BUT, NA PODESZWIE KTÓREGO ZNAJDUJĄ SIĘ NIEOSTRE, ZAZWYCZAJ GUMOWE KOLCE, UŻYWANY DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREK to:

but, na podeszwie którego znajdują się nieostre, zazwyczaj gumowe kolce, używany do gry w piłkę nożną (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOREK

KOREK to:

zator na drodze (na 5 lit.)KOREK to:

zamknięcie butelki, szczególnie z winem (na 5 lit.)KOREK to:

tkanka drzewna (na 5 lit.)KOREK to:

plastikowa albo gumowa zatyczka do wanny, brodzika, umywalki, zlewu lub basenu, służąca do zatrzymania w nich wody (na 5 lit.)KOREK to:

materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.)KOREK to:

zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu (na 5 lit.)KOREK to:

kształtka wodociągowa lub kanalizacyjna w postaci krótkiego walca stosowana do zamykania końcówek przewodów (na 5 lit.)KOREK to:

czop z materiału ogniotrwałego do zatykania otworu spustowego w piecach (na 5 lit.)KOREK to:

zatyczka butelki (na 5 lit.)KOREK to:

w butelce lub na ulicy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUT, NA PODESZWIE KTÓREGO ZNAJDUJĄ SIĘ NIEOSTRE, ZAZWYCZAJ GUMOWE KOLCE, UŻYWANY DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.254

SPÓŁKA KAPITAŁOWA, PRZEŻYCIE, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, BLOK STARTOWY, SYGNAŁ, ARKA, ANARCHISTKA, HERBATA, ŁAMACZ LODU, OTWIERANIE DUSZY, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, NIEOBYCZAJNOŚĆ, PODKŁAD KOLEJOWY, ANTROPOLOGIA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, BIEG, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, ŚWIĘTE KOLEGIUM, DZIDZIA PIERNIK, LAJKONIK, SKLEP ZOOLOGICZNY, POCZUCIE WINY, KROPLA CHMUROWA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, GRA POJEDYNCZA, KORTOWY, KAMIEŃ, STYCZNOŚĆ, AMANT, SAMOCHÓD OPANCERZONY, HRABICZ, GLEJCHENIOWATE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, BAZOFIL, BIEDASZYB, NABYTEK, FRAKCJA, NOC ASTRONOMICZNA, PROTEKTOR, NAPIERŚNIK, ZACHLANIE SIĘ, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, SNEAKERS, SOK, WĘŻOWIDŁA, PLATFORMA SERWEROWA, BŁONICA GARDŁA, KOMISJA BUDŻETOWA, NOWICJAT, ATOMISTA, MARUDA, ROZNOSICIEL, PRZESUWNIK, DŻOKER, WIZA IMIGRACYJNA, SCHRONISKO, DRZWI WAHADŁOWE, NIZIOŁEK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, MAJONEZ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, UKŁAD DOKREWNY, KAPITULACJA, ŚRODEK STRZAŁOWY, NYLON, REGUŁA GLOGERA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, JAZZÓWKA, SENTYMENTALNOŚĆ, ŁAWA, BYT, PIĘĆSETKA, RUCHLIWOŚĆ, JĄDRO, PANTOGRAF, ABREWIACJA, REFLEKTOR, TRZEJ KRÓLOWIE, ZNAK ZODIAKU, AREOGRAFIA, KUMOTER, PIJAŃSTWO, MANUFAKTURA, NARYS KLESZCZOWY, KARETKA REANIMACYJNA, STOLIK, CMOKIERSTWO, LABIRYNT, ZJAWISKO KURZAWKOWE, SEMANTYKA FORMALNA, JEŻOWIEC, ŚWIR, WENEROLOGIA, PUSTA STRUNA, SZAPOKLAK, ASESOR KOLEGIALNY, UTLENIANIE, PRZEŚLADOWANIE, PLICHTA, FASOLA SZPARAGOWA, TURECKI, SNOBISTYCZNOŚĆ, RÓW TEKTONICZNY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, FILA, GAWIALOWATE, NIESPIESZNOŚĆ, ROSHAR, ŁOPATECZKA, OBSUW, SZARY KONIEC, WIEJSKI FILOZOF, TELEWIZJA, MONOGENEZA, ŁUG, KONSYGNATARIUSZ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, OCZKO W GŁOWIE, NEGACJONISTA, ODKŁAD, NARAMIENNICA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, PRZYSADKA, OBRONA KERESA, MOŹDZIERZOWIEC, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, SYLFIDA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, BON VIVANT, WĘDRÓWKA, NAKŁADKA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, MIECZ DŁUGI, LUZACKOŚĆ, RANEK, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, MAJÓWKA, PRZEGRANA, NIEWIASTA, WYROK, SIAD TURECKI, EMALIA, BABIZM, MIEDNICA, KULCZYBA, OLIGOFAG, DYWERGENCJA, METEORYTYKA, BAJADERA, WYKRYWACZ MIN, GALA OPEROWA, GARDEROBIANKA, WYSTAWIENNIK, KOLANO, GLORIETKA, TROSKA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, SYSTEM PREZYDENCKI, RYGIEL, WZÓR, PILATES, ZUBOŻANIE, PARLAMENT, KANAŁ, GATUNEK AGAMICZNY, SSAK OWADOŻERNY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, LOTNE PIASKI, SKARGOWOŚĆ, DŻUNGLA, KONIKI MORSKIE, BEZWŁAD, UNIŻANIE SIĘ, OSOBISTOŚĆ, WYLĄG, KANCONA, LAMPKA MAŚLANA, ŁĄCZNOŚĆ, PRAŻONKA, PRAWO KARNE, AGENT ROZLICZENIOWY, WSPÓŁBRZMIENIE, BAŁAMUTKA, FESTYN, MATEMA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, WYRAZ OBCY, TASIEMIEC, NETBALL, TABLICA CAYLEYA, CELTYJKA, LANDSZAFTA, JABŁKO ADAMA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PATOS, KRÓTKOWIDZTWO, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, MAKIAWELISTA, GRANICA CIĄGU, PARANOIK, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, PODATEK LINIOWY, KANARKI KSZTAŁTNE, PŁUG KOLEŚNY, PEGAZ, SAMOŁÓWKA, BRODACZ MONACHIJSKI, BŁYSKOTKA, KARAKOL, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, RAKI, EKRAN, MINIMALISTA, KUPLER, ROZLUŹNIENIE, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, LUKA DEFLACYJNA, UCZEŃ, USŁUGA OBCA, JEZIORO SUBGLACJALNE, MAFIJNOŚĆ, RZUTKA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, BEAR, DZIKI ZACHÓD, CYWILNOŚĆ, GALARETA WHARTONA, WŁAŚCIWOŚĆ, BADANIE PRZESIEWOWE, JĘZYK KIPCZACKI, ISLAMISTA, MASTYGONEMA, REOFIL, BILET WIZYTOWY, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, HAK, MASWERK, DORMEZA, BLEJTRAM, WALTER SCOTT, WIR POWIETRZNY, POŁUDNIOWY WSCHÓD, IGE, ENERGETYKA WODNA, SAMOSIA, PINCZER, MĘKI TANTALA, KOŃ APPALOOSA, CHALDEJSKI, IDIOMATYZM, GOLARZ, BOHATER POZYTYWNY, POJEDYNEK, AGREGAT POMPOWY, WSPOMINKI, WIDZOWNIA, JEDNORAZOWOŚĆ, RADIANT, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, SZAL, AKLIMATYZACJA, FILEMON BRĄZOWY, GAWĘDA SZLACHECKA, SOCZEWKA, KAWA Z MLEKIEM, KROCHMAL, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PLEŚNIAWKA, NARYS KWIATOWY, NIEJEDNORODNOŚĆ, PODUSZKA, WIEŻA CIŚNIEŃ, RYBA ŁAWICOWA, CHÓR, KUFA, POGROBOWIEC, MĄKA ŻYTNIA, PORODÓWKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WOLEJ, TRĄBOWCE, GARDEROBA, DYSK PLACIDO, ZWIERCIADŁO, TRENT, KONTRAMARKARNIA, DZIURAWY WOREK, FANDANGO, PRZECINEK, TĘŻYCZKA, WIECZÓR KAWALERSKI, PINGWIN KRÓLEWSKI, IKOS, INDYWIDUALIZM, HULK, ?BALONET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.254 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUT, NA PODESZWIE KTÓREGO ZNAJDUJĄ SIĘ NIEOSTRE, ZAZWYCZAJ GUMOWE KOLCE, UŻYWANY DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUT, NA PODESZWIE KTÓREGO ZNAJDUJĄ SIĘ NIEOSTRE, ZAZWYCZAJ GUMOWE KOLCE, UŻYWANY DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREK but, na podeszwie którego znajdują się nieostre, zazwyczaj gumowe kolce, używany do gry w piłkę nożną (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREK
but, na podeszwie którego znajdują się nieostre, zazwyczaj gumowe kolce, używany do gry w piłkę nożną (na 5 lit.).

Oprócz BUT, NA PODESZWIE KTÓREGO ZNAJDUJĄ SIĘ NIEOSTRE, ZAZWYCZAJ GUMOWE KOLCE, UŻYWANY DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - BUT, NA PODESZWIE KTÓREGO ZNAJDUJĄ SIĘ NIEOSTRE, ZAZWYCZAJ GUMOWE KOLCE, UŻYWANY DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast