CHOROBA POLEGAJĄCA NA TWORZENIU SIĘ KAMIENI - ZŁOGÓW RÓŻNYCH SUBSTANCJI W NARZĄDACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMICA to:

choroba polegająca na tworzeniu się kamieni - złogów różnych substancji w narządach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMICA

KAMICA to:

żółciowa lub nerkowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA POLEGAJĄCA NA TWORZENIU SIĘ KAMIENI - ZŁOGÓW RÓŻNYCH SUBSTANCJI W NARZĄDACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.962

ELEKTROENCEFALOGRAF, SZTUCZNE ŻYCIE, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, BARWA, CMENTARZ GRZEBALNY, RZUTKA, BEZGRANICZNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, ASPIRATA, ARGENTYNOZAUR, LIZAK LOGOPEDYCZNY, MATEMA, KONWERTOR, STONKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, TŁUSZCZ, ŁAPCE, REPLIKATOR, WYCIĄG, CYKL KOSMICZNY, ANTENA YAGI-UDA, SZTANGA, BANANA SPLIT, PRZYTULIA, CZERSKA, KRĄŻENIE DUŻE, NAROŻNICA, GRUPA KARBOKSYLOWA, NOSACZ, PRZEPRÓCHA, SAMOUK, POŻAREK, SWEET, REWANŻ, SLOW-FOX, PŁASZCZ KĄPIELOWY, BYSTROŚĆ, ANTIDOTUM, EKSPLOZJA, PUDER BRĄZUJĄCY, SOCZEWKA FRENSELA, PLAC MANEWROWY, ZŁOTA KSIĘGA, GRZYB WOLAK, ORDYNUS, POWIERZCHNIA WALCOWA, NIERZĄDNICA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, SYF, STOLICA, DŻOLER, METALMANIA, DWUŚCIAN, POCIĄG EKSPRESOWY, PNEUMATOLIZA, WIERCENIE, DANIE, ZBIÓR, IKAR, ROZBRATEL, JAMA PACHOWA, WSPÓŁAUTORKA, RESET, FONIATRIA, DINUKLEOTYD, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, PENETRACJA, CAP, PERFIDNOŚĆ, MŁODA PARA, UBIKWISTY, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, USTNIK, PIES, KOŚCIÓŁ, GRA W KARTY, ASOCJACJE, FINEZYJNOŚĆ, NUR LODOWIEC, WYGON, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KANALIK NERKOWY, KARP PEŁNOŁUSKI, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, BUŁGARSKI, PIERWOTEK, KWADRANS AKADEMICKI, OLIMPIADA, WYCIĄG TOWAROWY, OPŁATEK, INTERESOWNOŚĆ, ODKRYTY ATAK, KUŹNIA, KRĘG SZCZYTOWY, ŻYŁKA, ROZŁUPNOGŁOWCE, DEPRESJA, PREMIA GÓRSKA, METATEKST, POLEMIZATOR, WYŚCIGÓWKA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, TABLOIDYZACJA, LOGIKA FORMALNA, AMPUŁKA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, DWUBÓJ, KONDOR, SZCZELINA SKRZELOWA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, KOŁECZEK GOLFOWY, TURANIEC, CERAMIKA SZNUROWA, TARTAN, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, KOKPIT, OCEL, ANOMALIA DUANE'A, ŚMIESZKA, SIŁACZ, GITARA BASOWA, KULTURA TRZCINIECKA, STOPKA, POMROK, JAZDA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, WYRWIZĄB, NIEGOSPODARNOŚĆ, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, LODOWICA, RYGOR, BOOROOLA, ZADRZECHNIA, MAHDI, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, MOTYWIK, POZIOMY TRANSFER GENÓW, SECESJONIZM, ZAPOJKA, SEKS, ZIARNO, ARTRETYZM, ZŁOŚLIWOŚĆ, PŁYWANIE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, TAŚMA, KOŃ KIŃSKI, STAROUKRAIŃSKI, PRZECINACZ, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, OCTOWNIA, JĘZYK WEGETUJĄCY, SYNDROM WILKOŁACZY, NADŚWIADOMOŚĆ, KWADRANT, KOMORA, OBRAZA BOSKA, OŚCIEŻNICA, NADZIENIE, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, JEŁOP, WYGIĘCIE, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, CYKL GOSPODARCZY, LOCJA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, PETRYFIKACJA, KOMIN WULKANICZNY, NIESTACJONARNOŚĆ, SSAK ŻYWORODNY, PRZEŻYCIE, LOKATA DYNAMICZNA, CHOROBA GILCHRISTA, ZAPAŚNICTWO, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, DELIRKA, SUSZARKA, NAJDUCH, SZPANERSTWO, MAFIA PALIWOWA, DYFERENCJA, WARIACJA, ZANZA, STYGOFIL, KASZTAN, CHOROBA SCHILDERA, EKSTRAWERSJA, WĘGIEŁ, ALBEE, GILOSZ, ZOO, KANAŁ, DZIWKA, KCIUK NARCIARZA, EPISJER, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KLATKA BŁAZNÓW, BARION, PORZĄDEK KORYNCKI, MORAWSKI, ABDERA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, SZPULA, RZUT KAMIENIEM, STYL CASUALOWY, WESTERN, PYLICA AZBESTOWA, TOPIK, OBLECH, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BLUSZCZ, OBIONE, KWESTURA, KORYTO, ŚWIATEŁKO W TUNELU, WILCZY GŁÓD, BLANKOWANIE, PISMO FONETYCZNE, HELING, INLET, RAK, REAKTOR JĄDROWY, WARIACJA, TYFUS BRZUSZNY, PRZEDROSTEK, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, INFORMATYKA, KOMEDIANT, NIENIEC, KLEJARZ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, PYCHA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, PARTIA ANGIELSKA, ANTENA TUBOWA, RADYKALNA PRAWICA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZSYPISKO, MIERNICZY, BUREK, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, FRONT STACJONARNY, BIEG PATROLOWY, PERYPATETYK, TRZPIEŃ, LIRA KORBOWA, WIELKOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, FUZJA POZIOMA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, OTWARCIE RÉTIEGO, RAMKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, GATUNEK CELOWY, MEZOTERAPIA, TRIADA KARTAGENERA, ARCTG, PRZEPAD, PROCES FIZYCZNY, PROWENIENCJA, NIEDOPOWIEDZENIE, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, NIEPOPULARNOŚĆ, PŁUG KOLEŚNY, SZPILKA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, CYKL GRANICZNY, ODBIJANIE SIĘ, GRYZIPIÓREK, CEGLARSTWO, DYSPLAZJA, KAMERTON WIDEŁKOWY, SZCZOTECZKA, WYGA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, STARUNEK, HALLOTRON, PUNICKI, FARMA, BRODAWKA SUTKOWA, KOMPLEKS, ŻAKARD, DOLEGLIWOŚĆ, FERMENTACJA MLEKOWA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, PANEK, ZIARNOJAD, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ARMIA, KARDIOIDA, KASA ZAPOMOGOWA, DARŃ, LAMERSTWO, ?DRAPACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.962 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA POLEGAJĄCA NA TWORZENIU SIĘ KAMIENI - ZŁOGÓW RÓŻNYCH SUBSTANCJI W NARZĄDACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA POLEGAJĄCA NA TWORZENIU SIĘ KAMIENI - ZŁOGÓW RÓŻNYCH SUBSTANCJI W NARZĄDACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMICA choroba polegająca na tworzeniu się kamieni - złogów różnych substancji w narządach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMICA
choroba polegająca na tworzeniu się kamieni - złogów różnych substancji w narządach (na 6 lit.).

Oprócz CHOROBA POLEGAJĄCA NA TWORZENIU SIĘ KAMIENI - ZŁOGÓW RÓŻNYCH SUBSTANCJI W NARZĄDACH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CHOROBA POLEGAJĄCA NA TWORZENIU SIĘ KAMIENI - ZŁOGÓW RÓŻNYCH SUBSTANCJI W NARZĄDACH. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x