CECHA CZYNU, ZACHOWANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE ODZNACZA SIĘ BRAKIEM SPRYTU, NIEUDOLNOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha czynu, zachowania, działania, które odznacza się brakiem sprytu, nieudolnością (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEZRĘCZNOŚĆ

NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha człowieka o niezgrabnych i niezdarnych ruchach (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

zrobienie czegoś nietaktownego, nieodpowiedniego (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha ruchu, np. niezręczność skoku, pozycji, przysiadu (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

kłopotliwość, nieodpowiedniość, np. zwrotu do adresata, zbyt bezpośredniego żartu (na 12 lit.)NIEZRĘCZNOŚĆ to:

cecha człowieka zachowującego się nieudolnie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZYNU, ZACHOWANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE ODZNACZA SIĘ BRAKIEM SPRYTU, NIEUDOLNOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.612

PIERWSZOROCZNY, FAKTOLOGIA, LAUR, WATA CELULOZOWA, ŚMIECISKO, CECHA PSYCHICZNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, POROŚLE, PRZEPLOTKA, PENITENCJAŁ, TRZMIEL PARKOWY, MOMENT, SAUNAMISTRZ, LICZBA TRÓJKĄTNA, EFEKT DOPPLERA, PODSZYWACZ, CHRONOMETR, MĘKI TANTALA, DEFERENT, STŁUCZENIE, KANKA, OBWAŁ, ELIMINACJE, FIZYKA SŁOŃCA, HUBA RZĘDOWA, SZPIK KOSTNY, PEŁNIA, ROPUCHA ZIELONA, KASZA, GRAFICZKA, KLUB, IGŁY, KISIEL, ZWARCIE SZEREGÓW, KANCIASTOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ZASTAŁOŚĆ, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PREZENCJA, ŻYWOŚĆ, PIĄTE KOŁO U WOZU, NIEGODZIWOŚĆ, NIZIOŁEK, PSYCHOBIOLOGIA, HISTERYK, PODKATALOG, GAŁĘŹNIK, STARA MALEŃKA, ARDEN, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, EKOLOGIZM, UMIAR, WENTYL, GZY, CYKL, POWAGA, NOCEK ORZĘSIONY, DONICA, NIELUDZKOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, MIKROPRZEŁĄCZNIK, ADMINISTRACJA SKARBOWA, STRÓJ PLAŻOWY, NATRĘCTWO, CHIŃSKI, ARACHOLOGIA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, AWERSJA DO RYZYKA, KOSMOLOGIA, ELANA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ŻABA ŚMIESZKA, MALARZ, AFRYKATA, HURYTA, OLEJARNIA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, BARKAN, MORFOFONEMIKA, KOŃ TRAKEŃSKI, STOLARKA OTWOROWA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WSPOMINKI, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, ZATOPIONA DEPRESJA, NACZYNIAK, WARIOGRAF, TERMOS BUFETOWY, POLEWANIE SIĘ, CIĘGNO NAPĘDOWE, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, GNIAZDO, CZERWONAK, BIEG PŁASKI, NIECZYNNOŚĆ, OSTATNIA PROSTA, PEBA, POMPA WYPOROWA, DUPOLIZ, KOSZARY SZYJOWE, OKRES DOSTOSOWAWCZY, NIEPOBOŻNOŚĆ, PĘTLA NEFRONU, DWORNOŚĆ, ANOMALIA UHLA, UNDULIPODIUM, DELIRKA, AUTONOMICZNOŚĆ, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ZARZUTKA, SLOW-FOX, WIELKI STEP, JESIOTR, CZŁOWIECZOŚĆ, KRATA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KLASTER DYSKOWY, KOPERTA, BŁONA NACZYNIOWA, KONIECZNOŚĆ, KOLEJ, CZARCIA MIOTŁA, SEANS, ORZEŁ, TRYB, WYWÓZKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, KOKSIAK, PODUSZKA KURTYNOWA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, CECHA POŚREDNIA, ZIMNA KATODA, DZBANEK DO ŚMIETANY, WYBORY POŚREDNIE, ŻWACZ, FOTOGENICZNOŚĆ, SMOLUCH, NIECZUCIE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BEZWŁAD, GRUPA ABELOWA WOLNA, CYFRA, KOD JĘZYKOWY, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, NYLON, ZABÓR, NIEWYDOLNOŚĆ, SZLAUCH, SKANDYNAWISTA, ADRES KORESPONDENCYJNY, WŁADCZOŚĆ, STYL BYCIA, OFIAKODONTY, GĄSIOR, PIĘKNY WIEK, FIGLARNOŚĆ, NIERZĄDNICA, TAKTYCZNOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, CICHODAJKA, WICELIDER, BANIAK, PUNKT KONSTRUKCYJNY, KOMÓRKA, GRA NA ZWŁOKĘ, KARMA, PASTERSKOŚĆ, KOŻUCH, CISOWCE, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, CELOWOŚĆ, POGOTOWIE TECHNICZNE, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, HEKSAPTYK, TABLICA, FARMAKOEKONOMIKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, TAMBOREK, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, MONOGENEZA, NOWOWIERCA, BÓB KOŃSKI, IZOTROPOWOŚĆ, MAŁOSTKOWOŚĆ, KASZUBSKI, KRYKIET, NIELUDZKOŚĆ, HIPIATRIA, MARKIZA, RUSYCYSTYKA, AKT, DZIWKA, TRANSPARENCJA, HERBATA, APLET, TEREBINT, LOGIKA FORMALNA, GRZESZNOŚĆ, CECHA PODZIELNOŚCI, OFIARA ZAKŁADZINOWA, SIATKA, KRÓTKOŚĆ, GARNIZON, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WAGA RZYMSKA, FELOPLASTYKA, MASZYNA INFORMACYJNA, SOSNA MASZTOWA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, OBRÓT, PRAWO HOOKE’A, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ABISAL, BEZWZGLĘDNOŚĆ, CIEMNOBLASZEK, OLIMPIADA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BRAJTSZWANC, FAJCZARNIA, ULICA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, MASKOWANIE, NIJAKOŚĆ, DUSZA, WIERTNIK, ZAWIKŁANIE SIĘ, KLAROWNOŚĆ, TAKTYKA, BINDA, NARZĄD RODNY, AZYL DYPLOMATYCZNY, OPIEKA SPOŁECZNA, OKULISTA, KATEGORIA OPEN, FUNT, POMYSŁOWOŚĆ, BAKTERIA BRODAWKOWA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, ALFABET GRECKI, TRWOŻLIWOŚĆ, LUSTRO, FILAKTERIE, SAMOODNOWA, SZRAPNEL, ZGODA, RUNDA, BOBROWISKO, PÓŁPRZESTRZEŃ, ZAKOLE, ŚLIMAK, AZYL, SPRZEDAŻ, FUNDUSZ SOŁECKI, ILOŚĆ REFERENCYJNA, MEDYCYNA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, TRAJEKTORIA, SZKARADZIEŃSTWO, DOSTĘPNOŚĆ, POMOC POSTPENITENCJALNA, KARDYNAŁ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, RUDZIK, ROZMEMŁANIE, WALTORNIA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GWAJAKOWIEC, KNAJPA, NATYWIZM, FALA AKUSTYCZNA, JĄDRO CZERWIENNE, ZŁOŚLIWOŚĆ, KADZIDEŁKO, FACH, AERAL, DORTMUNDER, ENERGETYKA ODNAWIALNA, RADAR GEOLOGICZNY, ARCHAICZNOŚĆ, OBURĘCZNOŚĆ, ARC TG, JEDLINA, PRZYBŁĘDA, BIBUŁKARKA, ŻUREK, TRYBULARZ, NEURON LUSTRZANY, CUKRÓWKA, KOŃCÓWKA, WIDZ, DOBRO PODRZĘDNE, WESOŁOŚĆ, BRYLASTOŚĆ, ?BIAŁY MARSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.612 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZYNU, ZACHOWANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE ODZNACZA SIĘ BRAKIEM SPRYTU, NIEUDOLNOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZYNU, ZACHOWANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE ODZNACZA SIĘ BRAKIEM SPRYTU, NIEUDOLNOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZRĘCZNOŚĆ cecha czynu, zachowania, działania, które odznacza się brakiem sprytu, nieudolnością (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZRĘCZNOŚĆ
cecha czynu, zachowania, działania, które odznacza się brakiem sprytu, nieudolnością (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZYNU, ZACHOWANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE ODZNACZA SIĘ BRAKIEM SPRYTU, NIEUDOLNOŚCIĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA CZYNU, ZACHOWANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE ODZNACZA SIĘ BRAKIEM SPRYTU, NIEUDOLNOŚCIĄ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x