URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA DO PISANIA to:

urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.218

POJAZD SPECJALNY, ŻAKARD, WAGA, PODRZUTEK, CHARYZMA, TYNKTURA, DOWCIPNIŚ, DEZAKTYWACJA, DAUMIER, SZKOŁA WYŻSZA, PIRAT, MOST PONTONOWY, GRZYB ATOMOWY, PUNKT ROSY, PRODUKCJA, ZNAK, PISMO, LEJNOŚĆ, TROLEJ, SAMOTNA MATKA, JODEK, BLOKADA ALKOHOLOWA, PORCELANKA, URZĄDZENIE INTELIGENTNE, DETAL, KOLARKI, TOLERANCJA, BRZOZA CZARNA, KLOSZ, WASZA WYSOKOŚĆ, CHAŁUPNICA, BIOGEN, GRAFOSKOP, FUTRO, PIŻMOSZCZUR, SKŁADNIK POKARMOWY, RACHUNEK ZDAŃ, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KRATA KSIĘCIA WALII, PUNKT WITALNY, INHALACJA, METADANE, WYDAWNICTWO, ROLA, FIZJOLOGIA, KARDIOTOKOGRAF, ROZROST, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, GEOMETRIA RZUTOWA, KAPRYS, KAPRALSTWO, PLAMA WĄTROBOWA, OPASKA, GYMKHANA, AUTOMOBILISTA, ŚWIATŁO, AŁYCZA, GRZEBIEŃ, SZEW, MATOWOŚĆ, KLUCZ, TYRAŃSTWO, POMROK, KROPKOWANIE, MARAZM, WOJNA CELNA, CARGO, DIATRYBA, PUSTELNIA, DODATEK BRANŻOWY, CHOROBA ZAWODOWA, RZADKOŚĆ, DZIABA, DRUGA POŁOWA, SZARLOTKA, GENERATOR GAZOWY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, GŁOS, TRANSPORTER, DRIP, ALGEBRA LIEGO, LICZEBNIK, EFEKT MAJĄTKOWY, ŚWIĘTA KSIĘGA, PODBIJARKA TOROWA, STATUS SPOŁECZNY, HEKTOPASKAL, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, GRANT, JOSE, KORDIAŁ, FIGURKA TANAGRYJSKA, NASYCALNIA, GŁADZIK, FAZA, SZCZAPA, LEN, SKORUPIAKI WYŻSZE, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, MIMOZA, SODÓWKA, GAJA, MAKINTOSZ, GWAREK, FORLANA, PIESZCZOSZEK, KOSMATOŚĆ, SIEKANKA, WARZYWO, INTERPRETATOR, ŁAPANIE, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ŻACHWA, KONKURENCJA, CURRY, TERMOMETR RNA, SALA, FAZA, SIFAKA BIAŁA, TRZYNASTY, PSAMMOFITY, OSTRZE TRZONECZKOWATE, NIECHLUJ, MASZKARON, TAŚMOWY, NEUROCHEMIA, HERBATA, CHRYJA, WAGON DOCZEPNY, EONIZM, NASADA, WIEŃCE, WARSZTAT, PIECZONKA, SORT MUNDUROWY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, POWTÓRZENIE, MBIRA, POJAZD NIENORMATYWNY, APOSTATA, ALARM LOTNICZY, WADA DREWNA, EKSKAWATOR, RAKOWATOŚĆ, KATAPULTOWANIE, DMUCHAWKA, POKRĘTKA, BUTLA GAZOWA, DOGODZENIE SOBIE, NATURA, BAL, OSTROKRZEW, DRUK SEJMOWY, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, FAST FOOD, UDAR, SZKARADA, CHIKUWA, CYTADELA, OGNIWO VOLTY, LINEACJA, TYGIELEK, SUCHOWIEJ, ŻABIA LASKA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, MNICH, BUTLA, MGŁAWICA, PODWÓJNOŚĆ, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, TARLICA, GOBELIN, ŁOBUZIAK, POMYŁKA, WYSPA, REZEDA, ŻEBERKA, POTOP, DERYWAT, MONOTYPIA, NAMIESTNIK, GARNITUR, ZAMKNIĘCIE CELNE, DYREKTOR KREATYWNY, SERDELEK, SUBEMITENT, INFORMACJA, FAKOMATOZA, GANC POMADA, WARIACJE, ZANZA, PODZIEMIE, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, PIKIETA, KONTEKST, PROSTOWÓD, PIKIETA, CIEPLARKA, PODSTAWA PROGRAMOWA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, NACISK, DIABEŁEK, ODNIESIENIE, KANAŁ ENERGETYCZNY, KWASJA, WKLĘSEK, ZARZUT, ŻABA LEOPARDOWA, MAKINTOSZ, DOKUMENT LOKACYJNY, TIUL, PISMO URZĘDOWE, KIOSK MULTIMEDIALNY, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, WOLA, NAPPA, RZYMSKI, IMPAS, PUNKT DYMIENIA, GRUSZECZKA, WILK, GLIF, SZEWRON, GRZYWNA, WARTOŚĆ, DAR ZIEMI, NERW, PINGWIN MASKOWY, PANOWANIE, ZASTRZYK, ZAWIŁOŚĆ, PRESTIŻ, STEROLOTKA, ŻYŁKA, PLEBISCYT, RÓŻNICA ZBIORÓW, MAGAZYN, KOMIK, PAJĄK, BON UWŁASZCZENIOWY, BUTWA, NAPAŚĆ, MUSZTARDA, DWURÓG, MALATURA, PIKNOMETR, SKIPASS, SKARB, REGUŁA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BARKA, IMIGRACJA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, HYDRA, PROTETYKA, SUPERPAŃSTWO, PŁUCZKA, MIZOPEDIA, WĘZEŁ DROGOWY, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KOLOR OCHRONNY, ZŁOCISZ, KUBEK, HALOGENOALKAN, TRIDUUM, PODATNOŚĆ, KAMARYLA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, NAWIETRZAK, BIG BAND, BLOKADA, AKATALEKSA, ŁAZĘGA, DZIEWIĄTKA, BIEDACZKA, PUNKT KATECHETYCZNY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, JEDWAB, KASZA, GROSZ PRZY DUSZY, SZTUCIEC, CIĄG, WIDZOWNIA, KOSTKA BRUKOWA, WKŁUCIE CENTRALNE, KLUCZ, PAŚNIK, WIKARY, SMOK, WYCHODZTWO, PUSZKA, SPÓD, MUSZLA, TELEGRAF MASZYNOWY, BABINIEC, PANTOGRAF, JERSEY, FILAKTERIE, ?EFEKT STYKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.218 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA DO PISANIA urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA DO PISANIA
urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze) (na 16 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE) sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE). Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast