IGLASTE, PINOPSIDA, DAWNIEJ CONIFEROPSIDA - KLASA DRZEW LUB KRZEWÓW NALEŻĄCYCH DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; NALEŻY DO NIEJ OK. 600 GATUNKÓW ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPILKOWE to:

iglaste, Pinopsida, dawniej Coniferopsida - klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych; należy do niej ok. 600 gatunków roślin (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IGLASTE, PINOPSIDA, DAWNIEJ CONIFEROPSIDA - KLASA DRZEW LUB KRZEWÓW NALEŻĄCYCH DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; NALEŻY DO NIEJ OK. 600 GATUNKÓW ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.383

INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, BOISKO, MOTET, MAGNES, NIEŁUPKA, BEŁT, FRYC, LALKA, OTWORNICE, BROŃ MIOTAJĄCA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, WIELKA BESTIA, KOKORYCZ ZIMOZIELONA, MORENA BOCZNA, BARWY, LIGA, TAJEMNICA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, APARAT SZPARKOWY, BOCZNIAK, ZIARNKO, SCENKA, BARSZCZ, PRAWO ZATRZYMANIA, FASOLA AZUKI, WIERCENIE, EMBARGO, BAKTERIOLIZYNA, FUNT-SIŁA, SALA, ZBOCZENICA, BEZIDEOWOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, JACHT ŻAGLOWY, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, DRĄŻEK KIEROWNICZY, BIAŁE NOCE, PERKAL, ZAWIĄZEK, AKOLITA, DZIKI BER, PANOWANIE, SKAJLAJT, KERO, WIESZAK, CZARCIE NASIENIE, GENE, FLEBODIUM, ŻMIJA KARŁOWATA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ŁĄCZNICA, MIĘDLARKA, ALTOSTRATUS, FILTR CYFROWY, SUMATOR, JEDNOŚĆ, LAMPA NAFTOWA, MASZTÓWKA, AFERKA, APOSTAZJA, DRESZCZE, WSCHÓD, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, SZCZUR TUNELOWY, PISECZNICZKA, KURATOR, EMISJA, ROSZCZENIE ZWROTNE, PANNEAU, EUTEKTYKA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ŻALE, SŁONIOWATE, TYP, PYZA, GATUNEK, LEJNOŚĆ, PATROLOWIEC, OWICYD, POLKA, METAL, KROKODYL NILOWY, OSEŁEDEC, PODKOWIASTOGŁOWE, DŻET, NIERUCHLIWOŚĆ, PODKŁADKA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, WYPALANKA, WIDEOMANIAK, BROKAT, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KOSZYK, TRAWA MORSKA, USZAK, DENDRODOA, IDIOMATYZM, WINDA, BRZYDAL, MONOGAMIA, OLEJEK ABSOLUTNY, RUMIAN POLNY, WYKOPKI, EFEKT UBOCZNY, LINIA ŚRUBOWA, GRA KOMPUTEROWA, SKARBNIK, FAKSYMILE, WAGON POCZTOWY, GUMA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, JĘZYK CZESKI, TERYTORIUM POWIERNICZE, PRĄTNIK SREBRZYSTY, DYPODIA, CEDZIDŁO, STACJA POSTOJOWA, HACJENDA, KĄT, ZAPYLENIE, HORODYSZCZE, NAGOLENNIK, KORA, ANALIZA, UNIWERSAŁ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KOMENTARZYK, TRYTON, UMBRA, ETOLA, KOMPATYBILNOŚĆ, OPERA, PROTANDRIA, SIEDMIOPALECZNIK, DUMP, DETAL, AKLIMATYZACJA, SOS TATARSKI, GALANTYNA, SERIA, ZBOCZENIEC, DYSK GALAKTYCZNY, NIEEFEKTYWNOŚĆ, KOTWICA, WAŁ, ŹDZIERSTWO, OBROŻA, WŁÓKNO, MŁAKA, FIGÓWKA, JEDWAB NATURALNY, ZAWODNIK, JEZIORO GLACJALNE, BEFKA, MISTERIUM PASYJNE, SCHEDA, MALINÓWKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, BAKTERIA, ARON, ŚWIADECTWO, SYSTEMIK, SEN, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, DŻEM, RAB, NATRYSK, OFICER FLAGOWY, OKRES, ZAWODOWIEC, PANCERNIKI, SEKWOJADENDRON, KRYSZTAŁ, CZASZA LODOWA, RYT, KLASTER DYSKOWY, MATOŁ, ROD, BOROWIKOWA, RACHUNEK CAŁKOWY, SYNTEZA, TORREJA ORZECHOWA, SIEKIERA, BUNT, CHWYTACZ, BARWA DŹWIĘKU, INTERWAŁ, SEKCJA, ZBIORNIK, TRÓJEDNIK BIAŁY, VIOLA BASTARDA, TANINA, PISTACJA, FLAKI, BROŃ RADIOLOGICZNA, MLECZNIK, NABRZEŻE, KLAUZURA, ARKA, SPRAWNOŚĆ, ŁYKO, WŁOCHACZ, FASETA, WYCISKANIE, SZCZELINA BRZEŻNA, TRĘDOWNIKOWATE, ZASILANIE, WAPNO, DELUWIUM, WIGILIA, LENIWIEC, PRYMITYWIZM, EPISKOPAT, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ŁAWNIK, POLSKI, TYTUŁ, NIEMOŻLIWOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KONEWKA, EDYKUŁ, KARAFKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, FILECIK, MIŁOŚĆ, KLASA, SZACHULEC, MBIRA, OLEJ, PŁATEW, BIELIK, REKOGNICJA, OŚWIETLENIOWIEC, KOZIOOK, BUSZBOK, DRZEMLIK, ŻEGLUGA, BLASZKOWIEC, HORTENSJOWATE, SZEWRON, WILCZE STADO, FROTTOLA, KRUSZYNA, KOŃ CUGOWY, EMIGRACJA, MNICH, SZYFON, PŁESZKA, BRAMSEL, PRZEWIELEBNOŚĆ, WICIOKRZEW, BAJDA, OSŁONOWOŚĆ, WCIĄGARKA, JANKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, EŁK, TRANSMITER, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, BRUDY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KRAINA, PRZYLŻEŃCE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ISKRA ELEKTRYCZNA, JASTRZĘBIE OKO, GAŁUSZKA, KNEDLIK, SEWELE, KAPRYS, KLASTER, AUTOGIRO, CHEKKER, ZIELE, WOJNA, PRASA, ALEC, SZYJA, REZYDUUM, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ŚCINACZ ZIELONEK, KRYPTODEPRESJA, KORYTKO, DŻIHAD, INSTRUMENT MECHANICZNY, PODOKARP, POTÓWKA, MINERAŁ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, WRZASKLIWOŚĆ, SEKWOJA, MATURKA, NEKROMANTA, ZADRZECHNIA, KOŁKOWNICA, TONAŻ, ?KWAS OLEINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IGLASTE, PINOPSIDA, DAWNIEJ CONIFEROPSIDA - KLASA DRZEW LUB KRZEWÓW NALEŻĄCYCH DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; NALEŻY DO NIEJ OK. 600 GATUNKÓW ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IGLASTE, PINOPSIDA, DAWNIEJ CONIFEROPSIDA - KLASA DRZEW LUB KRZEWÓW NALEŻĄCYCH DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; NALEŻY DO NIEJ OK. 600 GATUNKÓW ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPILKOWE iglaste, Pinopsida, dawniej Coniferopsida - klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych; należy do niej ok. 600 gatunków roślin (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPILKOWE
iglaste, Pinopsida, dawniej Coniferopsida - klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych; należy do niej ok. 600 gatunków roślin (na 9 lit.).

Oprócz IGLASTE, PINOPSIDA, DAWNIEJ CONIFEROPSIDA - KLASA DRZEW LUB KRZEWÓW NALEŻĄCYCH DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; NALEŻY DO NIEJ OK. 600 GATUNKÓW ROŚLIN sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - IGLASTE, PINOPSIDA, DAWNIEJ CONIFEROPSIDA - KLASA DRZEW LUB KRZEWÓW NALEŻĄCYCH DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; NALEŻY DO NIEJ OK. 600 GATUNKÓW ROŚLIN. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x