PRZYRZĄD UŻYWANY W WIELU ODMIANACH BILARDU DO USTAWIANIA BIL NA STOLE BILARDOWYM NA POCZĄTKU MECZU; JEST TO RAMA WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ Z DREWNA LUB PLASTIKU, KTÓRA W WIĘKSZOŚCI ODMIAN BILARDA MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRÓJKĄT to:

przyrząd używany w wielu odmianach bilardu do ustawiania bil na stole bilardowym na początku meczu; jest to rama wykonana najczęściej z drewna lub plastiku, która w większości odmian bilarda ma kształt trójkąta (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRÓJKĄT

TRÓJKĄT to:

wielokąt o trzech bokach (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

metalowy instrument muzyczny, perkusyjny, ideofon, w kształcie niezamkniętego trójkąta (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

TRIANGULUM; gwiazdozbiór nieba północnego (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba północnego (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

najprostsze urządzenie do obracania lokomotyw składające się z trzech odcinków toru ułożonych w kształcie trójkąta (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

trójnóg (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

podstawa do podtrzymywania tygli w czasie prażenia (na 7 lit.)TRÓJKĄT to:

TRIANGEL, TRIANGUŁ; instrument perkusyjny zbudowany z pręta w kształcie niedomkniętego trójkąta równoramiennego, w który uderza się metalową pałeczką (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD UŻYWANY W WIELU ODMIANACH BILARDU DO USTAWIANIA BIL NA STOLE BILARDOWYM NA POCZĄTKU MECZU; JEST TO RAMA WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ Z DREWNA LUB PLASTIKU, KTÓRA W WIĘKSZOŚCI ODMIAN BILARDA MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.587

CYPRZYN, ALMANACH, INTERESOWNOŚĆ, ZAGOŃCZYK, BALECIK, NIEPOKALANEK MNISI, CHUDOŚĆ, PŁOMYCZEK, OWAL, ZAKŁÓCENIE, GWARA, SAKPALTO, PCHEŁKI, PRĄD INDUKCYJNY, GRIEKOW, DEKOMPRESJOMETR, PYŁ, ZRZESZONY, ULEPSZACZ, HEJNAŁ, CZUWANIE, CELOWNICA, OSTINATO, ABISYŃSKI KLASYCZNY, LKM, INFORMACJA, USTAWA PRAGMATYCZNA, AZJATYCKOŚĆ, ROBER, WRZÓD TWARDY, PĘTLA, DRABINKI, FINITYZM, ZNAK LICZBY, RENATA, ZBOCZENIEC, PORZĄDNOŚĆ, HIN, SPOIWO BUDOWLANE, SZKLISTKA, DUKLA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, DRAMATYCZNOŚĆ, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZRZUT, FUTRYNA, PRZEWAGA, FALKA, OSPA, TWIERDZENIE MAYA, TŁOK INTROLIGATORSKI, ZOOFAG, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, CHRUST, RELACJA DWUARGUMENTOWA, BRUSTASZA, HERB, ROZETKA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, CHEKKER, WĘGIERSKI, MAKROPLATA, PACHWINA, GEKONEK, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, WŚCIEK DUPY, SER, PIES RODZINNY, EDYCJA, DROBNY CIUŁACZ, SPADEK, ŚLIZGAWICA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, KONSUMENT, MOSTEK, ŚWIETLIK, KILKUNASTOLATKA, KREWETKA NAKRAPIANA, AGATA, UNDERGROUND, MADONNA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, OBCY, MIKROSTRUKTURA, KRATKA WENTYLACYJNA, EMISJA, STOŻEK NAPŁYWOWY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NAGANNOŚĆ, PIERWSZY, ROZDŹWIĘK, TERAPIA ODRUCHOWA, SZEŚĆSETKA, KRUSZARNIA, LEADER, FILM ANTYWOJENNY, ŚWIĘTO, CYWILNOŚĆ, OGROM, TENISISTA STOŁOWY, KARTA TYTUŁOWA, LINA NOŚNA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, UNYTKO, PLANETA TYPU JOWISZ, AZJATA, PANSEKSUALIZM, NASIONNICE, WYDANIE, TENDER, BAZA LOTNICZA, MIERZENIE, ROZKŁAD, KARABIN AUTOMATYCZNY, UROJENIE, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, MARENGO, EPIFIT, DOMINATOR, DZIEŁO ROGOWE, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, WICI, TAKSYDERMIA, KOMORA CIŚNIENIOWA, GALIOTA, OBERWANIE CHMURY, LOTKI, ELASTIK, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, OCZERNICIEL, KOMANDOR, PODJAZD, NADAWCA, KNASTER, KONKUBINAT, RÓG, HYDRIA, PORCELANKA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, ARTROZA, WIELORYB, ANALIZA CZYNNIKOWA, SYMPATYKOMIMETYK, WIŚNIÓWKA, UKŁAD OPTYCZNY, BOCZNOTRZONOWIEC, SERYMETR, ZAŚLEPIENIE, KANONIK, BROŃ NUKLEARNA, NIEPODLEGŁOŚĆ, KROPLA W MORZU, ZAPALENIE, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, KSZTAŁT, PRZEKLEŃSTWO, DZIEWIĄTY, BIEŻNIK, IMMUNOGEN, SZPONA, EKSPANDOR, SIŁA, SZKARADZTWO, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PARTIA, GŁUPSTWO, MOBIL, NOCEK KOSMATY, ZERO, EKSTREM, ROZWIERACZ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MECHOWCOWE, MURZYŃSKI, BEMOL PODWÓJNY, TERAPIA WSTRZĄSOWA, FIGA Z MAKIEM, WIĄZ, ODRĘTWIENIE, HIPNOTYK, ANALIZA DYSKRYMINACJI, ADAPTACJA, WSPOMAGACZ, CHORĄŻY, AKRYL, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, PRZYSŁÓWEK, ROZŁÓG, PORZĄDNOŚĆ, ELEKTROLIT, STOIK, GÓWNIANOŚĆ, OBAWA, FIŃSKI, PRZEPAŚĆ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KLIMAT STEPOWY, LENIUSZEK, TEOGONIA, MNICH, REGENERACJA, SZYNSZYLA DUŻA, ROPOWICA KŁĘBU, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KANTOREK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, EKSPARTNER, PASTA CURRY, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, SYMPTOM, ZNAK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ALARM BOJOWY, MONOPOL NATURALNY, GRZĘDA, MALINOTRUSKAWKA, POLICJA OBYCZAJOWA, SZAMPAN, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, HYDROLOKATOR, KOŃ TRAKEŃSKI, WĘŻÓWKA, PUSTAK STROPOWY, WIDZOWNIA, PRACA, ALBUM, SPREJ, RACHUNEK BANKOWY, KARTA MOBILIZACYJNA, DROGA ZBIORCZA, ILUMINATOR, CZYSTOŚĆ, SPÓDNICZKA, STARA MALUTKA, REINSTALACJA, CZĄSTKOWOŚĆ, APELATYWNOŚĆ, TĘSKNOTA, STRÓŻÓWKA, POLITYKA DYSKONTOWA, KOMORA MINOWA, OPRAWA, MACIERZ KWADRATOWA, ŁUSZCZKA, PEWNIAK, DONOR, SERDELEK, STÓJKA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, PNEUMATOLIZA, PROPILEJE, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WZORZEC PROJEKTOWY, GÓWNIARA, RICOTTA, FUTURE, MATURKA, SZWABSKI, DŁUGIE RĘCE, PUPILEK, BULANŻERIA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, CZEKOLADA GORZKA, MIEDNICZKA NERKOWA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, SEPSA, SANDBOX, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, AS SERWISOWY, ORKA NAJMNIEJSZA, REFLEKSYWNOŚĆ, KRUCHOŚĆ, GALASÓWKA, CZAS, GŁOWA PAŃSTWA, WODNIAK, GLIKOLIPID, BEZANMASZT, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, ANILANA, KLAWIATURA EKRANOWA, HALUSZKI, HEDONIZM ETYCZNY, COŚ NIECOŚ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, MAJOWY KIEROWCA, JEŹDŹCZYNI, FORMA LINIOWA, BRAMKA, BIOGEN, MAGIERA, ABOLICJA, MUFKA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KOŃ WIELKOPOLSKI, ?WYCHOWAWCZYNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD UŻYWANY W WIELU ODMIANACH BILARDU DO USTAWIANIA BIL NA STOLE BILARDOWYM NA POCZĄTKU MECZU; JEST TO RAMA WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ Z DREWNA LUB PLASTIKU, KTÓRA W WIĘKSZOŚCI ODMIAN BILARDA MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD UŻYWANY W WIELU ODMIANACH BILARDU DO USTAWIANIA BIL NA STOLE BILARDOWYM NA POCZĄTKU MECZU; JEST TO RAMA WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ Z DREWNA LUB PLASTIKU, KTÓRA W WIĘKSZOŚCI ODMIAN BILARDA MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRÓJKĄT przyrząd używany w wielu odmianach bilardu do ustawiania bil na stole bilardowym na początku meczu; jest to rama wykonana najczęściej z drewna lub plastiku, która w większości odmian bilarda ma kształt trójkąta (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRÓJKĄT
przyrząd używany w wielu odmianach bilardu do ustawiania bil na stole bilardowym na początku meczu; jest to rama wykonana najczęściej z drewna lub plastiku, która w większości odmian bilarda ma kształt trójkąta (na 7 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD UŻYWANY W WIELU ODMIANACH BILARDU DO USTAWIANIA BIL NA STOLE BILARDOWYM NA POCZĄTKU MECZU; JEST TO RAMA WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ Z DREWNA LUB PLASTIKU, KTÓRA W WIĘKSZOŚCI ODMIAN BILARDA MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZYRZĄD UŻYWANY W WIELU ODMIANACH BILARDU DO USTAWIANIA BIL NA STOLE BILARDOWYM NA POCZĄTKU MECZU; JEST TO RAMA WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ Z DREWNA LUB PLASTIKU, KTÓRA W WIĘKSZOŚCI ODMIAN BILARDA MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x