ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUREK to:

zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUREK

KUREK to:

nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej; często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację przepływu z różnych instalacji (na 5 lit.)KUREK to:

element mechanizmu uderzeniowego uderzający ruchem obrotowym w iglicę i powodujący odpalenie naboju (na 5 lit.)KUREK to:

inna nazwa pieprznika jadalnego (na 5 lit.)KUREK to:

obrzęd dożynkowy polegający na upleceniu figury przypominającej kukłę, uwitej z ostatniego snopa, zbieranego właśnie zboża; w pochodzie dożynkowym miała zawsze swoje określone miejsce, a w czasie dożynek śpiewana pieśń dotyczyła tej właśnie postaci (na 5 lit.)KUREK to:

część zamka broni palnej powodująca odpalenie naboju przez zbicie spłonki (na 5 lit.)KUREK to:

(spustowy) kurek do spuszczania cieczy z przewodu do zbiornika (na 5 lit.)KUREK to:

(1904-1983), poeta i prozaik, powieści z życia podkarpackiej wsi; „Grypa szaleje w Naprawie”, „Janosik”, „Woda wyżej” (na 5 lit.)KUREK to:

pokrętło nad zlewem (na 5 lit.)KUREK to:

element zaworu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.702

GRZYB ZŁOTAWY, ANALIZA PORTFELOWA, BRZOZA CZARNA, PITU PITU, FLASZOWIEC, SKANDYNAWSKOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, PUSZEK, KRYPTOREKLAMA, FIGLARNOŚĆ, PENSJA, FAŁSZERZ, WIERSZ OBRAZKOWY, TUNIKA, ZŁY CZŁOWIEK, ARKABALISTA, KARMA, TRAUMATYCZNOŚĆ, KURS, ZAPONA, KOSZ, RYGIEL, KARTAUNA, SUSZARKA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, ABOLICJONISTA, MIKOZA, GLOSA, STOPA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PLOMBA, WYBUCHOWOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, ARONIÓWKA, ZAPŁATA, ODCINEK, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, ILUZJA PIENIĄDZA, WICIOKRZEW, ARTEFAKT, SZYSZKA, AVIZO, GAJ, OPĘTANY, KOTLARNIA, POJAZD LATAJĄCY, WYNAGRODZENIE, ŁOTROSTWO, KLEZMER, NARKOTYK MIĘKKI, CZUWAK AKTYWNY, TWINNING, JESIOTROWATE, SOLANKA, CHOROBA ZAKAŹNA, SER PODPUSZCZKOWY, NIEMRAWOŚĆ, KUREK, SZCZAWIOWA, GRANAT, CHIMICHANGA, OBSTRUKCJA, CEP, GROŹBA BEZPRAWNA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ANALIZA BILANSU, GLOSA, DIDGERIDOO, SER PODPUSZCZKOWY, REFLEKTOR, RENKLODA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, KĄPIEL LECZNICZA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, NIEWYPAŁ, SYMFONIK, PAPROTNIK KOLCZYSTY, GŁUSZYCA, BRYTYJSKOŚĆ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, POWIERNICTWO, CLERK, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, ATUT, UDRĘKA, MIT, CZYTNIK, ROSZCZENIE REGRESOWE, JEŻYNA, ANTYCHOLINERGIK, RESORT SIŁOWY, POMOC, OZOREK, JUBILER, PIGWA, APLA, INDYK, PRZEWÓD SĄDOWY, OPAD, ZAPORA WODNA, WITAMINA, DULKA, NADZÓR INWESTORSKI, AUTOMOBIL, ZASÓB, KRAJARKA, GŁUPIĄTKO, ARABSKI, KIEŁBA, RZEMIEŚLNICTWO, BISEKSUALISTA, LEJBIK, TELEWIZJA HD, MINIATURA, EMERYTURA POMOSTOWA, BERNARDYNKA, PRONATALIZM, MAŁGORZATKA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, SOKOLE OKO, JĘZYK GYYZ, SZACHT, STANOWISKO OGNIOWE, BOŚNIACKOŚĆ, CHORY NA GŁOWĘ, ŻÓŁWIE, KONCENTRAT, PINGWIN CESARSKI, FORYŚ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, NIEWYDOLNOŚĆ, PARATHA, JĘZYK EZOPOWY, TYLCZAK, JĘZYK SZWEDZKI, OTWARTOŚĆ, BISIOR, BICIE CZOŁEM, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, CIURKADEŁKO, FOLIA, PRANIE PIENIĘDZY, STOPKA, AMORY, TĘPICIEL, MONITOR, POZYCJA, MELON, FIRMÓWKA, PIORUNOCHRON, NERW, FALA, REFLEKTOR, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, WALUTOWOŚĆ, ZĄB, PROMIEŃ, NAŚLADOWNICTWO, ZNAK TOWAROWY, RÓWNIK NIEBIESKI, DYWETYNA, LANDSZAFTA, AFRYKAŃSKOŚĆ, MARGINES, CUDZOŁOŻNOŚĆ, CZECZOTA, CZYN, SKUP, STOPA DOCHODU, INTERNAT, PRZEBIERANIEC, ZAKON RYCERSKI, BLUZG, OFIARA, ODMIANA UPRAWNA, SEKULARYZACJA, PENTAPTYK, PUCHAR, DRIAKIEW, MINIA, MONOPOL, WIDŁY, GEREZA BIAŁOBRODA, PREMIERA, TERAPIA ODRUCHOWA, KRATY, CHAŁTURA, TUSZ, ZGNIŁKI, WICI, GRECKOŚĆ, AUTKO, MISIOWÓZ, PUDDING, KURACJA, SKRAJNIK, WYCISKANIE, BIOKOMPONENT, MANIFESTACJA, LOTNISKO, TRYCYKL, ŁAWA, ZGŁOSKOWIEC, PLANETARIUM, MIESZADŁO, ZATRUCIE, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, KAMPUS, ŻABKA, PIEPRZÓWKA, LEPIARKOWATE, WASABI, TRANZYT, POTENCJAŁ, ŻYCIE WIECZNE, MAŹNICA, POLIPEPTYD, FIGHTERKA, KASZTEL, BRUKSELA, RUG, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PRZESZKADZAJKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KRUCZOŚĆ, TUNIKA, ŚMIAŁOŚĆ, STAN, ZAKON CZYNNY, ROZWAŻNOŚĆ, SYJON, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, NIEJEDNORODNOŚĆ, MIMBAR, ŁAPA, BĘBEN, POMPA ODŚRODKOWA, MOŁOTOW, KARTKA, FRANCUSKOŚĆ, OCET, WIRTUOZERIA, ECCHI, TENOR, PRZEWODNICZKA, NIEBOŻĘ, NAKAZ, PLEŚŃ, PÓŁWEŁNA, PALMETA, FILEMON SĘDZIWY, OBORA DWORSKA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, KOSZATNICZKA POSPOLITA, POCHMIEL, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PODŁUŻNOŚĆ, SUROGATOR, PRZEZNACZENIE, KRĘGARSTWO, UPUST, DYMARKA, HOMARZEC, RÓG, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GALA OPEROWA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, HISTORIA, DEFENSYWNOŚĆ, GRA, WRAK, WĄŻ, KAWALER, LICZNIK PRĄDOWY, BEZSIŁA, MOWA WIĄZANA, BIURO, SKOMPROMITOWANY, KOGA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, SŁAWOJKA, PAWIMENT, USZAK, DOSTĘP, SKŁADNIK POKARMOWY, PEDOFILIA, DZIERŻAWCZOŚĆ, FOTOGRAM, ZACHOWAWCZOŚĆ, DUCH OPIEKUŃCZY, SZKODNIK, PÓŁWYSEP, ?UMOWA KOMPENSACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUREK zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUREK
zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.).

Oprócz ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast