KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAŁATA to:

konwencjonalna nazwa liści niektórych roślin, które je się na surowo, zazwyczaj jako dodatek do dania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAŁATA

SAŁATA to:

przenośnie: forsa, kasa, szmal, środki materialne, to, czym się płaci (na 6 lit.)SAŁATA to:

Lactuca - rodzaj roślin jednorocznych z rodziny astrowatych, z których wiele gatunków to rośliny uprawne (na 6 lit.)SAŁATA to:

w gwarze warszawskiej: taksówka, taryfa (na 6 lit.)SAŁATA to:

jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści (na 6 lit.)SAŁATA to:

... lodowa, warzywo (na 6 lit.)SAŁATA to:

zielony liść na kanapce (na 6 lit.)SAŁATA to:

... masłowa, warzywo (na 6 lit.)SAŁATA to:

liście w śmietanie (na 6 lit.)SAŁATA to:

masłowa lub lodowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.551

CENA ZAMKNIĘCIA, SPRINTER, KARTRIDŻ, DOMENA INTERNETOWA, ŻELAZOCYJANEK, ADSORBAT, POJAWIENIE SIĘ, GORE-TEX, WOLA, ROLADA, CETOLOGIA, ZAKŁADKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, SZYLING, KONKURENCJA, KADŁUB, PIZZERIA, LENIWIEC, LOKALIZACJA, ERYTROZUCH, ZARODZIEC OWALNY, SOPLENIEC, SIERPOŃ, TROJAN, DRES, WIATR POZORNY, DEPRECJACJA, FLINTA, WALKA, CHOROBA SOMATYCZNA, CYLINDEREK, POŁOŻENIE, PELONEUSTES, WAŻNOŚĆ, ILUZJA, ZAWARTOŚĆ, WIRTUOZERIA, ANONIMAT, CYNGIEL, ELEKTRODA KALOMELOWA, TEORIA DESKRYPCJI, FEMTOCHEMIA, ROSÓŁ, PODCHLORYN, PORĘCZE, KOŻUSZYSKO, NIEWYPAŁ, POTOK, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, GRUSZKA, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, GRUPA WSPARCIA, OSŁONKA, KOŁNIERZ SZALOWY, SEROWNIA, SPIRYTUS SKAŻONY, ZAMSZ, TRAKEN, WĄŻ POŻARNICZY, TUNEZYJSKI, LIZOFORM, START MASOWY, NASTRÓJ ROJOWY, DWUŚCIAN, ŁEBEK, WORKOWIEC, PRZEPLOTNIA, PROTEZA, KOGUT GALIJSKI, RENMINBI, AKTYWNOŚĆ, WIELOPŁETWIEC, FALKA BIORTOGONALNA, KOSZATNICA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, WIAROŁOMSTWO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, MELODRAMAT, MINIMALISTA, CIERNIOPLĄT, SZARLATAN, BUCHTA, WIELOETAPOWOŚĆ, ADIANTUM WŁOSY WENERY, WOJSKA PANCERNE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PEŁNOKRĘŻNIK, AGENEZJA, KARACENA, CZŁOWIEK INTERESU, CHONDRYT, ZLEWNIA, MOTYL DZIENNY, ZGORZEL GAZOWA, PAGRUS, JĘZYK ALEUCKI, LIGROINA, BEZDEŃ, OSOBOGODZINA, KOLCZAKOWATE, PROWINCJA KOŚCIELNA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, PLEŚŃ, KUBIZM ORFICZNY, PIERWOMSZAKOWCE, CHASER, UKŁAD HORMONALNY, PRACA, LOKACJA, NERW CZASZKOWY, SZTUKA DEKORACYJNA, KOSMOGONIA, CYTRUS, KLOAKA, SUBRETKA, PIASKOWNICA, OSTRA REAKCJA NA STRES, TRANSEKT, JAM, WANIENKA, ALFABET MUZYCZNY, JUWENALIA, EMITOFAGIA, SALANGANA, OSTRY BRZUCH, DOLAR ETIOPSKI, FOKSTROT, UZNANIE, BIOM, FINAŁ, PRĄD, SIŁA ODŚRODKOWA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KONCENTRACJA, JEŻOWIEC, WŁÓKIENNICTWO, SINUS, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, KOSZULKA, TEATR MUZYCZNY, REWERENCJA, KOŃ, BERNARD, DRYBLING, GORYCZKA, TRAWA PASTEWNA, MOTYW, WŁOŚNICA, SPIROCHET, KLIKALNOŚĆ, ARMANIAK, POSTĘPOWANIE, MIESZKANIE KOMUNALNE, WORKOWCE, MIŁOŚĆ, POZYCJONER, FITOGEOGRAFIA, STEREOTYPIA RUCHOWA, LIGNINA, LAGUNA, REPETYCYJNOŚĆ, DZBANEK NA WODĘ, USTAWA ZASADNICZA, ŁOTEWSKI, OSIEMNASTKA, INŻYNIERIA TKANKOWA, RZEMIEŚLNIK, APARAT, ŁACIŃSKOŚĆ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, GRZEBIEŃ, SEGMENTACJA, MECH IRLANDZKI, WYCINEK, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, REASORTACJA GENOWA, NAGOZALĄŻKOWE, SOLUBILIZACJA MICELARNA, JEDZENIE, REPETYCYJNOŚĆ, TUKAN, CHRANCUSKI, TRYBULA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, DRUK TYPOGRAFICZNY, KECZUA, PREPPER, FOXTROT, JĘZYK SFORMALIZOWANY, BIBLIZM, WYSOKOŚCIOMIERZ, WAGA CIĘŻKA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, MIĘTA, LICEUM, SZABLOGRZBIET, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KONCERT ŻYCZEŃ, KARCYNOGEN, KROK, METAMORFIZM WSTECZNY, ZWIERZĘ, PRUSACZKA, KRZAKÓWKI, REKOMENDACJA, PRZEDPORCIE, MILBRANA, OSOBISTOŚĆ, SŁUGA BOŻA, ZDERZACZ, ODZIEŻ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, UPRAWA, KONSERWARNIA, BLACKJACK, JEFFRIES, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, SERBISTYKA, DODATEK, OSTRONOS, KRZYŻYK, ROKOWANIA ZBIOROWE, CUDOTWÓRCA, BUFFETING, REPETYTYWNOŚĆ, PRZECZENIE, HERBATA, PRYZMA, SŁUCH ABSOLUTNY, NARCYZ, JĘZYK KREOLSKI, LEKTOR, DESKTOP PUBLISHING, PRZYRODOZNAWCA, PRZELOT, NIEPOKALANEK MNISI, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, WYŻYNY, PERMAKULTURA, ORGANOWCE, TERMOS BUFETOWY, DESEREK, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, RENTIER, LODRANIT, SŁOWO, UDAR MÓZGOWY, FILEMON SZARY, AUTOGIEŁDA, CYKLOP, SERDECZNIK, SOLARIUM, TUŁACTWO, KAZUISTYKA, UŻYTEK, CZASOPISMO TEMATYCZNE, WIRTUOZ, LICZEBNIK ZBIOROWY, CHAŁTURNIK, PRZESTRZEŃ LINIOWA, FORSYCJA, MALOWANIE, WARSTWA ROGOWA, ZWÓJKOWATE, WYSIĘK, MORFOGENEZA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ORĘDOWNIK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, KOCIOŁ, ABSTRAKCJONISTA, NYLON, ADŻAPSANDAŁ, JAPOŃCZYK, MASZT, ZRZĄDZENIE LOSU, WSKAZÓWKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SPŁYW, GAJOWIEC, PIT, NUDYZM, TAJEMNICZOŚĆ, MSZYCE, KRÓL, JEDNOSTKA MONETARNA, AZOTYN AMYLU, MIOTEŁKA, OKRUCH SKALNY, JAJOWNIK, NABIEG KORZENIOWY, ANTENA DOOKÓLNA, PÓŁKRUCHE CIASTO, GERONTOLOGIA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, MEDYCYNA PERSONALNA, ?ANTYROMANTYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAŁATA konwencjonalna nazwa liści niektórych roślin, które je się na surowo, zazwyczaj jako dodatek do dania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAŁATA
konwencjonalna nazwa liści niektórych roślin, które je się na surowo, zazwyczaj jako dodatek do dania (na 6 lit.).

Oprócz KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA sprawdź również:

śmieć - osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny ,
leśniczy - pracownik Służby Leśnej w nadleśnictwie, sprawujący opiekę nad powierzonym mu leśnictwem ,
osoba uważana w jakimś środowisku lub grupie za autorytet, ktoś cieszący się dużym poważaniem ,
zawartość kufy - dużej beczki na piwo ,
w archeologii miejsce nagromadzenia dużej ilości popiołu na stanowisku archeologicznym o charakterze osady ,
lekceważąco: kobieta, która poświęca się prowadzeniu domu; kura domowa ,
wiersz z szyfrem ,
biała broń o długiej, prostej obosiecznej klindze oraz rękojeści z koszem, używana w XVI/XVII w ,
w rozumieniu matematycznym, ścisłym: powierzchnia połowy kuli (połówka sfery), półkula pusta w środku ,
rodzaj plamy jasnobrązowej plamy na skórze, wyróżniającej się od kolorytu skóry, o charakterze dziedzicznym, najczęściej niewiążącej się z żadną patologią ,
np. szyjny ,
mały uchwyt do firanki ,
sala do obrad plenarnych odbywających się w gmachu ważnej instytucji ,
bardzo cienki papier, używany do ozdoby, wykonywania prac plastycznych; małe kawałki (bibułki) służą do skręcania papierosów ,
ojciec chrzestny czyjegoś dziecka lub ojciec dziecka, które jest czyimś chrześniakiem ,
terytorium włączone do terytorium innego państwa ,
urodzinowe ciasto ,
w ekonomii jest to system zależności funkcjonalnych, wyrażający taki stan gospodarki wymiennej, kiedy wszystkie gałęzie są jednocześnie zróżnoważone wewnętrznie i znajdują się w równowadze między sobą ,
australijski torbacz nadrzewny, żywi się pędami eukaliptusa, rzadki, chroniony ,
konkurencja w boskie ,
wydanie dźwięku brząknięcia, będącego częścią melodii, przy pomocy instrumentu muzycznego ,
luźne arabskie okrycie wełniane w podłużne pasy z rękawami i kapturem ,
GŁOWACZ; słodkowodna larwa płazów bezogonowych; oddycha skrzelami ,
... Hayworth, grała Gildę ,
transportowany, najczęściej statkiem morskim, ładunek ,
przedział czasu, w granicach którego możliwe jest precyzyjne przewidywanie trajektorii specyficznego procesu ,
organ stowarzyszenia, który powoływało się na pierwszym zebraniu (założycielskim) stowarzyszenia; obecnie jego funkcje przejął zarząd, a komitet założycielski nie jest już wymagany ,
oko człowieka ,
skręcona nitka jedwabna lub bawełniana do robót ręcznych ,
kraina historyczna w Rumunii stanowiąca wschodnią część Wołoszczyzny

Komentarze - KONWENCJONALNA NAZWA LIŚCI NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRE JE SIĘ NA SUROWO, ZAZWYCZAJ JAKO DODATEK DO DANIA. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast