BAL, BELKA WOLNO STOJĄCA LUB STANOWIĄCA ELEMENT WIĘKSZEJ KONSTRUKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁUP to:

bal, belka wolno stojąca lub stanowiąca element większej konstrukcji (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁUP

SŁUP to:

chmura, smuga zwykle gazu lub cieczy (najczęściej pionowa) (na 4 lit.)SŁUP to:

wskaźnik, którego wskazania opierają się na pokazywaniu wysokości jakiejś cieczy (na 4 lit.)SŁUP to:

w geologii: postać ukształtowania minerałów (na 4 lit.)SŁUP to:

osoba fizyczna użyta przez przestępców podczas dokonywania oszustw gospodarczych (na 4 lit.)SŁUP to:

w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego pionowo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 4 lit.)SŁUP to:

pionowy element konstrukcyjny (na 4 lit.)SŁUP to:

w górnictwie: kopalniak ustawiony pionowo utrzymujący inne części budowli (na 4 lit.)SŁUP to:

podpora linii elektr. (na 4 lit.)SŁUP to:

obelisk (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BAL, BELKA WOLNO STOJĄCA LUB STANOWIĄCA ELEMENT WIĘKSZEJ KONSTRUKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.444

POKRZYWDZONY, ŁUPEK WĘGLISTY, NIEZAMOŻNOŚĆ, AMBONA, DECYMA, KULT LUNARNY, BOCIANIEC, ELEGIA, SZKIELET, GANC EGAL, STRZĘP LUDZKI, ODPADY STAŁE, NOWALIA, SPLOT, ZNACZEK, NIEWYDOLNOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, BUTWA, RZĘSISTEK, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, PANKREATYNA, ZDANIE, PRĄTNIKOWE, WRAK, REALNOŚĆ, PARMEZAN, FLUORESCENCJA, BENTO, EDYKUŁA, PLAMICA, JEŻ MORSKI, TREPANG, KRAJARKA, KREACJONIZM, WINYLEUM, FAJKA, PANDRAK, SORBET, ŻAŁOBA, UŻYTEK LEŚNY, CHITON, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, DUŃSKOŚĆ, PÓŁKOLONIA, RING, WCZASY POD GRUSZĄ, BALIA, TEMPERATURA ZAPŁONU, SYNTEZA, SŁUŻEBNIK, KOTEW, MYSZ, PODGARDLE, REAKCJA PODSTAWIANIA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, UDERZENIE, DZIURAWKA, OBRZĘK, EMALIA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, ŚLEPY PUŁAP, SZARY RYNEK, TUŁACZ, WAFEL, DOLARÓWKA, ELIMINACJA, RENTA INWALIDZKA, SALTARELLO, PAPUGA, KONFESJA, PRZEWRÓT, NIESTOSOWNOŚĆ, ŁĄCZNIK RUROWY, RURA ODPŁYWOWA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PŁYTKA POSADZKOWA, ROZMIAR, BĘBEN, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KOMORA, PROGRAM WYBORCZY, BIEG, PRZERYWACZ, PORCYJKA, NIEMIEC, ZABIEG, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DYSPENSA, SAMOODNOWA, SIŁA, TARAS, KAMIEŃ SŁONECZNY, DEKONCENTRACJA, KAKAO, WICEKAPELMISTRZ, CZUJKA, OBSADA, CZEPEK, KLINKIER, ALPAKA, FERMATA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, AGAT MSZYSTY, BANDANKA, ORZECH, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PAŁKA, KOMPANIA, APLA, POMPA ODŚRODKOWA, WIZERUNEK, DOPŁYW, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, REGENERAT, ZAKURZENIE, SZAL, TUBA, WYCIĄG TALERZYKOWY, ALARM LOTNICZY, LEGAR, MELUZYNA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, GOLONECZKA, WIERTNICA, KOSMOGONIA, WILCZA PASZCZA, PAUPER, KARTAUNA, FRAZEOLOGIZM, TONAŻ, ZAPITA, FALA WODNA, PROCES DECYZYJNY, PROWINCJA, KREACJA, ROZTWÓR WZORCOWY, KAPISZON, INTERNAT, SPRZĘT, ROGI, KOŁTRYNA, FEROMON, SZYBKOZŁĄCZKA, DECEPCJA, MIZUNA, MIESZACZ, HYDROBUS, USTRÓJ, ALBUM, RUMIENIDŁO, BRYLE, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, BUTERSZNIT, SERCÓWKA, NAMIESTNIK, TYNKTURA, BARCHAN, TYTUŁ PRASOWY, LAMPAS, HUBA, PRZYBYTEK, KORYTKO, POJAZD, REKWIZYCJA, GLINA, AGENT, DZIANET, RINFORZANDO, WIZA POBYTOWA, CZŁONEK RODZINY, GRA HAZARDOWA, STONOGA MUROWA, ŁASZT, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SZARPANKA, STROIK, KARMELEK, VAT, KONFISKACJA, DRAMATYCZNOŚĆ, PUSZKA, STEMPEL, MIESZEK, OBSADA, BATAGUROWATE, KOZAK, RÓŻANIEC, OPONA, PIŁA, BOMBA, OWCE, DOM TOWAROWY, MINA, WNĘKA, IZBA, LAMPA ŁUKOWA, ELEWATOR ZBOŻOWY, RYGIEL, REGION WĘZŁOWY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, MIERZEJA, SPRZEDAŻ, IGLASTE, CZYŚCIOCHA, ABSOLUT, KOLORYSTYKA, MAKSIMUM, BISEKS, PAJĄK, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, KOROWAJ, MANEŻ, CHOROBA PLUMMERA, DROGA BEZPRZETARGOWA, LALKARSTWO, CZAPRAK, RUMUNKA, SPARING, STUDNIA, TRAMWAJ, KAPER, OZÓR, EGZONUKLEAZA, ŚRUBA POCIĄGOWA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, PROSUMENT, PÓŁSKÓREK, KOLANO HAMBURSKIE, HUMMUS, KLUCZ, KRATKA WENTYLACYJNA, GRZYB ATOMOWY, ANASTOMOZA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, TEMPO, SIÓDMA WODA PO KISIELU, OBJAWIENIE, WIRUS POLIO, KAWALER, FREATOFIL, PYZA, PĘDZLIK, WĘGLIK, STRATYFIKACJA, OMAR, SIEDEMNASTKA, FIRMANCTWO, DYSKALKULIA, ARABIKA, DOŻYWOTNOŚĆ, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, PUNKT DYMIENIA, WINO, PIANISTYKA, OSOBA, ADVOCATUS DIABOLI, ZAPINKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, GŁOWA, CELA, LENIWKA, KREACJA, AKCENCIK, OBI, KONTRAMARKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, DEWELOPER, EDYKUŁ, INKUBATOR, SZAROWIPTERYKS, ZŁOTOROST, MAPA WYOBRAŻENIOWA, MANIERKA, BENTAL, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, LIST, AKROBACJA LOTNICZA, EPONIM, GALAKTOLIPID, KARAFECZKA, PATRYLINEARNOŚĆ, DUCH OPIEKUŃCZY, KRĄG KULTUROWY, RAMKA, POKŁAD, TAJNE NAUCZANIE, NACZELNIK, KAWA ROZPUSZCZALNA, DWUDZIESTY PIĄTY, TOINA, ANTAŁEK, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, AGOGIKA, FUTRO, WŚCIEKŁY PIES, KABRIOLET, ALASKA, WŁOSY WENUS, ?SEJSMOGRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.444 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAL, BELKA WOLNO STOJĄCA LUB STANOWIĄCA ELEMENT WIĘKSZEJ KONSTRUKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BAL, BELKA WOLNO STOJĄCA LUB STANOWIĄCA ELEMENT WIĘKSZEJ KONSTRUKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁUP bal, belka wolno stojąca lub stanowiąca element większej konstrukcji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁUP
bal, belka wolno stojąca lub stanowiąca element większej konstrukcji (na 4 lit.).

Oprócz BAL, BELKA WOLNO STOJĄCA LUB STANOWIĄCA ELEMENT WIĘKSZEJ KONSTRUKCJI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - BAL, BELKA WOLNO STOJĄCA LUB STANOWIĄCA ELEMENT WIĘKSZEJ KONSTRUKCJI. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast