ZJAWISKO, KTÓRE POKAZUJE, ŻE MIMO IŻ WEWNĄTRZ DANEGO SPOŁECZEŃSTWA LUDZIE O WYŻSZYCH DOCHODACH WYKAZUJĄ WYŻSZY POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA, EFEKT TEN NIE ISTNIEJE POMIĘDZY KRAJAMI O RÓŻNYCH POZIOMACH DOCHODÓW, A W KRAJACH POWYŻEJ PEWNEGO STOPNIA ZAMOŻNOŚCI WZROST DOCHODÓW W CZASIE NIE WYWOŁUJE WZROSTU SATYSFAKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARADOKS EASTERLINA to:

zjawisko, które pokazuje, że mimo iż wewnątrz danego społeczeństwa ludzie o wyższych dochodach wykazują wyższy poziom satysfakcji z życia, efekt ten nie istnieje pomiędzy krajami o różnych poziomach dochodów, a w krajach powyżej pewnego stopnia zamożności wzrost dochodów w czasie nie wywołuje wzrostu satysfakcji (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO, KTÓRE POKAZUJE, ŻE MIMO IŻ WEWNĄTRZ DANEGO SPOŁECZEŃSTWA LUDZIE O WYŻSZYCH DOCHODACH WYKAZUJĄ WYŻSZY POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA, EFEKT TEN NIE ISTNIEJE POMIĘDZY KRAJAMI O RÓŻNYCH POZIOMACH DOCHODÓW, A W KRAJACH POWYŻEJ PEWNEGO STOPNIA ZAMOŻNOŚCI WZROST DOCHODÓW W CZASIE NIE WYWOŁUJE WZROSTU SATYSFAKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.905

TRANSAKCJA WIĄZANA, WAHADŁO, CELOWNIK KOLIMATOROWY, SZEREG ROZBIEŻNY, TROFOBLAST, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KRZYWKA, ETER, WYPADEK PRZY PRACY, POSTĘPACTWO, SIERŻANT SZTABOWY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, INSTRUMENT OBROTU POZAGIEŁDOWEGO, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, KRIONIKA, WDÓWKA, SZYK ANTENOWY, ZDENERWOWANIE, KORZEŃ, CHANSON, NAJBLIŻSZA RODZINA, DIAPSYDY, OBWIEDNIA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, ZAGŁADA, CHŁODNIA KOMINOWA, MOTOR, SOKOLE OKO, ATRYBUCJA GLOBALNA, GIPSOTEKA, RYBA AMFIDROMICZNA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, SYNONIM, STYGOBIONT, MILA METRYCZNA, ŁUCZYNA, LANDSZAFT, ROZPRAWA DOKTORSKA, AGREGATOR TREŚCI, OCZYSZCZACZ, PILARZ, DOBRO PODRZĘDNE, KOŚĆ ŁZOWA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, PARAGENEZA, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KALIKO, ANONIMAT, GIGANT, KWADRAT LOGICZNY, STADION, HIS, HRABSTWO, NIEOBYCZAJNOŚĆ, PRYSZNIC, CIASTO SKALNE, INTERWENIENT UBOCZNY, KOLBOWIEC OLCHOWY, POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, GÓWNIARSTWO, ANTIFA, RETRAKCJA, ANTYHITLEROWIEC, STRZAŁ, HALOFIL, JEGGINSY, NIEOBLICZALNOŚĆ, KURATOR SĄDOWY, MODERATOR, CLUBBING, KONSUMENT, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DOZÓR BÓŻNICZY, MŁYNEK DO ODPADÓW, DIAGNOZA, JOSEPH GOEBBELS, KRZYŻYK, LOGATOM, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, NAKAZ PRACY, CHORÓBKA, CHWIEJNOŚĆ, EKSPEKTATYWA, RUBEL TRANSFEROWY, ULICA, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, DEPRESYJNOŚĆ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SITWA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, TRANSATLANTYK, EFEKT DOMINA, ZEGAR MOLEKULARNY, KULMINACJA, GOSZYZM, ZEGAR PIASKOWY, BRYGADIER, MARSZ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, OBYWATEL, EFEKT GITAROWY, PORTER, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, FANDANGO, ERA AFITYCZNA, INSTRUMENT DĘTY, OSCYLOSKOP, ZASADA KOMPENSATY, CIECZ WYCZERPANA, WYKUSZ, OBUSTRONNOŚĆ, KOMA, CENOTAF, SĄD KAPERSKI, KLEKOTKA, LYNCH, DINAR, STERN, CZARNA DZIURA, ALLELOPATIA, KLIMAT UMIARKOWANY, JĘZYK WEGETUJĄCY, ILOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, CZEPOTA GAMBIR, EKAGLIN, SŁUŻBY SPECJALNE, KOCIE OKO, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, OPRYSZCZKA, EKSPANDER, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, DEKLARACJA WEKSLOWA, GRUPA, DZIURKA, KLIMAKTERIUM, DANIE KOSZA, ZDANIE ZŁOŻONE, STOPNICA, MAKROKOSMOS, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, MISKA, ADWEKCJA, LESZCZYNA, FATALIZM, JAŁOWNIK, CZASOWNIK NIEDOKONANY, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, RUCH WZGLĘDNY, DIAKRYT, GEOGRAFIA, NEUTRALNOŚĆ, ZJAWISKO NATURALNE, CHWYTNIK, RESORTACJA GENOWA, TUŁACZ, DOK PŁYWAJĄCY, TANY, SOLARKA, ZGAR, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, RYBOJASZCZURY, DEKALKOMANIA, WIEK DOROSŁY, UCZELNIA, PROLONGACJA, OSPA WIETRZNA, ADAPTER, REKLAMKA, KROPLA W MORZU, SUKNIA DEJANIRY, PRZENIK, DANE, ATRYBUCJA STABILNA, HELIKOPRION, KAID, KWALIFIKACJA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, IMPLIKATURA, POKŁAD PANCERNY, GRANICA CIĄGU, RAMSZ, MAKSYMA, PAMIĘĆ LOGICZNA, KOT, FLUITA, SODÓWKA, POZIOM GŁOŚNOŚCI, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, CENA ADMINISTRACYJNA, ASZYK, TREND ROZWOJOWY, ROZWÓJ, SOSNA GÓRSKA, TALERZ, KOD WYWOŁAWCZY, TEOZOF, CIEMNICA, LIMETA, ANALIZA REGRESJI, BIOCENOZA, CIŚNIENIE KRWI, PRZYPADŁOŚĆ, SŁAWIANKA, ELUWIUM, UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY, KURATOR, ADEPTKA, MŁODZI, BOMBA ATOMOWA, MURGER, ZAIMEK WSKAZUJĄCY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, BATIK, NIEMĘSKOŚĆ, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, TEN, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, CIEMNOGRÓD, MŁÓDKA, ZAPRZĘG, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SĘDZINA, PRZYBYSZKA, WYWIAD, SYMETRIA FIGURY, NUMER ROZLICZENIOWY, SAMOOKREŚLENIE, JUMPER, DANE BIOMETRYCZNE, KORMUS, EDYCJA, DOŁEK, ŚPIESZNIKOWATE, WANIENECZKA, PROMIENIOPŁETWE, CHLEB PSZCZELI, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, KRZYŻ KAWALERSKI, POLITYKA PODATKOWA, REKUPERATOR CIEPŁA, KONIK, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, LICZBA HITTORFA, INOKULACJA, CHOROBA ZARAŹLIWA, ZACISZNOŚĆ, DUSZPASTERSTWO, CHLEB POWSZEDNI, DOCHÓD NARODOWY, POSTĘPACTWO, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ROLA, REFRAKCJA ATMOSFERYCZNA, SUKCESYWNOŚĆ, KOŁO, NAJDUCH, BEZOWODNIOWCE, PARTIA HISZPAŃSKA, OFIARA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ARESZT, MIESZEK, MAŁODUSZNOŚĆ, KULTYSTA, BYK SPIŻOWY, PIES OGRODNIKA, GĄSZCZAKI, SFEROLIT, FUNKCJA ZDANIOWA, WIRUSY, DRUK ULOTNY, NAMIOTNIKOWATE, BEARS, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, PARADOKS MORAVECA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, PEDOFILIA, RACJONALIZM GENETYCZNY, GETTO PRZEJŚCIOWE, WYCUG, EKLEKTYZM, JEZIORO WYDMOWE, PREMIA GÓRSKA, DRAGANT, TROGLOBIONT, JEZIORO TEKTONICZNE, REZONANS, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, WANNA, ZBIÓR PUSTY, WIDLISZEK, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ?DESZYFRAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO, KTÓRE POKAZUJE, ŻE MIMO IŻ WEWNĄTRZ DANEGO SPOŁECZEŃSTWA LUDZIE O WYŻSZYCH DOCHODACH WYKAZUJĄ WYŻSZY POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA, EFEKT TEN NIE ISTNIEJE POMIĘDZY KRAJAMI O RÓŻNYCH POZIOMACH DOCHODÓW, A W KRAJACH POWYŻEJ PEWNEGO STOPNIA ZAMOŻNOŚCI WZROST DOCHODÓW W CZASIE NIE WYWOŁUJE WZROSTU SATYSFAKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO, KTÓRE POKAZUJE, ŻE MIMO IŻ WEWNĄTRZ DANEGO SPOŁECZEŃSTWA LUDZIE O WYŻSZYCH DOCHODACH WYKAZUJĄ WYŻSZY POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA, EFEKT TEN NIE ISTNIEJE POMIĘDZY KRAJAMI O RÓŻNYCH POZIOMACH DOCHODÓW, A W KRAJACH POWYŻEJ PEWNEGO STOPNIA ZAMOŻNOŚCI WZROST DOCHODÓW W CZASIE NIE WYWOŁUJE WZROSTU SATYSFAKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARADOKS EASTERLINA zjawisko, które pokazuje, że mimo iż wewnątrz danego społeczeństwa ludzie o wyższych dochodach wykazują wyższy poziom satysfakcji z życia, efekt ten nie istnieje pomiędzy krajami o różnych poziomach dochodów, a w krajach powyżej pewnego stopnia zamożności wzrost dochodów w czasie nie wywołuje wzrostu satysfakcji (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARADOKS EASTERLINA
zjawisko, które pokazuje, że mimo iż wewnątrz danego społeczeństwa ludzie o wyższych dochodach wykazują wyższy poziom satysfakcji z życia, efekt ten nie istnieje pomiędzy krajami o różnych poziomach dochodów, a w krajach powyżej pewnego stopnia zamożności wzrost dochodów w czasie nie wywołuje wzrostu satysfakcji (na 18 lit.).

Oprócz ZJAWISKO, KTÓRE POKAZUJE, ŻE MIMO IŻ WEWNĄTRZ DANEGO SPOŁECZEŃSTWA LUDZIE O WYŻSZYCH DOCHODACH WYKAZUJĄ WYŻSZY POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA, EFEKT TEN NIE ISTNIEJE POMIĘDZY KRAJAMI O RÓŻNYCH POZIOMACH DOCHODÓW, A W KRAJACH POWYŻEJ PEWNEGO STOPNIA ZAMOŻNOŚCI WZROST DOCHODÓW W CZASIE NIE WYWOŁUJE WZROSTU SATYSFAKCJI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZJAWISKO, KTÓRE POKAZUJE, ŻE MIMO IŻ WEWNĄTRZ DANEGO SPOŁECZEŃSTWA LUDZIE O WYŻSZYCH DOCHODACH WYKAZUJĄ WYŻSZY POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA, EFEKT TEN NIE ISTNIEJE POMIĘDZY KRAJAMI O RÓŻNYCH POZIOMACH DOCHODÓW, A W KRAJACH POWYŻEJ PEWNEGO STOPNIA ZAMOŻNOŚCI WZROST DOCHODÓW W CZASIE NIE WYWOŁUJE WZROSTU SATYSFAKCJI. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x