Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JĘZYK Z PODRODZINY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ JĘZYKÓW AŁTAJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ NIELICZNI PRZEDSTAWICIELE MANDŻURÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY (MANDŻURIĘ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANDŻURSKI to:

język z podrodziny tungusko-mandżurskiej języków ałtajskich, którym posługują się nieliczni przedstawiciele Mandżurów zamieszkujących północno-wschodnie Chiny (Mandżurię) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z PODRODZINY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ JĘZYKÓW AŁTAJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ NIELICZNI PRZEDSTAWICIELE MANDŻURÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY (MANDŻURIĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.019

BOCZNOTRZONOWIEC, PISMO NUTOWE, WĄTEK, TRUPOJAD, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KRUCHOŚĆ, KOŁO, OTOLOGIA, MUSZLOWCE, WIRTUOZERIA, TIOL, ŁEB NA KARKU, GAZETA, PRZĘDZIWO, SIEROTA SPOŁECZNA, STRZEMIĘ, KLATKOWIEC, DRAMA, SZTAMBUCH, ZORBA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, RICERCAR, PRZENIKLIWOŚĆ, GOŁĘBICA, JEFFRIES, PERFORACJA, DŻINGEL, KOSTECZKA SŁUCHOWA, STARORAKI, TECZKA PERSONALNA, CYKL KONIUNKTURALNY, WERSJA STABILNA, HYDROMETRIA, KANTYLENA, SPIŻARNIA, SZWADRON ŚMIERCI, WĘZEŁ, HISTORIA, AFTERPARTY, BRAMKA, NOGAJOWIE, PERYPATETYK, WIELOPESTKOWIEC, SZARAŃCZYN, WERTIKAL, POPĘDLIWOŚĆ, ZERÓWKA, LEWOSKRZYDŁOWY, TOPR, PROFIL TOPOGRAFICZNY, EPIGENEZA, MINUTA, MARTWOTA, HACEL, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, TEKSTUALNOŚĆ, KAZARKI, WIELOCUKIER, NAGRODA, WYWÓZ, NAWIJACZ, AL SECCO, INFLACJA, SIEĆ, CHOROBA WERLHOFA, FLAMING, ŚLĄSKI, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, HYLOFIL, ZAKAŻENIE POKARMOWE, RESTAURATOR, AMOREK ZIELONY, FOTEL OBROTOWY, KOSMOFIZYKA, SAMODESTRUKCJA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, OWCZA WEŁNA, KROCHMAL, RUDZIANKA WIELKA, PODKÓWKA, LIGA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, USZKO, NACHLANIE SIĘ, LETARG, SIEDZENIE, DEFICYT BUDŻETOWY, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MAGIEL, WZNOWIENIE, ALGEBRA MACIERZY, TUŁACZKA, FARSZ, SYNTAKTYK, ŻÓŁTLICA, APIKOMPLEKSY, SKÓRZAK, MOMENT MINSKY'EGO, MORGAN, JĘZYK NOWOGRECKI, ADRES ELEKTRONICZNY, KONTRABANDZISTA, MAK NIEBIESKI, NONA, USTNIK, GASTROFAZA, INTEGRACJA, PUSZYSTOŚĆ, KURZAJKA, DOM AUKCYJNY, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, GONGORYSTA, AMH, WŁÓCZYKIJ, RYTUAŁ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, SYGNAŁ, KREDYT ZAUFANIA, ESPERANTO, SZCZEGÓLNOŚĆ, DEPRESJA, JĘZYK INDONEZYJSKI, TABULA RASA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, CZUWANIE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, RUSKI, POJNIK, SILNIK INDUKCYJNY, WĘZEŁ, PAULINIA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ARSENAŁ, HIGIENISTKA, SURF, KIR, RELIEF PŁASKI, SYSTEM NICEJSKI, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, KOSMOLOGIA, KRAKELURA, FARMERYZACJA, AKUMULACJA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, PAPROĆ DRZEWIASTA, STOCZNIA ZŁOMOWA, SILNIK KWADRATOWY, MAŁPKA, ŻABI SKOK, KRUSZYNA, CANON, JAZDA BEZ TRZYMANKI, RAJA BRUZDOWANA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, EKSPRES DZBANKOWY, NIEBOGA, ZAKŁAD PRACY, OŚLICA BALAAMA, EDOMETR, GLORIETKA, KOŃ KLADRUBSKI, TRZPIEŃ, PODKOWIEC MAŁY, TANCERKA BRZUCHA, KOROZJA BIOLOGICZNA, GINEKOLOGIA, NATURALIZM, OBIEGNIK, GAZ WULKANICZNY, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, POPIELICA, JOGIZM, PĘCHERZ, KWIACIAREK NIEBIESKOSTERNY, SĘP USZATY, PSEUDOBIELICA, PANCERZ LAMELKOWY, ASTROCYT, JĘZOR OSUWISKOWY, KONGER, PODLIZYWACZ, MUZYKA KLASYCZNA, ALGEBRA LINIOWA, DYPTYK, AUTOMAT, DRZEWO TERPENTYNOWE, POSTĘPOWANIE, MISIACZEK, SUBEMITENT, CORBETT, LUFKA, ZANIK MIĘŚNI, AWIOFON, OAZA SPOKOJU, PISMO TECHNICZNE, KOŃ FIŃSKI, ENTEROBAKTERIA, ANARCHIA, GOLIAT PŁOCHLIWY, REGION, MIERNIKOWCOWATE, SUKIENNIK, BUKAT, TECHNIKA ANALOGOWA, JAWNOGRZESZNIK, CZŁOWIEK JASKINIOWY, DOKUMENTALIZM, ŻÓŁW SŁONIOWY, WYSPA, SEMINARIUM, NALEŹLINA POSPOLITA, FOLK, OWOC, WOLA, PARNOTA, MISIO, HAMULEC SZCZĘKOWY, WYKRZYKNIK, GRUSZKA ZIEMNA, MAKSYMALIZM, MIŁOŚCIWOŚĆ, POCISK SMUGOWY, CYKL WYDAWNICZY, ZESTAWIK, REUMATOLOGIA, KAPILARA, GE'EZ, NOTORYCZNOŚĆ, TUJA, WĘZEŁ KOLEJOWY, SZCZEPIONKA WŁASNA, PSYCHIATRYK, JĘZYK OBCY, OCHRONA KATODOWA, INFORMATYKA MEDYCZNA, EXPRES, ZAPAŁKA, FUTURE, FRAZA, ZWYŻKA, TOPIELEC, QUEBECKI, PORZĄDEK DORYCKI, WSCHODEK, MEMBRANOFON, HELIOFIZYKA, ZATOKA, FILEMON BRĄZOWY, SKANER, OSPAŁOŚĆ, KOMEDIANTKA, RYJEC, RUTYNIARZ, SZMELC, SINICA, REAKCJA, BRYANT, CYBERPANK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PROTROMBINA, PLEŚŃ, TUNICZKA, RUGBY, ALFABET FONETYCZNY, ŚMIECISKO, WICIOWIEC, DZWONECZNIK WONNY, BUCZYNA NIŻOWA, SKARANIE BOSKIE, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, SYCZEK AFRYKAŃSKI, HUTNICTWO, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SAMOJED, JĘZYK ESKIMOSKI, PODKŁADKA, KARTKA WYBORCZA, WINNICA NABOTA, WSPÓŁBRZMIENIE, ANTYKWARNIA, JAZZ, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, SCRATCHING, DOŚWIADCZENIE, PINIOR, PILARZ, PRZEBIEG, FUNGICYD, GALINSTAN, ERA KENOZOICZNA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, HUMANIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: język z podrodziny tungusko-mandżurskiej języków ałtajskich, którym posługują się nieliczni przedstawiciele Mandżurów zamieszkujących północno-wschodnie Chiny (Mandżurię), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z PODRODZINY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ JĘZYKÓW AŁTAJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ NIELICZNI PRZEDSTAWICIELE MANDŻURÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY (MANDŻURIĘ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mandżurski, język z podrodziny tungusko-mandżurskiej języków ałtajskich, którym posługują się nieliczni przedstawiciele Mandżurów zamieszkujących północno-wschodnie Chiny (Mandżurię) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANDŻURSKI
język z podrodziny tungusko-mandżurskiej języków ałtajskich, którym posługują się nieliczni przedstawiciele Mandżurów zamieszkujących północno-wschodnie Chiny (Mandżurię) (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x