWA, KSYLOL, ECHO, DZIESIĄTY, KOPALINA SKALNA, KIELON, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, ADDYCJA, MACIERZ ZEROWA, GRAFIKA, GŁUPKOWATOŚĆ, LITURGIA, INKA, KOLORY PAŃSTWOWE, TARENCKA, SOKOLNICTWO, WIELKORUŚ, VIBRATO, ARMILLA, MIESZEK, MINA, MASŁO SHEA, STRZELANKA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, MACIERZ WSTĘGOWA, GRUPA PRZEMIENNA, CENA SKUPU, MODELING, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, ZŁĄCZKA, GONDOLA, HADŻ, REAKCJA PODSTAWIANIA, MACIERZ ZESPOLONA, ŻYŁKA, WALCOWNIA ZIMNA, LINIA PODSTAWOWA, SERDAK, CZYSTOŚĆ, PANEK, KARAKUŁ, STRZĘPIA, KABANOS, MIŁOŚĆ, RELACJA SYMETRYCZNA, EFEKT BŁAŻKI, MEWY, NAUKA PRAWA, MACHINA WOJENNA, FILTR KUBEŁKOWY, LOBOTOMIA, INTERVIEW, SROKACZ CZARNOGARDŁY, MAPA AKUSTYCZNA, EPOKA LODOWA, AREKA KATECHU, PROSTNICA, MARŻA ODSETKOWA, FILOZOFIA POZNANIA, GESTALT, MACIERZ TRÓJKĄTNA, PALMETA, DERKA, INTERNACJONAŁ, BOB, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, MEMORANDUM, PRUSKOŚĆ, BACHMAT, SARABANDA, LOBELIA, MATAMATOWATE, LATELIONAL, KOHORTA, KLESZCZE MIĘKKIE, BRYLE, PIEPRZOJAD, GROOMING, MUZYKA CERKIEWNA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, MECZ TOWARZYSKI, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, GAŁKA BLADA, SYMULANT, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, CHOW-CHOW, GETRY, DIABOLO, PŁYTKI TALERZ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, FASA, BENZYNÓWKA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, OMIEG WSCHODNI, DOCHÓD NOMINALNY, KLUCZ, ATLAS, DIAKONIA, SYNTEZA WZROKOWA, PAPA, BRAUN, FRANCZYZA KONWERSYJNA, WSZETECZNOŚĆ, MACIERZ SYMETRYCZNA, PIEZOMAGNETYK, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, PREZERWATYWA, NYLON, KREOL, WYSPA KONTYNENTALNA, PUŁAPKA KREDYTOWA, TELEFONIA, OPOŃCZA, KASZA MANNA, SIEĆ WIĘKSZA, DORYFOROS, ZRYWKA, WSPÓRKA, MINIATURA, PLATFORMA WIERTNICZA, WKŁAD DEWIZOWY, DIASTOLE, WALC ANGIELSKI, GWIAZDA, SZCZĘŚCIARA, WIATRAKOWIEC, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, POLOWANIE, WĘZEŁ, PRZEWIĄZKA, KOCIOŁ, DUCHOWOŚĆ, SZARPANKA, STORCZYKARNIA, RZEŹBA KRASOWA, IRC, MOBIL, POLIGAMIA, FENOTYP GRONOSTAJA, NOCEK ALKATOE, KOLOROWOŚĆ, WKŁADKA, AZYMUT TOPOGRAFICZNY, TARCIE, DZWONEK RĘCZNY, KAMAMBER, OBRĄCZKA, CNOTLIWOŚĆ, OLEJ ROŚLINNY, KRZEW OWOCOWY, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PIRANIOWATE, UKŁAD ZBIOROWY, WYSZYWANKA, EMINENCJA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, MECHANIKA, OJCIEC CHRZESTNY, KONWERS, SKRYTKA POSELSKA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, MUSZTARDÓWKA, STRYJO, PRZYJACIÓŁKA, OPŁATA LOKALNA, POWIEŚCIDŁO, ALUMINOGRAFIA, CEREMONIA ZAPACHOWA, DODAJNA, BÓL ŚWIATA, ŚRODEK MASY, STEREOIZOMER, BOWLS, OSŁONICE, OGRÓDEK PIWNY, KOKSOWNIK, ZŁOM, SMUGA KONDENSACYJNA, KOWARIANCJA, STAJE, WIELKOŚĆ, DWUDZIESTY DRUGI, RACJONALIZM, TON, ARAMEIZM, NAPARZANKA, KAPILARNOŚĆ, GLEBA AUTOGENICZNA, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, CHŁOPEK, ULTRAMARYNA, PARTYJKA, BANDURA, JĘZYCZNIK, GONIEC, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, PIKOTKA, PÓŁDZIEWICA, PERKOZ, ROSZCZENIE, GURU, STACJA TRANSFORMATOROWA, LASECZKA, MEM, AGENCJA RATINGOWA, ŚWIATŁO DŁUGIE, WIĄZKA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, PSYCHOBIOGRAFIA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, NIEZMIERNOŚĆ, ŻEGLUGA PROMOWA, RELACJA BINARNA, POMIDOR DRZEWIASTY, PREDYKACJA, MADISON, FIRMAMENT, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PREDYKACJA, PIERWSZA KOMUNIA, PZPR, ŻYCIE OSOBISTE, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, PŁOZA, NARYS BASTIONOWY, KORDAITY, AGREGATY MONETARNE, AUTOŻYRO, KORMORAN WSPANIAŁY, SURFING, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, SUBSTANCJA, CECHOWNIA, GRONOWSKI, CONCEPT ART, ?DEFICYT CYKLICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.536 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIEĆ LOKALNA, W KTÓREJ POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI ZREALIZOWANO BEZ UŻYCIA PRZEWODÓW (NP. TZW. SKRĘTEK, CZY ŚWIATŁOWODÓW); SIECI TEGO TYPU WYKONYWANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROFAL JAKO MEDIUM PRZENOSZĄCEGO SYGNAŁY, ALE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PODCZERWIENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIEĆ LOKALNA, W KTÓREJ POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI ZREALIZOWANO BEZ UŻYCIA PRZEWODÓW (NP. TZW. SKRĘTEK, CZY ŚWIATŁOWODÓW); SIECI TEGO TYPU WYKONYWANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROFAL JAKO MEDIUM PRZENOSZĄCEGO SYGNAŁY, ALE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PODCZERWIENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów (np. tzw. skrętek, czy światłowodów); sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem mikrofal jako medium przenoszącego sygnały, ale również z użyciem podczerwieni (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA
sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów (np. tzw. skrętek, czy światłowodów); sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem mikrofal jako medium przenoszącego sygnały, ale również z użyciem podczerwieni (na 24 lit.).

Oprócz SIEĆ LOKALNA, W KTÓREJ POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI ZREALIZOWANO BEZ UŻYCIA PRZEWODÓW (NP. TZW. SKRĘTEK, CZY ŚWIATŁOWODÓW); SIECI TEGO TYPU WYKONYWANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROFAL JAKO MEDIUM PRZENOSZĄCEGO SYGNAŁY, ALE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PODCZERWIENI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - SIEĆ LOKALNA, W KTÓREJ POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI ZREALIZOWANO BEZ UŻYCIA PRZEWODÓW (NP. TZW. SKRĘTEK, CZY ŚWIATŁOWODÓW); SIECI TEGO TYPU WYKONYWANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROFAL JAKO MEDIUM PRZENOSZĄCEGO SYGNAŁY, ALE RÓWNIEŻ Z UŻYCIEM PODCZERWIENI. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x