KORZYSTAJĄCY Z TECHNOLOGII INTERNETOWYCH I MOBILNYCH ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU, W KTÓRYM KOMUNIKACJA MA CHARAKTER INTERAKTYWNEGO DIALOGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE to:

korzystający z technologii internetowych i mobilnych środek masowego przekazu, w którym komunikacja ma charakter interaktywnego dialogu (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KORZYSTAJĄCY Z TECHNOLOGII INTERNETOWYCH I MOBILNYCH ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU, W KTÓRYM KOMUNIKACJA MA CHARAKTER INTERAKTYWNEGO DIALOGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.980

PABIALGINA, FORMA, SILNIK KOMUTATOROWY, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, MACICA, STRONA CZYNNA, OZDOBNIK, KLĘKANY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, UKŁAD DZIESIĘTNY, PUNKT EUTEKTYCZNY, GOSPODARZ, LAMUS, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, IZBA, SIAD TURECKI, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, KONJUPKCJA, KATAFALK, WIATRAK HOLENDERSKI, ROKPOL, KEBAB, OBOZOWISKO, RAMA, EDYTORIAL, GAWĘDA LUDOWA, SILNIK PRZELOTOWY, NALEPA, TEATR MUZYCZNY, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, STANOWOŚĆ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, ŻAŁOBA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, OCHRONA PATENTOWA, ZAKOŃCZENIE SIECI, AKCELERATOR KOŁOWY, GOTYCYZM, TACA, CUDACTWO, EPICKOŚĆ, JĘZYK POZYCYJNY, POPRZECZKA, SPĘKANIE, MAŁA GASTRONOMIA, KICZUA, SEZON REGULARNY, MASZT ANTENOWY, POMALOWANE, SKŁAD CELNY, SILNIK SYNCHRONICZNY, POLONEZ, FILTR GĄBKOWY, ZWIERZYNIEC, WPUST, JAGODOWISKO, BALANGOWICZ, SERWIS INTERNETOWY, WETERYNARIA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PLANIMETRIA, WILK PSZCZELI, GŁOŚNIK JONOWY, ALEGORYZM, TABLICA PRAWDY, KINO DROGI, NAGRODA POCIESZENIA, OSTROSŁUP FOREMNY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, FOTOTROPIZM, BUŁGARSKI, CYKL ASTRONOMICZNY, POGORELIĆ, STÓŁ MONTAŻOWY, NADLEŚNICZÓWKA, KOD ALFANUMERYCZNY, LOBELIA, ANALIZA FRAZOWA, TEMPERAMENT, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, POSTING, ŚRODEK PRACY, NIEMIEC, SILNIK REPULSYJNY, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ŚRODEK ZASKARŻENIA, PŁOMYCZEK, CZTERNASTOLECIE, FILM MUZYCZNY, PRZEŁOM, REALIZM NAIWNY, SAUNA, POLONISTYKA, OSOCZE KRWI, BAZA TRANSPORTOWA, GRAMATYKA GENERATYWNA, KAPUŚCISKO, RUCH JEDNOSTAJNY, NIEŚWIADOMOŚĆ, HIPOTEKA, SŁUPEK, POLAK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, LAPIDARIUM, ŁOŻYSKO KULKOWE, CENTRUM POBYTOWE, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, POJEZIERZE, LINIA LOTNICZA, SAMOZAGŁADA, AMALGAMAT, MASER GAZOWY, FIZA, ADRES, GAŚNICA PROSZKOWA, PUNKT MOTORYCZNY, FOREMKA, KLUB, KONSERWA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, HEDONIZM ETYCZNY, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, TAMILSKI, PARAFARMACEUTYK, ANTYWESTERN, ALFABET SYLABICZNY, KABINA RADIOWA, STRĄGA, POPIÓŁ, LOTNISKO, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, PIRAMIDA, MASELNICZKA, MIKROSOCZEWKOWANIE, CHROMATOGRAF GAZOWY, JĄKANIE TONICZNE, WAPIENNIK, RĘKAW, EKOSFERA, AUTOGIEŁDA, PŁUCZKA WIERTNICZA, STOŁÓWKA, PUDER, RELIGIA, WOLANT, WEZYKATORIA, GARA, SILNIK WIDLASTY, WODOCIĄGOWNIA, SILNIK REPULSYJNY, PASTEL, DIEN, RIVANOL, JEZIORO ENDOREICZNE, DROGA LOTNICZA, KAMERALNOŚĆ, ŚPIEW, KODOWANIE PREFIKSOWE, PARADNOŚĆ, TRANKWILIZATOR, DWUTLENEK WĘGLA, WYGIĘCIE, NARAMIENNICA, GRA POJEDYNCZA, BINDA, PŁYTA GŁÓWNA, PARABEN, MEDIA, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, REFLEKTOR, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, OGNIWO ZASADOWE, KONSUL, CASTING, MONOETANOLOAMINA, ZAPRZĘG, EWEŃSKI, MASIELNICZKA, DITLENEK WĘGLA, SHOUNENAI, RUBRYKA TOWARZYSKA, FOSFOREK, GEOMETRIA CZYSTA, ARCYDIAKON, WALEC, PIASKOWNICA, CONDO HOTEL, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, STANOWISKO, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, KNOCKDOWN KARATE, RAID, KRĘG OBROTOWY, SEKWENCJA, SKARBNIK, TURANISTA, BILANS CZYNNY, AKRON, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, IPERYT, GAMBIT MASONA, POCIĄG EKSPRESOWY, AGREGATOR TREŚCI, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, BRAK, OKRĘT FLAGOWY, RÓWNIK, NORWESKI, KONWERTOR, BIEG ROZSTAWNY, FILOLOGIA ROSYJSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, OGRÓD ZIMOWY, CAŁUSEK, USTRÓJ RODOWY, CHEMOLAK, IDIOFON, FAJCZARNIA, PLAC APELOWY, PANTALON, WYŻ, CHLOROHEKSYDYNA, UMOWA O PRACĘ, TECZKA PERSONALNA, DYSK OPTYCZNY, AMPLITUDA, ZŁĄCZENIE, BALDACH ZŁOŻONY, REJESTR GWIZDKOWY, WAPIENNIK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ALLEN, HIPERESTEZJA, PRZELEW, STAŁA MICHAELISA, RYNEK PIENIĘŻNY, SILNIK GAZOWY, RADAR DOPPLEROWSKI, WSKAŹNIK, POLIEN, CEMENTOWE BUTY, OBŁO, PIERWSZY, START, SZYJKA, WIESZCZBIARNIA, CHORDOFON, BINGO FANTOWE, NARZĄD RODNY, DEPORTOWANY, WEBINARIUM, PANNA NA WYDANIU, WRZECIENNIK, PRZEŚCIERADŁO, PUSTELNIA, NERWICA SPOŁECZNA, POGROBOWISKO, KRYJÓWKA, SĄD BOŻY, PANTALION, WIDEOKONFERENCJA, PIT, AEROZOL, KOWADŁO, MONTAŻOWNIA, PODZIEMIE, BENGALSKI, WYCIĄG TALERZYKOWY, WIĘŹNIARKA, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, MINA MORSKA, ANAMNEZA, KRIOSAR, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, DESYKANT, ALGEBRA BANACHA, FILOLOGIA WŁOSKA, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, DZIEŃ, CELULOZOWNIA, UCHWYT NOŻOWY, ZESPÓŁ ROTORA, ENOL, JĘZYK ARGOBBA, ŁAŃCUSZEK, TŁOCZYSKO, SEMINARIUM DUCHOWNE, UKŁAD LOGICZNY, PAPIERNICZY, PSALM, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, STACJA TELEWIZYJNA, DWUTLENEK, KLISZKA, ODKŁACZACZ, ?ALGEBRA TOPOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORZYSTAJĄCY Z TECHNOLOGII INTERNETOWYCH I MOBILNYCH ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU, W KTÓRYM KOMUNIKACJA MA CHARAKTER INTERAKTYWNEGO DIALOGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KORZYSTAJĄCY Z TECHNOLOGII INTERNETOWYCH I MOBILNYCH ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU, W KTÓRYM KOMUNIKACJA MA CHARAKTER INTERAKTYWNEGO DIALOGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE korzystający z technologii internetowych i mobilnych środek masowego przekazu, w którym komunikacja ma charakter interaktywnego dialogu (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE
korzystający z technologii internetowych i mobilnych środek masowego przekazu, w którym komunikacja ma charakter interaktywnego dialogu (na 21 lit.).

Oprócz KORZYSTAJĄCY Z TECHNOLOGII INTERNETOWYCH I MOBILNYCH ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU, W KTÓRYM KOMUNIKACJA MA CHARAKTER INTERAKTYWNEGO DIALOGU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - KORZYSTAJĄCY Z TECHNOLOGII INTERNETOWYCH I MOBILNYCH ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU, W KTÓRYM KOMUNIKACJA MA CHARAKTER INTERAKTYWNEGO DIALOGU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x