SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZSRR, MIEJSCE, DO KTÓREGO TRAFIALI NIE TYLKO PACJENCI CHORZY PSYCHICZNIE, ALE TEŻ DYSYDENCI, MIEJSCE, KTÓRE NIE MIAŁO DOBREJ OPINII, W KTÓRYM RACZEJ NIE NALEŻAŁO LICZYĆ NA SKUTECZNĄ KURACJĘ, A KTÓRE BYŁO MIEJSCEM WIELOLETNIEGO ODOSOBNIENIA DLA OSÓB UZNAWANYCH ZA ELEMENT NIEPOŻĄDANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PSYCHUSZKA to:

szpital psychiatryczny w ZSRR, miejsce, do którego trafiali nie tylko pacjenci chorzy psychicznie, ale też dysydenci, miejsce, które nie miało dobrej opinii, w którym raczej nie należało liczyć na skuteczną kurację, a które było miejscem wieloletniego odosobnienia dla osób uznawanych za element niepożądany (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZSRR, MIEJSCE, DO KTÓREGO TRAFIALI NIE TYLKO PACJENCI CHORZY PSYCHICZNIE, ALE TEŻ DYSYDENCI, MIEJSCE, KTÓRE NIE MIAŁO DOBREJ OPINII, W KTÓRYM RACZEJ NIE NALEŻAŁO LICZYĆ NA SKUTECZNĄ KURACJĘ, A KTÓRE BYŁO MIEJSCEM WIELOLETNIEGO ODOSOBNIENIA DLA OSÓB UZNAWANYCH ZA ELEMENT NIEPOŻĄDANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.431

YAKALO, MINERAŁ, KRYNICZYSKO, FRANCUSKI, OSKRZELIK, KRYTERIUM ULICZNE, WIELORASOWOŚĆ, NAJEŹDŹCA, AHISTORYCZNOŚĆ, WODOTRYSK, GARBATE SZCZĘŚCIE, PROGRAM UŻYTKOWY, PŁASKOSZ, DETAL, ŻEBRO, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, STREFA EKONOMICZNA, BUFOR, STACJA ZAKŁADOWA, MARA, SZTORM, ZYGOTARIANIN, CNOTA, LEMIESZ, CHINOWIEC, AKCELERATOR KOŁOWY, KAZALNICA, PRZEMIANA POLITROPOWA, WIESZCZBIARNIA, PODSZYWACZ, KEIRIN, GORSET, DODATEK AKTYWIZACYJNY, BAROSKOP, WEKTOR ZACZEPIONY, DYPTYK, MIEDZIOWIEC, KOMPOTIERKA, FAŁ GAFLA, KISIEL, MICHAŁ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, EKSPOZYCJA, RÓG, DANIE, BIEGUN CHŁODU, NONKONFORMISTA, AGAWA, DECYMA, TRASA, KOŁDRA, KONSYGNATARIUSZ, FENIKS, CZŁONEK, OKRES NOACHIJSKI, POLE BEZŹRÓDŁOWE, CAMPUS, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, GAMBIT MASONA, HELING, UMARŁY, ŻAKOSTWO, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, WSZARZ, POLE WIROWE, SYSTEM JĘZYKOWY, PIERDOLNIK, ŻÓŁW ZIELONY, PERFORMANCE, DŹWIGNICA LINOTOROWA, FIGA, OPIEKA PALIATYWNA, KARNET, KOROWÓD, OKRĘT LOTNICZY, KWARTET, PROMIEŃ, WSTĘŻNICE, SŁUPOZĘBNE, UBOGI KREWNY, OPRAWA, ADAT, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, POCIĄG OSOBOWY, WĄTEK, ALPINARIUM, MAŁODUSZNOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, POLE ŹRÓDŁOWE, KIEŁBACHA WYBORCZA, REPOWNIA, BYŁY, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, KLIENT, KONWERSJA GENÓW, BEZBRZEŻNOŚĆ, NIEPIŚMIENNY, ROZSADNIK, STARA PANNA, OBRÓT PUBLICZNY, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, CHLEWNIA, MIECZNIK, MECHANIZM JARZMOWY, REJESTR GWIZDKOWY, POSIEW, NOWE, WPUST CZOPKOWY, EUTEKTOID, REAKCJA POŁÓWKOWA, TEKST POBOCZNY, POLE BIWAKOWE, GALON, IMIONNIK, CURRY, PRZYSADKA, POLAJ, WYRAŻENIE, REUMATYZM, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, PODOBRAZIE, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, DIAKON, MYJNIA SAMOCHODOWA, AKCENTUACJA, SZTYLPA, KAŁKAN, CYGAŃSTWO, JAŁOWNIK, ROZGAŁĘZIENIE, SIAD, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, NISKOŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, MIEJSCE, JĄKANIE KLONICZNE, SOLIPSYZM, ZADŁAWIENIE, KWATERA, SATANISTA, BEZSENS, BALANGOWICZ, WOJNA DOMOWA, OBIEG GWIAZDOWY, MAJMA, SZALENIEC, WSPORNIK, EGOIZM, LAMPA NERNSTA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, RADA STARSZYCH, UCHO, DEDERON, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, PRAPŁETWIEC CZARNY, PRZEŁĄCZALNIA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, SEKUNDOGENITURA, PROFESJA ZAKONNA, SILNIK NA BENZYNĘ, MEMBRANA, PIEC ŁUKOWY, LANDO, MINA, PRZYJEZDNA, ARTEFAKT, WIELKOŚĆ, WYPADEK PRZY PRACY, EKSŻONA, TIOSÓL, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, DIAFTOREZA, SZYSZKA, SPLOT, PIERŚNIK, AEROZOL, OKNO MODALNE, ZASTÓJ, GOOGLE INC, MARCÓWKA, WYCHODNIA, HALOGENOALKAN, KOLCZAK, AKT, ADWOKAT, WATAHA, CZARA GŁOSOWA, METROPOLIA, KUPON, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ALBERTYNI, CEROWNIA, ŁOBUZEK, PODRYWKA, GRZYB NADRZEWNY, ZRAZIK, ESESMANKA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ROZMACH, EPISJER, NIKE, DUO, JULA, BASTION, PLAŻA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, PRZYKASÓWKA, ODSZCZEPIENIEC, BRAMKA LOGICZNA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, TABLOIDYZACJA, MITOLOGIZM, ŁAJDACTWO, PIANISTYKA, GRA STRATEGICZNA, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, HALUCYNACJA, SIODEŁKOWCE, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, CZĘSTOKÓŁ, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, BIBLIOTEKA RUCHOMA, CONDO HOTEL, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KANAŁOPATIA, AFERA, ROZRZUTKA ALPEJSKA, MODA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, COCKTAIL, RÓWNANIE FUNKCYJNE, KLERK, MIGDAŁEK GARDŁOWY, BEZCIELESNOŚĆ, LITEWSKI, FLANKA, CHAMEFIT, GAŁĄŹ, SOCJETA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, BOJKA, KRĘG, FILOZOFIA NAUKI, CIASTO DROŻDŻOWE, KONTRAST RÓWNOCZESNY, MONOCENTRYZM, FRYSZERKA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ŻMIJA, ŁEZKA, PORT MACIERZYSTY, BASZTA, COSPAS, DŁAWIK, WIĄZAR, CIĄG TECHNOLOGICZNY, NIEBO, DIAGNOZA, TYSIĘCZNIK, PĘCHERZYK PŁUCNY, ROBOTA, CZUJKA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, POSTĘPAK, ZAKRĘT, IGLOO, STAŻ, MRÓWNIKI, KOD, MIGRACJA ZASIŁKOWA, POJĘCIE MATEMATYCZNE, WKŁADKA GRAMOFONOWA, ŁEBEK, FASOLKA MUNG, KATAFRAKTA, OPALENIZNA, AZOR, CZAJNICZEK, TERYNA, TURCZYN, KOD ROZWINIĘTY, REKIN CHOCHLIK, KOLEGIUM KONSULTORÓW, AKSJOMAT, WICEMISTRZYNI, TEK, PORT, ŻABA PURPUROWA, HURTNICA PODOBNA, KANAŁ, WRÓBEL POLNY, KONSERWATYWNOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, CYSTA BAKERA, ŚPIESZNIKOWATE, REFLEKSYWNOŚĆ, ?DRAMAT GANGSTERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZSRR, MIEJSCE, DO KTÓREGO TRAFIALI NIE TYLKO PACJENCI CHORZY PSYCHICZNIE, ALE TEŻ DYSYDENCI, MIEJSCE, KTÓRE NIE MIAŁO DOBREJ OPINII, W KTÓRYM RACZEJ NIE NALEŻAŁO LICZYĆ NA SKUTECZNĄ KURACJĘ, A KTÓRE BYŁO MIEJSCEM WIELOLETNIEGO ODOSOBNIENIA DLA OSÓB UZNAWANYCH ZA ELEMENT NIEPOŻĄDANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZSRR, MIEJSCE, DO KTÓREGO TRAFIALI NIE TYLKO PACJENCI CHORZY PSYCHICZNIE, ALE TEŻ DYSYDENCI, MIEJSCE, KTÓRE NIE MIAŁO DOBREJ OPINII, W KTÓRYM RACZEJ NIE NALEŻAŁO LICZYĆ NA SKUTECZNĄ KURACJĘ, A KTÓRE BYŁO MIEJSCEM WIELOLETNIEGO ODOSOBNIENIA DLA OSÓB UZNAWANYCH ZA ELEMENT NIEPOŻĄDANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PSYCHUSZKA szpital psychiatryczny w ZSRR, miejsce, do którego trafiali nie tylko pacjenci chorzy psychicznie, ale też dysydenci, miejsce, które nie miało dobrej opinii, w którym raczej nie należało liczyć na skuteczną kurację, a które było miejscem wieloletniego odosobnienia dla osób uznawanych za element niepożądany (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PSYCHUSZKA
szpital psychiatryczny w ZSRR, miejsce, do którego trafiali nie tylko pacjenci chorzy psychicznie, ale też dysydenci, miejsce, które nie miało dobrej opinii, w którym raczej nie należało liczyć na skuteczną kurację, a które było miejscem wieloletniego odosobnienia dla osób uznawanych za element niepożądany (na 10 lit.).

Oprócz SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZSRR, MIEJSCE, DO KTÓREGO TRAFIALI NIE TYLKO PACJENCI CHORZY PSYCHICZNIE, ALE TEŻ DYSYDENCI, MIEJSCE, KTÓRE NIE MIAŁO DOBREJ OPINII, W KTÓRYM RACZEJ NIE NALEŻAŁO LICZYĆ NA SKUTECZNĄ KURACJĘ, A KTÓRE BYŁO MIEJSCEM WIELOLETNIEGO ODOSOBNIENIA DLA OSÓB UZNAWANYCH ZA ELEMENT NIEPOŻĄDANY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZSRR, MIEJSCE, DO KTÓREGO TRAFIALI NIE TYLKO PACJENCI CHORZY PSYCHICZNIE, ALE TEŻ DYSYDENCI, MIEJSCE, KTÓRE NIE MIAŁO DOBREJ OPINII, W KTÓRYM RACZEJ NIE NALEŻAŁO LICZYĆ NA SKUTECZNĄ KURACJĘ, A KTÓRE BYŁO MIEJSCEM WIELOLETNIEGO ODOSOBNIENIA DLA OSÓB UZNAWANYCH ZA ELEMENT NIEPOŻĄDANY. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast