POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT DRUGOPLANOWY W STOSUNKU DO TZW. FIGURY, MAŁO WYRAZISTY, TAKI, NA KTÓRYM NIE SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁO to:

pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element drugoplanowy w stosunku do tzw. figury, mało wyrazisty, taki, na którym nie skupia się uwaga podmiotu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁO

TŁO to:

dalszy plan w przestrzeni lub część obrazu za planem pierwszym (na 3 lit.)TŁO to:

środowisko, warunki, okoliczności, w których coś się odbywa (na 3 lit.)TŁO to:

jednolita barwa płaszczyzny (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże, źródło czegoś (na 3 lit.)TŁO to:

coś mało ważnego lub ktoś mało ważny (na 3 lit.)TŁO to:

odpowiednio dobrana ścieżka dźwiękowa do jakiegoś filmu, spektaklu teatralnego itp (na 3 lit.)TŁO to:

w głębi obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

na nim namalowany wzór (na 3 lit.)TŁO to:

dalszy plan obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże deseniu (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT DRUGOPLANOWY W STOSUNKU DO TZW. FIGURY, MAŁO WYRAZISTY, TAKI, NA KTÓRYM NIE SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.877

TREN, GARBARZ, SZKIELET OSIOWY, EMBLEMAT, ŻUBR NIZINNY, JAGIELLON, CHOROBA STRÜMPLLA, PRIORYTET, MONOGENIZM, SEKURYT, ODLEWARNIA, NEKROFAG, OŚ PORTALOWA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, PRACOWNIA, KULANKA, POLICJA DROGOWA, IN MEDIAS RES, PODDIALEKT, FENETYKA, ELEMENT, LIGATURA, STAN ŚREDNI, DITLENEK, MIĘKKIE SERCE, SZCZOTKA, JATKA, STAROŻYTNICTWO, WIEŚ CZYNSZOWA, PODLIZYWACZ, HENTAI, ZIMOWISKO, NIEDBAŁOŚĆ, BESTIA, SAPY, METACENTRUM, KOTEWKA, GÓRNICTWO NAFTOWE, NASIONO, RYWALIZACJA, SEKRECJA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DŻEZ, DRAMAT GROTESKOWY, KIERZNIA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NEPER, NIEPOKALANEK, KAMIEŃ, FLASZKA, IZOMER KONFORMACYJNY, TOALETA, SZAFARZ, UPADŁY ANIOŁ, LUNIT, ŻAKARD, SŁUCHAWECZKA, HADŻ, ANAKREONTYK, GARNITUR, BIBIMBAP, ZŁĄCZKA, DROGI RODNE, HADAL, JĘZYK MACEDOŃSKI, PĘDNIK AZYMUTALNY, ZDJĘCIE STYKOWE, ZJAWA, ŻELAZNE PŁUCO, KURZEJ, BUTELKA, EKSTRADYCJA, EMPIRE, BODZIEC PROKSYMALNY, WADLIWOŚĆ, FITOCENOZA, MAŁA OJCZYZNA, KRÓL, ETYKA, DYBUK, CZEREP RUBASZNY, SYMETRIA, RPG, POJAZD ZABYTKOWY, PENDENTYW, INFOBOKS, SŁONICA, SZARPANKA, EWALUACJA SPLOTOWA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, ZRZĄDZENIE LOSU, TOPIELEC, NADAWCA SPOŁECZNY, INERT, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, DOM, KUCHNIA WOJSKOWA, GARMAŻERNIA, DWURURKA, ZMARSZCZKA, WYŁAM, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ZAWIKŁANIE, KARTON, TROLL, WODY INGLACJALNE, EFEKT FISHERA, PIZZER, KRAJKA, AHISTORYCZNOŚĆ, WEKSEL NIEZUPEŁNY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, IMID, HERTZ, GEOFIT KŁĄCZOWY, ANGLISTYKA, MUCHA, ŁAŃKA, OBÓZ KONDYCYJNY, SZACHY LOSOWE, KOMANDO, SOSNOWSKI, TOPOLOGIA SZYNOWA, CZERWONOKRZEW, BAJKOPISARZ, MŁYNEK DO ODPADKÓW, MECHANIZM ODPALAJĄCY, HIPERTENSJOLOGIA, KOLEKTYWIZM, STARE MIASTO, ELEMENT TOCZNY, ŚCINACZ, BASZTA, MRAŹNICA, TRASZKA SARDYŃSKA, OKNO, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ZNAJOMY, FREATOFIL, MEADE, GAZ DOSKONAŁY, PATRON, SZARPANKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KAFLARZ, LANGUR WSPANIAŁY, FURAŻER, HARLEKIN, ATOMISTA, DEGRADACJA, ASZKENAZKA, ŚLIMAK, WIESZAK, KOMPENSACJA, CHMURA KONWEKCYJNA, STAROINDYJSKI, STRZEMIĘ, AMPUŁA, TBV, POLE MAGNETYCZNE, IZOFONA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, ZAPASY, OKOP, KOŁECZEK GOLFOWY, PŁUG TALERZOWY, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, HEKSAPTYK, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, PREDYKCJA, AGENEZJA NEREK, STRZAŁKA MAŁA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, JANCZAR, KAFAR, FIRMA ZWROTOWA, INFORMATYKA MEDYCZNA, FUNT, RZADKOŚĆ, BILDUNGSROMAN, TABULA RASA, WIEŻA STRAŻNICZA, KOMORA, CHIRURG PLASTYCZNY, MIRAKL, SILNIK INDUKCYJNY, ALOCHTON, INSTAGRAMER, NEGACJONISTA, KARETKA, PRZESŁUCHANIE, ROZRABIACZ, NOWOGWINEJKA, ARTYSTKA, AZYL, ROZPACZLIWOŚĆ, MUSZTRA, EKOSFERA, DELAWIRDYNA, KAGANIEC, GRADUAŁ, SIATKA, KOD ALFANUMERYCZNY, ANKSJOGENIK, PONDERABILIA, ANGLOSASKI, PRZĘSŁO, PREDYKATYW, PUNKT ROSY, PONTICELLO, SECESJONIZM, PRZECZULICA, KOSMOS, SYNKLINA FAŁSZYWA, SKLEP KOLONIALNY, KARZEŁ, PODCAST, APEL, TRAWERS, PATKA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, BIEGUN GALAKTYCZNY, DERMATOGLIFIKA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, BOTULIZM PRZYRANNY, GŁUPTAK BIAŁY, KOLEJ ŻELAZNA, FILM KOSTIUMOWY, ELANA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, GŁÓD TLENOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, AKROTERION, KAMERALNOŚĆ, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, MARGINESOWOŚĆ, ZERÓWKA, KROKIEW, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, GRUBA KRESKA, FIKNIĘCIE KOZŁA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PORZĄDEK DORYCKI, GOTOWALNIA, KAPLICA CHRZCIELNA, EMPIRYZM LOGICZNY, THINK TANK, SERCE, POWSTANIE LISTOPADOWE, INTERFEJS, KUBECZEK, BORDER, DUOLA, JOGURT, KONFORMER, SZKATUŁA, RYNEK KAPITAŁOWY, WOLA, ROZMODLENIE, STYRON, CZYSTY ROZUM, KONIEC, NIERUCHLIWOŚĆ, DOM BOŻY, KURANT, PRZEKŁADANIEC, KREOL, SZKOŁA PODSTAWOWA, SPARTANKA, BRODAWCZAK, JĘZYK ALBAŃSKI, MELODYKA, GROTESKA, WRAK, DROGA LOTNICZA, OSTATNIA PROSTA, CZUWANIE MODLITEWNE, KONFIGURACJA, KOTERIA, POCHLEBSTWO, HISZPAN, KANCONA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ANATOMIA KLINICZNA, ROZETKA, BEZROBOCIE UKRYTE, AULA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KWADRANT, FALKONKA, USTAWNOŚĆ, CHONDRYT WĘGLISTY, IMMELMANN, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, ?ROZMIAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.877 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT DRUGOPLANOWY W STOSUNKU DO TZW. FIGURY, MAŁO WYRAZISTY, TAKI, NA KTÓRYM NIE SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT DRUGOPLANOWY W STOSUNKU DO TZW. FIGURY, MAŁO WYRAZISTY, TAKI, NA KTÓRYM NIE SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁO pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element drugoplanowy w stosunku do tzw. figury, mało wyrazisty, taki, na którym nie skupia się uwaga podmiotu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁO
pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element drugoplanowy w stosunku do tzw. figury, mało wyrazisty, taki, na którym nie skupia się uwaga podmiotu (na 3 lit.).

Oprócz POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT DRUGOPLANOWY W STOSUNKU DO TZW. FIGURY, MAŁO WYRAZISTY, TAKI, NA KTÓRYM NIE SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT DRUGOPLANOWY W STOSUNKU DO TZW. FIGURY, MAŁO WYRAZISTY, TAKI, NA KTÓRYM NIE SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x