KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAŁATA to:

konwencjonalna nazwa liści niektórych roślin, które je się na surowo, zazwyczaj jako dodatek do dania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAŁATA

SAŁATA to:

przenośnie: forsa, kasa, szmal, środki materialne, to, czym się płaci (na 6 lit.)SAŁATA to:

Lactuca - rodzaj roślin jednorocznych z rodziny astrowatych, z których wiele gatunków to rośliny uprawne (na 6 lit.)SAŁATA to:

w gwarze warszawskiej: taksówka, taryfa (na 6 lit.)SAŁATA to:

jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści (na 6 lit.)SAŁATA to:

... lodowa, warzywo (na 6 lit.)SAŁATA to:

zielony liść na kanapce (na 6 lit.)SAŁATA to:

... masłowa, warzywo (na 6 lit.)SAŁATA to:

liście w śmietanie (na 6 lit.)SAŁATA to:

masłowa lub lodowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.551

TWIERDZENIE PASCALA, OGNISKO, KOKTAJL, BULDER, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, LATEN, REFREN, BARIATRA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SEMESTR ZIMOWY, KONOPIOWATE, PÓŁŚWIATEK, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ZEGAR MOLEKULARNY, INTERFEJS, OBRAZ KLINICZNY, POINT AND CLICK, SHORT-TRACK, CZARNA ROBOTA, KAWA MIELONA, URODA, KOSMOS, KRÓTKOŚĆ, NEPALSKI, BRUDAS, PIJAK, KANCELISTA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, ŚMIETANA, PATRIARCHALIZM, TRYBULA, WĄŻ W KIESZENI, BIAŁY MARSZ, ALTER EGO, DŹWIGARKA, MOLOSOWATE, SZPARA POWIEKOWA, EGZOSFERA, DETEKTORYSTA, KORYTARZ LOTNICZY, ZUPA ŚMIECIOWA, PALATOGRAFIA, CZTERNASTKA, TOBOŁKI, REAKCJA SPRAWCZA, FASOLKA SZPARAGOWA, PANEK, NIĆ, PODSKÓRNIA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, LIGNINA, ZWYŻKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, LABIRYNT, MENU, KREOLKA, SUMAK, SAŁATA, HAMSUN, PINGWIN, ATASZAT, MOŁOTOW, DAŃ, CELEBRACJA, BIZNESWOMAN, ZLEWKA, TEORIA CIAŁ, PROLIFERACJA, SSAKI WŁAŚCIWE, WAN, LINIA TRAMWAJOWA, ŁAZIEC, HARPIA, NACZYNIAK GRONIASTY, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, ALAMOZAUR, GŁUPKOWATOŚĆ, PIJALNIA, MLECZARKA, GAL, KOSZATNICZKA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SZYNOBUS, NARZECZONY, IBISOWATE, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, BAJKOWOŚĆ, PACZULA, PUSZKA MÓZGOWA, ILUZJA, OKLASK, LIMNOCHARYSOWATE, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, RĘKAWEK, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, TRAJEKTORIA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, FENYLOPROPANOLAMINA, HALF-PIPE, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PIES OGRODNIKA, BRÓG, GRZANKI, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, ABORTERKA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, NOTOWANIE CIĄGŁE, FALA RADIOWA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, DWUSETKA, SHOUNENAI, ŚRÓDKOŚCIE, DRUT, ANTROPOLOG KULTURY, GŁAGOLICA, TRANSFORMATORNIA, PLANETA WEWNĘTRZNA, ZDZIADZIENIE, OGNISKO WULKANICZNE, ROZSZERZENIE CIAŁA, CIĘŻAREK, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ŻAGIEW, ALTERNATYWA, METAKWALON, GNOJNICA, NAPŁYW, STRAŻ, ŁAWA RZĄDOWA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, SERW, BIAŁOCZÓŁKA, INFORMACJA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ENIGMATYCZNOŚĆ, REKOMPILACJA, GRYZIPIÓREK, MAJĄTEK RUCHOMY, KOBIAŁKA, KRAV MAGA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, GLOBIGERYNA, ŁAPADŁO, FORMIZM, OFSAJD, IMPREGNATOR, DRZEWO LIŚCIASTE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, DMUCHAWKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SZCZERBAKI, SUPERNOWE, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, STRZĘPLICA GRZEBIENIASTA, JAŁTA, OPIESZAŁOŚĆ, PLICHTA, TUF, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, CHŁONIAK, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, AREOGRAFIA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, KARWEDILOL, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PUZZLE, SOFCIK, WYKRZYKNIK, RDZA ZBOŻOWA, MIESIARKA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, ASFALTOGUMA, KOCIOŁ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, IRRADIACJA, BAYES, NIPPON, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, WZIĄTEK, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, RZECZOWNIK WŁASNY, KLIKOWOŚĆ, CÓRKA ŚMIECIARZA, PAPILOTKA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, JAJO, RAZBORA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, DWUBÓJ, MIODONOŚNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, BERMUDY, BŁYSZCZ, ADAM SŁODOWY, ANGIELCZYK, NIEŻYT, PRZEMYSŁ NAFTOWY, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, NIEOCZYWISTOŚĆ, DRAPACZ, ARCUS SINUS, ZDJĘCIE STYKOWE, KOPARKA POPRZECZNA, MARIO BROS, WĘZEŁ CIEPLNY, GLONY, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, AKT, PRZETARG OGRANICZONY, ZAAWANSOWANIE, MUSZLA, DUALNOŚĆ, SKRZYDŁOLIST WALLISA, UPRZĄŻ, HARD CORE, TRANSWESTYTKA, KRÓLEWICZĄTKO, EURYTMIA, FITOFARMACJA, TWIERDZENIE RAMSEYA, KRZYWA ELIPTYCZNA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, STATYSTYKA OPISOWA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, CHOROBA KAHLERA, KONTRAPUNKT, NERWIZM, ALMIKOWATE, CIAŁKO ZIELENI, OSPAŁOŚĆ, ŁUSKWINA, WYROBNIK, GOTOWOŚĆ, BOLA, PRĄD ZWARCIOWY, DESZYFRAŻ, BIUROKRATA, CZIROKEZKA, AGREGACJA, FILEMON CIENKODZIOBY, HIPOTEKA, POZA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ASKEPTOZAUR, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, TRAŁ, COSTER, PIJAŃSTWO, FRYKANDO, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, KOCANKA WŁOCHATA, KOLORYT LOKALNY, JĘZYK, ARABICA, SCENA, ZMIANA WSTECZNA, SAMOŁÓWKA, ELEKTRODA SZKLANA, MIÓD GÓRSKI, SOJA, WSZECHMOCNY, LAUFER CZARNOPOLOWY, TANK, PRZEDGÓRZE, CYLINDER, KARMA, PŁYWAK, WERSJA REŻYSERSKA, GERANIUM, STADIALNOŚĆ, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ZASTAWKA MITRALNA, RÓWNOLICZNOŚĆ, CAMPARI, IRYZACJA, DINODONTOZAUR, SONDA, ALFA-BLOKER, ANTYNATURALIZM, ATAK, DODATEK, CZAHAR, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, KURATOR SĄDOWY, ANOMALIA POLANDA, SMUGA KONDENSACYJNA, DNA, PRZYLEPKA, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, AMFIBIJNOŚĆ, ZAKRĘT, PRZYWODZICIEL DŁUGI, PINCZER, DEPRECHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: konwencjonalna nazwa liści niektórych roślin, które je się na surowo, zazwyczaj jako dodatek do dania, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAŁATA, konwencjonalna nazwa liści niektórych roślin, które je się na surowo, zazwyczaj jako dodatek do dania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAŁATA
konwencjonalna nazwa liści niektórych roślin, które je się na surowo, zazwyczaj jako dodatek do dania (na 6 lit.).

Oprócz KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA inni sprawdzali również:

duży chrząszcz z rodziny kózek: larwa żeruje w drewnie osłabionych drzew garbarz ,
Apis cerana socialis - podgatunek pszczoły wschodniej ,
... włoska, warzywo ,
rodzaj lampy pokojowej ,
równanie, które definiuje ciąg w sposób rekurencyjny ,
Agrostis castellana - gatunek rośliny należący do rodziny wiechlinowatych ,
Sorex minutus - ssak z rodziny ryjówkowatych, najmniejszy ssak żyjący w Polsce; występuje w większości krajów Europy, a także w Azji Północnej, aż po Chiny, w Polsce na całym terytorium ,
bryła wypukła, w którym ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian ,
arcus cosecans - funkcja odwrotna do funkcji cosecans rozpatrywanej na przedziale -?/2,?/2> ,
miasto w Kazachstanie: przemysł drzewny ,
lekki rzut do góry ,
określenie wykonawcze; żałośnie, płaczliwie, zawodząco ,
przedstawiciel okrzemek z rodziny łodzikowatych (Naviculaceae) ,
to, że ktoś nie ma domu, mieszka na ulicy ,
to, co jest odbierane wzrokowo, oddziałuje na zmysł wzroku, wygląd ,
pomysłowość, kreatywność ,
Tortula truncata - gatunek mchu z rodziny płoniwowatych ,
drzewo na fladze Libanu ,
komisja działająca przy MSWiA od 1989 roku, rozpatrująca sprawy zwrotu kościołom i innym związkom wyznaniowym majątku odebranego w PRL z naruszeniem ówczesnego prawa ,
meteoryt kamienny należący do achondrytów, zbudowany z fragmentów planetoidy (4) Westa, jest bardzo pospolity ,
męska kurta z wełnianego, samodziałowego sukna, ozdobiona haftem i obszyciami, noszona przez węgierskich, rumuńskich, morawskich, polskich górali, Łemków, Bojków i Hucułów ,
coś wartościowego, korzyść ,
nazwa stronnictw politycznych, których poglądy są pośrednie pomiędzy lewicowymi a prawicowymi ,
Ictidosauria - wymarła rodzina z podrzędu cynodontów; zamieszkiwały Afrykę Południową w okresie górnego triasu ,
Phalacrocorax sulcirostris - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); występuje na obszarze od Indonezji przez Nową Gwineę i Australię po Nową Zelandię ,
pomieszczenie w budynku lub cały budynek, w którym znajduje się infrastruktura hydrotechniczna odpowiedzialna za przerzut wody do uzdatnialni ,
wytrawna wódka ,
w językoznawstwie: słowo złożone z innych słów ,
dom studencki ,
skala majorowa czyli durowa

KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA. Dodaj komentarz (0)

      5 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x