ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ DWA WIĄZANIA PODWÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIEN to:

organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ DWA WIĄZANIA PODWÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.925

KONWERTOR, KWAS LIPONOWY, KREDYT PREFERENCYJNY, KLASER, AMIDEK, KOLENIOWATE, UPOMNIENIE, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, RELACJA, LIPID, TRANSFORMATORNIA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, PRZĘSŁO, WELON, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ARTROLEPTY, THANA, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, ALDEHYD MRÓWKOWY, JONOFOR, CIŚNIENIE STATYCZNE, KOALICJA, OBÓZ ZAGŁADY, ZOOLOGIK, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, JODEK, ROK ANOMALISTYCZNY, FAJCZARNIA, TEREN, KRYMINALISTYKA, AGAMIA, AZOTAN(III) ALKILOWY, ZESPÓŁ ROTORA, PŁYTA GŁÓWNA, TŁO, MIĘDZYPOKŁADZIE, GRAF PEŁNY, MECHANIZM ODPALAJĄCY, STAROHISZPAŃSKI, INFORMATORIUM, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, KWAS SIARKOWY(VI), OSTATECZNOŚĆ, KURURO, CIAŁO AMORFICZNE, PRZEMIANA POKOLEŃ, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, MIĘDZYPOKŁADZIE, FILM MUZYCZNY, PILERS, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, TORRES, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, NIEZGODA, GMERK, KIESZEŃ, NORMANDZKI, INDUKTOR, KARTUSZ, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, METALOID, AUTODESTRUKCJA, TELEMARK, KWAS PIKRYNOWY, ŻAŁOBA, ALIGATOROWATE, PROSTA POTĘGOWA, DWA ŚWIATY, PIEC KOKSOWNICZY, CHLOREK WINYLU, BIOZA, FRYSZERKA, SKLEP WARZYWNY, WARP, LIT, PIÓRO, GETTO PRZEJŚCIOWE, ALTANNIKI, HUBKA, WEGETACJA, ZAPAŚĆ, INDIAŃSKI, KUCHNIA, SZYJKA, FILOLOGIA, DOMEK, KANAŁ KRĘGOWY, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, CZTEROETYLEK OŁOWIU, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, OFENSYWA, OLIMPIADA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, SWAWOLA, MONTOWNIA, ODWYKÓWKA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, BANANOJADY, KROK SKRZYŻNY, AEROFON, PODTLENEK AZOTU, KIJEK, TAMBOREK, PARANTELA, BLASZKA, PŁASZCZ WODNY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, BALET, ROZCIĘCIE, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, URSONOWATE, DEKALKOMANIA, SEROWNIA, PAŃSTWO PRAWNE, RÓWNANIE STANU, DACH, POKŁAD ŁODZIOWY, SKOCZNIA, KOŁTRYNA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, CISZA, APOSELENIUM, KOMORA PŁYWAKOWA, PODIUM, DESYKANT, KWAS STEARYNOWY, NEGATYW, ALBATROSOWATE, DROŻDŻOWNIA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, ANGLISTYKA, RAWENNA, PODEST, ANTYWESTERN, TOTEM, ZAKŁADNIK, WALOŃSKI, GEOLOGIA, SKŁAD PODATKOWY, SZPARNICOWCE, IMID, KARCZUNEK, MASORA, SKLEP ZOOLOGICZNY, KOSS, GRAF SPÓJNY, IRENIZM, IMPULS, LICZNIK PRĄDOWY, TEATR LALEK, ŁOŻE BOLEŚCI, SAARA, KUMOSTWO, OLĘDER, BON OŚWIATOWY, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, PIEPRZNIK, BOWLS, SOSNOWE, PAŃSTWO MŁODZI, OPĘTANIE, NAWAŁNIKI, NIEDOPASOWANIE, PAZURKOWCE, LABDAN, HOŁOBLE, KONSUL, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ARTROLEPTOWATE, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KWAS DICHROMOWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, KONFERENCJA PRASOWA, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, AKWAMANILA, PODCHWYT, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ŚCISŁY POST, PUNKT KULMINACYJNY, ŁOŻYSKO KULKOWE, PAŃSTWO POLICYJNE, PODATEK KATASTRALNY, SPOKÓJ, SAKI, TIOETER, KSYLULOZA, ROZSTAW, PALLA, HUNTER, AMFIUMY, JAGODOWISKO, MULTILATERALIZM, ZBÓJNIKOWATE, WYSOKOŚĆ, CHEMIA, SZRANKI, POŚLUBINY, UNIA, OBI, NURCE, LOGANIOWATE, ROMANS, PODŁOŻE MALARSKIE, CETNAR POLSKI, DYFUZOR, TERMOMETR ALKOHOLOWY, ZESPÓŁ TURCOTA, NADDNIEPRZE, KUPLET, LAMUS, PINAN, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, DOMINIUM, MAŚLANY RYNEK, KORELACJA, KATASTER, ENOL, SIŁOWNIK, MINOGOWATE, GRA NIESKOŃCZONA, CZELESTA, BARYCENTRUM, KOMORA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, MAGNEZJA PALONA, AZOTYN, WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE, TERMOS BUFETOWY, LOTKA, MRÓWKOJADY, BIOPIERWIASTEK, WYCHODNIA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, SREBRO, STANOWISKO, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, JĘZYK POZYCYJNY, PLOTER PŁASKI, PAPA, REAKTOR, GNIAZDO ZAWOROWE, TEORIA KATEGORII, AZOTYN, KWAS GLUKONOWY, DURGAPUR, BUFOR, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, KONGA, PROSTOWNIK SELENOWY, CHIŃCZYK, PÓŁNOCNY WSCHÓD, UŁAMEK WŁAŚCIWY, LITEWSKI, ZWIĄZEK PARTNERSKI, BALDACH ZŁOŻONY, BROWAR, ADAMÓW, JEZIORO ENDOREICZNE, SITCOM, FEMINISTKA, FRYGIA, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, UKŁAD ZBIOROWY, HAMERNIA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, RUSEK, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, OKSYM, CIĄG FIBONACCIEGO, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, KOLAMINA, DEBEL, GASTRO, MASIELNICZKA, TLENEK ŻELAZOWY, WARKOCZ DOBIERANY, JĘZYKI DARDYJSKIE, KOLKA JELITOWA, PUCHACZ, SALON MEBLOWY, ROZSZCZEP, NIENASYCENIEC, INTERMEZZO, HAUTMONT, BORSUK, ODWODNIENIE, PRZESMYK, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, POLE BRAMKOWE, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, FRYSZERKA, POMOC, SZAFLIK, RADON, KĄT DEPRESJI, WIECZÓR AUTORSKI, ?OPŁOTKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ DWA WIĄZANIA PODWÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ DWA WIĄZANIA PODWÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIEN organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIEN
organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla (na 4 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ DWA WIĄZANIA PODWÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, W KTÓRYM WYSTĘPUJĄ DWA WIĄZANIA PODWÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x