KONSTRUKCJA, ELEMENT BUDYNKU, KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SCHODY to:

konstrukcja, element budynku, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SCHODY

SCHODY to:

jeden z szyków samolotów w akrobacji lotniczej (na 6 lit.)SCHODY to:

przenośnie: problemy, komplikacje, trudności, niekomfortowa, problematyczna sytuacja (na 6 lit.)SCHODY to:

prowadzą na piętro (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSTRUKCJA, ELEMENT BUDYNKU, KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.072

MĘDREK, CIERŃ, DWUSZCZEBLOWOŚĆ, KOŃ POCIĄGOWY, KUREK, WYRAZ, NAKRYCIE GŁOWY, PRZECIWUTLENIACZ, BANAT, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, BEHAWIORYZM, TURANISTA, MARRAN, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, POPRAWKA, RYTM, ŚLIMAK, OWAD WODNY, TENOR DRAMATYCZNY, FILER, DZIEDZINIEC, DEKLAMATOR, PRĄD FARADYCZNY, TOROMISTRZ, CITRONELLA, BYLICA, BAZYLIKA WIĘKSZA, DOCHÓD WŁASNY, DŹWIĘK, MENZURA, OBJAW KONWERSYJNY, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, POLISYNDETON, CHŁONNY RYNEK, MŁÓDKA, BODZIEC PROGOWY, TERMORENOWACJA, MENILIT, FLUAV, JUNAK, ALEGORIA, KOCHANEK, LORNETA, PODRÓŻUJĄCY, AUREOMYCYNA, LOGOGRAF, BATTERIE, SNAJPER WYBOROWY, TRÓJBOISTA SIŁOWY, TLENEK KWASOWY, WIESZAK, PODWÓJNA HELISA, SZABLON, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, CHLEB PSZCZELI, STYMULATOR, PĘTLA, SER, MOST, ZAPONA, STELAŻ, NIESTRAWNOŚĆ, TLENOWIEC, ARAGO, FASETA, KRATKA ŚCIEKOWA, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, PAWILONIK, PEŁNOLETNIOŚĆ, KIEŁ, MEKSYKAŃSKA, ŁOPATKA, TERYNA, FILEMON BRĄZOWY, BEZWYZNANIOWIEC, ŁUK, FUGA, ALGORYTM REKURENCYJNY, RUCH WZGLĘDNY, PŁATNIK, ROZKRZEWICIEL, TREL, IZBICA, SŁODKA BUŁKA, ŁATEK, ANTAGONISTA, STÓŁ, CHRUPKOŚĆ, FORMALISTA, DEMAGOG, ZAPALCZYWOŚĆ, OBYWATEL ZIEMSKI, SCENKA, CHŁYST, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, RYGIEL, ANIOŁEK, DOBUDOWA, CYFRONIK, PERKOLACJA, DETEKTYW, ZAKURZENIE, PRZEZIERNIK, SZACHRAJ, COKÓŁ, KURAWONGA ZMIENNA, PODKŁADACZ, IMPRODUKTYW, SKUFIA, BLOCZEK, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, NAPASTNIK, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, PRZĘSŁO, NATRYSK, KLERK, ALDOZA, ALZACJA, SERCE W PRZEŁYKU, KATEGORIA, ŚLUB CYWILNY, WAFELEK, STYGOFIL, ADŻAPSANDAŁ, WIECHA, NADPRZEWODNIK, SYSTEM EKSPERTOWY, PURPURA, OBOJNACTWO, FILM ODWRACALNY, DRĘTWA, INSTALKA, GĄBECZKA, WSPÓŁĆWICZĄCY, AZYMUT GEOGRAFICZNY, ADAPTER, MŁODY, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, GRUPA ILORAZOWA, SZARMANT, KOZA, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, MOBILEK, CHRONOMETR OKRĘTOWY, TWIERDZENIE TANGENSÓW, MENISK WYPUKŁY, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, OBLICÓWKA, ELEMENT ODWRACALNY, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, PÓŁNOCNY ZACHÓD, MONK, PEBA, REAKCJA OSCYLACYJNA, MICHAŁEK, KWADRUPOL, PIASKOWNICA, SPOLEGLIWOŚĆ, PIERWSZOROCZNIAK, FILM BARWNY, FILM TRÓJWYMIAROWY, BARBAKAN, FUNDUSZ PŁAC, TŁUMACZ, SUBSTRAT, KOŁNIERZYK, ZWIJACZ, DOKSOLOGIA, LEJBIK, KOMISJA REWIZYJNA, EPKA, ALDOLAZA, KIJEK, NABIODREK, ZWIEDZAJĄCY, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, CZECHOSŁOWACKI, DYBY, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, KOMORNIK, PATRONAŻ, PODSYP, CEREMONIA ZAPACHOWA, ŚLEDZIOWATE, TUK, ŁOPATKA, WYGRYW, PUŁKOWNIK, LINIJKA, HOL MIĘKKI, SPEAKER, MGŁA WYKŁADNICZA, MIŚ, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, ADIDAS, TEKSTYLNY, GODŁO HERALDYCZNE, SEJM ROZBIOROWY, KOZOJEBCA, OBŁĘK, ZBIERACZ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, BLISKOZNACZNIK, DOWCIPNIŚ, SCHEMAT, GŁOWICA, AUTOMATYKA POGODOWA, CHORALISTA, PŁETWA TŁUSZCZOWA, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, KĄT PIONOWY, KSIĘŻYC W PEŁNI, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, NERKOWIEC, BŁONA PŁAWNA, GENDER, ZJADLIWOŚĆ, KROSOWNICA, WYKOŃCZENIÓWKA, SŁUCH ABSOLUTNY, OENEROWIEC, TOR ODSTAWCZY, RYGIEL, ZDERZAK, NAMIOT TLENOWY, SOCZEWKA, FEMINISTKA, REWANŻ, GRABEN, POLICJA POLITYCZNA, CHÓR, MALINOTRUSKAWKA, MINIVAN, PRZELATEK, SILOS RAKIETOWY, PRZEBIERANIEC, SZPARKA, STRAŻNICA, CZEPLIWOŚĆ, SPACJA, PAMPA, POIMEK, CZOPEK, KAZUISTA, UWODZICIEL, UDANOCERATOPS, SLEGA, POJAZD ZABYTKOWY, MIĘDZYAKT, PALATOGRAM, KRESKA, KINOTEATR, ORZESZEK ZIEMNY, HRABINI, GŁOSICIEL, BLOK LINOWY, BEZROLNY, ANGLISTA, CZEREŚNIAK, STARTUP, WYPRAWKA, JAJARZ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, UTWÓR, APARAT ORTODONTYCZNY, FREDRO, WYCHOWAWCZYNI, FITOASOCJACJA, PERM, RELACJA DWUARGUMENTOWA, WOJNA SUKCESYJNA, TRZĘSAK, WARSTWA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, KASTYLIJSKI, KOŃ GORĄCOKRWISTY, PSI GRZYB, WSPÓLNY RYNEK, MALINA ZACHODNIA, JUROR, SPUST, LISEK, METANIARZ, BRĄZOWY MEDALISTA, BIAŁA DAMA, KOMISJA ROZJEMCZA, FILOLOGIA KLASYCZNA, AKTUALIZM, BLANKOWANIE, TRACHEOTOMIA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, LEK ANKSJOLITYCZNY, UCZEŃ, MUGOL, WIĄZANIE, ŁĄCZNIK, MIODOJAD SZARY, ?MALOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSTRUKCJA, ELEMENT BUDYNKU, KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONSTRUKCJA, ELEMENT BUDYNKU, KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SCHODY konstrukcja, element budynku, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SCHODY
konstrukcja, element budynku, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami (na 6 lit.).

Oprócz KONSTRUKCJA, ELEMENT BUDYNKU, KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - KONSTRUKCJA, ELEMENT BUDYNKU, KTÓRY UMOŻLIWIA KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x