CECHA WYPOWIEDZI POLEGAJĄCA NA ZESTAWIENIU DWÓCH WYRAZÓW, WYRAŻEŃ O TAKIM SAMYM LUB BARDZO PODOBNYM ZNACZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAUTOLOGICZNOŚĆ to:

cecha wypowiedzi polegająca na zestawieniu dwóch wyrazów, wyrażeń o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA WYPOWIEDZI POLEGAJĄCA NA ZESTAWIENIU DWÓCH WYRAZÓW, WYRAŻEŃ O TAKIM SAMYM LUB BARDZO PODOBNYM ZNACZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.895

HEKSAGRAM, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KONWOLUCJA, NIEMOŻNOŚĆ, GRUBOŚĆ, LEGENDA, BŁOTNIAK, PIĘĆDZIESIĄTKA, SUPERMARKET, DIDRACHMA, IMPLEMENTACJA, DELFIN PRĘGOBOKI, PAZUR, ŁAGIEW, SADOWISKO, ANALIZA WARIANCYJNA, DERYWAT, TRINIA, WYŚWIETLARNIA, TRIADA CARNEYA, AFILIACJA, POLIGAMIA, POMIDOR DRZEWIASTY, OPAD, DERYWAT, OKAP, POLARNA CZAPA LODOWA, REAKCJA ODWRACALNA, RELACJA LOGICZNA, KOMPLETNOŚĆ, TRANSPORTER, STRZAŁ, BIUSTONOSZ, GRAMOWID, GAMBIT, SEANS, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, DYSCYPLINA, CHODZĄCY TRUP, CYGARNICA, STEMPEL, KULA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, BICIE CZOŁEM, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, WILCZUR, HUBA WIERZBOWA, MAGIEL, IZBA, IDIOM, RANA POSTRZAŁOWA, POMOST, EKSHIBICJONISTKA, WALKA, TCHÓRZLIWOŚĆ, INSTYTUCJA PROCESOWA, KIWI, SPORT SAMOLOTOWY, LEW, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, STAROWINA, AKTYWNOŚĆ, ŻABA LEOPARDOWA, MAXI SINGEL, GORZKOŚĆ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, KLEJÓWKA, BEZGUŚCIE, KSYLOGRAFIA, ALTANNIK FIOLETOWY, BARWY, PACJENCJA, FIZYCZNOŚĆ, AMBRAZURA, DZIEWCZYNA, NATURALNY SATELITA, NAWÓZ MINERALNY, LUTNIA, RAUT, OSZCZĘDNOŚĆ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, NEORENESANS, NOTOWANIA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, DEZAKTYWACJA, CYKL FIGURALNY, GOŚĆ, OBRÓT PIERWOTNY, BEZPIECZNE ZAPASY, BEZKLASOWOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, DRELICH, REZERWA, PISZCZEK, MIZOPEDIA, KRATER METEORYTOWY, KURAWONGA ZMIENNA, METAL CIĘŻKI, REŻYM, NÓŻ, FASZYNA, ADWEKCJA, MUSZTARDA SAREPSKA, PRZEBIEGŁOŚĆ, GIGANTYCZNOŚĆ, TELESKOP, OBRAZEK, OBSERWATOR, LISTA STARTOWA, WARKOCZ, SPEAKER, WIELKOŚĆ, INTERWAŁ, TEST, DZIADOWINA, HEAD-HUNTER, TRANSPOZYCJA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, RZECZY OSTATECZNE, WRZUTA, ANTENA RAMOWA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, FAKT PRAWNY, PŁYWAK, DYPTYCH, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KUC FELL, SYLFON, FORMACJA, RÓG, KORKOWIEC, LUGER, KOMPLET, JĘZYCZEK U WAGI, POJĘCIE LOGICZNE, NIESPOKOJNOŚĆ, NAIWNIACTWO, SPADOCHRONIARZ, REAKCJA, KRZYŻ CHOLERYCZNY, PARAMENTY, WIDŁONÓG, OFICJALNOŚĆ, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, BLINDAŻ, DYSONANS, WRZASKLIWOŚĆ, FAKTURA, MIODNOŚĆ, AWAL, NIC, CZECZOTKA, ASYSTENCJA, TERGAL, ZAKAZ, WAGON, HAPTOBENTOS, NIEISTOTNOŚĆ, POGODNOŚĆ, CZABAN, FIGA, MASYWNOŚĆ, SERIA, ZAKĄSKA, GÓRNICA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, TRZYDZIESTY PIERWSZY, MASKA POŚMIERTNA, ANTAŁEK, NASIĘŹRZAŁ, NUKLEOZYD, GUMKA, NAWÓJ, KONSEKRACJA, AUSZPIK, INTERPRETACJA, JAD PSZCZELI, PLURALIZM, SINICA, WÓR, WRĄB, DOCHODZĄCA KOBIETA, KUM, PAS, PRAKTYCZNOŚĆ, GAŁĘZATKA, KOMÓRKA GLEJOWA, NOCEK BRANDTA, EDYKUŁA, AEROZOL SIARCZANOWY, USTNIK, HUBA, KRA LODOWCOWA, DOMY, SFIGMOMANOMETR, UMIAR, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PAMPA, FARBA KLEJOWA, OTWÓR WYLOTOWY, PĘDNIK OKRĘTOWY, STEK, SPĄGNICA, PLAMA, STANCA, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, SKALA, MIEJSCE, RAGLAN, PRZEMYT PLECAKOWY, TARAS WIDOKOWY, DOPŁATA EKSPORTOWA, TURMA, WARZYWNIAK, POŁĄCZENIE, LAMA, KOSARZ, AZJATYCKOŚĆ, TOP, OŚNIK, DZIAŁKA, EKSPOZYCJA, FLEKSJA, INCYDENTALNOŚĆ, BEŁT, TOWARZYSZKA BRONI, ŻALE, BYDLĘCTWO, GALARETA, CECHA RUCHU, CEL, SYMPOZJON, KIJ, OCENA, BONGOSY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SĄD WOJSKOWY, ILOCZYN MIESZANY, JĘZYK KIPCZACKI, BELLADONA, MATECZNIK, ALUZJA, FETYSZYZM, DWUZŁOTÓWKA, ŁOPATACZ, PRZEPLOTNIA, POJAZD SPECJALNY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, WATA, MOCZ, BESZBARMAK, PLAFON, SZTYFT, ODWAGA, TARTINKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, RENATA, WYKLUCZENIE, NAWIETRZNIK, TEKA, ELEW, URANOWIEC, KAPUŚCIANA GŁOWA, SKARANIE BOSKIE, POLIGAMIA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, WIOSŁO, OCZAR, MAKAGIGA, PROTETYKA, ŻYWOŚĆ, DOŁEK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KLASTER, WISZNICA, BADANIE JAKOŚCIOWE, SEMAFOR, PRZETACZANIE KRWI, LASKOWANIE, PIWO, KIEŁZNO, ALBUM, EFEKT SNOBIZMU, OKOP, KOPS, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, PIĘŚCIARSTWO, SUCHA IGŁA, CZARNUCH, STOMIA, IZOMER GEOMETRYCZNY, BRUTALNOŚĆ, GLEWIA, KANOE, PICUŚ, KOŃCÓWKA, STOPA ZWROTU, DAKTYL, WYDAWNICTWO, ?ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA WYPOWIEDZI POLEGAJĄCA NA ZESTAWIENIU DWÓCH WYRAZÓW, WYRAŻEŃ O TAKIM SAMYM LUB BARDZO PODOBNYM ZNACZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA WYPOWIEDZI POLEGAJĄCA NA ZESTAWIENIU DWÓCH WYRAZÓW, WYRAŻEŃ O TAKIM SAMYM LUB BARDZO PODOBNYM ZNACZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAUTOLOGICZNOŚĆ cecha wypowiedzi polegająca na zestawieniu dwóch wyrazów, wyrażeń o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAUTOLOGICZNOŚĆ
cecha wypowiedzi polegająca na zestawieniu dwóch wyrazów, wyrażeń o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu (na 15 lit.).

Oprócz CECHA WYPOWIEDZI POLEGAJĄCA NA ZESTAWIENIU DWÓCH WYRAZÓW, WYRAŻEŃ O TAKIM SAMYM LUB BARDZO PODOBNYM ZNACZENIU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CECHA WYPOWIEDZI POLEGAJĄCA NA ZESTAWIENIU DWÓCH WYRAZÓW, WYRAŻEŃ O TAKIM SAMYM LUB BARDZO PODOBNYM ZNACZENIU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x