WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G') - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAMMACYZM to:

wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwarto-wybuchowych dźwięcznych (g oraz g') (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G')". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.637

WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, SKUFIA, EDDINGTON, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SKOK, SYMETRIA, MOC, KONGRES WIEDEŃSKI, DEKALKOMANIA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, TOWAROZNAWSTWO, FAŁD KORZENIOWY, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, BIURO LUSTRACYJNE, PROKURATOR, WIETRZENIE CHEMICZNE, ZASTAWA STOŁOWA, ABSOLUTYZM, RYSA, INSERCJA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, KARWING, ZIOMKOSTWO, TRZASKACZE, NOSOWOŚĆ, FORGA, PRAWO ATOMOWE, BENTLEY, MARKETING TERYTORIALNY, DOBRO PUBLICZNE, INFLACJA INERCYJNA, DRYBLING, BRZESZCZANKA, MEGAFON, SĘPNIK PSTROGŁOWY, MARMOZETA BIAŁA, RUGBY, GALOIS, MAKROŚWIAT, KREDYT SKUPOWY, MULAK, WIATKA, JĘZYK AFRYKANERSKI, RADA PEDAGOGICZNA, RAK DREWNA, URUBU PSTROGŁOWY, KUMAKOWATE, AMINOKWAS, MAPA PIKSELI, NOCEK OSTROUSZNY, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, KRĄŻENIE OBWODOWE, CZARNUSZKA, OKADIA PRĘGOWANA, MORFOLOG, TAKSYDERMIA, KĘDZIERZYN-KOŹLE, MINISTRANT KADZIDŁA, MUZEUM, TERBINAFINA, KAPPACYZM, PERFIDNOŚĆ, NAWRÓT, POLICJA POLITYCZNA, WAPITI, GEOGRAFIA, KONWOJER, WARMING, PIŁONOSOWATE, PREZES RADY MINISTRÓW, IZOMORFICZNOŚĆ, AFRYKANERKA, SZURPEK ODRĘBNY, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, KOŃ POZNAŃSKI, MAJÓWKA, WYCHWYT, DŁUGIE RĘCE, JESIOTR ROSYJSKI, FUNKCJA SINC, LAKONIZM, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, SLALOM, PRZYCIĄGARKA, ANGIOLOGIA, AIOLI, LAMANTYNY, TEORIA GEOTEKTONICZNA, CZERWONAK MAŁY, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GOŁĄBEK, HELMINTOLOGIA, KODEKS KARNY, BRZEGOWCE, KAPERKA, KOMBINACJA KLASYCZNA, ALEGORIA, TRZMIEL OZDOBNY, PECORINO, GERBIL MONGOLSKI, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, NIECKA ABLACYJNA, PROSUMENT, AMFOTERYCYNA B, FAKOMATOZA, PROLONGATA, THAULOW, MYSZ ZAROŚLOWA, KENNEL, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, FIZYKA MATEMATYCZNA, POINTYLIZM, FARMAKODYNAMIKA, WYDATKI BIEŻĄCE, SYSTEM BANKOWY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PROEPIDEMICZKA, SZURPEK SŁOIKOWATY, BRZEŻANKA, MKLIK, KRAJE, CHRZĄSTKA, DUNIKOWSKI, ADRES WYDAWNICZY, GALISYJSKI, CHOROBA MCARDLE'A, PRZECIĄGANIE, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, WF, KREWETKA BAŁTYCKA, SZUM NADMIAROWY, KSIĘSTWO, BOA DUMERILA, ŚWIĘCONE, ANTYKOAGULANT, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, NARYS KWIATOWY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, DREWNO TEKOWE, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, BRĄZOSZOWATE, WSCHÓD, KOMPOZYCYJNOŚĆ, KACZKA PIŻMOWA, MSZAR, WODY ŚRÓDLĄDOWE, ODNOWA BIOLOGICZNA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, WZÓR PRZEMYSŁOWY, HUTNICTWO, PROKSEMIKA, CHOROBA SEGAWY, CZERWONY KRZYŻ, RAKOWATOŚĆ PNIA, DROŻDŻARNIA, K.K, HIPOPLAZJA KRTANI, KOLEKTOR, METODA KASOWA, SZCZELINA POWIEKI, ZABIEG AGROTECHNICZNY, JEDNOSTKA CZASU, NADŚWIADOMOŚĆ, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, AYRTON, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, USTERKA, BIOMECHANIKA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, KORMORAN ETIOPSKI, FENOMENOLOGIA, LISTOPAD '89, FRANK GWINEJSKI, FIZYKA MOLEKULARNA, ROZKŁADOWOŚĆ, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROSUMPCJA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, KOŹLAK PSZENICZNY, SZYP, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, RÓW, PRZEDMORZE, MOTYLEK, WZIERNIK, BUDOWNICTWO LĄDOWE, NIESZPUŁKA JADALNA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, POGOTOWIE RATUNKOWE, OCHRONA REZERWATOWA, POCISK BALISTYCZNY, BRODACZ MONACHIJSKI, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, JĘZYK GALICYJSKI, BOCZNICA, BUSINESS PLAN, PERKOZ ZAUSZNIK, ORTOPTYSTKA, 2-AMINOETANOL, MINERALOGIA GENETYCZNA, TERMOTRANSFER, ORĘŻ, PACHOŁEK, HIDŻAB, DEMOLUDY, DESMAN PIRENEJSKI, PAWIAN PŁASZCZOWY, KORMORAN ARABSKI, DWURURKA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, POROST, MASTYKS ASFALTOWY, MAKROKOSMOS, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, EKOLOGIA, KONCHOWANIE, CYKL INWESTYCYJNY, FILOZOFIA JĘZYKA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, SOLFEŻ, OSETIA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, RĘKOSKRZYDŁE, POSTĘPOWANIE KARNE, PORZĄDEK DZIENNY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SPIRALA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ŁUPEK MARGLISTY, ADWOKAT, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, PAKIET POMOCOWY, POSTĘP TECHNICZNY, TBV, HODOWLA TKANKOWA, PRZETOKOWY, MM, POPIELICOWATE, FORMIŚCI, CENTRALNE, ROSA MIODOWA, ORLENIOWATE, KORONIARZ KOŃCATY, PATRIOTYZM, ŚLĄSKI, SYSTEM PREZYDENCKI, SMUŻKA STEPOWA, MATKA NATURA, CHEMIA POWIERZCHNI, CHOMIK MANDŻURSKI, CHÓD, PRAWO BANKOWE, WZIĄTEK, AMORAITA, MH, DRYL, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, SKRYTOSKRZELNE, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, CHEMOTROPIZM DODATNI, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, PERUKARSTWO, LAK, PIASEK SZKLARSKI, GŁUCHOTA WRODZONA, MASORA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, ŁYŻECZKA, SEJMIK GENERALNY, SĘK, PRZEWÓD ODGROMOWY, DIALOGICZNOŚĆ, PROTEZA, AVELINE, ROŚLINA OLEJKODAJNA, KLASA ŚREDNIA, KOK, MARKETING INWAZYJNY, KRYTYKA LITERACKA, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, OGAR, POLAROGRAFIA, NABIEG KORZENIOWY, DOLAR NOWOZELANDZKI, ŻÓŁWIE, MAŚLANY RYNEK, PRAWO WYZNANIOWE, STACJA POSTOJOWA, ZAUROZUCH, DIAGNOZA, PALATOGRAM, WĄTROBIANKA, AMFIUMY, ?WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.637 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G') się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G')
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAMMACYZM wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwarto-wybuchowych dźwięcznych (g oraz g') (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAMMACYZM
wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwarto-wybuchowych dźwięcznych (g oraz g') (na 9 lit.).

Oprócz WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G') sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI GŁOSEK TYLNOJĘZYKOWYCH ZWARTO-WYBUCHOWYCH DŹWIĘCZNYCH (G ORAZ G'). Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x