CZĘŚĆ KOTWICY, W GÓRNYM TRZON ROZGAŁĘZIA SIĘ W ŁAPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRENT to:

część kotwicy, w górnym trzon rozgałęzia się w łapy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KOTWICY, W GÓRNYM TRZON ROZGAŁĘZIA SIĘ W ŁAPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.229

NEUROBLASTOMA, MACIEJKA, OŁTARZ, WŚCIEK DUPY, STATEK, JĘZYK TAMILSKI, INTERESOWNOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, WIELKOGŁOWOWATE, ZALANIE PAŁY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MUNSZTUK, OBIEG, PISTOLET, WIEK, MODERN, OSPAŁOŚĆ, SKARBNIK, JON HYDROKSYLOWY, TARCZA NUMEROWA, NAUKA PRZYRODNICZA, LINIE OCEANICZNE, ASTRONOMIA SFERYCZNA, WYOBLAK, KATAR KISZEK, RUNDA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, STRETCH, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, GROTESKA, FORTALICJA, IZOLATKA, ALKAZAR, STROFA, ISTOTA ZBITA, OTĘPIENIE, BAŃKA, SZKIELET OSIOWY, PRĄD ZAWIESINOWY, STOPKA, BIURO MATRYMONIALNE, KULTURA WIELBARSKA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, KOALESCENCJA, INTERROGACJA, BIAŁY ROSJANIN, WILCZY GŁÓD, MIKROFALÓWKA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, SZŁYK, CHONDRYT, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, GAZPACHO, SKAŁA MACIERZYSTA, CZUWANIE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ZWARCIE SZYKÓW, FUZJA POZIOMA, ODCINEK, KANIKUŁA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, CYBORIUM, TEST, WIETNICA, POJAZD NIEKOŁOWY, STRUNOWIEC, KOMPLEKS PSZENNY, MĄCZKA KOSTNA, POIDEŁKO, NAPIERŚNIK, SIECI, SŁUPEK, ROMANTYZM, OCEAN, PAMPA, RYNKOWOŚĆ, BŁONA SUROWICZA, BRONTOZAUR, SUPERNOWA TYPU IB, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KORONA, PAZUR, ULUBIENIEC MUZ, MEDRESA, WRZAWA, PASIBRZUCH, SZAROTA BŁOTNA, PROCES FIZJOLOGICZNY, KOSS, DZIEWIARKA, JOGIZM, MAJEUTYKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, LIMO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, TRZON, SAMOREALIZACJA, TARCZA, WURST, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, TANY, LITOSFERA OCEANICZNA, GEOLOGIA NAFTOWA, TWIERDZENIE ZERMELO, ARCHITRAW, ŻAKIET, SIWERT, SZYPUŁKA, WARUNKOWANIE, BARBARYZM, HARDOŚĆ, ALGEBRAIK, OKRUSZYNKA, BOCZEK, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, SKLERYT, BUTA, UBOŻENIE, DIADOCHIA, DNO OCEANICZNE, BURŻUJSTWO, BIELIŹNIARSTWO, SKORPIONY, PATENA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, CHUTLIWOŚĆ, GETTO, KANAŁ, SILNIK SKOKOWY, MISIAK, BARBARZYŃSKOŚĆ, BEŁKACZEK POSPOLITY, TABLOIDYZACJA, ŚLICZNOŚĆ, ZAKRYSTIA, KREOL, NIMFA, BARBARYZACJA, MASIELNICZKA, BROGSY, PAZUR, SETER, PIERWORYS MAPY, DEATH METAL, TOWAROZNAWSTWO, NAMYSŁ, SELEKTOR, BEZCZELNOŚĆ, ESPADRYLA, ŚWIATOWOŚĆ, MALKONTENCTWO, UBARWIENIE OCHRONNE, FRYZYJSKI, PARA MINIMALNA, AUTYZM DZIECIĘCY, ŁODRANIT, PRAWO RUSKIE, NADBUDÓWKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, BIODRÓWKA, NARAKA, KÓŁECZKO, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, DZIEŃ, JUBILEUSZ, ASPIRATA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, IGŁA, ENCYKLOPEDYSTA, DZIELNICA HISTORYCZNA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, DYFTERIA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, GAZIK, KUCZKA, NAWIGACJA SATELITARNA, KOMBUCZA, PISMO WĘZEŁKOWE, ANALIZA KOSZTÓW, TWIERDZENIE PASCALA, ODŹWIERNIK, TOWARZYSZ PANCERNY, FIGHTER, SPÓJKA, NEOTENIA, ASTROSPEKTROSKOPIA, RECEPTA PUNKTOWA, INSIMBI, GRUPA ABELOWA WOLNA, KOZA SAANEŃSKA, STRZELNICA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, BADACZ POLARNY, ENERGIA GEOTERMICZNA, ASFALT, KAWA ROZPUSZCZALNA, ODCINEK, HRABIĄTKO, KOMUNIA, IMMUNOGENETYKA, RÓG, PĘCHERZYK, DZIEWIĄTKA, TEREN ZIELENI, GEOFAG, ROPOWICA KŁĘBU, SINICA, LAMBDA, TWARDZIAK, KOTLARNIA, PENITENCJARYSTYKA, NACJA, SROM, ŁONO, KUPER, EKSKLUZYWIZM, PRZYGOTOWALNIA, ZOROASTER, LEZIWO, KAMERTON, MIOPATIA ALKOHOLOWA, MIERZWA, CZAKRA, KŁODNICA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, CZESALNIA, SIATECZKA, SYSTEMIK, WSPÓŁMAŁŻONEK, PRĄD ZWARCIOWY, TEATR MUZYCZNY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, LAMUCKI, STRONA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, FIGA, WERBOWNIK, TAJEMNICZOŚĆ, RZUT OSZCZEPEM, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PASKUDZTWO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, GRABARZ, KONWOJER, RUTYNIARZ, CHEMIA, ADLER, MAK, POJEDYNEK, GEODEZJA OGÓLNA, TUBKA, GNEJS OCZKOWY, GŁOWICA, KOSZT KONTROLI, DOMEK NA DRZEWIE, WENTYL, GOSPODARKA PLANOWA, CYKL, ELEKTROLIT, STRZĘPIEL, ALIENACJA RODZICIELSKA, CHRYZMO, SIŁA LORENTZA, CHAŁTURNICTWO, LUFKA, IDENTYFIKACJA, HIGIENA ZWIERZĄT, ZATYKANIE USZU, KOŃCÓWKA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, IRISH DRAFT, RYNEK, OSKARŻENIE, POPRZEDNICZKA, GRZYB PLEŚNIOWY, STRZEMIĄCZKO, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, PRZEDMORZE, ZŁOTÓWKA, MASKA, REFREN, KORONA, PRZYLEPA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, TRZONKÓWKI, TEORIA ESTYMACJI, UKŁAD DOKREWNY, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, POWSINOGA, POSYŁKA, CHRZAN, KOMUNIA, ?FURAŻER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KOTWICY, W GÓRNYM TRZON ROZGAŁĘZIA SIĘ W ŁAPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KOTWICY, W GÓRNYM TRZON ROZGAŁĘZIA SIĘ W ŁAPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRENT część kotwicy, w górnym trzon rozgałęzia się w łapy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRENT
część kotwicy, w górnym trzon rozgałęzia się w łapy (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KOTWICY, W GÓRNYM TRZON ROZGAŁĘZIA SIĘ W ŁAPY sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - CZĘŚĆ KOTWICY, W GÓRNYM TRZON ROZGAŁĘZIA SIĘ W ŁAPY. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast