UMOWNA LINIA ROZGRANICZAJĄCA SĄSIEDNIE ZLEWNIE LUB DORZECZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIAŁ WODNY to:

umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 10 lit.)DZIAŁ WÓD to:

umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 8 lit.)WODODZIAŁ to:

umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWNA LINIA ROZGRANICZAJĄCA SĄSIEDNIE ZLEWNIE LUB DORZECZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.063

JAPONKI, MAZUREK, PACHOŁ, POKRĘTKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, GODZINA, EKSPLANTAT, PRZEWÓD, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ZATROSKANIE, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ALTERNATYWA, KURANT, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, TRESA, HOMOGENIZACJA, MONSTRUM, STRAJK OKUPACYJNY, CIAŁO, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, BIEG, FAZA, ZLEW, BIEGUN MAGNETYCZNY, ROBUSTA, TAFELKA, JAPOŃSKOŚĆ, DOMINACJA, ROZPADLISKO, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KOPROFIL, INTERNAT, POŁYSK, BATERIA, KASZA, DAWCZYNI, MOTET, PRZEMYT MRÓWKOWY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, CZOŁDAR, KULCZYBA, PROCES FIZYCZNY, MAGIEL, ZESTAWIK, IZOFONA, KSIĘSTWO, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, GWARA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KARA, STAUROPIGIA, KRĄG, TRANSPORTOWIEC, DZIAŁ, TWIST, DRYBLAS, HIPOTEZA, APOKATASTAZA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, ARCHEOLOGIA, AKCEPTOR, REGIMENTARZ, PRZEKŁADNIA, WYZIEWY, CHŁOPOWINA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, LITWAK, KOMPENSATOR CIEPLNY, REZEDA, NASZELNIK, NAWA, KOLEJKA GÓRSKA, MONITORING, SUSZ, PODKŁAD, ZNAK, SYMPOZJON, UKŁAD KIEROWNICZY, USŁUGODAWCA, RESET, TYRANIA, WĄTPLIWOŚĆ, EMPORA, ZASADA REAFERENCJI, BYDLAK, TRANZYT, NAZWA HANDLOWA, KISZKA WĄTROBIANA, MROK, GORCZYCZNIK, KONFEDERACJA KANADY, WOKALIZA, SZCZYTNICA, GAPA, SEŁEDEC, TERMOREGULATOR, KRAJKA, ROTUŁA, MUZYK, MORWIN, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, MAJKA, UKŁAD ODNIESIENIA, EKONOMIA, SŁUŻBA DYŻURNA, BAJKA, DZIADEK DO ORZECHÓW, TEORIA ESTYMACJI, TRIFORIUM, KILOMETR NA GODZINĘ, SKAŁA, SPUSZCZANIE, EKRAN, JEZIORO PODLODOWCOWE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ŚWIECA, POTĘPICIEL, TASIEMIEC, PIEGUSEK, APOSTAZJA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, ASESOR, PUCHAR, KLUCZ, DEZABIL, BÓR BAGIENNY, WIERTNICA, GICZ, KREWETKA ELEGANCKA, HARDTOP, CIELICZKA, BUTLA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, BEDŁKA, GEN LETALNY, MORDENT, PRZEPITA, TEKSASY, CHÓR, SPARING, ŚWIATŁOCIEŃ, URLOP DZIEKAŃSKI, GAŁĄŹ, ZIELONE, PULPIT STEROWNICZY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KASETA, TOWARZYSZ PANCERNY, SUMATOR, TĘSKNOTA, NEOPOGAŃSTWO, STACJA, WATA, FORLANA, PASZTETÓWKA, OBERWANIE CHMURY, ARTUR, WRZUTA, ARMARIA, PRACE KONSERWACYJNE, WYROCZNICA, WIAROŁOMSTWO, MEDIALNOŚĆ, MARUDER, CHRUST, BESZBARMAK, EKRAN WODNY, OGRÓDEK, HYBRYDALNOŚĆ, ŻARLIWIEC, BUM, PRZEWIDYWANIE, RUMIENIDŁO, BIERWIONO, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SZÓSTY, KLATKA SCHODOWA, SYGNAŁ CIĄGŁY, INKUBATOR, INFORMATYK, PORADLNE, POLEWA, TERMOLOKATOR, SATYRYCZNOŚĆ, AKADEMIK, CHLAJNA, ŚWIADECTWO, MAKINTOSZ, EPIZOOCJA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, BRUMBY, DIAMENT, FACSIMILE, RACJA, PLANETA, REFREN, RULETKA, BIEDACZKA, SKAŁA OSADOWA, ANATOMIA, PRACOWNIK NAUKOWY, INTERESOWNOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PADYSZACH, KARKÓWKA, NAPPA, KLAG, KOSMOGONIA, ESKORTA, OWOCNIK, MACZANKA, PENSJA, PUŁAP, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, BIG BAND, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KARTA, HALBA, DZIESIĘCINA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, CZEBUREK, DYWESTYCJA, DINO, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, ELEKTROLUMINESCENCJA, KAMIEŃ, GRAF PODSTAWOWY, LINIA ABSORPCYJNA, MASZYNOWNIA, ALGOLOGIA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, RENOMA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, ASTRONOMETRIA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, PIELGRZYM, PARKIET, REGENERACJA, PUNKT WĘZŁOWY, GRUBOŚĆ, ANORAK, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, PAPRYKARZ, PAJA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, PRELUDIUM, ROMANS, CHARAKTER, TYGRZYK PASKOWANY, REDAKTOR TECHNICZNY, PRZECHOWALNICTWO, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, GALON, BATAGURY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PSYCHIATRIA KLINICZNA, ORZECHÓWKA, OPUCHLIZNA, PISECZNICZKA, ALDO, SESJA, INTERPRETATOR, BEZGŁOŚNOŚĆ, ESKORTA, PIRAT, ROŻEK, KLIKOWOŚĆ, GŁĘBSZY, PROCH BEZDYMNY, CHŁODNIK, SZYK, RAMA KOMUNIKACYJNA, HYDRUS, TABOR, FORT, TEORIA CIAŁ, MANEŻ, RUMIEŃ LOMBARDZKI, MAŁPA, GRZYB ATOMOWY, OFENSYWA, HYDROMETRIA, PORT MORSKI, KRZEŚLISKO, MŁAKA, GRZECHOTKA, ZAKON CZYNNY, ANARCHIA, TAJNE NAUCZANIE, DWUDZIESTY TRZECI, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BLOK LINOWY, MAŁŻONEK, KOMORA MINOWA, MOTOR, LIBRA, UKRYCIE, KICZ, ?TEKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWNA LINIA ROZGRANICZAJĄCA SĄSIEDNIE ZLEWNIE LUB DORZECZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UMOWNA LINIA ROZGRANICZAJĄCA SĄSIEDNIE ZLEWNIE LUB DORZECZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIAŁ WODNY umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 10 lit.)
DZIAŁ WÓD umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 8 lit.)
WODODZIAŁ umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIAŁ WODNY
umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 10 lit.).
DZIAŁ WÓD
umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 8 lit.).
WODODZIAŁ
umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza (na 9 lit.).

Oprócz UMOWNA LINIA ROZGRANICZAJĄCA SĄSIEDNIE ZLEWNIE LUB DORZECZA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - UMOWNA LINIA ROZGRANICZAJĄCA SĄSIEDNIE ZLEWNIE LUB DORZECZA. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast