UREGULOWANE I USANKCJONOWANE ELEMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTYTUCJA to:

uregulowane i usankcjonowane elementy życia społecznego oraz formy działalności (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INSTYTUCJA

INSTYTUCJA to:

organizacja o charakterze publicznym realizująca określone działania (na 10 lit.)INSTYTUCJA to:

instytucja działająca na rzecz społeczeństwa i finansowana ze środków publicznych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UREGULOWANE I USANKCJONOWANE ELEMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.139

ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, POMOC POSTPENITENCJALNA, ZAKON RYCERSKI, IZBA MORSKA, CIASTO, PRANIE PIENIĘDZY, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, PIEC OPOROWY, ANALIZA FINANSOWA, KACZKA SROKATA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, STRAŻ GMINNA, RYJOSKOCZKOWATE, RAJA GWIAŹDZISTA, SUPERSAMOCHÓD, WYRAK, BOGUCKI, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ANEROID, DUK WSPANIAŁY, SYLWA, JEŻOWATE, TREGGINSY, RAMIA, ANTYKOAGULANT, KRAINA NEOTROPIKALNA, GASKOŃSKI, CYKL PASYJNY, FITOPATOLOGIA, GĄGOŁ, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, PRAWO GÓRNICZE, LITOSFERA, ABSORPCJA KRAJOWA, POMOC DROGOWA, CHARYZMATYK, SYSTEM WALUTOWY, WIELKA JEDNOSTKA, AEROFIT, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, KOLPOSKOP, OKUCIE, POROŚLE, PREPERS, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, CHODZIARSTWO, RADIOFARMECUTYK, SZKOŁA ZAWODOWA, SONDA INTERNETOWA, KENNEL, OBSZCZYMUREK, ORLEAN, KĘDZIERZYN, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BOURBON, AMINOKWAS, EKSPERYMENT KLINICZNY, WĄŻ MORSKI, CYPRYŚNIK, RATOWNIK MEDYCZNY, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, DRĘTWA BRUNATNA, ŻABA ORANŻERYJNA, POPYT INWESTYCYJNY, DUSZA, WŚCIEKLICE, DEPRESJA ODDECHOWA, BREUIL, KANEMEJERIA, ŻYWIENIE, DOŻYWOCIE, PROCES STACJONARNY, PRODUKT, HEWLETT-PACKARD, ŚCIÓŁKOWANIE, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KREWETKA BAŁTYCKA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, OBRAZ, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, JAJA PRAWICZKÓW, SZYSZAK HUSARSKI, TELEMEDYCYNA, SUMAK, STROLLER, RDZEŃ, TRAWERS, MIKROFON CEWKOWY, WIECZERNICA GÓROLUBKA, PŁYWACZOWATE, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, RASKOLNICY, KORDYT, AFRYKANIZOWANIE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, PRZEJRZYSTKA, KARA GŁÓWNA, PUSTAK STROPOWY, KRAKÓW, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, BETAKSOLOL, RATOWNICTWO TECHNICZNE, MRÓWNIK, GAŁĘZATKA, PAJĘCZAKI, WZIĄTEK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ACID WESTERN, AFILIACJA, ETERYCZNOŚĆ, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, KOŁO POŁUDNIKOWE, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, SPORT SAMOLOTOWY, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, NIEŻYCIOWOŚĆ, GOSPODARKA, BALECIK, BIEG, ELEKTRORADIOLOGIA, SERBO-CHORWACKI, WARIACYJNOŚĆ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, GALICKI, MSZAR, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, BARION, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, CIBOTIOWATE, OPIEKA PERINATALNA, DAROCHA, ZBROJA NIEMIECKA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, STRONA, SZYNSZYLA MAŁA, RAJA BRUZDOWANA, NADSCENIE, PŁYWIK, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, WAZONKOWCE, KĄT DOPISANY, HAGIOGRAFIA, LEBERKA, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, GRZYWIENKA, ESÓWKA, PRZEDPORCIE, GALISYJSKI, PREMIA TECHNOLOGICZNA, WESOŁOŚĆ, ELIKSIR ŻYCIA, MAN SE, NADAWCA SPOŁECZNY, UKŁAD LOMBARDZKI, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, JASTRZĘBIOWE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ASTERION, POWIEŚĆ GOTYCKA, KORMORAN ATLANTYCKI, PILAW, LAPAROSKOPIA, REKINY, WYMIOTY, DYDELFOKSZTAŁTNE, JĘZYK JAPOŃSKI, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, MEWA CZARNOGŁOWA, SARKOMER, PIZZA, JĘZYKI TURAŃSKIE, KAZARKA EGIPSKA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, WYWIAD, REJESTR KARNY, GEOGRAFIA FIZYCZNA, MAŚLANY RYNEK, MOTYLICA WĄTROBOWA, SKI-TOURING, EWANGELIA, NOCEK ORZĘSIONY, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, FORGA, HEPATOLOGIA, MUMIA, MARTWY CIĄG, CHIMEROKSZTAŁTNE, KONGRUENCJA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, DOBYTEK, KRUKOWATE, NEOKATECHUMENAT, KOMITET OBYWATELSKI, UTRZYMANIE, WEPS, KLIMAKTERIUM, SERBSKOCHORWACKI, PIŁONOSOWATE, TEJU WODNY, PORT KOSMICZNY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, TERRARYSTYKA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, BANK SPÓŁDZIELCZY, RELACJA DWUCZŁONOWA, SUPERMOCARSTWO, KOCZKODAN ZIELONY, KROKODYLE, NIEMOWLĘ, REBOKSETYNA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ROZBUDOWA, MUDEJAR, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, FURIOSO, NARKOLEPSJA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, LANDTAG, CASSINI, SZKOŁA ŚREDNIA, KRAKOWIANKA, EUKLIDES, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, SZACHY AKTYWNE, AKLIMATYZACJA, NEUROEKONIMIA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, OBSZAR METROPOLITALNY, EGZYSTENCJA, POLICJA DROGOWA, DROŻDŻARNIA, PŁYN STAWOWY, HYDROKSYZYNA, WIEWIÓRKA SZARA, ŚWIEŻAK, PĄCZKOWCE, EBNAR, STRZAŁKA, POGOTOWIE, GOTHIC METAL, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, SOLE MINERALNE, RINSER, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, SSAKOPODOBNE, ŻÓŁW DIAMENTOWY, EWOLUCJA KASKADERSKA, KOTSIS, MISO, INŻYNIERIA WIEDZY, EPIKUREIZM, AZERSKI, ŻMIJA KARŁOWATA, JAMA NOSOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PLEŚNIAK, AYRTON, TEORIA GEOTEKTONICZNA, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, INTEL, DRUK, OKRĄGŁY STÓŁ, MOSTOWNICZY, WERTYKULACJA, AGATIS DAMARA, STRUMIEŃ, TORSJE, LEBERWURST, ANTEOZAUR, PRĘT, TANIEC IRLANDZKI, JEDNOSTKA NAUKOWA, PAS DROGOWY, WARUNEK LOKALOWY, BENTOS, PODZIELNOŚĆ, SZTUKI PIĘKNE, MAŁPECZKI, KASA CHORYCH, GÓRKA, AFRYKANERSKI, CHAMSIN, KACZKA NOROWA, FLAWONOID, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, SZABLON, ?STAROPOLSZCZYZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.139 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UREGULOWANE I USANKCJONOWANE ELEMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UREGULOWANE I USANKCJONOWANE ELEMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSTYTUCJA uregulowane i usankcjonowane elementy życia społecznego oraz formy działalności (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTYTUCJA
uregulowane i usankcjonowane elementy życia społecznego oraz formy działalności (na 10 lit.).

Oprócz UREGULOWANE I USANKCJONOWANE ELEMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - UREGULOWANE I USANKCJONOWANE ELEMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast