ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA LUB GRUPA ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH ZAJMUJĄCA SIĘ NIELEGALNYM PRZEMYTEM TRANSGRANICZNYM (NP. NARKOTYKÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ PRZERZUTOWY to:

organizacja przestępcza lub grupa organizacji przestępczych zajmująca się nielegalnym przemytem transgranicznym (np. narkotyków) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA LUB GRUPA ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH ZAJMUJĄCA SIĘ NIELEGALNYM PRZEMYTEM TRANSGRANICZNYM (NP. NARKOTYKÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.242

LOT SZYBOWCOWY, CHOROBA ALPERSA, ŁOŻNIK, LIGAND, KĄT PEŁNY, SZLAUF, ETER, MIĘKKIE LĄDOWANIE, GOTÓWKA, EKSPOZYCJA, SYMBOLIZM, KOPULACJA, NIESTACJONARNOŚĆ, SEJSMOGRAM, PASZTETNIK, WYBLINKA, FRAZA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, BIURO TECHNICZNE, MOMENT TEORETYCZNY, ZAKON ŻEBRZĄCY, ANALIZA LOGICZNA, BATUTA, NEOGAULLIZM, STREETBALL, SKARBNIK, WINO ZIOŁOWE, PRAWNICTWO, DOŁEK, BIAŁE WINO, KONTENER, SSAKI, GAZOLINA, RESPIRATOR, AZTREONAM, PORCYJKA, ALERGIA PYŁKOWA, CHŁODNIK, JEŻYNA, TARCZA, KOŚĆ SKOKOWA, ANTYKWARNIA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, UPADŁY ANIOŁ, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KUCZKA, GWINT, BUT, PĘTO, GAWIALOWATE, SPOCZYNEK, ROZWAGA, MAGICZNOŚĆ, SOBÓR, DUR POWROTNY, OWOC, MIAZMAT, DZIEWIĘTNASTKA, ZAWÓD, PATOLOG, DEPORTOWANY, SYROP, STAROSTA GENERALNY, PAŹDZIERZ, KALIPSO, PRZYJEZDNY, BIEDRONKA, DZIKI ZACHÓD, DYSCYPLINA POKAZOWA, GANC POMADA, DERYWACJA FLEKSYJNA, DRUT, BLOK ENERGETYCZNY, GOŁĄBECZEK, ODSTRZAŁ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PEDAGOG, HYDROLAT, PRZECIWUTLENIACZ, ŹDZIEBLARZE, CHUDOŚĆ, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ZAKRĘT, ŻABA KRZYKLIWA, BADANIE JAKOŚCIOWE, KASZKIET, GRUSZKA, WYCHODZTWO, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, ZAKON KLERYCKI, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, DZIEŃ POLARNY, ZWARCIE, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, WITACZ, OBCHÓD, AKRAZJE, CIĄŻA, NADBITKA, ZŁOŻE GRUNTOWE, ZESPÓŁ, KANAŁ HAVERSA, SZPONA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, FORTUNA, FISZ, KLASTER, KORSYKAŃSKI, PRZYPŁYW, ZGRZEWKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, EDYCJA, UDRĘKA, KANOPA, ZWYROL, PIROGRAFIA, ŚWINKA MORSKA, ŚPIWÓR MUMIA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ANEKSJA, GETTO, NAPÓR, UKŁAD HORMONALNY, DWUDZIESTKA, KOMODOR, ARYTMETYZACJA, KAFKA, PRĘŻNOŚĆ, KOSZT ALTERNATYWNY, ŁOŻNICZY, PREFIKS, NEOKLASYCYZM, EMOTKA, CYBORG, LOSOWOŚĆ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, DRELICH, ŁOŻYSKOWIEC, KOLORYT, CYWIL, PRZESŁONA, BRANIE POD WŁOS, DRAPIEŻNIK, PEDET, JASKÓŁCZE GNIAZDO, SUPERNOWA, STRZELEC POKŁADOWY, CZOŁO, ROSA MIODOWA, POŻYWIENIE, HEROS, LAWATARZ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, LUDOBÓJSTWO, WĘŻOWIDŁO, ZAWRÓT GŁOWY, FTYZJATRIA, MASZYNA CIEPLNA, JASTRZĘBIE OKO, POJAZD NIENORMATYWNY, KOŚĆ GŁÓWKOWATA, POTOK, RACJONAŁ, ORGANIZM WYŻSZY, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, GNÓJ, SEGMENT RYNKU, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ŻYWA PAGINA, KLISZA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, FLAGSZTOK, PROMIENNIK, FENETYKA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, BATSZEBA, ŁAJDACTWO, OBŻARTUCH, KABOTYNIZM, CYGARETKI, NIEŻYCIOWOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, MALKONTENCTWO, CEPISKO, PALNIK, PŁUCZKA, SONG, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ASTROGRAFIA, LEGENDA, FREGATA, AGRAFON, PRZEGLĄDACZ, MROCZEK POSREBRZANY, HEBAN, ZBROJOWNIA, POŻAR, RÓWNIA POCHYŁA, RÓŻA BARYTOWA, NAKIEROWANIE SIĘ, KLERODENDRON, IMIGRANT, PŁYTA OCEANICZNA, ARYSTARCH, KARAFECZKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SZNAPS, PROTROMBINA, MASZYNOWNIA, PLAMA, GEODEZJA NIŻSZA, SOK, KONODONT, ESDEK, HOWARDYT, SWORZEŃ, BLEŻNIA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, CZARKA, PIERWSZEŃSTWO, GWASZ, TEATR LALEK, UKŁAD FIZYCZNY, SZTUCIEC, PSYCHOBIOLOGIA, KORDON, PILOT, MUZA, SADOWISKO, KOLOR, DERESZ, DIAGNOSTYKA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, HAJDUK, KOŃCÓWKA, GANG, INFORMATYKA, GRADACJA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, TATRA, SOCZEWKA FRENSELA, NÓŻ, CYTRYNADA, OŚ OPTYCZNA, KONTO, ADRES, BAWOLE OKO, FILTR, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, WERANDA, KONSOLA, ROZKŁAD, POSZEWKA, GRUPA, SKLEP MONOPOLOWY, EV, ZESPÓŁ TUMARKINA, WOJOWNICZOŚĆ, OPUSZCZENIE, SYSTEM POWIERNICZY, GENDER, BAKARAT, ŻYWOTOPIS, MAJĄTEK, SONIFIKACJA, SZTURWAŁ, WNĘTROSTWO, PERKOZ BIAŁOCZUBY, TĘCZA, SILNIK SKOKOWY, KUC CONNEMARA, GOL SAMOBÓJCZY, KANTORIA, ZIELONE, OTWIERANIE DUSZY, EDYKUŁA, KIEP, IMACZ, WYBUCHOWOŚĆ, PION, NIEREGULARNOŚĆ, ZWIĄZEK ZAWODOWY, IKAR, GRUSZKA ZIEMNA, CIEK, BLOCZEK, KOŁECZEK GOLFOWY, SHOUNENAI, CHA-CHA, BOCIAN, STRAJK OKUPACYJNY, PERLATOR, AŁYCZA, WĘŻYK, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, CZYSTKA ETNICZNA, KRATOWNICA, WINA NIEUMYŚLNA, ?MAJĄTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA LUB GRUPA ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH ZAJMUJĄCA SIĘ NIELEGALNYM PRZEMYTEM TRANSGRANICZNYM (NP. NARKOTYKÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA LUB GRUPA ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH ZAJMUJĄCA SIĘ NIELEGALNYM PRZEMYTEM TRANSGRANICZNYM (NP. NARKOTYKÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ PRZERZUTOWY organizacja przestępcza lub grupa organizacji przestępczych zajmująca się nielegalnym przemytem transgranicznym (np. narkotyków) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ PRZERZUTOWY
organizacja przestępcza lub grupa organizacji przestępczych zajmująca się nielegalnym przemytem transgranicznym (np. narkotyków) (na 16 lit.).

Oprócz ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA LUB GRUPA ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH ZAJMUJĄCA SIĘ NIELEGALNYM PRZEMYTEM TRANSGRANICZNYM (NP. NARKOTYKÓW) sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA LUB GRUPA ORGANIZACJI PRZESTĘPCZYCH ZAJMUJĄCA SIĘ NIELEGALNYM PRZEMYTEM TRANSGRANICZNYM (NP. NARKOTYKÓW). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast