ZASADA DZIAŁANIA CZEGOŚ, JEGO POWSTAWANIA LUB PRZEBIEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECHANIZM to:

zasada działania czegoś, jego powstawania lub przebiegu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MECHANIZM

MECHANIZM to:

współpracujące ze sobą części urządzenia odpowiedzialne za określoną pracę (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASADA DZIAŁANIA CZEGOŚ, JEGO POWSTAWANIA LUB PRZEBIEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.708

KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, KIESZEŃ, POZYCJA TESTOWA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, MAKART, OWOLAKTARIANIN, NIETOPERZ, MIŚ, RZYGACZ, SCENARIUSZ, ESCUDO, DUCH, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, WYSTĘPOWANIE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, SKÓRZAK, KLIKER, RASTER, HORYZONT, EWALUACJA, OKAP, GUARANA, SZAMBELAN, CUKIER WANILIOWY, KORZYSTNOŚĆ, KATAR KISZEK, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, WSZYSTKOŻERCA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, OSTENTACYJNOŚĆ, EDWARD, POKŁAD, ROZROST, SUMATOR, POZIOMNICA, GRECKI, KLAMRA, NA JEŹDŹCA, NASYCANIE, DARMOCHA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ADRES, SALA, ZANIK, SZPETNOŚĆ, OSPA, MAFIJNOŚĆ, DYSKRETKA, FRONT, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, PRZENOSICIEL, KOMPLEKS ŻYTNI, NIEZBĘDNOŚĆ, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, STÓJKA, POZIOMICA, IRENA, FILTR RODZINNY, GLORIA, REŻYSER, RYT, TRZYDZIESTKA, TYMPANON, UKRAIŃSKI, ODRĘBNOŚĆ, ZASILANIE, ZGINIĘCIE, PAL, WYPUST, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ZŁODZIEJKA, OCENA, KOSZULKA, BIAŁE NOCE, RESTAURACJA, KATASTROFISTA, WĄSKOŚĆ, DIALEKTYKA, MEFLOCHINA, ALTERNATA, SKOK, GRUPA PERMUTACJI, KACZKA, GAD, ORGAN, STAWKA, OLEJE ŚWIĘTE, PACHT, KSIĄŻKOWOŚĆ, WAMS, ŻNIWIARKA, PROMIEŃ, EFEKT SNOBA, ANTABA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, PION, EDYKUŁ, UCHO IGIELNE, CZUJKA, RETROGRESJA, ŚCISŁOŚĆ, CZAJKA, NIERUCHOMOŚĆ, KAWA ROZPUSZCZALNA, DRZEWCE, RACJA, TORT, FAKTOR, TEMPERATURA ROSY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ANILANA, FAJKA, PRZYBORY, SŁONECZNIK, NAPOLEONIZM, PIGMALIONIZM, ODMA OPŁUCNOWA, JEHOLOPTER, ROZPRYSK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, MOŁODYCA, KAPLICZKA, AMFIPRION, PŁYCINA, STUZŁOTÓWKA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, DZIAD, STREPTOKOK, BRAMKA, KROKIEW, OSA, SZYBOLET, WYCISK, PROTEGOWANY, KONTYNGENT CELNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, POTENCJAŁ, CZARKA, WARSZTAT STRATEGICZNY, ABLACJA, KNEDLIK, OKOLE, PIĘCIOGROSZÓWKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BROŃ OBUCHOWA, TEORIA GEOTEKTONICZNA, BARSZCZ, KOREKTOR, KRĘGARSTWO, OGON, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, KOCHAŚ, RYTOWNIK, KORONA DROGI, TAFELKA, WYZIEW, ZESPÓŁ, WYŚCIGI KONNE, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ŁAWA, INDUKTOR, LIBERUM VETO, OPŁATA ADIACENCKA, SAMOOKALECZENIE, PRZEPITKA, BITWA, ABANDON, JUBILEUSZ, HUCUŁ, NIENATURALNOŚĆ, KOLUMNA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, GOTOWALNIA, KRAJ, AKCJA, ŁAPANIE, PRZEŁYKANIE, PÓŁKLUZA, MIKROOTOCZENIE, MIESZEK, NAWAŁNOŚĆ, BASILEUS, WYSZYWANKA, RELACJA DWUCZŁONOWA, KSIĄŻĘ, POLEMICZNOŚĆ, MOSH, SMOCZEK, DACH ŁAMANY, ADAPTACJA, NADSCENIE, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ROŚLINA ZIELNA, PRONIEMIECKOŚĆ, ZNAK, TALERZ, DONOŚNOŚĆ, CHWYTNIK, STRYJOSTWO, BOREOPTERUS, SAMOREGULACJA, OBRAZEK, JER SŁABY, ŻARTOWNIŚ, SURFER, PROCES BIOLOGICZNY, JA, BUKWICA, KRÓL, STEP, FUTRYNA, NULLIPARA, MARKGRAF, MUNICYPIUM, KIEŁ, WYŁAPYWACZ, STOPNIOWALNOŚĆ, PRZECHOWANIE, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PIEROŻEK, ŚLEDZIU, WŁAŚCIWOŚĆ, CZEŚNIKOSTWO, WRONIE OKO, PIELGRZYM, POŻYCZKA, SYGNAŁ ANALOGOWY, USTNIK, SSAK WYMARŁY, DŹWIGACZ DACHOWY, DEZAKTYWACJA, KONWENT, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, MOSTEK KAPITAŃSKI, BIEGUN, PLASTER, KUREK, BRĄZOWNIK, KURACJA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ŻALE, TEŚCIK, GRÓB, GAPA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, SZABLONIK, WSPÓŁZAWODNICTWO, BĄK, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, DOWÓD RZECZOWY, DRYBLING, PORWAK LODOWCOWY, KONEWKA, ZASADA PRZYSPIESZENIA, WYŚWIETLARNIA, ZBOWID, DEGRADACJA, KOŁYSKA JUDASZA, KASZUBSKOŚĆ, OFENSYWA, ZWYROL, SZWABSKI, LEPKIE RĘCE, AUSZPIK, PIEC, OWICYD, PRZEBUDOWA, KOTLET SCHABOWY, SZTYFT, DOMY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, SOKI, HUNTER, CHARAKTERYSTYKA, NUMER, BISEKS, PRZEMYTNICTWO, TRANSPORT AKTYWNY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, RYBAŁT, TAJNE KOMPLETY, SIEDEMNASTY, NATURALNY SATELITA, PRZYCZYNA CELOWA, WSZECHMOC, WIELOBARWNOŚĆ, DEKORTYKACJA, ORGANDYNA, SKAFANDER, WYKONAWCA, DOKUMENT, ŻYWA PAGINA, GROTESKA, FRANCA, ANGIELSKI, KAWAŁ, RATYSZCZ, MUZYKA, ?KOTERYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.708 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASADA DZIAŁANIA CZEGOŚ, JEGO POWSTAWANIA LUB PRZEBIEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASADA DZIAŁANIA CZEGOŚ, JEGO POWSTAWANIA LUB PRZEBIEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECHANIZM zasada działania czegoś, jego powstawania lub przebiegu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECHANIZM
zasada działania czegoś, jego powstawania lub przebiegu (na 9 lit.).

Oprócz ZASADA DZIAŁANIA CZEGOŚ, JEGO POWSTAWANIA LUB PRZEBIEGU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZASADA DZIAŁANIA CZEGOŚ, JEGO POWSTAWANIA LUB PRZEBIEGU. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast