ZASŁONA UŻYWANA W POLSCE MIĘDZY XVI A XVIII WIEKIEM, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW DRZEWORYTNICZYCH, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁTRYNA to:

zasłona używana w Polsce między XVI a XVIII wiekiem, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków drzeworytniczych, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁTRYNA

KOŁTRYNA to:

w Polsce XVI-XVIII w.: obicie ścienne, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci, używane w domach szlacheckich; pierwowzór tapety (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASŁONA UŻYWANA W POLSCE MIĘDZY XVI A XVIII WIEKIEM, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW DRZEWORYTNICZYCH, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.804

PERM, AGONISTA, COROCZNOŚĆ, PAUZA, PORTALIK, BAGAŻ, RPG, KOMPRESJA DYNAMIKI, STEK, GOŁĄBKI, SUPRAPORTA, MARTA, KLESZCZOWATE, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, PLATFUS, ADWOKAT, WAMPIR, LIPODYSTROFIA, SULFOTLENEK, DOBRO INWESTYCYJNE, DRAMATYKA, FUTERKO, GZYMS, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ZAKOP, IDEACJA, PIERWSZA JASKÓŁKA, DEPORTOWANY, MIĘKISZ DRZEWNY, FORT, MAMONA, SPŁUKIWACZ, APARAT REGENERACYJNY, PODEJRZLIWOŚĆ, IMPAST, TWIST, AZYDEK, LICZMAN, KOŁEK, SEKULARYZACJA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, KRATKA WENTYLACYJNA, PASYWISTA, EUCHARYSTIA, KAWALKATA, MIŃSZCZANKA, SAKSOŃSKI, PRZYŁBICA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, ANASTOMOZA, BERESTECZKO, ŚRUBOWIEC, ŚWIATŁOCIEŃ, KULTURA STARTEROWA, ZAPORA OGNIOWA, DIAGRAM VENNA, PTASIE MLECZKO, ŻARLIWIEC, KOMIN, KELOWEJ, SEKS ANALNY, TULEJA, KONTEKST, ŚWIDEREK, DZIEWICTWO, KAPTUR, STOPA ZYSKU, SARABANDA, SERIA, ARUMUŃSKI, SAGA, PASKUDNIK, WĘGLÓWKA, EPOKA, HUFNICA, CIELĘCINKA, GŁOWNIA, TROLL, TUK, REAKCJA PODSTAWIANIA, PLACEK, DZIWERÓWKA, LATARNIA MORSKA, KORYTARZYK, PETYHORZEC, NAMNAŻANIE, CZARNOKSIĘŻNIK, STADNIKI, BEŁT, MASIELNICA, STADION, GULDEN, PILŚŃ NERWOWA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, SOLITER, SŁUŻEBNIK, KONWENCJA, PRZEŁOM, DROP, OBŁĄKANIEC, KAJMAKAM, AGREGATOR, FRAZA, INTUICYJNOŚĆ, UŚMIECH, ANASTOMOZA, CIAŁO, PAPA, SZEŚĆSETKA, SORBET, ŚCISŁOŚĆ, RETROGRADACJA, WYSMUKŁOŚĆ, BARONIĄTKO, CZAS, PIORUNOCHRON, NERWIAK, NARYS POLIGONALNY, WĄTPLIWOŚĆ, DZIKIE RÓŻE, PAŁUKI, REGION WĘZŁOWY, RANA CIĘTA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, CHŁODNIK, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, DOBRA, HEJNAŁ, SEZON OGÓRKOWY, REWOLTA, DOMANIEW, FEERIA, PROKSEMIKA, BRZĘKACZ, ZAKUP, PROSTAK, ALKIERZ, PODEJŹRZON MARUNOWY, CZĄSTECZKA, GITARA BASOWA, SUMATOR, GASTRO, NORMA OPERATOROWA, LIGROINA, STOWARZYSZONY, GNIDOSZ, COKÓŁ, MÓL BOROWICZAK, ZABIEG LECZNICZY, UNDERGROUND, DOKŁADNOŚĆ, CZĘŚĆ ZDANIA, BTV, ROZRZUTNIK, BOK, PAŁATKA, TOPIELISKO, KYLIKS, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, MIOFIBRYLA, FORMAT, ENEOLIT, POSTER, DELOKALIZACJA, ŻACHWA, WYWIADOWCA, METODYŚCI, MAJĄTEK, INTERLUDIUM, KĘPA, KRÓLOWA NAUK, UŁAMEK EGIPSKI, TRANSPORTÓWKA, CHARAKTER, PANOWANIE, KARTUSZ, DAWCA NARZĄDÓW, JEDNOŻEŃSTWO, TEMPERATURA ROSY, SANTOK, PORÓD RODZINNY, KOŁACZYK, CHORĄGIEW STRZELCZA, ZMARSZCZKA, SZARLOTKA, KRYSTALOFIZYKA, JASZCZURECZKA, PELENG, WROCŁAWSKOŚĆ, PROCES HYDROTERMALNY, GNIEWOSZ, JIM, PUGILARES, KASIARZ, HISZPAŃSKOŚĆ, TENDENCJA, MANIERKA, WYPADKOWOŚĆ, EXTASY, CHWALCA, ORNAMENT, MADISON, WYŻYNY, IRRADIACJA, KSIĄŻKA, ODTWÓRCA, RĘCZNOŚĆ, JAZ, WISZOR, KLOZET, POKOLENIE, MOWA WIĄZANA, SUKNIA A LA POLONAISE, KONTRABANDA, MAGNESIK, PAWILON, HISTON ŁĄCZNIKOWY, PSOR, KUDŁACZ, WCINKA, SCENARIUSZ, SYTA, UOGÓLNIENIE, PISMO LINEARNE, BOLA, DESKA ŚNIEŻNA, TAJNE KOMPLETY, ODCHYLENIE, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, KREMOGEN, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, IMMUNOFLUORESCENCJA, JANE, CYFOMANDRA, URZĄDZENIE RADIOWE, MLEKO, KOMPANIA, FRYGIA, PRESKRYPTYWIZM, SCENARIUSZ, JAMA PŁASZCZOWA, MENZURA, KOSZMAR, ZEWŁOK, BLASTOGENEZA, CROSSING-OVER, OBRÓŻKA, ZATRZYMANIE, ALIENACJA RODZICIELSKA, GROOMER, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, BYLINA, KORSARZ, SZANTA, STANDING FINANSOWY, SZEW, OSTRYGOJAD, DESKARZ, CHORWACKOŚĆ, ROBUSTA, DYSZEL, LUBENIA, PANNA, ORZEŁ, JELEŃ AKSIS, OSADA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, MULTIPLEKS, JĘZOR, RYBA UKWIAŁOWA, GRAŻYNA, SILNIK, WASALSTWO, BORDER, BOMBA ATOMOWA, KAL, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KAPITANA, KOLUMNA, WIZA POBYTOWA, ZOO, KIRGIZJA, OCZAROWIEC, DEKOLT, PRZYPRAWY KORZENNE, IMPLEMENTACJA, BETON ŻUŻLOWY, BEZAN MASZT, EKSPOZYCJA, PROMIENNOŚĆ, TOPIEL, ŻBIK, ZROSTNICZEK ZIELONY, LEGUMINA, NIEZGODA, VIBRATO, NACIEK JASKINIOWY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ?DYSCYPLINA NAUKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.804 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASŁONA UŻYWANA W POLSCE MIĘDZY XVI A XVIII WIEKIEM, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW DRZEWORYTNICZYCH, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASŁONA UŻYWANA W POLSCE MIĘDZY XVI A XVIII WIEKIEM, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW DRZEWORYTNICZYCH, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁTRYNA zasłona używana w Polsce między XVI a XVIII wiekiem, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków drzeworytniczych, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁTRYNA
zasłona używana w Polsce między XVI a XVIII wiekiem, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków drzeworytniczych, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci (na 8 lit.).

Oprócz ZASŁONA UŻYWANA W POLSCE MIĘDZY XVI A XVIII WIEKIEM, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW DRZEWORYTNICZYCH, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ZASŁONA UŻYWANA W POLSCE MIĘDZY XVI A XVIII WIEKIEM, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW DRZEWORYTNICZYCH, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast