OBUWIE Z KORY, ŁYKA LUB SKÓRY NOSZONE DAWNIEJ PRZEZ SŁOWIAŃSKICH CHŁOPÓW; NAJCZĘŚCIEJ L.MN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSTOŁ to:

obuwie z kory, łyka lub skóry noszone dawniej przez słowiańskich chłopów; najczęściej l.mn (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBUWIE Z KORY, ŁYKA LUB SKÓRY NOSZONE DAWNIEJ PRZEZ SŁOWIAŃSKICH CHŁOPÓW; NAJCZĘŚCIEJ L.MN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.794

DYWESTYCJA, PRECYPITACJA, LOBELINA, SŁUPOZĘBNE, MARENGO, DOM, RODZINA KONTRAKTOWA, NORMA REAKCJI, SOSNA GÓRSKA, MUSZTARDA DIJON, ISKIERNIK, NABAB, FRAKCJA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, BOKS GARAŻOWY, MYKOHETEROTROF, ODCIEK, ODCHYŁ, PRZEDSZKOLE, RADA GABINETOWA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, PRZĘDZA, ZAGOŃCZYK, ULTRAMARYNA, PIWO, MOPS, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KAPITEL, BILANS HANDLOWY, FILIGRAN, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, LEKTURKA, GOLF, KUPA, POKARM, MOCZ, OMYK, BARETKA, LEJ, POMPA ODŚRODKOWA, SKRAJNOŚĆ, KOSMOGONIA, MURARKA OGRODOWA, ZŁODZIEJKA, DYWDYK, BLOCZNOŚĆ, BAPTYSTERIUM, FARBA, ŁUK, STANCJA, KOMÓRKA PURKYNIEGO, KAJMAKAM, POSTĘP GEOMETRYCZNY, AFERA KOPERKOWA, AHISTORYCYZM, REPUTACJA, WINDA, ANTENA RAMOWA, MIKRODERMABRAZJA, TWIERDZENIE WILSONA, ŁAŃCUSZEK, REPETYTYWNOŚĆ, APARAT KRYTYCZNY, CZYR, JEDWAB NATURALNY, JĘZYK CHORWACKI, CZARNA MOWA, MĘTNOOKI, ZAPŁATA, APEL, FATAMORGANA, OBUCH, DEPUTAT WĘGLOWY, HETERODYNA, ZŁOTÓWKA, POWÓZ, STORYTELLING, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, HERBATA, TUMAKI, TARGANIEC, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SESJA, WYPŁYW, KARP PO KRÓLEWSKU, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, INTERFEROMETR MICHELSONA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KLUCZ, TATRA, MODELUNEK, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KARTANA, BEDŁKA, FAKTORYZACJA, CZYNNIK PRODUKCJI, PIGUŁKA WIEDZY, ANTYŚWIADECTWO, MARZEC '68, LORIA, AROMAT, KATAROWIE, SZAMANKO, OMDLAŁOŚĆ, ODCZYN, MITOLOGIZM, BEGONIA, ELASTIK, UJŚCIE, KSIĘŻULKO, NAJEŹDŹCA, OKULARKI, MERZYK GROBLOWY, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KOSZULKA, SUPPORT, NAWA GŁÓWNA, KRAJE, EUTEKTOID, OPIEKUN, MOTET, PRZEKŁADNIA CIERNA, FUJARKA, TOREBKA, PRZYLŻEŃCE, KUCHCIK, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KOMPOTIERKA, KNECHT, RYNKA, UBÓJ, WIELKI STEP, SIFAKA BIAŁA, OGNIWO GAZOWE, PRZEKĄSKA, DYSPOZYCJA, KOKTAJL, DWUDZIESTKA, STILON, MAKRON, ASEKURANTKA, ZBIOROWISKO, KAKAO, DEPIGMENTACJA, DZIURA BUDŻETOWA, GOSTEK, WIZERUNEK, KSIĘŻULO, ŻEBRO, NAGANIACZ, CHOROBA PASOŻYTNICZA, ŁUPEK BENTONITOWY, WĄSKIE GARDŁO, KINO DOMOWE, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, OKARYNA, OKRĘT FLAGOWY, MATIZ, HISZPANKA, PACHOLĘ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, GANGRENA, WYBRANKA, PTASIA GRYPA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, KUTER UZBROJONY, PERYPATETYK, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ANORAK, MAKATKA, ZJAWISKO SEEBECKA, ILOCZAS, KONWEJER, AUTOPARODIA, KWAS, BUTLA, MAŁPA, SALA GIMNASTYCZNA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PŁUCA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, BIOFILIA, KOTLET SCHABOWY, KIKS, MATOŁ, RULETKA, OLIFANT, TEST PASKOWY, CHOCHOŁ, DELATOR, ŁUŻYCKI, JELITODYSZNE, GRYPA AZJATYCKA, OCEANNIKI, EFEKT SNOBA, DONACJA, RADIANT, DELFIN BUTLONOSY, DRAMAT GANGSTERSKI, TABLETKA, FAWORYT, FLUID, DRZEMLIK, SERIA, SAMOPOMOC, INTERLUDIUM, CHODY, PIERÓG KARELSKI, ETYL, MURARKA RUDA, RZEMIOSŁO, KOSZ, BUDLEJA, HYDROLAT, PARTIA, SIATECZKA, RABAT, MUSZKA, BUCHTA, SMAGŁOŚĆ, OBLIGACJA MUNICYPALNA, RETRAKCJA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, STOPKLATKA, ZNAK, QUENYA, ŚW. METODY, ASTATYZM, KULCZYBA, DOKTOR, MASŁO, PERILLA ZWYCZAJNA, GRANATOWA POLICJA, SIECIÓWKA, SZUPINKA, OBRONA, POZYCJA, KALIKO, APARAT, MUZYKA, DZIÓB, PONCZ, KATAPULTA, SŁUŻBA, SULFADIMIDYNA, AKCJA IMIENNA, CZĄSTECZKA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, POLEWKA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, TUNIKA, GÓRSKA, ZENIT, INSTRUMENT MECHANICZNY, TKAŃCOWATE, HOMOSEKSUALIZM, SERCE JASIA, OKO OPATRZNOŚCI, PODAŻ, PANTOFELNIK, CIEMNIK, KARABIN PLAZMOWY, REOGRAF, DRĄG, STOCZNIA, LICENCJA POETYCKA, DRUGIE ŚNIADANIE, KRATKA WENTYLACYJNA, AMARANT, PRZERYWACZ BLOKADY, OFICJUM, DYSCYPLINA, ZEGAR WIEŻOWY, PLACÓWKA NAUKOWA, LUFT, EROZJA WODNA, KOŁNIERZ, HALA MASZYN, ANASTYLOZA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, FIRMANCTWO, SKRZYNKA, BOMBA WODOROWA, DETAL, WROTA, LANCET, KIERAT, MASŁO, OWADY, DZIELNIK, HARCAP, KOLEJKA GÓRSKA, PLASTYKA, KŁAKI, MIŚ, ŻEBERKA, ?GRONO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBUWIE Z KORY, ŁYKA LUB SKÓRY NOSZONE DAWNIEJ PRZEZ SŁOWIAŃSKICH CHŁOPÓW; NAJCZĘŚCIEJ L.MN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBUWIE Z KORY, ŁYKA LUB SKÓRY NOSZONE DAWNIEJ PRZEZ SŁOWIAŃSKICH CHŁOPÓW; NAJCZĘŚCIEJ L.MN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSTOŁ obuwie z kory, łyka lub skóry noszone dawniej przez słowiańskich chłopów; najczęściej l.mn (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSTOŁ
obuwie z kory, łyka lub skóry noszone dawniej przez słowiańskich chłopów; najczęściej l.mn (na 6 lit.).

Oprócz OBUWIE Z KORY, ŁYKA LUB SKÓRY NOSZONE DAWNIEJ PRZEZ SŁOWIAŃSKICH CHŁOPÓW; NAJCZĘŚCIEJ L.MN sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OBUWIE Z KORY, ŁYKA LUB SKÓRY NOSZONE DAWNIEJ PRZEZ SŁOWIAŃSKICH CHŁOPÓW; NAJCZĘŚCIEJ L.MN. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x