JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ W PROWANSJI; NAJCZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ TAK O JĘZYKACH OKSYTAŃSKICH, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ NAZWA KTÓREGOŚ Z PROWANSALSKICH DIALEKTÓW FRANCUSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROWANSALSKI to:

język, którego używa się lub używało się w Prowansji; najczęściej mówi się tak o językach oksytańskich, ale może to być też nazwa któregoś z prowansalskich dialektów francuskiego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ W PROWANSJI; NAJCZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ TAK O JĘZYKACH OKSYTAŃSKICH, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ NAZWA KTÓREGOŚ Z PROWANSALSKICH DIALEKTÓW FRANCUSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.096

BIEG PŁASKI, RAJD, SQUATTER, PIEC WANNOWY, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, DOM, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PATKA, CERATA, KOTONINA, ELEKTROWÓZ, KURS, JĘZYK ZULU, ELEKTROWNIA ATOMOWA, KURS, JEZIORO PROGLACJALNE, DUŃSKI, BROŃ MASZYNOWA, KAPUSTA KISZONA, SARDYNELE, KUSTOSZ, HEGEMONICZNOŚĆ, PIĘTA ACHILLESA, FITOCYD, TOTEM, REALIZM MAGICZNY, TWARDA DUPA, DEMOBILIZACJA, KOLIZJA, SZTUCZNY SATELITA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PRZYBŁĘDA, SPŁYW BŁOTNY, SEN ZIMOWY, KRZYŻ MALTAŃSKI, IMPULS, DOSTĘP, PRUSKI DRYL, KAPISZON, FRACHT, JASZCZURECZKA, IKONA, CIASTO TRZECH KRÓLI, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, WYCHOWAWCZYNI, DWUWARSTWOWOŚĆ, HALBA, NIEPOROZUMIENIE, AKLIMATYZACJA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, WCINKA, BRUKSELA, ZATROSKANIE, MONITOR, MŁODZIEŻÓWKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, OKRĘT-BAZA, ESESMANKA, CHWALCA, KASZANA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, JON KOMPLEKSOWY, ŁĘG JESIONOWY, SELENODEZJA, PERILLA ZWYCZAJNA, STRZELEC WYBOROWY, SENSOWNOŚĆ, KIESZONKA SKRZELOWA, SKUPIENIE, TILAPIA WIELKOGŁOWA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, EKSPANSYWNOŚĆ, PALCÓWKA, CEREMONIALNOŚĆ, ZANOKCICA CIEMNA, NANERCZ, IRYGATOR, WRZĘCHY, MOTYW, ZYGOTARIANIN, NIEMIECKI, SEZON, KICZ, JĘZYK WU, JĘZYK PERMSKI, FLASZKA, TWIERDZENIE MENELAOSA, ENGAGEMENT, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, AERAL, SŁOWIAŃSKI, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, FILM SCIENCE-FICTION, ART DECO, REGENT, DIPOL ZAŁAMANY, OFICYNA WYDAWNICZA, ROZKAZ PERSONALNY, POLSKI, CZWARTY, KROKIET, BLISKOZNACZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, LESŁAW, WOKALIZA, DRENAŻ, WSPOMAGACZ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PRZĘDZA, ŁZA, CIOS, KOSZULARZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KABINA, NALEPA, TABUIZACJA, PRZEGLĄDACZ, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, WYCINEK, ZAGOŃCZYK, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KANCONETA, CUKIER MLEKOWY, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ANTYMONARCHISTA, BIEG ALPEJSKI, DRABINA, RAUT, KSIĘGI, POSMACZ, SKAŁA METAMORFICZNA, STRÓJ HISZPAŃSKI, PRZECIEK, KURTYNA, CZOP, ŻEGLUGA TRAMPOWA, MIĘSOŻERNOŚĆ, KOGUT, POWTÓRKA, SESJA EGZAMINACYJNA, STAGNACJA GOSPODARCZA, WOLUTA, SĄD POLOWY, INTERCEPCJA, KABLOBETON, WYRZUT SUMIENIA, MORZE AZOWSKIE, TWIERDZENIE RAMSEYA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ROZTRUCHAN, KAJAK, OCZKO, DIZAJNERKA, TABLICA, MANIAK, POJAZD, MADZIARSKI, LINIA ŚNIEGU, PALLASYT, DIALER, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, NUKLEOZYD, PRAWICA, MASZT, KSIĄŻĘ ALBERT, AGORA, REGRESJA LODOWCA, CHWALBA, STAROVALYRIAŃSKI, ANTENA DOOKÓLNA, ODPADY STAŁE, KELOWEJ, AMARANT, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, DOJŚCIE, WIDOWISKO, BILBORD, ŚPIĄCZKA, WYKROCZENIE SKARBOWE, GLIF, TUM, TERMINAL, OPINIOTWÓRCA, KOLANO, DYSONANS, PRZETARG OGRANICZONY, SYMPATYKOMIMETYK, AGREGACJA, ALKOHOLAN, DYDELF, NIEDYSPONOWANIE, KASA ZAPOMOGOWA, SAMOZAPALENIE SIĘ, ORTOPTYSTKA, DANSKER, RYCYNA, ANTYPKA, DACH ŁAMANY, KŁOBUK, AGREGACJA, KILBLOKI, HOMOFONIA, ZASTOINA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, FIGURA GEOMETRYCZNA, ITINERER, HEBRAJSKI, TWARZOWIEC, POŻEGNANIE, OSOBISTOŚĆ, ZESZYT, BASZKIRSKI, OSADY DENNE, RONDO, KOMÓRECZKA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ZAWARTOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ZASTÓJ, INSTALATOR, WCIĄGARKA, DZIANET, PĘCINA, ŚLIMACZEK, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, ŻARGON, SMAK, TYMOTKA, POSTĘPACTWO, SZWEDZKOŚĆ, ASTROTURFING, ZAPROSZONY, GEOFIT RYZOMOWY, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, REMULADA, NARTA, TASIEMIEC, ARSENIAN(III), CHEMOTROPIZM UJEMNY, NOTOWANIE, DANIE CZARNEJ POLEWKI, JĘZYK, FESTON, FEMTOCHEMIA, FRANCUZ, TAMARYNA, MACZANKA KRAKOWSKA, ZWORNIK, INWALIDA WOJSKOWY, GRANITA, BEZGRANICZNOŚĆ, AREOGRAFIA, METRESA, SZPALTA, PUNKT WITALNY, URZĄD CENTRALNY, BALERON, CHOCHOŁ, TRASER, CYGARNICA, STAROŻYTNIK, OZNACZENIE, RHIZOBIUM, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, AŁMA-ATA, TERAPIA STRUKTURALNA, SCHERZO, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PRAWO RUSKIE, HUBA OWCZA, KREDYT KONTRAKTOWY, RABARBAR, MITOLOGIZM, WIELKOŚĆ SKALARNA, INFORMATYKA, MUZYKA, PASO DOBLE, GRUPA ETNICZNA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, INDUKCJA WŁASNA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, LIST, RYMARSTWO, TOWOT, STOŻEK ŚCIĘTY, PALEORHINUS, KORDON, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, FIREWALL, CHŁOPEK-ROZTROPEK, DAEWOO, SAJETA, DEMISEKSUALIZM, MINIMUM EGZYSTENCJI, MARKETING PARTNERSKI, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, ZASOBY KOPALIN, ?KAPER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ W PROWANSJI; NAJCZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ TAK O JĘZYKACH OKSYTAŃSKICH, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ NAZWA KTÓREGOŚ Z PROWANSALSKICH DIALEKTÓW FRANCUSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ W PROWANSJI; NAJCZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ TAK O JĘZYKACH OKSYTAŃSKICH, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ NAZWA KTÓREGOŚ Z PROWANSALSKICH DIALEKTÓW FRANCUSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROWANSALSKI język, którego używa się lub używało się w Prowansji; najczęściej mówi się tak o językach oksytańskich, ale może to być też nazwa któregoś z prowansalskich dialektów francuskiego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROWANSALSKI
język, którego używa się lub używało się w Prowansji; najczęściej mówi się tak o językach oksytańskich, ale może to być też nazwa któregoś z prowansalskich dialektów francuskiego (na 12 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ W PROWANSJI; NAJCZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ TAK O JĘZYKACH OKSYTAŃSKICH, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ NAZWA KTÓREGOŚ Z PROWANSALSKICH DIALEKTÓW FRANCUSKIEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ LUB UŻYWAŁO SIĘ W PROWANSJI; NAJCZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ TAK O JĘZYKACH OKSYTAŃSKICH, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ NAZWA KTÓREGOŚ Z PROWANSALSKICH DIALEKTÓW FRANCUSKIEGO. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast