MIESZKANKA GALICJI - WSPÓLNOTY AUTONOMICZNEJ LUB KRAINY HISTORYCZNEJ I REGIONU GEOGRAFICZNEGO W HISZPANII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALISYJKA to:

mieszkanka Galicji - wspólnoty autonomicznej lub krainy historycznej i regionu geograficznego w Hiszpanii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKANKA GALICJI - WSPÓLNOTY AUTONOMICZNEJ LUB KRAINY HISTORYCZNEJ I REGIONU GEOGRAFICZNEGO W HISZPANII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.312

STEP, OSOWIAŁOŚĆ, SŁUP, TERMINAL, ZAGRANICZNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, ZIARENKO, PATOGENICZNOŚĆ, PODZIAŁKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KLEIK, DROGA TWARDA, MEDALION, ABSYDA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ZGRUBIENIE, LEK, OBSADA, MOSKWIANKA, ŚLUBY ZAKONNE, UWAGA, SZKUTNICTWO, CZEREŚNIA, DROGA ZBIORCZA, UNDEAD, KOREANKA, AURA, KRAB, CIELĘCINKA, SEKULARYZACJA, EMPORA, POMOC, MISJA DYPLOMATYCZNA, WATERPROOF, STACJA, BANDOLIER, WĘGLÓWKA, HALO, OKNO, BOMBARDA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, AKROBATYKA SPORTOWA, HALOGENEK, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, RZYGACZ, GUMA, ORŁORYB, DŻIHAD, REKLAMANT, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, AFILIACJA, DEPTAK, KONTROLA, MAGNEZJA, BAZA LOTNICZA, OCENA, LUDOBÓJSTWO, BASTEJA, PAROBEK, TETRAMER, OSADA, CENOBIORCA, MARCHWIANE RĘCE, KOBYŁA, CZASTUSZKA, RYBA AMFIDROMICZNA, NIEWIERNOŚĆ, KONSOLA, FLAKI, SĄD POLOWY, SUKMANA, GNIAZDO, OPUS, HIPOTEKA, DIAKRYT, BURUNDYJKA, ODDZIAŁYWANIE, LASKOWANIE, HORMON LOKOMOCYJNY, MIMOZA, KOCIOŁEK SKALNY, WIATR, WZÓR, PRZEWAGA, FISZUTKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, ASTRAGALOMANCJA, PUŁAP, PIOTRKOWIANKA, BLOCZEK, PRZECIWUTLENIACZ, WAMS, EKSPANDER, LAKONKA, LIBRA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, GŁOWOCIS, ŁACINA, DYLIŻANS, TINA, NACJA, KASETA, KOŁKOWNICA, STAROSTA GENERALNY, PARATHA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BURŁAK, NACZYNIAK GRONIASTY, ELANA, MACEDONKA, CHAŁUPNICA, IKEBANA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KOMPILACJA, GASTRO, WATYKANKA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, DZIENNIKARZ, NIEWYPARZONY PYSK, AUDYT, ADADŻIO, POMYLENIEC, UMOWA ADHEZYJNA, KAWLATA, PAROWIEC, MIGDAŁ, AKROBACJA POWIETRZNA, STARA WIARA, CASTING, LAWATARZ, REKWIZYCJA, KAŁAMARZ, TERMINAL, ALEUCKI, MINIATURA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, OSTANIEC DEFLACYJNY, SZTYFT, LAWINA GRUZOWA, PALTO, TRANSPORTÓWKA, KAMERUNKA, EMISJA WTÓRNA, POMADKI, KOZAK, LEJEK, ARCHIWOLTA, STAROŚCIŃSKI, BAŁAMUTNICA, GICZ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, OCZY, REJESTR, REN, WALKA, KREMOGEN, LIBRA, WIELKI PORZĄDEK, POWSTANIEC ŚLĄSKI, MONSTRUM, INDUKTOR, PREFEKT APOSTOLSKI, KARTAUN, GŁUPEK, ŁOTOK, WYSZUKIWARKA, DEPESZA, JONIZACJA, PORTRET, BRODZIK, MEDIOLAN, SUMATOR, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, CIERŃ, FRANCUSKOŚĆ, PIGMALIONIZM, PŁAWA SONAROWA, PUMPERNIKIEL, DROBNICA, PULARES, WIDŁAK, CHOROBA POPROMIENNA, KRYTYCZNOŚĆ, FILM SF, TRUP, PŁAT, ILUZJA PIENIĄDZA, ZAŁATWIANIE, MIASTO, MATNIA, KLEJ, KRZYŻAKOWATE, ŚLĄZACZKA, LEBERWURST, KADZIDŁO, KLASZTOR, DZBANEK NA KWIATY, BROSZURKA, GŁOWA PAŃSTWA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, SUBRETKA, GODZINA PRAWDY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SULFON, BRZĘKACZ, PAWIMENT, PODSADNIK KULISTY, REEDUKACJA, METODA PERKALA, ZAĆMIENIE, BROŃ BIOLOGICZNA, KARABIN PLAZMOWY, CZECZENKA, MIELIZNA, KONTENER, GLOSA, PEŁZAK, PRZYKURCZ, BAWOLE OKO, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, SERENADA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, GOŁĄBECZEK, ORTALION, BRZEG, NIMFA, GRÓB SKRZYNKOWY, SOPRANISTA, ODCZYN, POWŁOKA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, ŻORŻETA, NIEDOROZWÓJ, WŁOCHACZ, POWSTANIE, ŻYWOPŁOT, KELT, PRZERYWACZ BLOKADY, ŚRUBOWIEC, IMPLIKACJA MATERIALNA, IPSYLON, WSPARCIE, MOZART, ŻEBERKA, MENAŻKA, WNĘTROSTWO, RAMA, BÓR BAGIENNY, BALKON, CZARNY DĄB, STAWKA, ISTOTA ŻYWA, MARKA, TRABZON, PAJA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MASKARON, DÓŁ, ŚRODEK KARNY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, CYRK, PRANKO, ESTAKADA, OSIEMNASTKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, HYDROLAT, CARL, GRETING, KORZENIE, CERKIEW, RESTART, NIEMIECKI, DOCHODZĄCA KOBIETA, EKSTRUZJA, ZAWISAK, BORDO, HASHTAG, WSPINACZKA SPORTOWA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, KWAS LINOLENOWY, KORYFEUSZ, BALDACHIM, CZYNNIK PRODUKCJI, TARLATAN, NACZYNIE, MONITOR, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SYSTEM POWIERNICZY, KLOPSIK, EMIRAT, KSIĘGA PARAFIALNA, ŁUŻYCZANIN, TRIADA, ALMARIA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, NAGOŚĆ, ?ASYSTENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZKANKA GALICJI - WSPÓLNOTY AUTONOMICZNEJ LUB KRAINY HISTORYCZNEJ I REGIONU GEOGRAFICZNEGO W HISZPANII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZKANKA GALICJI - WSPÓLNOTY AUTONOMICZNEJ LUB KRAINY HISTORYCZNEJ I REGIONU GEOGRAFICZNEGO W HISZPANII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALISYJKA mieszkanka Galicji - wspólnoty autonomicznej lub krainy historycznej i regionu geograficznego w Hiszpanii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALISYJKA
mieszkanka Galicji - wspólnoty autonomicznej lub krainy historycznej i regionu geograficznego w Hiszpanii (na 9 lit.).

Oprócz MIESZKANKA GALICJI - WSPÓLNOTY AUTONOMICZNEJ LUB KRAINY HISTORYCZNEJ I REGIONU GEOGRAFICZNEGO W HISZPANII sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - MIESZKANKA GALICJI - WSPÓLNOTY AUTONOMICZNEJ LUB KRAINY HISTORYCZNEJ I REGIONU GEOGRAFICZNEGO W HISZPANII. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x