CZŁOWIEK, KTÓRY PROWADZI BIZNES, OBEZNANY W SFERZE RYNKOWEJ, TAKI, KTÓREMU SIĘ POWODZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIZNESMEN to:

człowiek, który prowadzi biznes, obeznany w sferze rynkowej, taki, któremu się powodzi (na 9 lit.)BUSINESSMAN to:

człowiek, który prowadzi biznes, obeznany w sferze rynkowej, taki, któremu się powodzi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY PROWADZI BIZNES, OBEZNANY W SFERZE RYNKOWEJ, TAKI, KTÓREMU SIĘ POWODZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.383

PARAGAMMACYZM, KOZIOŁ OFIARNY, KAZUISTA, KRYMINAŁ, BABILOŃSKI, JEZIORO EUTROFICZNE, INTENCJONALIZM, CHA-CHA, KOMPANIA, TERAPIA REINKARNACYJNA, MADAGASKARCZYK, DOBYTEK, KAWA ZBOŻOWA, ALARM, NORMALNA, FLEKTA, MISJONARZ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PANUJĄCY, SZPADA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ZWID, SYSTEM, ŁOTYSZ, RAPTULARZ, PIES NA BABY, SOLARIUM, BĘBNICA, KAMPUCZANIN, OKRĘT FLAGOWY, KAPOK, ALF, LAWENDA FRANCUSKA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, POLIFAG, DŁUGOŚĆ, ZBIÓRKA, RZEŹNIA, BIEDOTA, KLEJARZ, ZADZIORNICA WŁOCHATA, GRUPOWOŚĆ, TERMOOBIEG, CHARAKTER, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, MUTACJA, WIGILIA, PRZEKRASKA, FLORYSTA, NIEPODZIELNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, MŁODZIEŻÓWA, PANAMCZYK, GEOLOGIA, PARAPETÓWA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, UZBROJENIE, GESZEFT, SPUSZCZENIE, SUDAŃCZYK, STYKÓWKA, CICHA MSZA, LIQUID, PASAŻ, DEMENTI, FRONT, POJNIK, ROK OBROTOWY, ZIMNY DRAŃ, KOSMOLOGIA, OTWARTOŚĆ, SZKOŁA SPECJALNA, ESPRESSO, BRETOŃCZYK, ZŁOTY MEDALISTA, POBRZMIENIE, GÓRY KOPUŁOWE, ROZMIĘKANIE, HEGEL, LICZBA WYMIERNA, ONTOLOGIA, OBROTNICA, RADIOTECHNIK, STRAJK OSTRZEGAWCZY, ADAPTACJA SPOŁECZNA, KRIOKOMORA, PIJAWKA, TAMBURYN, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, SILNIK GAŹNIKOWY, HULAKA, GAŁĘZIAK, TYP ORIENTALNY, ŁAPCZYWIEC, CYKL GOSPODARCZY, EPICYKL, MORZE AZOWSKIE, SZKOCKI, OBRÓT PUBLICZNY, FILIPOWIANIN, EPOLET, WYGIĘCIE, POPĘDLIWOŚĆ, SKRZYNIA, ŚMIAŁOŚĆ, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, MOŁDAWSKI, JĘZYK WIETNAMSKI, BAKAŁARZ, BOMBA KOBALTOWA, URANIDOWATE, APORT, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, AMORY, POWÓD, ZACZEPNOŚĆ, MAJĘTNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, KLEJOWNIA, FENOLAN, JASŁO, SUPERJEDNOSTKA, PROJEKTANT, DRUT, KAMIEŃ, DOBRO PUBLICZNE, SZKARŁUPIEŃ, DELTA, WICEHRABIA, SKLEP WARZYWNY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KOD ROZWINIĘTY, HUCULSKI, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, SPRZEDAŻ, BARWY WOJENNE, AMORFICZNOŚĆ, URLOP NA ŻĄDANIE, ALFABET MUZYCZNY, SĘKACZ, MACH, GHOUL, GONIEC BIAŁOPOLOWY, OBSUW, LAKONICZNOŚĆ, UCISK, KARTACZ, PORÓD LOTOSOWY, STRAŻ, PLATT, ŚRODKOWOŚĆ, IMPROMPTU, OPĘTANY, JASZCZURKA WĘŻOWATA, RĘKAW, MULTIPLEKS, JĘZYK, POMYSŁOWOŚĆ, SOCJOPATOLOGIA, ŁONO ABRAHAMA, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, TURECKI, NAWALANKA, CZUWANIE, GODZINA MILICYJNA, DYSRUPCJA, MIŁOŚĆ, LARYNGOLOGIA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, NAWÓJ, FUNKCJA OKRESOWA, DIECEZJA, CEWA, PRZYCISK DZWONKA, WIRTUOZERIA, DIAFTOREZA, TŁUSTE LATA, MANOMETRIA ANOREKTALNA, BODZIEC PROGOWY, FILOLOGIA NIEMIECKA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, HYCEL, REZERWACJA, HERBATNICA, POPRZEDNICA, SIŁA ODŚRODKOWA, BUJDA NA RESORACH, KLATKA BŁAZNÓW, CHOROBA KAHLERA, SZCZOTECZKA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, TYNK SZLACHETNY, NATYWIZM, AMIOKSZTAŁTNE, MIEDZIONIKIEL, MARUDER, SIODŁO JUCZNE, ZAWÓD, MBIRA, NOWOZELANDCZYK, CHAŁTURNIK, TARTAN, PIRAT POWIETRZNY, WRAK, BRZYDULA, TRESER, IDIOGRAFIZM, KORYTARZ EKOLOGICZNY, BAŻANT, DEMÓWKA, ANDROPAUZA, BÓL DUPY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, RYBY ŁAWICOWE, SIECI, WARKOCZ DOBIERANY, LIKWIDACJA, ZUPA ŚMIECIOWA, PUB, JATKA, FAFUŁA, UKŁAD SAMODZIELNY, BALANSJER, TUŁACZ, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, BIAŁKA WIERZBÓWKA, KONSERWARNIA, ZSYP, KOBIETA SPOD LATARNI, ODWAPNIENIE, WALC ANGIELSKI, INICJATYWNOŚĆ, RZEMIEŚLNICZEK, OBŻER, REJESTRACJA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, SAMOZATRACENIE, KRAJAN, SUBDOMENA, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, LUSTRO, EDYL, POCIĄG MARSZRUTOWY, METEORYT, SYZYGIA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, GRZYB ATOMOWY, IMIENNICTWO, ZAWAŁ, MASZT, KREOL, KARDIOIDA, BIEG, TELEGRAF OPTYCZNY, SHAKER, NIEZBĘDNOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SŁABEUSZ, HUMOR, KONCENTRAT, BIUROKRATA, ŁUPEK, RDZEŃ, BOBROWISKO, NIEDŹWIEDNIK, MYŚLIWY, KSYLOFON, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KOTLINA KŁODZKA, WODOROST, CZARNOSECINIEC, JĘZYCZEK U WAGI, BĘBEN WIELKI, CYKL MIESIĘCZNY, NAMOLNOŚĆ, PARTER, IRGA POZIOMA, EROZJA GENETYCZNA, KONIUNKCJA, HEROS, PEŁNOLETNOŚĆ, MAH JONG, IZBA MORSKA, DOJRZAŁOŚĆ, KOLEJKA LINOWA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, WIECZNA ZMARZLINA, PŁYTA, PRZYKRYCIE, POŻARNIK, USTALENIE, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, PRZEGUB, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, MONOFAGI, ZAPAS, WIEK PROKREACYJNY, LÓD WŁÓKNISTY, ŁATEK, ?IRAKIJCZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY PROWADZI BIZNES, OBEZNANY W SFERZE RYNKOWEJ, TAKI, KTÓREMU SIĘ POWODZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY PROWADZI BIZNES, OBEZNANY W SFERZE RYNKOWEJ, TAKI, KTÓREMU SIĘ POWODZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIZNESMEN człowiek, który prowadzi biznes, obeznany w sferze rynkowej, taki, któremu się powodzi (na 9 lit.)
BUSINESSMAN człowiek, który prowadzi biznes, obeznany w sferze rynkowej, taki, któremu się powodzi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIZNESMEN
człowiek, który prowadzi biznes, obeznany w sferze rynkowej, taki, któremu się powodzi (na 9 lit.).
BUSINESSMAN
człowiek, który prowadzi biznes, obeznany w sferze rynkowej, taki, któremu się powodzi (na 11 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY PROWADZI BIZNES, OBEZNANY W SFERZE RYNKOWEJ, TAKI, KTÓREMU SIĘ POWODZI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY PROWADZI BIZNES, OBEZNANY W SFERZE RYNKOWEJ, TAKI, KTÓREMU SIĘ POWODZI. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast