JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE (NIE JEST TO JEDEN ISTNIEJĄCY JĘZYK, ALE OGÓLNE OKREŚLENIE WIELU JĘZYKÓW RÓŻNYCH INDIAŃSKICH PLEMION) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDIAŃSKI to:

język, którym posługują się Indianie (nie jest to jeden istniejący język, ale ogólne określenie wielu języków różnych indiańskich plemion) (na 9 lit.)JĘZYK INDIAŃSKI to:

język, którym posługują się Indianie (nie jest to jeden istniejący język, ale ogólne określenie wielu języków różnych indiańskich plemion) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE (NIE JEST TO JEDEN ISTNIEJĄCY JĘZYK, ALE OGÓLNE OKREŚLENIE WIELU JĘZYKÓW RÓŻNYCH INDIAŃSKICH PLEMION)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.881

PENS, ONE-STEP, NIEPRZYJACIEL, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, REJTERADA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, REJESTR GWIZDKOWY, KONTRABANDZISTA, C, MALOWANIE, KALWARIA, ANTROPONIMIA, AMANT, LUGIER, NOMADA, BABRAŁA, MŁODA, OCZKO, LUMP, ROŚLINY NACZYNIOWE, ZAJZAJER, MONARCHIA PARLAMENTARNA, DERMOKOSMETYK, HEAD HUNTER, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, BIOCENOZA, MUSZKA, KUC MERENS, ROZPIĘTOŚĆ, PANTALEON, POWYWRACANIE, ARTROZA, JORDANEK, DRIPPER, KRZYKACZ, GAMONIOWATOŚĆ, SZYSZAK HUSARSKI, UPADŁY ANIOŁ, PARNOTA, PRZYGOTOWALNIA, CZARNA SOTNIA, PRAWOZNAWCA, LOB, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, SZPIK, PŁOW, PLAZMA, AFIRMACJA, LAWA PODUSZKOWA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, PŁONNOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, SUBIEKTYWISTA, PRZYMIOT, NIEŚWIADOMOŚĆ, RIESZ, ANTYPERTYT, PARCIAKI, WASAL, KRWIOBIEG PŁUCNY, MRÓWNIKI, WAMPUM, KARTKA WYBORCZA, TŁUSZCZYK, LEGWAN FRĘDZLASTY, GOTOWALNIA, ZABUDOWANIA, OSTRY STRZAŁ, ALKOHOLIZM, ANEKS, WIDELEC, AMORFIZM, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, POWINOWATY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, NIEUCZCIWOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, TEGOROCZNOŚĆ, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PUSZKA, NIEŻYT, NET, LEŃ, PORUSZENIE, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SOS MALTAŃSKI, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, SAMOCHWALCA, JĘZYK SPUSTOWY, DRABINA, SIATKA, KARCIANE DOMINO, HEROS, FASOLKA MUNG, NOSACZ, KOMEDIANTKA, KROPLÓWKA, ŚMIERDZĄCE JAJO, TRAFUNEK, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, LAKKOLIT, LINIA TRAMWAJOWA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, OPIEKUŃCZOŚĆ, TRZMIELOJAD, SZPACHLARZ, ZASTAWKA, BYT ABSOLUTNY, UKŁAD WYŻOWY, MANIFA, PODCIEP, GAMELAN, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, POMPA GŁĘBINOWA, ŁYŻECZKOWANIE, IMIĘ, LAMNOWATE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, TWIERDZENIE REESA, CYNKOTYPIA, SZKARŁUPNIE, AREOGRAFIA, TOOLBAR, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, KAFAR, POROZUMIENIE PŁACOWE, GAŁĘZATKA KULISTA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, RĘBNIA ZUPEŁNA, ŁĄCZNIK, WOLNOAMERYKANKA, SHOUNENAI, KLOAKA, WIELKI BRAT, NIEDOSTATECZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, CZUBRICA, MECHANIKA GÓROTWORU, RODZINA KLANOWA, BRYDŻ SPORTOWY, JĘZYK OGNIA, SZCZAWIK, CHWYTNIK, WŁÓKNO WĘGLOWE, WOLA BOŻA, KURDUPLOWATOŚĆ, GŁÓWKA, LITERATKA, RYNEK, ZRZYNKA, PLEŚNIAWKA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, DROGA APIJSKA, MORMYSZKA, ROCZNIK, ZATRUCIE SIĘ, WIELKORUSKI, MIKROSKOP SKANINGOWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, HUBA WIERZBOWA, GWAŁT, WESOŁOŚĆ, WSTYD, DEMISEKSUALIZM, BASKINKA, RADCA, POGODNOŚĆ, EGZOSFERA, TEZA, RADIOBIOLOG, NAWALANKA, GALAKTYKA, BARCZATKA, ZASTAWKA, GATUNEK PARASOLOWY, WELON, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, IZOTROPOWOŚĆ, KURNIK, MINOCYKLINA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, AMORFICZNOŚĆ, WALONKA, WARUNEK LOKALOWY, ZASADA PODCZEPIENIA, JEDNOZNACZNOŚĆ, MALINNIK, PROSTY, UCHLANIE SIĘ, LEMONIADA, NIEPOBOŻNOŚĆ, MUSICAL, MOTYLEK, ZIMOWISKO, OLLA PODRIDA, PRAGMATYCZNOŚĆ, ODRUCH KOLANOWY, ALOCHTON, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ACHROMATYNA, MŁOT, SELENODEZJA, ESKADRA, INKLINACJA, OSAD, MROCZEK PÓŹNY, ŁYSA PAŁA, OGÓREK MAŁOSOLNY, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, ROK OBROTOWY, RESPONSYWNOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, NIEDOPOWIEDZENIE, PASIECZNIK, JĘZYK WEHIKULARNY, STRUNA GŁOSOWA, LIRA, GRÓD, MYKOLOGIA, KOD PRZEDROSTKOWY, ROMANISTA, LIBRA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, MACIEK, GŁOS, FOTOTROPIZM, SZCZEPIONKA WŁASNA, SPOTKANIE WARSZTATOWE, JĘZYK SATEMOWY, BEZPARDONOWOŚĆ, CONCEPT ART, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, MOTYWIK, ZAPASY, ALFABET SYLABICZNY, DRUK OFFSETOWY, ŚMIAŁOŚĆ, JĘZYKI BANTU, SUPERNOWOŚĆ, KWATERUNEK, NIEKAPEK, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, ANALIZA FUNKCJONALNA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, BUSINESSWOMAN, TĘTNICA SKRONIOWA, PRĄD FARADYCZNY, CEMENTACJA, FILOLOGIA CHORWACKA, BALKONIK, PRZENIKLIWOŚĆ, FUNKCJONALIZM, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, WOREK TRZEWIOWY, ECHOSONDA, LAMPA BENZYNOWA, NACJA, ELIPSOIDA OBROTOWA, ŻĄDŁÓWKI, KUCHTA, TAMBOREK, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, CZEK PODRÓŻNICZY, GAMBIT GOŃCA, TABLICA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, ŁOŻE BOLEŚCI, CZTEROTAKT, SEKSTOLA, KĄPIEL LECZNICZA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PRAGMATYCZNOŚĆ, ALPINARIUM, LUZACKOŚĆ, BELLADONA, IMIGRANT, RACHUNKOWOŚĆ, AMONAL, ATRAKCJA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, CZEP, HIEROGLIFY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, WKŁAD, OBSZAR GÓRNICZY, ARUMUŃSKI, LEKTURA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, HALABARDA, TAKTYCZNOŚĆ, WODA TERMALNA, IDENTYFIKATOR, NACZYNIE WIEŃCOWE, JĘZYK KLINGOŃSKI, ATUT, ?JURNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.881 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE (NIE JEST TO JEDEN ISTNIEJĄCY JĘZYK, ALE OGÓLNE OKREŚLENIE WIELU JĘZYKÓW RÓŻNYCH INDIAŃSKICH PLEMION) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE (NIE JEST TO JEDEN ISTNIEJĄCY JĘZYK, ALE OGÓLNE OKREŚLENIE WIELU JĘZYKÓW RÓŻNYCH INDIAŃSKICH PLEMION)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDIAŃSKI język, którym posługują się Indianie (nie jest to jeden istniejący język, ale ogólne określenie wielu języków różnych indiańskich plemion) (na 9 lit.)
JĘZYK INDIAŃSKI język, którym posługują się Indianie (nie jest to jeden istniejący język, ale ogólne określenie wielu języków różnych indiańskich plemion) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDIAŃSKI
język, którym posługują się Indianie (nie jest to jeden istniejący język, ale ogólne określenie wielu języków różnych indiańskich plemion) (na 9 lit.).
JĘZYK INDIAŃSKI
język, którym posługują się Indianie (nie jest to jeden istniejący język, ale ogólne określenie wielu języków różnych indiańskich plemion) (na 14 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE (NIE JEST TO JEDEN ISTNIEJĄCY JĘZYK, ALE OGÓLNE OKREŚLENIE WIELU JĘZYKÓW RÓŻNYCH INDIAŃSKICH PLEMION) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE (NIE JEST TO JEDEN ISTNIEJĄCY JĘZYK, ALE OGÓLNE OKREŚLENIE WIELU JĘZYKÓW RÓŻNYCH INDIAŃSKICH PLEMION). Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x