ZDROBNIALE: BELKA - DŁUGI I CIĘŻKI KLOC, NAJCZĘŚCIEJ DREWNIANY, SŁUŻĄCY DO PODTRZYMYWANIA, MOCOWANIA CZEGOŚ ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BELECZKA to:

zdrobniale: belka - długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania czegoś itp (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BELECZKA

BELECZKA to:

zdrobniale: belka - symbol naszywany na pagonie, oznaczający stopień wojskowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: BELKA - DŁUGI I CIĘŻKI KLOC, NAJCZĘŚCIEJ DREWNIANY, SŁUŻĄCY DO PODTRZYMYWANIA, MOCOWANIA CZEGOŚ ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.003

BŁOTNIARKA, MIKROMETR POZYCYJNY, GOLF, OGRANICZONOŚĆ, FETA, DRĄŻEK, OKRĄGŁOŚĆ, WYPUST, REZERWA, FECJAŁ, IRISH DRAUGHT, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OBRAZ, NATARCZYWOŚĆ, BILANS HANDLOWY, DZIERŻAWCZOŚĆ, OGNISKO, FORTECZKA, SPINKA, WAŁECZEK, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, OPOZYCJA, GRZYB SKALNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, LUPA, ROZRABIACZ, ROZCIĄGARKA, EROZJA WSTECZNA, RODZAJ, PÓŁPLASTEREK, ELIPSA, MELOGRAF, PRZEGLĄDARKA, MORA, ŚMIECI, DIALIZAT, KALIBRACJA, RYT, MANIFESTACJA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, TUZUREK, POWTÓRZENIE, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, ODWZOROWANIE, CHÓR, TŁO, PĘPUSZEK, ZNAJDA, PUNKTUALNOŚĆ, BUKIECIARZ, PODBICIE, DŹWIGAR, POTÓWKA, ALUZJA, MAGNETO, LOKUCJA, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, KOLBOWIEC OLCHOWY, PRZEROST, POMNICZEK, WĘGAR, BRZĘKADŁO, LEGUMINA, PRZETYKANIE, ŻYWICA, CZELUŚĆ, GALONIK, ORCZYK, KSZTAŁT, WALCZAK, STANDARDZIK, MONOPOL, ZNAK, POPIÓŁ, SPRZEDAWCA, TUMAN, CHOINKOWOŚĆ, POST, ELEMENT, ODLEWNIK, SANKI, KOSTIUM PLAŻOWY, MONOCHORD, KILKAKROTNOŚĆ, ŻŁOBECZEK, ROZKRÓJ, STACJA HYDROLOKACYJNA, KORONKA, ZABÓR, PRZEKŁADKA, WŁÓKIENKO, HOLOGRAM, NIEDOPASOWANIE, ZAŁAM, SIEĆ, KLUCZ, ODRZWIA, DŻANNA, NEOSTYGMINA, KONWENCJA, KĄPIEL FARBIARSKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, REALIZM, POŁUDNIE, MODUŁ, ZAPRAWA, KOŁNIERZ SZALOWY, WADA, PODWODNY STATEK BADAWCZY, GLIKOLIPID, SUBTELNOŚĆ, PŁATECZEK, BOŚNIACKOŚĆ, KOGENERACJA, ŁOWCA, RACA, DZIECINKA, ZAPITA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, PODKŁAD, OBUSTRONNOŚĆ, TUSZ, SCENA, POWÓD, PROBIERZ, ZAMEK, PODMUCH, SZTUCZNY HORYZONT, GRUDA, WYSZYWANKA, DOM PUBLICZNY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DYL, AKCENCIK, MIKROFILM, WIADRO, HOLENDER, WILCZEK, DYSZEL, LEWAREK, PINGLE, POKREWIEŃSTWO, SZTORC, ODWAGA, NIEUŻYWANIE, DOSIEBNOŚĆ, OKAZ, PLUDERKI, ZDANIE, ŻYDOSTWO, WYŚCIG SZCZURÓW, KIESZONKA, PLĄS, ENTUZJASTA, GARDZIOŁEK, DRĄŻEK, WIR, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MOSTEK, ZAPROSZENIE, OBLATANIE, GOŁĄBECZEK, MŁOT, USTAWA, AKCENCIK, KRÓLEWICZĄTKO, OBŁĘK, IGIEŁECZKA, ZAKOLE, NAROWISTOŚĆ, PRZYBYTEK, ZATYCZKA DO USZU, MOLINO, GENIALNOŚĆ, BARWNOŚĆ, DALMATYKA, FRATER, PAS, CYCEK, ROZSZCZEP, SĄD APODYKTYCZNY, TAŚMA, KRAJ, KLUCZ, WIDŁOZĄB DŁUGI, BAWIDŁO, RELIKWIA, SMUGA, RUSKOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, PALUSZEK, MUŚLIN, PAKLAK, WANGA, GOŁĄBECZEK, GODZINKA, ZAMECZEK, MONTAŻ, DZIURAWE RĘCE, MIECZ DŁUGI, PAPROTNIK, ECHOSONDA, ODCIEK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, WIĘŹNIARKA, LOTKA, TRANSPORTER, SINICA, GARŚĆ, REKONWERSJA, CIPKA, SPACER, SCENARIUSZ, EZOFAGOSKOP, NAWIEWNIK, WOLNOŚĆ, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, ZNAJDEK, IGIEŁECZKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TRYSKAWKA, KOPUŁA PANCERNA, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, STREFA, CZŁOWIEK, PASCHA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, UROMETR, KŁĘBUSZEK, WARDZANKA, PATENT, OSM, PIĘTNASTY, FAKTURA, MŁOT, GRĘPLA, DYL, WIELKI BRAT, SZYLKRET, CHOROBA HORTONA, MORDOKLEJKA, EMPORA ORGANOWA, DYSPLAZJA TANATOFORYCZNA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, KUPON, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, CHOROBA ANGIELSKA, ŁABĄDEK, POPRAWKA, MATCZYNOŚĆ, HARMONIKA, JASZCZ, ROK OBROTOWY, LINIA ŚREDNICOWA, CZAPA, PIĘKNOŚĆ, KOCIOŁ, CZOŁÓWKA, GŁĘBOKOŚĆ, CZOŁÓWKA, OGŁOSZENIE, FALA, BROŃ RADIOLOGICZNA, NÓŻ MYŚLIWSKI, KWATERODAWCA, SZARPANKA, MIT, ESTETYKA, PRZECIWWSKAZANIE, AFERA KOPERKOWA, ŻABKA, SFERA ARMILARNA, KOŁTRYNA, PRZERABIACZ, DEWALUACJA, AUTOBUS SZYNOWY, MASKA, PŁOMYCZEK, REPETYCJA, SPEKULACJA, PLASTER, KLASA, PORUSZENIE, STAŻ, KECZUP, PULSAR, OGROM, BANDAMKA, SUMIK, PÓŁĆWIARTKA, SZTAMBUCH, PITA, LAMA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KOMPRESJA IMPULSÓW, CZOŁÓWKA, UDAWACZKA, KAMIEŃ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ?NERD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.003 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: BELKA - DŁUGI I CIĘŻKI KLOC, NAJCZĘŚCIEJ DREWNIANY, SŁUŻĄCY DO PODTRZYMYWANIA, MOCOWANIA CZEGOŚ ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: BELKA - DŁUGI I CIĘŻKI KLOC, NAJCZĘŚCIEJ DREWNIANY, SŁUŻĄCY DO PODTRZYMYWANIA, MOCOWANIA CZEGOŚ ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BELECZKA zdrobniale: belka - długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania czegoś itp (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BELECZKA
zdrobniale: belka - długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania czegoś itp (na 8 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: BELKA - DŁUGI I CIĘŻKI KLOC, NAJCZĘŚCIEJ DREWNIANY, SŁUŻĄCY DO PODTRZYMYWANIA, MOCOWANIA CZEGOŚ ITP sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ZDROBNIALE: BELKA - DŁUGI I CIĘŻKI KLOC, NAJCZĘŚCIEJ DREWNIANY, SŁUŻĄCY DO PODTRZYMYWANIA, MOCOWANIA CZEGOŚ ITP. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast