WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G') - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAMMACYZM to:

wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwarto-wybuchowych dźwięcznych (g oraz g') (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G')". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.637

BISZKOPT, PASTERSKOŚĆ, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, SEWELE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, CHEMIA POWIERZCHNI, CHOROBA KRÓLEWSKA, BIONIKA, TEJU KROKODYLOWY, TERRARYSTYKA, KOMISUROTOMIA, ORĘŻ, TURKAN, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, KOMPANIA HONOROWA, WŚCIEKLICE, SUSEŁ WASHINGTONA, SEMKOW, POCISK PODKALIBROWY, PUENTYLIZM, KIOSK MULTIMEDIALNY, PAKIET KLIMATYCZNY, RADA NADZORCZA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, ORTOPTYSTKA, RYJKONOSY, ZANOKCICA ZIELONA, PERFIDNOŚĆ, MOGIROTACYZM, PELIKAN MAŁY, CIEŚŃ NADGARSTKA, SIŁA JONOWA, CEROPLASTYKA, EFEDRA, ULTRAMARYNA, ATREZJA POCHWY, PUŁAP STATYCZNY, MISO, SMUŻKA LEŚNA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PRZEDPORCIE, SADZANKA RUMIENICA, ADLER, KOMÓRKA KUBKOWA, SAŁATKA, BEZŻUCHWOWCE, JĘZYK LITERACKI, BIELAK, WADA, DĄBROWIANKA, RAKOWICE, CHOROBA ALKOHOLOWA, CYRANKA, PANAFRYKANIZM, CZAPLA BIAŁOLICA, BLOKADA KONTYNENTALNA, PŁUG, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, MIESZANKA STUDENCKA, IZBA OBRACHUNKOWA, ZROSŁOGŁOWE, CHLOROTIAZYD, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, BLIZNA, CARGO, GWINT TRAPEZOWY METRYCZNY, AMBYSTOMA KRECIA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, MLECZAJ LEPKI, POLNIK PÓŁNOCNY, DAROCHA, SAMOOBRONA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, KAPODZIÓB, SHIRE, KOK, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, AVIZO, BOCZNICA, KARTACZ, FITOCHEMIA, CHWOSTKA SZAFIROWA, DUK, ŚWIERK CZERWONY, KOSTNOJĘZYKOWE, SUSEŁ PEREŁKOWANY, BOURBON, SAKRALIZACJA, WIMPERGA, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, KADŁUB, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, SKRYTOSKRZELNE, DEPRESJA ODDECHOWA, KULTURA WIELBARSKA, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, TUŁÓW, KWAS MLEKOWY, SZCZELINA SIATKÓWKI, SMOKING, BUKWICA, AUTYZM, SPLOT SKRZYDŁOWY, LITOSFERA, ANALIZA, SIEWRUGA, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, KĘDZIERZYN, TREN, GŁOGOWIANKA, EURO TRANCE, MINIMALIZM, TEREN ZIELONY, MARKETING TERYTORIALNY, CHEMIA ORGANICZNA, ZLEWOZMYWAK, HEPATOLOGIA, KOSZĘCIN, BIOGERONTOLOGIA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, EFEKT DOPPLERA, SŁOWIANOZNAWSTWO, KRAKOWIANKA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, TOJAD SMUKŁY, BETA TESTER, ORGANOLOGIA, ROTACYZM, CZAPLA SIODŁATA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, LANDTAG, JĘZYKI IROKESKIE, SPORT SAMOLOTOWY, ALFABET ŁACIŃSKI, KAMPANIA, SZTAFETA, ABHENR, GERBIL MONGOLSKI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, PROLONGACJA, KLASA INTEGRACYJNA, KOLOBOMA NERWU WZROKOWEGO, OCHRONA REZERWATOWA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, NUKLEOPROTEINA, KOSMOS, ASYMILACJA FONETYCZNA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, BRZOZA BRODAWKOWATA, TORBACZE, ŚWIAT, HABER, PRACA, ONIRYZM, CHOROBA CHARCOTA, POSTĘPOWANIE KARNE, INSULINOOPORNOŚĆ, WADA ROZWOJOWA, KOREANKA, BROKATELA, LISTOPAD '89, KUSACZ KASZTANOWATY, STADIONIK, POSTĘPACTWO, LAWA TRZEWIOWA, AHISTORYZM, OZDOBNICA WIĘKSZA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, WYDATEK OSOBOWY, SCRATCHING, EKSPLOZJA, MASKOWANIE, KOKTAJL KRABOWY, OPIEKACZ, MIOPIA, PRAWO BANKOWE, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, OPONA, MYRMEKOLOGIA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PRAWO DEWIZOWE, LEBERA, PAPIER KREDOWY, GALISYJSKI, PEDAŁÓWKA, BŁONICA NOSA, KORONIARZ SERCATY, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, MANATY, ŻEBRO SZYJNE, KONOPIOWATE, BIOMETEOROLOGIA, MINESTRONE, KISZKA PODGARDLANA, POLITYKA BUDŻETOWA, KRÓTKOWIDZTWO, DANIEL DUBICKI, KRWAWNIK PANNOŃSKI, CHÓR, WIEWIÓRKA SZARA, KOKTAJL MOŁOTOWA, UKŁAD TRAWIENNY, SYGMATYZM, BETAKSOLOL, AMORFIZM, PROTEAZA, KOMPARYCJA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, CIĄG POLIGONOWY, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, ŁYŻECZKA, DENAZYFIKACJA, WĘGIEL KENNELSKI, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, NOSTRYFIKACJA, SŁABOŚĆ, INTERPRETACJA, ORDYNACJA PODATKOWA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, AMFIUMY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, KREW, MAH JONG, NALORFINA, TORREJA, TATARZYN, MELDUNEK SYTUACYJNY, PROPINACJA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, RYJOSKOCZKI, ŁACINA, ZASTAWA STOŁOWA, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, LAKONIZM, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, PAMIĘĆ, DRĄŻEK POGO, PIASEK SZKLARSKI, WIARA, OGNIWO WODOROWE, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, KSENOFILIA, TRANSLACJA, WEŁNA KAMIENNA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, BISIOR, CZERKIESKA, FECHTUNEK, PAKIET POMOCOWY, TRIADA CURRARINO, DIAGNOZA, HELSINKI, RUNO, DRĄŻNIA, PRÓBA GENERALNA, ZGRZEBŁO, REPRODUKCJA KULTUROWA, LENTYSZEK, CHOROBA SHULMANA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, WARUNEK DIRICHLETA, SINIZNA, SCENARIUSZ, ŚCIEKI BYTOWE, PASZTETÓWKA, DIAGRAM KWIATOWY, AFRYKANER, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, JĘZYKI DARDYJSKIE, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, FALLUS, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, AMINEK ZĘBODŁUBKA, WALEŃ, WSCHÓD, KOŚĆ PODNIEBIENNA, KREDYT BALONOWY, NIETOLERANCYJNOŚĆ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KOŁO POŁUDNIKOWE, JEZIORO MEZOTROFICZNE, ?MILICJA OBYWATELSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.637 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G') się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G')
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAMMACYZM wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwarto-wybuchowych dźwięcznych (g oraz g') (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAMMACYZM
wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwarto-wybuchowych dźwięcznych (g oraz g') (na 9 lit.).

Oprócz WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G') sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G'). Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast