OGÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU NAPRAWY, PRZEGLĄDU I ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, BUDYNKU LUB JEGO ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSERWACJA to:

ogół czynności podejmowanych w celu naprawy, przeglądu i zabezpieczenia przed uszkodzeniami jakiegoś urządzenia, budynku lub jego elementów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONSERWACJA

KONSERWACJA to:

ochrona przedmiotów, miejsc, budowli, mających wyjątkową wartość historyczną i kulturową (na 11 lit.)KONSERWACJA to:

różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia (na 11 lit.)KONSERWACJA to:

restauracja, rekonstrukcja, odbudowa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU NAPRAWY, PRZEGLĄDU I ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, BUDYNKU LUB JEGO ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.302

FUNKCJA GREENA, RUMPEL, ALASKAN HUSKY, ROZKŁADOWOŚĆ, WIDŁAK, OŚWIECICIEL, PORUSZENIE, PRAWORZĄDNOŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, SZWEDZKI, BAZA PŁYWAJĄCA, STENOPTERYG, MOSTEK, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, STYMULATOR, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, NACIEK, KONTROLKA, WIATR KATABATYCZNY, HOMESPUN, PÓŁZMIERZCH, PEDOFILSTWO, ALFABET MORSE'A, HIBERNACJA, WYCINEK, SNAJPER WYBOROWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, GÓRNICTWO, ZNIECZULENIE, MURARKA, KUPAŹ, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, BEZGŁOWOŚĆ, GRZEBIEŃ, GRZYB, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WYBIEG, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, GARDENIA, ZATOROWOŚĆ, OCHRONNIK SŁUCHU, STRUMIEŃ, KAWA MIELONA, MASZKARA, KAROTENOID, UNIA REALNA, PRODUKCJA, POCISK ARTYLERYJSKI, OPŁATA STOSUNKOWA, EWAPORAT, JAWNOGRZESZNICA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, PARA UPORZĄDKOWANA, ZASTAWKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, SZPONA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, ENAMINA, PAPIER PERGAMINOWY, FILC, PŁEĆ, SER, OMER, SUMATOR, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, EMIGRACJA, LURA, GOŁĄBKI, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, DIADEMODON, KORYTO, SIEDLISKO, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KONWERSJA GENÓW, GRUPA, SZKAPLERZ, LEMIESZKA, FOTORECEPTOR, KAPUŚNIAK, ŚWIECKOŚĆ, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, PRZYMUS ADWOKACKI, LEW, GLIKOGENOZA, KOZIA NÓŻKA, INDOKTRYNACJA, KASATA, SENTYMENT, TOUROPERATOR, NIEPOKALANEK, AKCJA, AZOTAN, ALPAKA, SKRZYDŁO, RESKRYPT, LUCERNA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KRZYWA PODAŻY, POSZKODOWANY, TAUKA, ANALIZA, SKALA, ASTRAGAL, LESŁAW, CZTEROTAKT, PRODUCENT, GĘSTOŚĆ, ASESOR, ELEKTROŚMIECI, BROKAT, ANDANTINO, FIŻON, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ODRĘBNOŚĆ, SILNIK NAPĘDOWY, LANGUSTA POSPOLITA, MIŃSZCZANIN, FARBA OLEJNA, SIDARA, SEKRECJA, PHISHING, KOŁNIERZ, DEMOBILIZACJA, CIASTO MAKARONIKOWE, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, BESTIARIUSZ, INTERPRETACJA, SZCZĘK ORĘŻA, OCZYSZCZALNIK, PRZEKUPSTWO, BRACHAUCHENIUS, SKRÓT, WJAZD, KAMPYLODONISK, HISZPAN, BRANŻA, JAŁOWIEC, BIG BAND, ZATRUDNIENIE, DECORUM, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, KLATKA FARADAYA, BRUDY, DŻAGA, LORDOSTWO, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, GNIAZDO PROCESOROWE, GRANATNIK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, PRAWO BERNOULLIEGO, ASEKURANTKA, SKRADANKA, VASARELY, UKŁAD URBANISTYCZNY, GRUPA ETNICZNA, DZIAD, DANE SENSYTYWNE, MAPA TEMATYCZNA, CZARNA DZIURA, BALOT, DWÓJKA, GURU, OZDOBNIK, METAMERIA, ZAŚCIANKOWOŚĆ, BILDUNGSROMAN, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PREPARAT, WEKTOR SWOBODNY, ALKIERZ, OBWÓD SCALONY, MOWA KOŃCOWA, WALIDACJA, CUDEŃKO, MEMBRANA, PARKIET, EUCHARYSTIA, JĘZYK, KIRPAN, OPERACJA, PRAKTYCZNOŚĆ, BRUZDKOWANIE, PRZEWÓD RATUNKOWY, SPUSZCZANIE, PRZĘSŁO, ŚWIĘTO, DIADEM, BAŃKA, WSPOMAGACZ, KONGLOMERACJA, OBRÓT PIERWOTNY, KLON, PUBLIC RELATIONS, MAKINTOSZ, ZLEWKA, BEJCA, RYBONUKLEAZA, MODUŁ, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, STOLARKA OTWOROWA, MASKULINIZM, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KLAPKA, BONANZA, WERANDA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, SIEDEMNASTKA, TAROT, OGÓREK, REZULTATYWNOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, BROKAT, JAMA, KOMÓRKA, LOFIKS, OTĘPIENIE, ROZGRZEWACZ, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, WERANDA, GAZ SPALINOWY, GOGLE, SZMATA, SKRZYNIA, CARAT, ADAPTACYJNOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, PEDAGOG, ACYDURIA OROTOWA, OMYŁKA, DEZERCJA, OBCY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, WRZASKLIWOŚĆ, SKIPASS, CYTODIAGNOSTYKA, DOMY, KIEŁ, DANA, NAKRYWKA, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, MEDALIK, RÓD, PODZIAŁ, JORDANEK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, DOSADNOŚĆ, KONTROLA, SŁOWO, BOSS, PLENNOŚĆ, PASZTET, KOSÓWKA, OBROŃCZYNI, SREBRO, DUCHOWY PRZYWÓDCA, RYTM, WYNIK, VOLTAIRE, LAPICIDA, LEPIARKOWATE, KARBROMAL, KOLCZATKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, DIABEŁ, DUŃSKOŚĆ, REFEKTARZ, GONDOLA, EMPORA, MADONNA, SPÓJNIK WYNIKOWY, HALBA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, STACJA POMP, ZIELE, ZAŁOM, OCZAROWIEC, FLUORESCENCJA, HAK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KRWOTOK, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, OSTRY DYŻUR, LEJ, ZAPORA WODNA, WSPÓŁBRZMIENIE, MANDARYŃSKI, DWUDZIESTOPAROLATEK, POWSTANIE, GŁUPKOWATOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, KULEBIAK, PRZEGUB, KOMBINACJA, BRZYDACTWO, SUPERRAKIETA, GORĄCA KREW, ?SUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU NAPRAWY, PRZEGLĄDU I ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, BUDYNKU LUB JEGO ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU NAPRAWY, PRZEGLĄDU I ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, BUDYNKU LUB JEGO ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSERWACJA ogół czynności podejmowanych w celu naprawy, przeglądu i zabezpieczenia przed uszkodzeniami jakiegoś urządzenia, budynku lub jego elementów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSERWACJA
ogół czynności podejmowanych w celu naprawy, przeglądu i zabezpieczenia przed uszkodzeniami jakiegoś urządzenia, budynku lub jego elementów (na 11 lit.).

Oprócz OGÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU NAPRAWY, PRZEGLĄDU I ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, BUDYNKU LUB JEGO ELEMENTÓW sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - OGÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU NAPRAWY, PRZEGLĄDU I ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, BUDYNKU LUB JEGO ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x