Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUREK to:

zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUREK

KUREK to:

nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej; często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację przepływu z różnych instalacji (na 5 lit.)KUREK to:

element mechanizmu uderzeniowego uderzający ruchem obrotowym w iglicę i powodujący odpalenie naboju (na 5 lit.)KUREK to:

inna nazwa pieprznika jadalnego (na 5 lit.)KUREK to:

obrzęd dożynkowy polegający na upleceniu figury przypominającej kukłę, uwitej z ostatniego snopa, zbieranego właśnie zboża; w pochodzie dożynkowym miała zawsze swoje określone miejsce, a w czasie dożynek śpiewana pieśń dotyczyła tej właśnie postaci (na 5 lit.)KUREK to:

część zamka broni palnej powodująca odpalenie naboju przez zbicie spłonki (na 5 lit.)KUREK to:

(spustowy) kurek do spuszczania cieczy z przewodu do zbiornika (na 5 lit.)KUREK to:

(1904-1983), poeta i prozaik, powieści z życia podkarpackiej wsi; „Grypa szaleje w Naprawie”, „Janosik”, „Woda wyżej” (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.045

PANICZ, EKS-KOMUNISTKA, PIWONIA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, OCHRONA REZERWATOWA, EDYKUŁ, SZPIEGÓWKA, GRODZA, MINIMUM EGZYSTENCJI, FILTR CYFROWY, PATATAJKA, SURDYNKA, KORZEŃ, SYJON, KOŁNIERZYK, ŚLIZGACZ, WSOBNOŚĆ, KILOGRAM, MUSZTARDA, SYDERYT, ZYSK INFLACYJNY, CZASTUSZKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, LUK, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KRÓTKOSZ SZORSTKI, POMPA TŁOKOWA, CYSTOSTOMIA, SIEROTA NATURALNA, OWAL KARTEZJUSZA, RUMPEL, OSKARŻENIE, PŁYTA, BUGAJ, WYŁAWIACZ, PATYCZAK, BIBLIOTEKA RUCHOMA, KOMÓRECZKA, OPĘTANIEC, POJAZD ZABYTKOWY, KLOPSIK, SYSTEM POWIERNICZY, BASEN, KOLCZATKA, APOLOGIA, CIERŃ, DZIAŁANIE, OTWARTOŚĆ, PISZCZAŁKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, NIEKULTURALNOŚĆ, CZUWAK, ODDANIE, WYMIENIACZ, CZAS ZIMOWY, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, FARSZ, KWASJA, STATUS MATERIALNY, PALIWO SILNIKOWE, MEDALION, HUBA BIAŁAWA, KUBRAK, UFNOŚĆ, STREFA RYFTU, POLITYKA MIESZKANIOWA, SONIFIKACJA, POMÓR, ŻEGLUGA PROMOWA, KOLONISTA, OBRONA, PLUS, BUDKA, KOGNITYWIZM, FLESZ, PRZESTRZEŃ LINIOWA, DWORAK, WAFEL, PRZYRZĄD, KONIECZNOŚĆ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, KRÓTKI METRAŻ, KRUŻ, DASZEK, AUTOMOBILISTA, NIETRWAŁOŚĆ, DEFICYT, SARNA, WIDELEC, ŻARTOWNIŚ, NIKCZEMNOŚĆ, DRAGA, MALARSTWO RODZAJOWE, PODWODA, MAJÓWKA, MASKA POŚMIERTNA, KORYTARZYK, TLENOWODÓR, TYPOLOGIZACJA, RODODENDRON, KREDYT KONSUMPCYJNY, NAGRANIE WIDEO, TENIS STOŁOWY, NOTOWANIE, RYPS, LUBASZKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ELIZJA, CENTRALA, GWAJAK, OUTLIER, POWÓZ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, GANC POMADA, KWIATUSZEK, ANTYKONCEPCJA, GOSPODARZ DOMU, FIZYKA WIELKICH ENERGII, REGLAN, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, POKAZ, PODRODZAJ, TERMOS, BATERIA, TERAPIA SYSTEMOWA, WAPNIAK, WARTOWNIK, KUMOTERSTWO, NAGIEL, KRYTYCZNOŚĆ, BEZCHMURNOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PEŁNIA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, RUCH BEZWIZOWY, KOSZ, KAKAO, DWUBARWNOŚĆ, SIECIÓWKA, BIEG PRZEŁAJOWY, BEZPANCERZOWCE, KRATA ROZDZIELNA, WYŚCIGI, MAKAKOKSZTAŁTNE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, PRZEKRÓJ, BANKSTER, NONSENSOWNOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, ZWIAD, HRABIA, UGRUPOWANIE, GRUPA WAROWNA, FAZA, FUNDUSZ DŁUŻNY, PACHOLĘ, BICZ BOŻY, SROMOTA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, WYSEPKA, ŚRUBSZTAK, PROTETYKA, AMIOKSZTAŁTNE, OBSADA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, DEPORTACJA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, DRYBLAS, RYNSZTOK, PROWENIENCJA, CHWAST, PRECYPITACJA, SZPILKOWE, ZBOWID, EKONOM, MASZT ANTENOWY, SOCJOBIOLOGIA, POMROK, WALUTOWOŚĆ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, WITAMINA B6, BAZA TRANSPORTOWA, ZASOBY, FOLIA, KEFALINA, SZEWRON, RADIANT, READMISJA, ŁAGODNOŚĆ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, FIŃSKI, WYSŁUGA LAT, BIZA, PAŃSZCZYŹNIAK, MIENIAK TĘCZOWY, RETORYCZNOŚĆ, TERMINARZ, SZLAM, WIECHA, LIGROINA, PUCH KIELICHOWY, MATECZNIK, DZIECINA, REGISTER, WSPOMNIENIE, INTERPRETATOR, WOOD, KONTROLA DOSTĘPU, KUGLARSTWO, ZNAK PRZESTANKOWY, POWIĘŹ, PRZYGODA, FONDUE CZEKOLADOWE, GULASZ IRLANDZKI, ABISYŃSKI KLASYCZNY, URODYNAMIKA, TRANSMUTACJA, KUREK, KRĘPACZKI, OMYŁKA, CZERPAK, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, DUM-DUM, MIECH, PÓŁPĘTLA, CYGANKA, PANECZEK, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, WALEC HIPERBOLICZNY, POTOP, PRZEKAŹNIK, ŁAPACZ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SERYJNY MORDERCA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, TEMBR, ROTOR, OCZKO, MIKROKASETA, KILOMETR ZEROWY, ZAKON CZYNNY, OCZKO, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, SLAJS, MAJKA, WIOSŁO, MANEWR PRINGLE’A, REAKCJA PODSTAWIANIA, REGUŁA ALLENA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, ZESZYT W LINIE, PILOT, KAPELMAJSTER, PÓŁSKÓREK, PINGLE, PANOWANIE, MAKATA, PŁUCZKA, PARTIA, KREACJA, HEDONIZM, WRZUTA, KOŻUSZYSKO, PONURNIK, DOKUMENT, KONSYSTORZ, ELITARNOŚĆ, NACISK, NIEPOKORNOŚĆ, SREBERKO, INKORPORACJA, ŁAJKA, TEREN, TRYGONOMETRIA, EFEKTYWNOŚĆ, OŚRODEK, POLICJA SĄDOWA, SKŁAD PODATKOWY, WIRTUOZERIA, CZUWANIE, SITAK, GWAŁT, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, AGREGACJA, NOWELIZACJA, GÓWNIARA, SAJGONKA, METFORMINA, ŚLIZGAWICA, YORKSHIRE PUDDING, ŚMIECH, NAPĘD, TAUTOLOGICZNOŚĆ, RÓG, PRZYCZÓŁEK, AGLOMERACJA, BERŻERKA, OPODATKOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.045 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWÓR KURKOWY; ZAWÓR, KTÓREGO ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM JEST STOŻKOWY LUB WALCOWY CZOP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
KUREK, zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUREK
zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x