URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA DO PISANIA to:

urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.218

AZOTOBAKTER, ROŚLINA SŁONOLUBNA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KOHABITACJA, GOBELIN, NIETOPERZ, DRAMAT WOJENNY, EMBLEMAT, REKWIZYCJA, POTENCJAŁ DZETA, BEZIDEOWOŚĆ, INTELEKTUALISTA, ZWIAD, INWENTARZ ŻYWY, PODCHWYTLIWOŚĆ, ROPOWICA KŁĘBU, ZATOR, OŚLE UCHO, CHANSON, ŻYŁA, GATUNEK ZBIOROWY, PRZEWROTKA, LEN, LEADER, PANNICA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, STRAWNOŚĆ, NADAJNIK RADIOWY, KAMIEŃ OZDOBNY, PĘTLICA, ŁAJKA, KLATKA, ROZDZIALIK, DELIBERACJA, ZASÓB, KORDON SANITARNY, HACZYK, NOSZE, KIERAT, PODGLĄD, NIERUCHAWOŚĆ, PRZESMYK, WERANDA, SŁUCHAWKA, PLEŚŃ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, RETUSZ, BETON JAMISTY, BAKTERIE PURPUROWE, PALUCH KOŚLAWY, ASTROTURFING, CHRONOMETR MORSKI, DZIKI ZACHÓD, KLAPECZKA, SIAD, SER ŻÓŁTY, BALIA, BABKA, PRASA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KONSERWATYWNOŚĆ, WIDMO RENTGENOWSKIE, PRACA, REKWIZYT MUZYCZNY, ZMORA, BROKER, MUSZLOWCE, CHLEB, KAMERA, TRĄBKA, EKSTRADYCJA, CUG, SZKLANKA, PIANOLA, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, CYTRYNIAN, MODEL, EPISKOPAT, PARADOKS, KOŃ KIŃSKI, MENTALNOŚĆ, ANSAMBL, BÓL, WIERCIPIĘTKA, BUTELKA, SELEKTOR NEUTRONÓW, ESENCJA, USTERKA, ADAPTACYJNOŚĆ, MAŁPOLUD, RADA, ROBOT KUCHENNY, STANDARD EMISYJNY, WULWODYNIA, WROCŁAWSKOŚĆ, KOMPRESJA DYNAMIKI, MAJĘTNOŚĆ, KANCELARYZM, KORZEŃ, ANOKSYBIOZA, EDYKUŁ, CZĘSTOKÓŁ, SZTYCH, ITALIAŃSKI, DOPEŁNIENIE ZBIORU, CYMELIUM, BERCEUSE, RYNKA, BINDA, SYN, ŁBISKO, DYFUZJA, WODA STOJĄCA, WEREŻKA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, MIMETYZM FORMALNY, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, WZÓR CHEMICZNY, PRZYBYTEK, ZAPYCHACZ, SZKODNIK, SĘK, OGNIE, DYWDYK, SNIFTER, PRAWNICTWO, PARYTET, PIÓRO, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, ASTRAGAL, SKŁADNIK POKARMOWY, KLUCZ TELEGRAFICZNY, PĘCHERZYK, SKANER, BERET, NEKROMANTA, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, KŁADKA, ZAMRAŻARKA, TELESKOP, PLANETA, PŁODY ROLNE, GRAMOFON, ALLELOPATIA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, BRZUSIEC, STATUS SPOŁECZNY, BAŁYK, BLOCZEK, AKSAMIT, WZGLĄD, LEJ POLARNY, OMEN, KRAKERULA, KOŁNIERZ, HISTORIA, TELEFON ZAUFANIA, TABULACJA, BEZROBOCIE AGRARNE, KRYNOLINA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, PROGRAM UŻYTKOWY, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KAPITUŁA, KASZA GRYCZANA, BALONET, PASZTETNIK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, PARTIA WŁOSKA, OWICYD, SYGNAŁ, SPAWARKA, URZĄD, WYBIERAK, MIKONAZOL, PRZYJEMNOŚĆ, ODTWÓRCA, TAPER, SPONDYLOSOMA, INTROMISJA, OSPAŁOŚĆ, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, SSAK, BOSS, WNĘTROSTWO, DWUNASTOKROTNOŚĆ, SAKWA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, HALA PERONOWA, FILET, PALMETA, POSTAĆ, IGRASZKA SŁOWNA, BYCZEK, PĘCHERZ, RETENCJA, KOMORA MINOWA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, EUCHARYSTIA, WULGARYZM, MEMBRANOFON, DOWÓD ONTOLOGICZNY, METALIK, SŁONIOWATE, PAMIĄTKA, BIAŁA ŚMIERĆ, ANATOL, ALAN, PERSYFLAŻ, CHOMĄTO, WŁADZUCHNA, ŻUBR WĘGIERSKI, FOLIAŁ, TAKT, PATRON, RUCH PRZYŚPIESZONY, SZARPANKA, ROK OBROTOWY, ZIARNIAK, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, PYSZOTA, DUMA, STROIK, FARMERKI, OLEJ, CHRZEST, GULASZ IRLANDZKI, KASZA JĘCZMIENNA, TELEKONFERENCJA, REMONT ŚREDNI, KAROWNIK, OBŁOK SREBRZYSTY, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, EKRAN WODNY, TSETSE, PROSZEK, AZALIA, KOD, TRZYMAK, SAMOOBRONA, MIEDZIORYT, LAMA, MANDARYŃSKI, ŚWIATŁO, ŻUŻLOBETON, KAWA MIELONA, SAMOGRAJ, WIEŚ, WIDEO, MUZYK, RELISZ, FIAKIER, NIEBIOSA, REJESTR, ODPŁYW, ZNAK, WYROCZNIA, KOEGZYSTENCJA, BELKOWANIE, CZARNY PIOTRUŚ, PRZEDZIAŁ, WĘGLIK SPIEKANY, ZDANIE, ODGROMNIK, FRYKANDO, SKRÓT, TRAKT, DZIAŁ WODNY, KANONIERKA, STRACH BIERNY, PIRACTWO, WYŚWIETLACZ, FORMA DRUKOWA, POLARYZACJA JONOWA, ZNAK TOWAROWY, PIŻMOSZCZUR, NAUKA MEDYCZNA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, NIEBOSKŁON, CIAŁO, STEROLOTKA, PRZYLEPKA, NACZYNIE OZDOBNE, ZARODZIEC OWALNY, SZCZĘK ORĘŻA, TELETECHNIKA, WIELKOŚĆ, SKANER BĘBNOWY, ŻYDOSTWO, OBLEGAJĄCY, DEPILACJA, LENTILEK, PODUSZKA POWIETRZNA, ?TENDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.218 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA DO PISANIA urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA DO PISANIA
urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze) (na 16 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - URZĄDZENIE MECHANICZNE O NAPĘDZIE RĘCZNYM LUB ELEKTRYCZNYM, POSIADAJĄCE KLAWISZE, KTÓRE NACISKANE POWODUJĄ WYDRUKOWANIE METODĄ TYPOGRAFICZNĄ OKREŚLONYCH ZNAKÓW NA UMIESZCZONYM W MASZYNIE PODŁOŻU DRUKOWYM (NAJCZĘŚCIEJ PAPIERZE). Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x