BIEDACTWO; OKREŚLENIE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA SŁABEGO I ZASŁUGUJĄCEGO NA WSPÓŁCZUCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEBOŻĘ to:

biedactwo; określenie człowieka lub zwierzęcia słabego i zasługującego na współczucie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEBOŻĘ

NIEBOŻĘ to:

nieborak, biedaczysko (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIEDACTWO; OKREŚLENIE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA SŁABEGO I ZASŁUGUJĄCEGO NA WSPÓŁCZUCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.876

ZDRADA, CENTRALNE, KOŁKOWNICA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, PRZEMYSŁÓWKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BOZA, LOJALISTA, NAZWA ZWYCZAJOWA, BANNER, CZARNA KSIĘGA, PARTIA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, STANOWISKO, MEDALION, HYBRYDA, PRĘT, KOCIA WIARA, AZOTAN(V), SMAGŁOŚĆ, DYFUZOR, SYGNAŁ, INFORMACJA GENETYCZNA, RABV, GERYLASI, WĘGIERSKI, ABERRACJA, NASTAWA, MALATURA, GRUSZECZKA, IVAN, KRYNOLINA, WĄTEK, TRYSKAWKA, RISZTA, GAMA, WYSYP, ZALESIANIE, ADRESAT, STAROWINA, FOTOALBUM, ITALIAŃSKI, RODZAJ, ARMILLA, NATURALNY SATELITA, ŻYDOSTWO, WYBIEG, OBROŻA, PLEŚNIAK, ANKA, FROTKA, ZEGAR WIEŻOWY, ZJAWISKO SEEBECKA, CZŁONEK, DARŃ, ADIDAS, PORZĄDEK SPOŁECZNY, WŁOSKI, AMUR, MOHRG, FIZYCZNOŚĆ, WULWODYNIA, WYDŁUŻALNIK, DEZADAPTACJA, MAIŻ, FISTUŁA, WYCIĄG, MATKA, WITRYNA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, GLOBUS, GNIOT, ZIEMIA NICZYJA, NOTKA, MAŁŻONEK, OZÓR, KĘPKA, BINOKLE, ZAMEK, DIADEM, UKRYCIE, JĘZYK OBCY, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ELEKTROCHIRURGIA, HUBA SINIAK, TESTOWANIE WZORCOWE, BRAND, CUDOTWÓR, SZATA LITURGICZNA, KONSULTANT, MGŁAWICA, KAMELIA, SER PODPUSZCZKOWY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BRZEMIĘ, CZYREŃ, UDERZENIE, TULEJA, PIEROGI, ŁUPEK PARAFINOWY, TWARZOWIEC, RAKI, JĘZOR, JEDNOSTKA METRYCZNA, AUTOTEMATYZM, GALARETA, DZIRYT, SZYCH, MELILIT, PAWILON, SULFON, SIEDLISKO, BIEGUN, LENTO, KURKA ŻÓŁTA, OSIEMDZIESIĄTKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KOTLINA, TAKSON MONOTYPOWY, TENUTO, OBJAWIENIE, SZPRING, KRYZA, KASZUBSKOŚĆ, NARKOTYK, NIESKWAPLIWOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZBIÓRKA, TORU, HIPOTEKA KAUCYJNA, FRANCUSKI PIESEK, KOŚĆ OGONOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA, BÓR BAGIENNY, WISZNICA, STACJA, LEKTURKA, AGENCJA, CIĄGACZ, FANPAGE, SEGMENT, IGLICA, PROLAKTYNA, ZAZNAJOMIENIE, ALPAKA, DZIEWIĄTY, LESZCZ, FUTURE, MINA MORSKA, PRZENOSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, STEMPEL, GRENADYNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PROSEKTORIUM, KAZACZOK, PRZEZIERNIK, WYCINEK, PLINTA, TLENEK, DRENAŻ LIMFATYCZNY, MĘSKOŚĆ, SCHABOSZCZAK, BORDER, WSCHÓD, MŁODE, RENATA, LICZARKA, BOMBERKA, ŁYKACZ, SKRZYNIEC, CANZONA, JOGURCIK, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, SMUTNI PANOWIE, UKŁAD OPTYCZNY, ZWIJARKA, TŁUMIENIE, DYNAMIZM, ZWIĄZEK CYKLICZNY, TŁO, ŁUK ELEKTRYCZNY, PRZENOŚNOŚĆ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, TETRAMER, SWĘDZENIE, STRACH BIERNY, PRZEGLĄDACZ, IDIOM, RÓŻA, KRASNOLUD, STROIK, PRZYRODZENIE, PARIAS, PRZESTĘPNOŚĆ, DRUKARKA ROZETKOWA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, WŁADCZOŚĆ, PEŁNOLETNOŚĆ, ANALIZA, OWOCNIA, MISTERIUM, FARA, SOLANKA, WYKUSZ, SPAD, TWIERDZENIE MENELAOSA, SZKARADZTWO, DYSTANS, EKLER, ANTROPOGENEZA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BŁONA, DOM REKOLEKCYJNY, SEKSTET, WŚCIEKŁY PIES, MASZTÓWKA, POMOC STYPENDIALNA, ADWENTYSTA, SĄD PODKOMORSKI, KAJMAKAM, OBSŁUGIWANIE, POMORSKI, EPOKA, UGNIATARKA, LINON, SCHRONISKO, KLEJÓWKA, GUMIDRAGAN, SIŁY POKOJOWE, BEZWŁAD, LINIA DEMARKACYJNA, OCZKO, GRAFIKA, OWADZIARKI, SKAFANDEREK, ZABORCZOŚĆ, PORT MORSKI, COROCZNOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, WESTFALKA, CZABAN, JAZDA, PASZTETNIK, MIMEOGRAF, LONT WOLNOTLĄCY, CYGARETKI, PODEJŚCIE, STRONA TYTUŁOWA, PIONIER, LIDO, SUCHOKLATES, CZASOWNIK WIELOKROTNY, SUBITO, OCET, PASTORALE, ŁOŻE, ODPADY STAŁE, GRZYB PIASKOWY, PACJENCJA, CIĘGNO KOTWICZE, FILOZOFIA, INSTRUMENT, SUWNICA BRAMOWA, DOBRO INWESTYCYJNE, DRAPIEŻCA, PODWYMIAR, MASCARPONE, WISZOR, PIES PASTERSKI, OSPA, KUR, BEZANMASZT, CETNO, CIĄG, DACH POGRĄŻONY, FLUIDYZACJA, SPOTKANIE MODLITEWNE, AFILIACJA, MENTALNOŚĆ, ANTENA KIERUNKOWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, TRAWA MORSKA, PICA, NACIĄG, URSZULA, MISIEK, LIPA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, LETARG, DWUWIERSZ, INTERNACJONALIZM, PANOCZEK, ŁASKUN, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, SUBLIMATOR, TOKSEMIA, JAJKO, ?PASEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.876 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIEDACTWO; OKREŚLENIE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA SŁABEGO I ZASŁUGUJĄCEGO NA WSPÓŁCZUCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIEDACTWO; OKREŚLENIE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA SŁABEGO I ZASŁUGUJĄCEGO NA WSPÓŁCZUCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEBOŻĘ biedactwo; określenie człowieka lub zwierzęcia słabego i zasługującego na współczucie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEBOŻĘ
biedactwo; określenie człowieka lub zwierzęcia słabego i zasługującego na współczucie (na 7 lit.).

Oprócz BIEDACTWO; OKREŚLENIE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA SŁABEGO I ZASŁUGUJĄCEGO NA WSPÓŁCZUCIE sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - BIEDACTWO; OKREŚLENIE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA SŁABEGO I ZASŁUGUJĄCEGO NA WSPÓŁCZUCIE. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast