PROGRAM KOMPUTEROWY STERUJĄCY URZĄDZENIEM MIDI, NP. SYNTEZATOREM, KTÓRE ZAPAMIĘTUJE SEKWENCJĘ DŹWIĘKÓW I UMOŻLIWIA WIELOKROTNE JEJ ODTWARZANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKWENCER to:

program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie (na 9 lit.)SEKWENSER to:

program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY STERUJĄCY URZĄDZENIEM MIDI, NP. SYNTEZATOREM, KTÓRE ZAPAMIĘTUJE SEKWENCJĘ DŹWIĘKÓW I UMOŻLIWIA WIELOKROTNE JEJ ODTWARZANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.465

MELODIA, BRACTWO KURKOWE, CHŁONIAK, TORFOWISKO NISKIE, WĄSKOŚĆ, NERKOWIEC, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, ROBAK, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, MODRZEWIOWE, TOPSPIN, NATURYSTA, TECZKA, MAKROKIERUNEK, STANDARD, MARTELLATO, ODSYP, NÓŻ, SZYJKA UDOWA, ŻUREK, KARBUNKUŁ, KUCHENKA MIKROFALOWA, LEWICOWOŚĆ, CIENNIK, LYGODIUM JAPOŃSKIE, MORDWIN, ZBIORÓWKA, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, FLAGRUM, CZŁONEK, WOREK, BATAGURY, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, WIDOWISKO, METODYKA, AUTONOMICZNOŚĆ, SAMOZNISZCZENIE, SPRZEDAWCA, DOJNICA, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, ANTYRELIGIA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, DYSONANS, KAPUZA, ZIELEŃ IZOLACYJNA, TRAWERS, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, RÓŻNICA ZBIORÓW, TAUTOCHRONA, TAMBOREK, MIĘSO RYBY, DZIEŻA, PANCERZOWCE, LEVEL, RADA PEDAGOGICZNA, CHOROBA HORTONA, IDA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, KWARTA, THOMAS BAYES, STEWIA, ŁOPATKA, SKAJLAJT, CHEMIA, PRZYCISK, TRYBULARZ, SIDEFILL, SZKŁO MĄCONE, SZEREG HOMOLOGICZNY, PROMIEŃ ALFA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KASZA PERŁOWA, KLASTER KOMPUTEROWY, SARKOIDOZA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, SPARTANKA, OBLEGA, SITO MOLEKULARNE, FAJERWERKI, WIĄZANIE JONOWE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ODCIEK, SPEAKER, AFERKA, NAUKI GEOLOGICZNE, GARBARSTWO, NADZÓR BANKOWY, GŁUPI JAŚ, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, CZAJNIK, CIERLICA, EDYTOR TEKSTU, NADMUCH, SŁOWO WSTĘPNE, KOTYLION, KASZANA, RYBY KOPALNE, GIMBAZA, PROGRAM, WZORNIK, FORK BOMBA, BAKTERIA, DIPLOPIA, EKONOMIA POLITYCZNA, RUSZT, DYSKRECJONALNOŚĆ, IRRADIACJA, GEREZA KRÓLEWSKA, ATREZJA POCHWY, EPIGENEZA, FUNDUM, ANGORKA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, OSTANIEC KRASOWY, RÓWNANIE REKURENCYJNE, MYSZORYJKI, BIOGRUPA, KISZENIAK, BIAŁORUSZCZYZNA, ŚRODOWISKO, ODSTĘP, ANTIFA, SERIA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KURATORKA, TOPIELEC, PRASA, E-MAIL, SKANER, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, ORGANY PAROWE, GUZ KULSZOWY, REZONATOR, WYKRZYKNIENIE, STRUNOWCE, WNIEBOWZIĘTA, LIGOWIEC, OGNIWO CLARKA, AKCESJA, ZAPŁON ISKROWY, EKSTRAKLASA, FLOREN, ŁAŃCUCH, SUKCESYWNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OREAS, ODSTĘPCA, ATMOSFERA NORMALNA, ŹREBAK, MLECZKO MACICZNE, REPUBLIKA BANANOWA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, PIŁOKSZTAŁTNE, ZBLIŻENIE, AUGUSTYNIZM, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, WYPRYSK KONTAKTOWY, PRZESYP, WYŁADOWANIE ULOTOWE, SZAFARSTWO, WSPÓŁBRZMIENIE, PERSONAL INFORMATION MANAGER, GRUSZKA, POSUNIĘCIE, DEFINIENDUM, PŁYWIK, OTCHŁAŃ, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, KOLUMNA, PRZECHODNIOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, BÓBR EUROPEJSKI, ZAPACH, SPIS LUDNOŚCI, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, TRYLMA, HELIOFIZYKA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, BARWY POLSKIE, EKSPLOZJA, TONALNOŚĆ, RYT, PRZYBLIŻENIE, APARAT ARTYKULACYJNY, AFERA, BAROMETR KONIUNKTURY, MĘKI TANTALA, WJAZD, GARDEROBA, FORMACJA, UWAŻNOŚĆ, TROPOSFERA, KRYNOLINA, ZAPRZANIEC, MITOTWÓRSTWO, SKALA, MATERIAŁ JĄDROWY, DAWNE PAŃSTWO, INSTALKA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, ALIMENTACJA, ORGAN, REKLAMANT, PRZELICZNIK, ORKA NAJMNIEJSZA, WYBIEG, KLUCZ, WIELKOŚĆ, TREGGINSY, UCHO IGIELNE, ETAT, MIKROSOCZEWKA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, KOMPOTIERKA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KANKA, GRUCZOŁ TARCZKOWY, MŁAK, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PŁYN STAWOWY, BODAK, ORZĘSIENIE, OSŁONA, OBŁOK SREBRZYSTY, MEC, INSTRUMENT, ZEW, POBIAŁKA, TERCJA, KONCERT ŻYCZEŃ, ALERGEN POKARMOWY, CYKL REPRODUKCYJNY, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, WIDZ, SKIBA, WAŁ BRZEGOWY, WKŁAD, GEREZA BIAŁOBRODA, CHÓR, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, HUBA, KAMIEŃ OZDOBNY, NACIEK JASKINIOWY, CIĄG NORMALNY, PANEL ADMINISTRACYJNY, PIŻMOSZCZUR, MACIEK, CZERPACZ PATALASA, BRYLANT, KLASTER, EFEKT SORETA, MAJKA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, HASŁO, MATA GRAWITACYJNA, ZBIORÓWKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, PŁOMYK, CYKL, BOMBONIERA, HYDROFON, TYGODNIÓWKA, TŁOK INTROLIGATORSKI, ANTROPOLOG KULTURY, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, WYŁADOWANIE KORONOWE, PRZYTOMNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KADZIELNICA, NASYCALNIA, TRILOFOZAUR, OZONOSFERA, CHOLANGIOGRAFIA, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, KONWERSJA , SŁUŻBY SPECJALNE, POSŁUCHANIE, PSEUDOLOSOWOŚĆ, POWIEŚĆ BRUKOWA, PONADKLASOWOŚĆ, WŁADZA RODZICIELSKA, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, ZIARNO, MECHANIKA KONSTRUKCJI, INTERFEJS, HULANKA, PODSTAWA PROGRAMOWA, MIŁOŚĆ, AKCES, KUGLARSTWO, ?HOMOGENIZATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.465 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY STERUJĄCY URZĄDZENIEM MIDI, NP. SYNTEZATOREM, KTÓRE ZAPAMIĘTUJE SEKWENCJĘ DŹWIĘKÓW I UMOŻLIWIA WIELOKROTNE JEJ ODTWARZANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY STERUJĄCY URZĄDZENIEM MIDI, NP. SYNTEZATOREM, KTÓRE ZAPAMIĘTUJE SEKWENCJĘ DŹWIĘKÓW I UMOŻLIWIA WIELOKROTNE JEJ ODTWARZANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKWENCER program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie (na 9 lit.)
SEKWENSER program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKWENCER
program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie (na 9 lit.).
SEKWENSER
program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie (na 9 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY STERUJĄCY URZĄDZENIEM MIDI, NP. SYNTEZATOREM, KTÓRE ZAPAMIĘTUJE SEKWENCJĘ DŹWIĘKÓW I UMOŻLIWIA WIELOKROTNE JEJ ODTWARZANIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY STERUJĄCY URZĄDZENIEM MIDI, NP. SYNTEZATOREM, KTÓRE ZAPAMIĘTUJE SEKWENCJĘ DŹWIĘKÓW I UMOŻLIWIA WIELOKROTNE JEJ ODTWARZANIE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x